Copyrights © www.saibabaofindia.dk

 

 
 

Dagens Ord fra Sai Baba på dansk

 

 

SAI BABA PÅ DANSK- FACEBOOK

FACEBOOK    ARKIV DAGENS ORD 2009

 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

1. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Folk forestiller sig, at spiritualitet betyder at meditere på Gud, at bade i hellige vande og besøge hellige helligdomme, men dette er ikke den korrekte betydning af spiritualitet. Spiritualitet betyder at ødelægge den dyriske natur i mennesket og vække dets Guddommelige bevidsthed. Spiritualitet indebærer at erkende, at ens mangfoldige kapaciteter kommer fra Ånden og ikke fra sindet, og derefter udnytte dem til at opnå åndelig styrke. Det betyder, at erkendelse af, at al styrke kommer fra det Guddommelige

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

2. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Hvis I vinder Herrens nåde, kan selv skæbnens dekret overvindes. Når en flaske medicin er købt, er der af medicinproducenten på etiketten trykt en dato, der angiver dens udløb. Stoffet mister sin virkning efter denne dato. Selv om stoffet forbliver i flasken, vil det ikke længere være effektivt. Tilsvarende kan Guds Nåde virke som en udløbsdato og gøre skæbnens effekter virkningsløse. Guds Nåde, kan ikke fås af en, der vakler fra øjeblik til øjeblik og hvis hjerte er ikke rent. Selv hvis I ikke praktiserer tilbedelse eller meditation, er det nok, hvis I har renset jeres hjerte. Det Guddommelige vil derefter gå ind i det.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

3. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Hvem, der end kommer for at søge tjeneste fra jer, er den, I skal tage jer af på det tidspunkt. Det er jeres pligt at opfylde den persons behov med jeres tjeneste, og det vil være det bedste arbejde, I kan udføre i det øjeblik. Nutiden, hvor I kan gøre noget, er det allerhelligste tidspunkt. I ser ikke fremtiden, for jeres øjne kan ikke opfatte den. Fortiden er gået, og der er intet, I kan gøre ved den. Således er nutiden det bedste tidspunkt, hvor I kan udføre jeres pligt og være til tjeneste for personen, der kommer og søger jeres hjælp.

-SAI BABA


 

 

 
 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

4. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Godhed, medfølelse, tolerance - gennem disse dyder, kan man opfatte det Guddommelige i sig selv og i andre. Hjertets blødhed bliver ofte dømt som svaghed, fejhed og mangel på intelligens; man siger, at hjertet skal være hærdet mod medlidenhed og barmhjertighed, men på den vej ligger krig, ødelæggelse og undergang. Kun Kærlighed giver varig Lykke og Fred. Kun at dele kan reducere sorg og mangedoble glæde. Mennesker er født til at dele, at tjene, at give og ikke til at holde fast ved.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

5. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Vi taler om himlen og havet, som værende blå i farven, men dette er forkert. Hverken himlen eller havet er i virkeligheden blå i sig selv. Det er det enorme rum og havets dybde, der frembringer denne illusion af blåt. Hvis I tager noget havvand i hånden, vil I se, at det i virkeligheden er farveløst. På samme måde kommer godt og ondt an på vores egne tanker og følelser.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

6. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Sadhaka'en (åndeligt søgende) skal have en holdning af respekt overfor, at Herren er overalt og ser alt, en altid tilstedeværende oplevelse af, at man kunne glide ind i noget forkert. Han skal have en naturlig tilbøjelighed for Sandhed og korrekt opførsel. Han skal styre sit sind hen imod hele menneskehedens velfærd. Dharma (retskaffenhed) vil kun skinne og oplyse den person, der tjener alle og giver alle glæde. En sådan person vil ikke bare modtage Herrens Nåde, men også opnå det ultimative Mål at smelte sammen i Ham.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

7. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Verdensomfattende Akhanda Bhajan
I stedet for at lægge stor vægt på Raaga, Thaala, Laya og Shruti (melodi, takt, rytme og tone) under Bhajan (lovsang), bør man forsøge at ophøje Bhajan til et åndeligt niveau ved at synge med ægte følelse og hengivenhedens ekstase. Sangene bør ikke flyde fra læberne, men fra hjertet. Når sangene kommer fra hjertet, bliver de også salige for ørerne. Udfør jeres Bhajan med et rent uplettet hjerte uden at ænse alle verdslige ønsker. Når I synger Herrens navn med et rent hjerte, vil I opleve det Guddommelige.
 

