Copyrights © www.saibabaofindia.dk

 

 
 Dagens Ord:
Læs Dagens Ord, som det er skrevet i Prasanthi Nilayam i dag, oversat til dansk.
 

SAI BABA PÅ DANSK- FACEBOOK
 

FACEBOOK    ARKIV DAGENS ORD 2009
 
 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

1. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Der findes intet væsen uden en antydning af kærlighed. Kærlighed fører til Ananda (Højeste Lyksalighed), ren og vedvarende. Mange søger denne Ananda gennem deres forbindelser med andre individer, andre søger at opnå den ved at skaffe sig berømmelse, magt og rigdom og nogle få andre forsøger at vinde den ved at give afkald på materielle besiddelser og begær efter verdslige fornøjelser. Kun ikke-tilknytning kan give Ananda. Upanishaderne siger, at kun Thyaga (opofrelse) kan give Amrithathwa (Udødelighedens Lyksalighed). Man skal opgive alle tilknytninger og påvirkninger og installere Gud i al Sin Pragt i hjertet, der således er blevet frigivet. Dette er den eneste måde til at vinde evig, uformindsket Ananda.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

2. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Guds Nåde kan ikke vindes gennem fornuftens gymnastik, yogaens vridninger eller askesens benægtelser. Kun Kærlighed kan vinde Den; Kærlighed, der ikke behøver gengæld; Kærlighed, der ikke kan købslås om; Kærlighed, der med glæde gives til den Alkærlige; og Kærlighed, der er urokkelig. Kun Kærlighed kan besejre forhindringer, uanset antal og størrelse. Der er ingen styrke, der er mere effektiv end Renhed; ingen lyksalighed, der er mere tilfredsstillende end Kærlighed; ingen lykke, der er mere genopbyggende end Bhakti (hengivenhed til Gud) og ingen sejr, der er mere prisværdig end Overgivelse.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

3. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Hengivenhed for Herren er egentlig en slags disciplin til at nå Målet. Den søgende bør ikke holde op med erhvervelse af hengivenhed og heller ikke interessere sig så meget for sin kærlighed til Herren, men hellere for den Kærlighed og Nåde, som Herren skænker vedkommende. Man bør altid være ivrig efter at finde ud af, hvilken opførsel og hvilke handlinger, der vil glæde Herren mest. Find ud af dette, bed om det og udfør de ting, der vil sikre Formålet. Hvad end en hengiven går i gang med, bør planer eller iagttagelser tiltrække Guds Nåde. De hengivne bør teste hver eneste tanke og følelse med prøvestenen for Herrens bekendtgjorte retningslinjer.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

4. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Mad er en vigtig faktor, som afgør sindets tilstand: 'Menneskets årvågenhed og ladhed, bekymring og ro samt opvakthed eller sløvhed.' Når sindet ernæres med rajasisk mad, som forårsager lidenskab og sindsbevægelse, aktivitet og spænding, galoperer det ud i verden med begærets fart! Det bringer mennesket dybere ind i lidelsens morads. Når det ernæres med tamasisk mad, som sløver og forårsager ladhed, bliver sindet afstumpet og trægt samt ubrugeligt til højnelse af mennesket. Alle menneskets aktiviteter er afhængige af den energi, det får fra indtagelsen af mad. Succes'en med den Sadhana (åndelig selvdisciplin), man påtager sig, beror på kvantiteten og kvaliteten af maden, som Sadhaka'en (åndelig søgende) indtager.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

5. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

I bør være parate til at møde enhver udfordring i livet med tapperhed. Tapperhed er nøglen til succes. Livet giver helt sikkert alle slags vanskeligheder, men I bør ikke tabe modet foran dem. Mød hver eneste prøvelse med mod. Nu til dags bliver mennesker let nedtrykte og forvirrede, når de kommer ud for vanskeligheder. Nedtrykthed fører til frustration. Det er ikke måden at møde livets udfordringer på. I bør udvikle tapperheden til at gå gennem livets risikofyldte eventyr. Mød livet med fast beslutsomhed og urokkeligt mål ved at holde jer til Sandhed, nære Kærlighed i jeres hjerte og udvikle mod. Et sådant liv vil resultere i udfrielse. Livets belønninger kan kun fås gennem ihærdig indsats.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

6. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Gud reagerer kun på jeres bønner om hjælp, Hvis I reagerer forstående på andres behov. Livet bør ikke spildes med egoistiske aktiviteter, blinde overfor andres nød og døve overfor andres klager. Behandl glæde og sorg på samme måde - dette er ifølge Herren Krishna Samathwam (sindsligevægt). Praktiser denne sindsligevægt - det er måden at vinde Hans Nåde på. I bliver måske ikke belønnet materielt for jeres medfølende handlinger, men der er ingen større belønning end den glæde, I får, ved at lindre andres sorg.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

7. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Mennesket glemmer dets sande natur på grund af tilknytning og egoisme. Mennesket bør udvikle urokkelig Tro på Gud. Tro bør være som jeres åndedræt, der fortsætter på alle tidspunkter uden pause. Det at trække vejret fortsætter, uanset hvilket arbejde, I udfører, og hvilken tilstand, jeres sind er i. På samme måde, i alle situationer og på alle tidspunkter, bør jeres Tro aldrig forlade jer. Den bør ikke ændre sig med hensyn til, om jeres ønsker bliver opfyldt eller ikke. Ligesom jeres åndedræt bør jeres Tro forblive fast, igennem glæde og sorg, tab og gevinst, smerte og fornøjelse. Betragt hvad som helst, der sker, som godt for jer. Udvikl den form for mod.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

8. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Gennem Sathsang (fromt selskab) udvikler I frihed fra illusionen og derefter udvikler I Tro på Sandhed og opnår på denne måde selve Frigørelsen. På samme måde, som de tamme elefanter omringer den vilde med stødttænder og omringer den, før den bliver tæmmet, vil den åndeligt sindede omvende tvivleren. De godes og frommes selskab vil langsomt lægge en dæmper på, samt rense personens tendens til at strejfe væk fra den lige vej mod Selvrealisering.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

9. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Vær klar over, at alt tilhører Gud. Så ingen kan håndhæve noget som sit eget. Men mennesker gør krav på alt, idet de erklærer: "Det er mit". Faktisk er der intet, der tilhører nogen. Mennesker er indhyllet i det falske og tåbelige begreb om ejerskab; besidderiskhed er ukontrollabel i hver eneste tanke og handling og den fører til inflation af egoet. Egoisme skal fuldstændigt udryddes. Besidderiskhed bør forvises. I kommer tomhændet og I tager af sted med tomme hænder.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

10. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Grib som buen det mægtige våben, udstyret med Upanishad'erne og sæt deri en pil, der er skærpet gennem meditation. Spænd den med sindet koncentreret på Brahman (Gud) og ram målet, den udødelige Brahman uden at miste sigtet. Pranava (lyden af 'OM') er buen, Atma (Sjælen) er pilen, Brahman er Målet. Så Sadhaka'en (den åndelige aspirant) skal, ligesom den erfarne bueskytte, være uberørt af ting, der ophidser sindet. Denne bør udvise etpunktet opmærksomhed på Målet. Da vil vedkommende opnå Enhed med Målet for meditation.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

11. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Der findes ingen større Sadhana (åndelig selvdisciplin) end tjeneste. Tjeneste er den grundlæggende måde at opnå Guddommelig Nåde på. Uden at være en hengiven discipel kan I ikke blive en værdig leder. Hvis ikke I er villige til at arbejde, kan I ikke opnå Guddommelighed. Hver enkelt må erkende denne Sandhed. Tjeneste for samfundet har den højeste værdi. Det er Sandhed, Retskaffenhed, Fred, Kærlighed og Ikke-vold, der giver Lykke. Disse er de fem principper, der opretholder livet. Disse principper bør under ingen omstændigheder opgives. Yd tjeneste til samfundet med disse principper i jeres sind og med storsindet ildhu for alles velvære.

 

-SAI BABA

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

12. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

 

Ordet 'Vairagya' betyder bogstavelig talt det, der er i modsætning til Raga (tilknytning). Vairagya betyder ikke, at I bør opgive alt og trække jer tilbage til en skov. Vairagya betyder i virkeligheden, at I bør blive, hvor I er, i den plads i livet, I end er i, og forstå tingenes subtile natur, medens I opgiver verdslige begær. Det betyder, at ved at bruge skelneevne, bør I vide, hvad der kan accepteres og hvad, der skal afvises. I bør stræbe efter at genkende Guddommeligheden i enhver ting, I ser og nyde Den. Vairagya er ikke bare at opgive ting. Det består i, uden tilknytning, at nyde de ting, der tidligere blev nydt med tilknytning. Det er ægte Vairagya. Det er tegnet på et ægte menneske.-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

13. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Spirituelle visioner er kun genspejlinger af Guddommelige vibrationer i sindet, fremkaldt gennem Sadhana (åndelig selvdisciplin). De er milepæle, fingerpeg; de kommer på vejen til Målet. De følger jer ikke, de kan ikke følge jer, helt til enden. I må rejse alene og overvinde forhindringer. Nåde fra jeres eget Selv er den allervigtigste og nødvendigste hjælp til åndelig fremgang. Jeg kunne skænke jer Nåde uden begrænsning, men til hvilken nytte kan Den være, hvis jeres hjerte ikke er rent og hvis jeres hoved er fyldt med ego? Rens jeres hjerte med Prema (Kærlighed) og fjern ego gennem tjeneste.-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

14. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Hvad er betydningen af 'Loft over ønsker'? Folk bliver vildledt af ubegrænsede ønsker og lever i en drømmeverden. Det er meget vigtigt at have sine ønsker under kontrol, at lægge et loft over dem. Folk bruger for mange penge. I stedet for overdrevent at bruge på dem på sin egen fornøjelse, bør man bruge dem på hjælp til de fattige og de nødstedte. Dette er betydningen af programmet 'Loft over ønsker'. Begå ikke den fejltagelse at tro, at det at forære penge væk, er alt, hvad der er nødvendigt og så samtidig med, at I giver til andre, tillade jeres egne ønsker at fortsætte med at mangedobles. Indskrænk jeres ønsker, for materielle ønsker fører til et rastløst og ulykkeligt liv. Ønsker er et fængsel. Man kan kun blive befriet ved at begrænse det, man gerne vil have.-SAI BABA

 

 

 
 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

15. september 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Ikke-tilknytning, Tro og Kærlighed - dette er de grundpiller, Fred hviler på. Af disse er Tro afgørende, for uden Den er al åndelig disciplin tom. Kun ikke-tilknytning kan gøre åndelig disciplin effektiv og Kærlighed er det, der fører en hurtigt til Gud. Tro nærer smerten af adskillelse fra Gud; ikke-tilknytning kanaliserer den hen langs vejen til Gud og Kærlighed oplyser vejen. Gud vil skænke jer det, I behøver og fortjener; der er ingen grund til at spørge, ingen grund til at surmule. Vær tilfreds. Intet kan ske imod Hans Vilje.-SAI BABA


 

 

 
 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

16. september 2009 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


En bambus værdisættes på grundlag af tykkelse og højde. Sukkerrøret får dets værdi fra dets saft. Et menneskes værdi er baseret på dets Buddhi (intellekt). Jo mere intellektet udvikles, jo bedre bliver man. Hvis intellektet aftager, nedværdiger mennesket sig til dyrets niveau. I dag er menneskets værdi aftaget, da det ikke indser vigtigheden af intellektet og af en opførsel, der er baseret på korrekt skelneevne. Formen er menneskelig, men tankegangen er på det dyriske niveau. Mennesket har fortjent titlen 'tobenet dyr.' Eftersom det har opnået den menneskelige form, bør mennesket opføre sig med klogskab. Dette opnås gennem Thyaga (give afkald) og Yoga (disciplin).-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

17. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Den rette holdning for en hengiven bør være en holdning af total overgivelse. Som en hengiven erklærede: "Jeg giver Dig det hjerte, som Du gav mig. Jeg har ingenting, jeg kun kan kalde mit eget. Alt er Dit. Jeg giver Dig det, der allerede er Dit." Så længe denne ånd af total overgivelse ikke er udviklet, er mennesket nødt til at blive født igen og igen. Man bør give sit hjerte til det Guddommelige og ikke være tilfreds med at give gaver som blomster og frugter.-SAI BABA


 

 

 
 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

18. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Hvad er Mano-Nigraham (kontrol af sindet)? Nigraham (kontrol) betyder i virkeligheden at være uberørt af sindets luner. Det er svært at kontrollere sindet, ligesom det er svært at gribe om luft og holde på den. Hvordan kan nogen kontrollere sindet, der gennemtrænger alt i dets mægtige område og fatteevne. Når det forstås, at sindet er opdigtet af tanker og tvivl, er udslettelsen af tankerne midlet til at beherske sindet med. Tanker er forbundet med begær. Så længe begær består, kan man ikke få Vairagya (ikke-tilknytning). Det er nødvendigt at begrænse begær. Hvis der ikke er nogen begrænsning, bliver et overdrevent begær til et ondt. Det fører til elendighed. Når vi stræber efter at kontrollere begær, udvikles det, når tiden er inde, til Vairagya (ikke-tilknytning eller give afkald).


