<<< Oversigt 1957

 

 

 

 

 
 

 

 

1957

April

 


Guddommeligt liv


En forsamling af ’The Divine Life Mission’ (Det Guddommelige Livs Mission) arbejdere må omfatte hele menneskeheden, for alle hører med til denne forsamling. Alle arbejder sig møjsommeligt hen ad vejen mod realisering af det guddommelige, der er iboende enhver. Den opgave, alle er kommet for at løse, er at sammensmelte det individuelle med Det Universelle. Det liv, hvert enkelt individ fører, er gennemtrængt af det guddommelige. Sath (væren) stammer fra kilden til al væren, Brahman (Herren; Den Højeste Virkelighed). Chith (bevidsthed) stammer fra kilden til al bevidsthed, Brahman. Ananda (lyksalighed) stammer fra kilden til al lyksalighed, Brahman. (Sath-Chith-Ananda er en af måderne at beskrive den ubeskrivelige Gud på).

I er alle Sath-Chit-Ananda swarupa (legemliggørelser af Væren-Bevidsthed-Lyksalighed); men I er ikke bevidst om det. I forestiller jer at være det ene eller det andet individ og I er underkastet den ene eller den anden begrænsning! Det er denne myte, der må opgives, før det guddommelige liv kan starte. Det er det guddommelige, der inspirerer, aktiverer, leder og fuldbyrder alt liv. Det gælder, ligegyldigt hvor enkel eller kompleks livets fysiske struktur end er. Hver eneste eksistens, fra atomet til universet, bevæger sig mod flodmundingen, hvor det optages i Lyksalighedens Hav.

Guddommeligt liv er selve åndedraget for alle væsener. Det består af sathya (sandhed), prema (kærlighed) og ahimsa (ikke-vold). For hvordan kan nogen være falsk mod andre, når der slet ikke er nogen andre? Falskhed udspringer fra frygt. Når der ikke eksisterer nogen anden, findes der ingen frygt. Ingen er elsket højere end Selvet. Så, når alle er det selv samme Selv, må alle blive elsket, ligesom Selvet bliver elsket. Med hensyn til himsa (vold), hvem skal så skade hvem, når alle er én og den samme?

Hvordan lever man et guddommeligt liv? Der findes intet specielt medlemskab, der giver adgang til det. Enhver kamp for at opdage enheden bag mangfoldigheden er et skridt på vejen hen imod et guddommeligt liv. I bliver nødt til at kærne mælken, hvis I ønsker at udskille og identificere smørret, der er indeholdt i den. På samme måde må I fortsætte med bestemte tanke- og handlemåder, så I bliver i stand til at komme til den inderste kerne af tro på, at denne verden er en morsom blanding af sathyam (sandt) og asathyam (ikke-sandt), at den rent faktisk er mithya (falsk). Et guddommeligt liv tillader hverken den mindste smule snavs i karakteren eller nogen vildførelse af intellektet. Så mennesker, der er viet til et guddommeligt liv, må nødvendigvis lægge vægt på dette ved hjælp af regler og eksempler.

Udslet de egentlige årsager til bekymring, frygt og uvidenhed. Kun på den måde kan menneskets sande personlighed skinne igennem. Bekymringer fjernes ved tro på Herren; den tro, der forsikrer jer, at uanset hvad der sker, så er det det bedste, og det er Guds Vilje, der sker. Stille accept er det bedste panser mod bekymring; ikke den højtravendes accept. Sorg udspringer fra egoisme, følelsen af, at I ikke fortjener at blive behandlet så dårligt, at I bliver efterladt hjælpeløse. Når egoismen dør, forsvinder sorgen. Uvidenhed er blot en fejltagelse, en fejlagtig opfattelse af kroppen som værende Selvet!

Rent faktisk skal hver og en af jer forsøge at blive uden ego, så vil Herren acceptere jer som Hans Fløjte. Engang, da Jeg spurgte et antal mennesker, hvad de kunne ønske sig at være i Guds hænder, fik Jeg forskellige svar. Nogle sagde padma’en (lotusblomsten), andre shankha’en (konkylien), andre chakra’en (diskussen), men ingen nævnte murali’en (fløjten). (Herren Vishnu holder lotusblomsten, konkylien og diskossen i sine hænder. Herren Krishna afbildes ofte spillende på en fløjte). Jeg vil anbefale jer at blive fløjten, for så vil Herren opsøge jer, samle jer op, sætte jer til Sine læber og ånde gennem jer. Og ud af jeres hjertes hulning, som svarer til det udtalte fravær af egoisme, som I har udviklet, vil Han frembringe fortryllende musik, som alle skabninger kan nyde. Vær retlinet uden at have jeres egen vilje, sammensmelt jeres vilje med Guds Vilje, inhaler kun Guds Åndedrag. Det er et Guddommeligt Liv. Det er et sådant liv, Jeg ønsker, I alle skal opnå.

-SAI BABAOversat af sboi dk<<< Oversigt 1957