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

8. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Sindet bliver af og til karakteriseret som en slange. Det er, fordi det ikke kan bevæge sig lige. Det glæder sig over krogede kneb og smarte påfund. Det undgår oprigtighedens og sandfærdighedens lige vej. Men slangesindet kan blive forført til uskyld. Når slangetæmmeren spiller på sit instrument, svinger slangen sit hoved henrevet; således vil sindet også svinge til musikken, der udspringer fra gentagelsen af Guds Navn.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

9. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Uden karakter er rigdom, uddannelse, social status osv. er ikke til nogen nytte uden. Karakter er som blomstens Ift; den giver værdi og moral. Digtere, malere, kunstnere og videnskabsmænd kan hver især være gode på deres eget felt, men uden karakter kan de ikke have en ægte status. Man kan undre sig over, om alle de, der nu behandles med respekt af samfundet, har en karakter, der berettiger dem til at blive anset storartede, men samfundet er genstand for mode, der varierer fra dag til dag. En fejlfri karakter er evig og forbliver den samme, uanset samfundets forandringer. Blandt kvaliteterne, der udgør en fejlfri karakter, er Kærlighed, Tålmodighed, Medfølelse, Standhaftighed, Velgørenhed - disse er de højeste - disse skal holdes i ære

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

10. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Mennesket er en del af det menneskelige samfund. Menneskeheden er en del af naturen. Naturen er et AF Guds led. Mennesket har ikke anerkendt disse indbyrdes forhold. I dag glemmer mennesker deres forpligtelser. Kosmos er en integreret organisme af indbyrdes forbundne dele. Når hver især udfører sin pligt, er fordelene opnåelige for alle. Mennesket har kun ret til at udføre sine pligter og ikke til frugterne heraf. Mennesket er en slags sceneinstruktør for hvad, der foregår i naturen. Men da mennesket glemmer sine ansvarligheder, slås det om rettigheder. Det er tåbeligt at slås om rettigheder uden at udføre sine pligter. Alt det kaos og konflikterne i verden skyldes, at mennesker glemmer deres pligter. Hvis alle flittigt udfører deres pligter, vil verden blive fredelig og blomstrende.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

11. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 

Sandeltræ giver mere og mere saft, når det udsættes for mere og mere slibning. Sukkerrøret giver saft, når det tygges mere og mere. Guld bliver forædlet, når det smeltes i ilden. På samme måde vil en sand hengiven ikke vakle i sin Kærlighed til Gud, selv når vedkommende står over for problemer og forhindringer i sit liv. Gud prøver kun Sine hengivne for at føre dem op på et højere trin på den åndelige stige.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

12. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 
Den hengivnes rette indstilling bør være en af total overgivelse. Som en hengiven erklærede: "Jeg tilbyder Dig hjertet, som Du gav mig. Jeg har ikke noget, jeg kan kalde mit eget. Alt er Dit. Jeg tilbyder Dig, hvad der allerede er Dit. "Så længe denne ånd af total overgivelse ikke er udviklet, er mennesket nødt til at blive født igen og igen. Man bør tilbyde sit hjerte til det Guddommelige og ikke nøjes med at tilbyde ofre som blomster og frugter.
 