-SAI BABA


 

 

 
 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

19. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Det er kun Gud, Legemliggørelsen af Kærlighed, der altid er med jer og i jer. Uden Kærlighed kan mennesket ikke eksistere. Kærlighed er jeres liv. Kærlighed er Lyset, der fordriver uvidenhedens mørke. Den, der ikke udvikler Kærlighed, fødes igen og igen. Punarapi Jananam Punarapi Maranam. Hvem som helst, der fødes, vil dø en dag og hvem som helst, der dør, vil fødes igen. Fødsel og død er Prabhava (konsekvens) af den objektive verden. Da mennesket er vildledt af Prabhava, udsætter det sig for Pramada (fare).-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

20. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Folk tror, at spiritualitet betyder at meditere på Gud, bade i hellige vande og besøge hellige steder, men det er ikke den korrekte betydning af spiritualitet. Spiritualitet betyder at ødelægge den dyriske natur i mennesket og at gøre det vågent overfor dets Guddommelige Bevidsthed. Spiritualitet indebærer erkendelse af, at ens mangfoldige evner udspringer fra Sjælen og ikke fra sindet og derefter udnytte dem til at opnå spirituel styrke. Det betyder, at erkende, at al styrke kommer fra det Guddommelige.-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

21. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Både fysisk og mental sygdom er en reaktion i kroppen, forårsaget af forureninger i sindet. Kun et uforurenet sind kan sikre vedvarende godt helbred. Laster avler sygdom. Dårlig tankegang, dårlige vaner og dårligt selskab er frugtbare anlæg, i hvilke sygdom trives. En følelse af opstemthed og glæde holder kroppen fri for dårligt helbred. De dårlige vaner, som folk under sig, er hovedårsagen til sygdom, fysisk såvel som mental. Grådighed påvirker sindet; skuffelser gør folk nedtrykte. I kan kun retfærdiggøre jeres eksistens som menneske med udviklingen af dyder. Så kan I blive en værdig Gudhengiven kandidat. Det er fremgang i dyd, der viser menneskets fremskridt mod Guddommelighed. Dyder bibringer også friskhed, færdighed og årevis af ungdommelighed.


-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

22. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Tro kan kun vokse ved langvarig udvikling og omhyggelig opmærksomhed. Hav Tro; Tro vil give jer alt, hvad I har brug for. Der er ingen opgave, Jeg ikke kan fuldføre. I tror på Lord Rama og Lord Krishna, da I har læst bøger, skrevet om Dem. I har ikke krævet direkte beviser for Guddommelighed af Dem. Har I? Hav først Tro, så vil I få bevis nok. Begynd på disciplinen 'Gentagelse af Navnet'. Hvorfor trække jeres eksistens i langdrag som en ren og skær madspiser? Spis, men omdan mad til gode gerninger, gode tanker, venlig tale. Flyt jer, men tilføj ikke andre smerte eller gør deres elendighed større.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

23. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Mennesket er en del af det menneskelige fællesskab. Menneskeheden er en del af naturen. Naturen er et af Guds lemmer. Mennesket har ikke forstået disse indbyrdes forhold. I dag glemmer mennesker deres forpligtelser. Kosmos er en integreret organisme af indbyrdes forbundne dele. Når hver enkelt udfører sin pligt, er goderne opnåelige for alle. Mennesket er kun berettiget til at udføre sine pligter og ikke til frugterne heraf. Mennesket er en slags scenemester for hvad, der sker i naturen. Men da mennesket glemmer sit ansvar, kæmper det for rettigheder. Det er tåbeligt at kæmpe for rettigheder uden at udføre sine pligter. Al kaos og konflikt i verden skyldes, at mennesker glemmer deres pligter. Hvis alle flittigt varetager deres pligter, vil verden blive fredelig og fremgangsrig.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

24. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Fra tid til anden, overtager den Guddommelige Kraft mange former. I hengivne skinner Den som Jnana-Agni (visdommens ild). I ikke-hengivne brænder Den som Krodha-Agni (vredens ild) eller Kama-Agni (begærets ild). Nutidens menneske har denne brand (vrede, osv.) i sit hjerte og er blevet et offer for frygt og illusioner. Alle andre brande stilner af, når tiden er inde, men disse brande (vrede, osv.) ophører aldrig fuldstændigt. De kan blusse op når som helst. Hvordan kan disse brande så slukkes en gang for alle? Vairagya (ikke-tilknytning) og Prema (Kærlighed) er de to redskaber til at slukke disse brande med. Det er kun gennem Prema (Kærlighed), at mennesket kan opnå fred.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

25. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Verden består af objekter. Den er livløs. I den vågne tilstand kender sanserne alle disse objekter. Men sanserne er også livløse. Øjnene, der ser, ørerne, der hører, tungen, der taler og næsen, der lugtes med - alle disse er Jada (livløs). Faktisk er hele kroppen livløs. Men alle disse livløse objekter er i stand til at fungere på grund af tilstedeværelsen af Chaitanya (Bevidsthed) i sindet. Derfor må vi erkende. at hele det fænomenale univers er Jada.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

26. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Mennesket er dødeligt, og det Guddommelige er udødeligt. I det dødelige menneske, er den udødelige Guddommelige Ånd. I hjertets område er der et Kalpatharu (ønskeopfyldende træ). Træet er omgivet af buske og tornekrat. Når disse fjernes, bliver træet synligt. Dette ønskeopfyldende træ er inden i hver eneste person, men det er omringet af de dårlige egenskaber i mennesket. Når disse egenskaber fjernes, vil det himmelske træ blive genkendt. Dette er den Sadhana (åndelig selvdisciplin), som hver eneste må udføre. Dette er ikke en søgen efter noget nyt. Det er at opleve, hvad der er jeres. Hele kosmos er inden i jer.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

27. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Det er bedst, at I i jeres hjerte indprenter verdens dualistiske natur, der er en sammenblanding af fornøjelse og smerte, glæde og sorg, sejr og nederlag. Lær Guds konstante tilstedeværelse og lær at ofre alle jeres aktiviteter for Herrens Fødder som en Kærlighedsgerning. De vil da blive renset for alle fejl. Liv, der opretholdes af mad, er kort; liv, der opretholdes af Atma (Gud), er evigt. Gør ikke fordring på et langt liv, men på et Guddommeligt liv. Stræb ikke efter flere års ophold på Jorden, men efter flere dyder i hjertet.


-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

28. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Der er ingen grund til at trække sig tilbage ind i en skov eller en hule for at kende jeres indre Sandhed og at besejre jeres lavere natur. I virkeligheden har man ikke en chance for at træne i beherskelse af sin vrede og andre svagheder, medens man lever i isolation, og således bliver den der opnåede sejr, ikke være langvarig eller ægte. Vind livets kamp; vær i verden, men hold jer trods alt væk fra dens lænker. Det er den sejr, I skal opnå.


-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

29. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Godhed, medfølelse, tolerance - gennem disse dyder kan man opfatte Guddommeligheden i sig selv og i andre. Blødhed i hjertet bliver ofte fordømt som svaghed, fejhed og mangel på intelligens; man siger, at hjertet skal hærdes mod medlidenhed og godgørenhed, men på den vej ligger krig, ødelæggelse og undergang. Kun Kærlighed giver varig lykke og fred. Kun at dele kan reducere sorg og forøge glæde. Mennesker fødes til at dele, at tjene, at give og ikke til at tage.


-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

30. september 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Ved udførelse af tjeneste, bør man ikke have nogen tanke på sig selv. Man bør kun overveje, hvor godt man kan udføre tjenesten som et offer til det Guddommelige. Man bør bemærke forskellen mellem Karma (handling) og Karma Yoga (handling som åndelig disciplin). Almindelig handling er motiveret af egeninteresse eller ønsket om at opnå nogle ting. I Karma Yoga, er handlingen uden ønsker. Almindelig Karma er årsagen til fødsel, død og genfødsel, medens Karma Yoga fører til befrielse fra fødsel. I bør betragte al tjeneste som en form for Karma Yoga - gør tjeneste uden forventning om belønning, og endda uden følelsen af, at man 'tjener' andre. Enhver tjeneste, der gøres for nogen, er i virkeligheden er tjeneste til det Guddommelige.


-SAI BABA

 

 

 
 
FACEBOOK    ARKIV DAGENS ORD 2009
 
 
Copyrights © www.saibabaofindia.dk
 

Nyt:

 Link til vores side på Facebook:

 
Dansk vejledning til at blive medlem af 'Saibabadk' og dermed modtage
'Dagens Ord' m.v. på dansk direkte i sin egen mailboks:
 
Link til:
 
Dansk hjemmeside:

Copyright © www.saibabaofindia.dk