Copyrights © www.saibabaofindia.dk

 

 
 Dagens Ord:
Læs Dagens Ord, som det er skrevet i Prasanthi Nilayam i dag, oversat til dansk.
 

SAI BABA PÅ DANSK- FACEBOOK

FACEBOOK   ARKIV DAGENS ORD 2009

 

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

1. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

I dag spørger mennesket ikke om, hvad der er dets Gamyam (mål i livet). I stedet for at forsøge at kende livets mål, bekymrer det sig for dets Janmam (jordiske liv). End ikke dyr og insekter interesserer for deres jordiske eksistens. Lige fra en ung alder burde I stræbe efter at opnå Atmisk Lyksalighed. Det burde være jeres eneste bestræbelse. Jeres tanker, ord og handlinger burde tage sigte på dette. Verdslige oplevelser, uanset hvor længe, man kan nyde dem, kan ikke give evig Lyksalighed. I kan kun opleve evig Lyksalighed i Guds selskab. Alle verdslige aktiviteter og oplevelser vil helt sikkert forandres. Kun Atma (Gud) er uforanderlig.


-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

2. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Uddannelse bør adskilles fra arbejde. Dens formål bør være erhvervelse af Vijnana (den højeste Viden). Det er konceptet, stadfæstet af Bharathiya (indisk) Kultur. Studerende bliver ideelle borgere i nationen, når de udvikler selvtillid og følelsen af åndelig Enhed. Udvikl en ånd af opofrelse og bliv forsvarere af landets integritet og ære. I skal stræbe efter at fremme velfærden i samfundet. Tage afstand fra forestillinger om "mig" og "mine". I vil derefter blive Et med det Guddommelige. Når I identificerer jer med alle, kan I opnå uendelig glæde.


-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

3. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Mennesket er et lager af alle mineraler, metaller og energi, som Jorden indeholder. Det har elektriske, magnetiske og adskillige andre former for energi i sig. Sørgeligt nok erkender mennesket ikke dette. Latent i det er Guddommelighedens enorme styrke, der gør det i stand til at gøre alt, hvad det beslutter sig for. Menneskets mange resultater er slet og ret glimt af det kæmpe potentiale, der er latent i det. Alt, hvad det behøver, er at få viljen og beslutsomheden til at erkende denne styrke og dette potentiale.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

4. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 Alle bør erkende det Atmiske Princips Enhed, som findes i alle levende væsener. Satsang er meget vigtig for at forstå denne Enhed. Satsang betyder ikke selskab med gode mennesker, hengivne eller åndelige aspiranter. Mennesker deltager i sådanne menigheder og tror derfor, at de deltager i Satsang. Men det er ikke Satsang i terminologiens sande betydning, da folk, som I opfatter som værende gode, senere kan blive onde. De vil helt sikkert forandre sig. Hvordan kan en sådan midlertidig forbindelse give evig lykke? 'Sath' er, at der er uforanderlighed i alle tre tidsperioder - fortid, nutid og fremtid. Den henviser til det Atmiske Princip. Ægte Satsang er altid at leve i Guds selskab.

-SAI BABA
 

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

5. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Koncentrer jeres sind om et mål og tillad det ikke at vakle. I er nødt til at have kontrol over det helt til slutningen. Der er kun en Guddommelighed. Hold jer efter jeres eget valg til en hvilken som helst af Guds former og hold fast ved Den. Hvis I ofte bliver ved med at transplantere en ung plante fra et sted til et andet, hvordan kan den da vokse til et sundt træ? I er nødt til at plante den på et sted og vande den regelmæssigt, indtil den vokser til et stærkt træ. Dette er sand hengivenhed. Hvis I hele tiden bliver ved med at ændre jeres åndelige vejledere, bliver jeres hengivenhed udvandet. Grib ikke til en sådan kurs. Vælg hvem som helst og stol på, at Gud er i alle.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

6. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

I behøver ikke gå nogen steder for at søge efter Gud. Guddommelighed er inden i jer. Ligesom der er mange lemmer i kroppen, der holdes i live af et hjerte, er den samme Gud livskraften for alle levende væsener. Hele universet er en refleksion af det Højeste Væsen. Dhrishti (livssyn) bestemmer jeres opfattelse af Shrishti (skabelsen). Når I ser verden gennem farvede briller, vil I se alt i farven på de briller, I bærer. Uanset hvad der sker, må I modtage det som en gave fra Gud. Kærlighed er Gud. Lev i Kærlighed. Det er den rigtige måde til at tilbede Gud.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

7. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Familien er den vigtigste funktionelle enhed i verden. Hvis familien kører efter sunde retningslinjer, vil verden også køre uden problemer. Hvis enheden blandt familiemedlemmerne lider selv i begrænset omfang, vil verden møde følgerne. Hver familie burde stræbe efter at opnå enhed og et harmonisk forhold blandt sine medlemmer. Der er intet, der ikke kan opnås med enhed. Tag for eksempel håndens fem fingre. Når de fem fingre arbejder sammen, kan de udføre en hvilken som helst opgave. Del jeres kærlighed med alle. Kun Kærlighed giver livet renhed og hellighed.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

8. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Hvad er det rigtige offer til Gud? Herren Sri Krishna i Bhagavad Gita nævner - Patram, Pushpam, Phalam, Toyam (blad, blomst, frugt og vand). Hvad betyder disse? Jeres krop er bladet; jeres hjerte er blomsten; jeres sind er frugten og Lyksalighedens tårer er vandet, der skal ofres til Gud. Kroppen må overgives til Gud ved at påtage sig gudstjenester og andre hellige handlinger. Gud er ikke begrænset til at blive tilbedt på noget særligt sted. Selve jeres krop er et tempel. Deho Devalaya Proktho Jeevo Deva Sanathanaha (kroppen er templet og den iboende er den evige Gud). Find Ham i jeres hjerte. I er alle legemliggørelser af Guddommelighed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

9. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Det er følelsen af dualiteten "min" og "din", som er årsagen til alle glæder og sorger, tiltrækninger og frastødninger, mennesket oplever. Denne dualitet er rodfæstet i egoisme, som får en til at tro, at så længe man selv har det godt, er det ligegyldigt, hvad der sker med verden. Et sådant selvcentreret menneske, der betragter sin krop, sin formue og sin familie som alt, hvad der vedrører det, er vildledt, for det ser Sandhed som usandhed og det falske som sandt. For at blive af med dette onde, er mennesker nødt til at tage del i tjeneste. De er nødt til at indse, at kroppen ikke er bestemt til at tjene sine egne interesser, men til at tjene andre.

-SAI BABA
 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

10. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Hvad er formålet med fødsel som menneske? Det er ikke kun at spise, drikke og fornøje sig. Paropakarartham Idam Shariram (den menneskelige krop er beregnet til at tjene andre). Det må vie sig til tjeneste for samfundet. Gud har udstyret mennesket med alle evner. Men det er bundet af sanserne, som fører det ad både gode og onde veje. Derfor er det menneskets første pligt at gøre korrekt brug af sanserne. En, der mangler kontrol over sindet, er værre end et dyr. Allerførst skal man slippe af med sine dyriske egenskaber. Først derefter kan man stige til det Guddommeliges niveau.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

11. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Tilbed Gud i en hvilken som helst form eller med et hvilket som helst navn. Faktisk har Gud tusindvis af navne og et utal af former. Ek Prabhu Ke Anek Naam (den ene Gud har mange navne). Idet I tilbeder Herren med tusind navne, bør I være helt klar over, at det er den samme Guddommelighed, I referer til. Rama, Krishna, Allah, Jesus, osv., er alle navne, der referer til samme Guddommelighed. Kun Enheden er Virkeligheden. Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanthi (Sandheden er En, men de vise omtaler Den med mange navne). Behold denne Tro fast i jeres hjerte, gør jeres liv meningsfyldt og forbliv i Lyksalighed for evigt.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

12. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Lyd er Guds første egenskab. Veda'ernes hymner udgør Naadha Brahman (Gud i form af lyd), som er meget stærk. Selv hvis I ikke kan synge Veda'erne, vil bare at lytte til afsyngningen af Veda'erne i sig selv kunne rense jeres sind og løfte jer til et højere niveau. Selv om barnet ikke forstår betydningen af vuggevisen, der synges af dets moder, bliver det tilskyndet til at sove, når det hører stemmen. At lytte med udelt opmærksomhed til afsyngning af Veda'erne vil tilsvarende gavne jer enormt. Hvis I tænker over det og praktiserer dets lære i jeres liv, kan man forestille sig størrelsen af den Lyksalighed, I vil opnå.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

13. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Fasthold denne tanke i jeres sind, "Jeg er ikke bare et menneske, jeg er legemliggørelsen af Guddommelighed." Hav denne overbevisning fæstnet i jeres sind, og I vil erkende denne Sandhed. Som det siges: "Brahmavid Brahmaiva Bhavathi (kenderen af Brahman (Gud) bliver i sandhed Brahman)". Hvis I opfatter jer selv som Guddommelige, bliver I Guddommelige. Hvis I anser jer selv for et menneske, vil I fortsat være det. Skønt jeres form er et menneskes, er det Atmiske Princip i jer. For at erkende denne Atman (Gud), er I nødt til at holde jeres hjerte rent og tømt for negativitet.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

14. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Kroppen og sindet er meget tæt forbundne og er af vital betydning for menneskets udvikling. Et fuldendt menneske er et, der har både et rent sind og en sund krop. Kroppen må virkelig fremmes og beskyttes, men ingen tilknytning må udvikles til den. Atma'en (Gud) i kroppen er det mest fundamentale. Medens kroppen er bestemt til at gå til grunde på et tidspunkt, er Atma'en indeni evig. En sund krop og en ren sjæl giver til gengæld 'Lavanya' - ægte skønhed. Ægte skønhed er karakterens og ikke kroppens. Det er denne Lavanya, der giver en et evigt ungdommeligt ansigtsudtryk og Lyksalighed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

15. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Jnana (åndelig visdom), betyder ikke bare bekendtskab med bøger. Det er heller ikke verdslig viden. Kun den person, der har erkendt, at det enkelte individ ikke er adskilt fra det Universelle, er en virkelig Jnani (menneske med visdom). Sand visdom består af bevidstheden om den enkeltes Enhed med Samashti'en (den kollektive Helhed). Hvordan kan et menneske, der er ikke bevidst om sin menneskelighed, erkende Guddommeligheden indeni sig selv? Derfor er den første fornødenhed enhvers erkendelse af sit menneskelige væsen.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

16. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Pilgrimmen skal krydse gennem og gå hinsides de verdslige ønskers store udørkener, overvinde den tykke, sølede overvækst af vrede og had, og passere egoets og ondskabens klipper, så han kan slappe af på harmoniens og Kærlighedens frodige, grønne græsgange. Efter således at være blevet herre over sine indre fjender, skal han hvile i sit eget hjertes stilhed med alle sine indre riges ophidselser stilnet. Når den søgende således er fæstnet i sin dybeste bevidstheds uforstyrrede ro, tænder Visdommens Flamme sig selv. På det tidspunkt erkender den søgende, at han er Et med universet, at han er den Udelelige Brahman (Gud).

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

17. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Den, der tænker på Herren med hengivenhed, kan overvinde enhver form for Karma (konsekvens af tidligere handlinger). Med Herrens Nåde kan man opleve selve den ellers uopnåelige Lyksalighed. Tvivl ikke om nytten af Sadhana (åndelige selvdisciplin). Urokkelig Bhakti (hengivenhed) vinder Herrens Nåde. Hvis fuldstændig Tro på alle tidspunkter er fæstnet på Herren, hvorfor skulle Han nægte dig sin Nåde? Generelt stoler mennesker ikke fuldstændigt og urokkeligt på Herren. Tro er resultatet af fred og tålmodighed, ikke af hast og jag.