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

13. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 
At opgive det lille "jeg" er, hvad forsagelse egentlig betyder. Det betyder at ophøje hver tanke, ord og handling til et offer for Gud, fyld fuldstændigt alle handlinger med Guddommeligt formål. At udvikle Kærlighed er den bedste åndelige disciplin. Kærlighed giver sig selv for evigt; Den beder aldrig en anden om at give. Overøs andre med Den, og som retur vil I blive overøst. Hold op med at dele Kærlighed, og der vil ikke være mere at dele. Kærlighed trives med forsagelse - de er faktisk uadskillelige.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

14. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 
Hvem er I? Atma (Gud). Hvor kom I fra? Fra Atma. Hvor skal I hen? Til Atma. Hvor længe vil I være her? Lige så længe, man er engageret i sansemæssige forehavender. Hvor er I? I den uvirkelige og evigt foranderlige verden. I hvilken form? Som Anatma (det, der ikke er Atma). Hvad er I engageret i? I flygtige opgaver. Hvad bør I derfor gøre herefter? Opgiv disse og stræb efter at smelte sammen med Atma.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

15. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 
Ikke-tilknytning, Tro og Kærlighed - det er disse søjler, på hvilke Fred hviler. Af disse er Tro afgørende, for uden Den, er al åndelig disciplin tom. Kun ikke-tilknytning kan gøre åndelig disciplin effektiv og Kærlighed er det, der leder en hurtigt til Gud. Tro ernærer smerten ved adskillelse fra Gud; ikke-tilknytning kanaliser den hen ad vejen til Gud, og Kærlighed oplyser vejen. Gud giver jer, hvad I har brug for og fortjener; der er ingen grund til at spørge, ingen grund til at knurre. Vær tilfreds. Intet kan ske mod Hans Vilje.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

16. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 
Kun ved at følge Kærlighedens vej kan I opleve Lyksalighed. Ved blot at sige navne på retter kan ikke stille jeres sult, og på samme måde, medmindre I taler med venlige ord og udfører hellige handlinger, kan I ikke nyde livets sødme og være lykkelige. I er alle børn af Udødelighed og legemliggørelser af Lyksalighed. I er kommet fra Lyksalighed, og det er derfor, at I søger at komme tilbage til den Kilde, den Lyksalighed. Ligesom fisk, født i vand, ikke kan leve af vand, higer mennesket altid efter Lykken, hvor end det er, og hvad end det gør. Mennesket er rastløst, indtil det vender tilbage til den Salighed, hvorfra det kom. Sand Lyksalighed findes ikke i denne verden. Bevar altid Gud i jeres sind - kun således får I Fred og Lykke.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

17. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 
I dette jordiske liv, manifesteres Kærlighed i flere former, såsom kærlighed mellem moder og søn, mand og kone og mellem slægtninge. Denne kærlighed, baseret på fysiske forhold, udspringer af egoistiske motiver og egeninteresse. Men Kærligheden til det Guddommelige er blottet for ethvert spor af egeninteresse. Det er Kærlighed alene for Kærlighedens skyld. Dette kaldes Bhakti (hengivenhed). En karakteristik for denne Kærlighed er at give og ikke at modtage. En anden er, at Kærlighed ikke kender til frygt. En tredje er, at det kun er for Kærlighedens skyld og ikke med selvisk motiv. Alle disse tre vinkler på Kærlighed betyder sammen Prapatthi (Overgivelse). Når man lever denne holdning af Prapatthi, oplever man det Guddommeliges Lyksalighed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

18. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 
Rathotsavam


Mennesket er på jagt efter Gud og undersøger Guddommelighedens natur. hvis Gud er indeni, hvor er så behovet for at søge efter Ham? For det første bør mennesket bestræbe sig på at forstå dets sande natur, som er Sathyam, Jnanam og Anantham (Sandhed, Visdom og Uendelig). Gud har begavet mennesket med Veda'erne og andre skrifter for at åbne dets øjne for den Sandhed, at det grundlæggende er Guddommeligt. I denne verden, er hvert menneske udstyret med Sandhed, Retskaffenhed og Kærlighed. Mennesket er legemliggørelsen af Sath, Chith og Ananda (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed). Disse egenskaber er i sandhed Guddommelige.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

19. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

 
Kvindernes Dag


Hvad vi skal sikre og beskytte i dag er Sandhed og Retskaffenhed og ikke nationen. Når Sandhed og Retskaffenhed er beskyttet, beskytter de nationen. Derfor bør Retskaffenhed udvikles i ethvert hjem. Et hjem er ikke et ligegyldigt sted, det er bolig for Dharma (Retskaffenhed), der beskytter og sikrer landet. Hjemmet er ledestjernen, der oplyser verden og opretholder den. Kvinder bør indse, at uanset deres uddannelse eller position, er deres første pligt at beskytte hjemmet. Overalt, hvor kvinder æres, er der velstand og lykke. Kvinder bør aldrig krænkes eller behandles respektløst. Et hjem, i hvilket en kvinde udgyder tårer, vil få frataget al velstand.
 

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

20. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Der findes ingen større kvalitet i mennesket end uselvisk Kærlighed, der udtrykker sig i tjeneste for andre. En sådan Kærlighed kan være kilden til ægte Lyksalighed. Forholdet mellem Karma og Karma Yoga skal forstås rigtigt. Karma (handling), udført med tilknytning eller begær, forårsager trældom. Men uselvisk handling, blottet for begær, bliver Karma Yoga (handlingens vej, der fører til udfrielse). Vort liv skulle blive Yoga (åndelig disciplin) snarere end Roga (sørgmodighed).
 

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

21. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Universets fremgang hænger sammen med menneskets udvikling. Enhver udvikling på det videnskabelige, økonomiske og sociale område vil ikke være til megen nytte uden mental forvandling. Hvordan kan vi skabe denne forandring? Det er ved at holde sine lidenskaber og følelser i skak. Da mentale spændinger er meget skadelige for menneskets helbred, bør mennesket lære kunsten at kontrollere sine lidenskaber og følelser, der forårsager stress og anspændelse. Mennesket bør gøre en seriøs indsats for at leve et roligt og rent liv. Det bør erkende den Sandhed, at problemer og virvar er midlertidige som forbipasserende skyer. Der er ikke mulighed for, at ophidselser opstår, hvis man erkender denne Sandhed. En, der erkender denne Sandhed vil ikke tillade sit sind at blive påvirket af følelserne af vrede, grusomhed, osv.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

22. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Visdommens mål er Frihed. Kulturens mål er Perfektion. Kundskabens mål er Kærlighed. Uddannelsens mål er Karakter. Der er for os alle et ønske om at erhverve disse fire kvaliteter, nemlig Visdom, Kultur, Kundskab og Uddannelse og nå deres mål, nemlig Frihed, Perfektion, Kærlighed og Karakter. Men eleverne bør indse, at hvis disse kvaliteter ikke benyttes passende, så kan de ikke kalde sig selv studerende. Som studerende og kommende borgere i dette land, har I ansvaret for at forme fremtiden for dette land. Anbring jeres hjerter på den rigtige vej ved at lytte opmærksomt til fremtrædende og erfarne personer.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

23. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Fødselsdagsfestligheder


Mennesker kan ikke fatte det formløse og attributløse Absolutte. Avatarer (Guddommelige inkarnationer) viser Sig i menneskelig form for at gøre menneskeheden i stand til at opleve den formløse i en form, der kan genkendes af dem og er til hjælp for dem. En Avatar antager den form, der er velgørende og inden for menneskers rækkevidde. Der skal gøres en indsats for at forstå Guddommelighedens karakter. Det er kun, når Gud kommer i menneskelig form, at mennesker kan få den fulde chance for at opleve og nyde det Guddommelige.
 

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

24. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Man bør konstant kontemplere på Principperne 'Brahma, Sathyam og Jagath Mithya' (Guds Realitet og verdens forgængelighed). Man må undgå onde menneskers selskab; og endda for meget venskab med de gode. Tilknytning af denne slags vil trække en væk fra vejen til Gud. Opgiv tilknytning til det midlertidige. Når I har opnået denne Udaaseenata (upåvirkethed), vil I besidde urokkelig Shanti (Fred), selvkontrol og renhed i sindet.
 