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

18. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Deepavali


Deepavali er en festival, der er skabt for at fejre undertrykkelsen af ego'et ved hjælp af det Højere Selv. Mennesket er kastet ud i uvidenhedens mørke og har mistet evnen til at skelne mellem det Permanente og det flygtige. Når uvidenhedens mørke, forårsaget af Ahamkara (ego), er fjernet med det Guddommelige Kundskabs Lys, opleves det Guddommeliges stråleglans.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

19. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Rebet bliver fejlagtigt antaget for at være en slange, og den, der oplever det, flygter i frygt. Dette fortæller os, at øjet kun er et vindue, hvorigennem Sjælen ser den ydre verden. Sjælen er drivkraften for alle sanser. Hvad nytter øjet, når I ikke i besiddelse af 'Samadrishti'. 'Sama' betyder Brahman, den Absolutte Virkelighed; 'Samadrishti' betyder, at man kun ser Brahman, den Ene, i alle ting til alle tider. Denne Ekathwam (Enhed) er den fundamentale Sandhed. Alle andre oplevelser er falske. Dvæl ved Den i jeres meditation. Sæt Den fast i jeres indre bevidsthed. Det er vejen til Frigørelse.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

20. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Hvis I ønsker at leve et ideelt liv, er I nødt til at følge eksemplet fra Avatarerne (Guddommelige inkarnationer). Avatarer kan optræde i menneskelig form, men I bør ikke sidestille Dem med almindelige dødelige. I fysisk form kan begge synes ens. Men der er en grundlæggende forskel. I bør ikke forveksle bomuldsfrugten med mangoen. Når mennesket strejfer væk fra retskaffenhedens vej, kommer Gud i menneskelig form for at reformere det. Fugle, dyr og insekter lever livet i henhold til deres særlige natur. Det er kun mennesket, der har opgivet al retskaffenhed, glemt sin Guddommelige kerne og forringet sin menneskelighed. Avataren skal beskytte de gode, reformere de vildfarne og straffe de onde. 

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

21. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Forstå, at Paramatma (Gud) er menneskets Mål. Giv dette Mål al opmærksomhed. Kontroller sindet, der vandrer væk fra Det. Dette er essensen af alle Shastra'ernes lære (skrifterne). Vær bundet til Atma'en (Gud) i jer. Søg tilflugt i Ham. Mediter uafbrudt på Ham. Så vil de verdslige bånd løsne sig, for det bånd, med hvilket I knytter jer til Herren, har magten til at løsne alle andre bånd.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

22. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Når et menneskes indre selv er fyldt med Kærlighed, er dets liv er fuld af Lyksalighed, og det er altid friskt og raskt. I dag lider mennesket af mange lidelser, til hvilke hovedårsagen er et sygt sind. Der er ingen død for sindet, selvom sindet tror, at det er ved at dø, når kroppen står ansigt til ansigt med døden. Det er blevet sagt, at sindet er årsagen til ens trældom eller frigørelse. Dårlige tanker avler trældom. Gode tanker fører til befrielse. Derfor skal alle udvikle gode tanker og udføre gode gerninger. Sådanne gode følelser kan kun opstå ud af Kærlighed.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

23. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Gud afgør, hvad der skal gives, hvornår det skal gives og hvor. Derfor bør alle handlinger dedikeres til Gud, og Han vil afgøre, hvad den hengivne er parat til at modtage. Når alt overlades til Gud med ren kærlighed og fuldstændig Tro, vil Gud tage sig af den hengivne. Mennesker i dag mangler en sådan fast Tro. På hengivenhedens vej er der mange prøvelser, der skal overvindes. I fortiden mødte ædle hengivne sådanne prøvelser med Tro og mod. Til sidst sikrede de sig den Guddommelige Nåde og oplevede Lyksalighed. For at opnå noget i livet er to ting afgørende: "Fast Tro og ren Kærlighed".

-SAI BABA

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

24. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Den menneskelige fødsel er meget vanskelig at opnå. Kroppen er som et opholdssted for rejsende, sindet er opsynsmanden og Jeeva'en (individuel sjæl) er pilgrimmen. Ingen af disse er således i slægt med de andre. Pilgrimmen er på vej til salighedens by, Mokshapuri. Til en problemfri rejse, er der intet så pålideligt som Namasmarana, ihukommelsen af Herrens Navn.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

25. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Hvor end der er et tomrum i ethvert hjerte, strømmer Kærlighed ind derind og er glad over, at Den kan udfylde tomheden. Den holdes aldrig tilbage; Den bliver givet i overflod uden svig eller bedrag. Den bærer ikke falskhedens, smigerens eller frygtens kappe. Kærlighedens ranker stræber kun efter at klamre sig til Guds klæder. Den sanser, at Gud i al sin pragt bor i hvert eneste hjerte. At opdage dette Guds sæde er virkelig hengivenhed.