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

25. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Hvad betyder Ahimsa (ikke-vold)? Det er ikke blot at lade være med at forvolde andre skade. Det indebærer også at lade være med at volde sig selv skade. Med hensyn til tale, må man undersøge, om ens ord forårsager andre smerte. Man må sørge for, at ens holdning ikke er behæftet med onde hensigter eller tanker. Ej heller bør man lytte til ond tale. Alle disse ting forårsager en person. Derfor bør man sørge for, at man ikke giver plads til en dårlig holdning, til at lægge øre til noget dårligt, til dårlig tale, til dårlige tanker og til dårlige handlinger. Og hvordan kan I afgøre, hvad der er dårligt? Ved at spørge jeres samvittighed. Når I handler imod jeres samvittigheds principper, følger dårlige resultater.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

26. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Vær altid fyldt med Kærlighed. Anvend ikke giftige ord mod nogen, for ord er mere dødbringende end selv pile. Tal mildt og venligt. Sympatiserer med den lidende og den uvidende. Gør jeres bedste for at anvende lindringen af beroligende ord og yd rettidig hjælp. Skad ikke nogens tro på dyd og Guddommelighed. Støt andre i at få denne tro ved i jeres eget liv at vise, at dyden i sig selv er belønning, og at Guddommelighed er altgennemtrængende og almægtig.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

27. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Når I bliver konfronteret med problemer og vanskeligheder, bør I ikke blive nedtrykte og blive offer for depression, som er et tegn på svaghed. I en sådan situation, bør I sætte tolerance og en holdning af tilgivelse i spil, og bør ikke blive ophidset, der giver anledning til vrede, had og hævngerrig attitude. I er legemliggørelser af styrke og ikke svaghed. I perioder med fortvivlelse bør I derfor være fyldt med følelsen af overbærenhed og være rede til at tilgive og glemme. Denne kvalitet Kshama (tilgivelse) er den største styrke for et menneske. Hvis man taber denne kvalitet, bliver man dæmonisk.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

28. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Maya's (illusionens) skyer kan ikke mørkne den indre Bevidsthed for følgende fire kategorier af ædle personer: "(1) De, der nyder Guds Herlighed og Mysterium, (2) de, der forstår og gør det kendt, at Gud er Maya's Herre og Udøveren af kræfterne, der ødelægger illusion, (3) de, der er engageret i gode gerninger, udført med tro og hengivenhed, og (4) de, der bestræber sig på at opretholde Sathya (Sandhed) og Dharma (Retskaffenhed)."

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

29. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Hvad er mennesket født for i denne verden? Er det blot for at strejfe omkring og drukne sig i verdens fornøjelser? Indse, at verdslige fornøjelser ikke er bestandige. Alt, hvad der sker for jer i fremtiden vil være i overensstemmelse med jeres adfærd i dag. Alt er reaktion, refleksion og genlyd. De gode gerninger, I udfører i dag, vil give gode resultater i den kommende tid. Hvis I udfører dårlige handlinger i dag, kan I ikke forvente at blive belønnet med gode resultater i fremtiden. Resultaterne af jeres tidligere dårlige handlinger vil altid blive ved med at forfølge jer.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

30. november 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 


Vrangforestilling forårsager, at onde følelser rejser sig i jeres hjerte og sind. Man kan være ondsindet, men med ældres velsignelse og i selskab med ædle sjæle, kan man nemt komme af med de onde tilbøjeligheder og udvikle dyder. Folk udfører forskellige åndelige øvelser for at opnå Guddommelighed. Thyaja Durjana Samsargam; Bhaja Sadhu Samagamam; Kuru Punyam Ahorathram; Smara Nityam Anityatham (Undgå dårligt selskab, søg godt selskab, udfør altid retskafne handlinger og adskil det permanente og det flygtige).

-SAI BABA


 

 

 
 

<<< FACEBOOK                   ARKIV DAGENS ORD 2009 >>>

 

 
Copyrights © www.saibabaofindia.dk

Nyt:

 Link til vores side på Facebook:

 
Dansk vejledning til at blive medlem af 'Saibabadk' og dermed modtage
'Dagens Ord' m.v. på dansk direkte i sin egen mailboks:
 
Link til:
 
Dansk hjemmeside:

Copyright © www.saibabaofindia.dk