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam

26. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Enhver handling, der udføres med bevidsthed om kroppen, er bundet af egoisme. Uselvisk tjeneste kan aldrig ydes, medens man er fordybet i kropsbevidsthed. Bevidstheden om Deva (Gud) i stedet for Deha (krop) vil frembringe pragten fra Prema (Guddommelig Kærlighed) inde fra hjertet. Med denne tanke som inspiration og vejledning, kan man opnå meget godt. Vi skal udvikle den holdning, at alt går efter Guds vilje, at alt er Hans Leela (Guddommelig Leg).

-SAI BABA

 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

27. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Den nuværende situation skyldes, at mennesker mister troen på sig selv og på Shastra'erne (vediske skrifter). Selv de, der hævder at have Tro, opfører sig ikke i henhold til Shastra'erne. Som en konsekvens heraf er dyder og godhed på retur i verden, og ondskab har fået overtaget. Hvis det nuværende scenario skal transformeres og verden skal nyde fred og sikkerhed, må alle udvikle Tro på Shastra'erne og praktisere de formaninger, der påbydes deri.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

28. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

I skal udvikle menneskelige værdier. Uden dette, er I blot et menneske af form. Mennesket er fyldt med egenskaber som vrede, begær, grådighed, jalousi, osv. Disse er dyriske egenskaber. Vrede er en hunds natur. Vaklende sind er en abes egenskab. I er hverken en hund eller en abe. Når I får et vredesanfald, mind da jer selv om, at I ikke er en hund og jeres vrede vil formindskes. I dag hærger mange dyriske egenskaber i mennesker. Det, vi har brug for at udvikle, er de menneskelige egenskaber af medfølelse,
Sandhed, overbærenhed, indfølingsevne, osv.
 

-SAI BABA


 

 

 
 
 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

29. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

En oprigtig søgende og hengiven kan ikke have nogen interesse i de verdslige fornøjelser og lidenskaber. Disse ringere ønsker må der gives afkald på, for de ligger til grund for al elendighed. Hvad er egentlig Moksha eller udfrielse? Det er Shanti (uforstyrret fred), opnået gennem Sadhana (åndelig selvdisciplin) med Chittha Shuddhi eller renselse af hjertet. Det er benægtelsen af indtrykkene, man får gennem sanserne.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

30. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Sadhaka'en (åndelig aspirant) skal være på vagt for ikke at miste sit temperament på trivielle og smålige ting, for det vil forsinke vedkommendes fremskridt. Vrede skal ophøjes ved systematisk indsats. Man skal modstå impulsen til at indgå i diskussioner og argumenteren, for dette frembringer en ånd af rivalisering og fører til følelser af vrede og hævn. Vrede er roden til al forkert adfærd. Udvikl derfor Kærlighed til alle levende væsener og hold dermed uønskede vaner og tendenser i skak.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

31. Oktober 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Når strabadser overvælder jer, forstå da, at det er en konsekvens af jeres egne fortidige handlinger. Lad være med at bebrejde ikke Herren og udvikle en klage over ham. Lad være med at tage jer af besvær eller opfatte det som sådan. Engager jer hellere i tjeneste for andre og udfør fortjenstfulde gerninger. Fortsæt med at stole på Herrens Navn til at støtte. Det er tegnet på Visdom.

-SAI BABA


 

 

 

<<< FACEBOOK                   ARKIV DAGENS ORD 2009 >>>

 

 
 
Copyrights © www.saibabaofindia.dk

Nyt:

 Link til vores side på Facebook:

 
Dansk vejledning til at blive medlem af 'Saibabadk' og dermed modtage
'Dagens Ord' m.v. på dansk direkte i sin egen mailboks:
 
Link til:
 
Dansk hjemmeside:

Copyright © www.saibabaofindia.dk