Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

maj 2009

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. maj 2009
Livet er en lang pilgrimsrejse ad denne verdens rå og pinefulde vej. Men med Guds Navn på sine læber, føler pilgrimmen ingen tørst; med Guds Form i sit hjerte føler han ingen udmattelse. De frommes selskab vil inspirere ham til at rejse med håb og Tro. Forsikringen om, at Gud altid er nær, vil give hans lemmer styrke. Husk, at I med hvert skridt nærmer jer Gud; og Gud tager også ti skridt hen imod jer, når I tager et skridt hen imod Ham. Denne rejse har ingen holdepladser; det er en vedvarende rejse gennem tårer og smil, gennem fødsel og død. Når vejen ender og Målet nås, opdager pilgrimmen, at han kun har rejst fra sig selv til sig selv, at den Gud, han søgte, hele tiden var i ham, rundt om ham, med ham og ved siden af ham. Han var til alle tider selv Guddommelig.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. maj 2009
Menneskets vigtigste pligt er at gøre ret brug af tiden ved hjælp af den kropslige klædning, det er blevet givet. Mennesket er bundet af handlinger i denne fænomenale verden. Selvom det Guddommelige er altgennemtrængende, kan mennesket ikke erkende Det. Det er ude af stand til at se Lyset, der er indeni det. Virkeligheden, som I søger overalt i den ydre verden, er indeni jer. Nutidens menneske ser kun på den ydre verden; dette er en dyrisk egenskab. At se indad er tegnet på det ægte menneske. Besat af det ydre og ved at ignorere dets indre Vision har mennesket måttet bøde med dets skelneevnes styrke.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. maj 2009
Udfør ikke tjeneste på grund af belønninger, for at tiltrække opmærksomhed, for at vinde taknemmelighed eller ud fra en følelse af stolthed over jeres egen overlegenhed med hensyn til evner, rigdom, status eller autoritet. Udfør tjeneste, fordi I bliver tilskyndet af Kærlighed. Når I får succes, tilskriv da succesen til Herrens Nåde, der inspirerede jer i form af Kærlighedsprincippet indeni jer. Når I fejler, tilskriv fejlen til jeres egen utilstrækkelighed, uoprigtighed eller uvidenhed. Undersøg handlingens kilder, rens dem for alle spor af ego. Bebrejd ikke modtageren af Seva (uselvisk tjeneste), jeres samarbejdspartnere eller Gud.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. maj 2009
For at opnå en holdning af overgivelse, af tilegnelse, skal I have Tro på Gud. Denne verden er Hans leg; den er ikke en tom drøm; den har sit eget formål og brug. Det er den måde, hvorpå man kan opdage Gud; se Ham i Naturens Skønhed, Storhed, Orden og Værdighed. Disse er intet andet end skygger af Hans Pragt og Hans Glans. Upasana (tilbedelse af Gud) leder til Kundskaben om, at Han er Alt; når I erfarer, at der ikke er nogen anden, er det Jnana (åndelig visdom).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. maj 2009
Det er kun ved udvikling af ikke-tilknytning, ved at nægte sanserne de spændinger, de tørster efter, og ved a at dykke ned i dybderne af sit væsen med den faste overbevisning, at der er et mægtigt indre rige, der belønner udforskning, så man kan erobre den Højeste Ros Lyksalighed. Dette er den højeste moral, for når den bliver udført, mættes mennesket med Kærlighed og har intet spor af ondskab, had, grådighed eller begær tilbage i sig. Menneskets vision renses af idealet om foreningen af alle som En og skabelsen af En som alle.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. maj 2009
Easwaramma Dag
På dette kritiske tidspunkt i verdens historie, hvor frygtens og bekymringens, uretfærdighedens og diskriminationens dæmoniske kræfter hærger med vildt raseri, er ethvert menneskes pligt at være udrustet med åndelig styrke, så det ikke overmandes af stormen. Dette er en bydende nødvendig opgave, og Jeg må sige, at Indiens kvinder har et bidrag i at yde tjeneste og en rolle at spille. De skal bringe Gud ind i barnets hjerte og hjælpe det med at beholde Ham der. For Tro på Gud er det styrkende middel, som mennesker har brug for, for at få sundhed og lykke tilbage.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. maj 2009
Elsk Gud og I ser Gud enhver skabning. En anden måde er at begynde med dem rundt om jer, og så udvide kærlighedscirklen, indtil den omslutter hele Skabelsen. Lad altid sindet dvæle ved Gud; lad det opfatte alt som Guddommeligt. Det er det, der beskrives som etpunktethed. Når sindet således er fæstnet, vil det opgive dets tendens til at søge efter fejl og svagheder i andre; det vil ikke løbe efter det dårlige og betydningsløse og det vil ikke opsamle det ligegyldige og midlertidige. Kroppen er som en beholder af lyset, sanserne og pæren, og sindet er batteriet. Men hvis I bruger jeres intelligens som kontakten, da vendes sindet ikke mod det uønskelige. Det vil kun blive brugt til at hjælpe den enkeltes fremgang mod hans/hendes Guddommelige Skæbne.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. maj 2009
Kroppen er en stridsvogn. Vognføreren er Buddhi-princippet (intellektet). Sanserne er hestene. Tøjlerne, der kontrollerer og behersker hestene, er Manas (sindet). Når sindet bølger frem og tilbage uden mål og med, farer hestene febrilsk rundt, endda til fare for vognføreren (Buddhi). Derfor må man kontrollere sindet og ikke forurene det med begærlighed efter sansemæssige fornøjelser. Sindet skal opføre sig som Buddhis partner. Tale underlagt sindet og sindet underlagt intellektet – det er den metode, der frembringer Prashanthi, den Højeste Fred. Vejled også langsomt og vedvarende intellektet til at vende sig i retning af Atma (Gud). Tale, der ledes af et sind, som er i overensstemmelse med et intellekt, der er oplyst af Atma – dette vil lede os til det Ultimative Mål.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. maj 2009
Buddha Poornima
Det Guddommelige er til stede i mennesket ligesom den ikke synlige tråd, der holder en blomsterkrans sammen. Hele Kosmos er gennemtrængt af det Guddommelige og er den synlige manifestation af det Guddommelige. Betragt jer selv som børn af en og samme moder, tilhørende menneskefamilien. Giv ikke plads til raceforskelle, trosforskelle og forskelle i nationalitet. Hav en fast Tro på, at alle tilhører menneskehedens kaste, følg Kærlighedens religion og tal hjertets sprog. Vand kaldes forskelligt på forskellige sprog. På samme måde er Gud En, hvilket navn, I end kalder Ham, det være sig Allah, Jesus, Buddha eller Rama – hav den Tro. Udvikl denne universelle livsanskuelse og kritiser ikke nogen som helst religion.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. maj 2009
Menneskets pligt er at helliggøre dets dage og nætter med den uafbrudte Smarana (ihukommelse) af Navnet. Kom det i hu med glæde og med ægte længsel. Hvis I gør det, vil Gud vise Sig for jer i den Form og med det Navn, I har tilbedt Ham med. Gud er alle Navne og alle Former, en sammenblanding af alle disse i harmonisk skønhed! Guderne, der tilbedes i forskellige trosretninger, tilbedt af forskellige menneskesamfund, er alle forskellige manifestationer af det ene Guddommelige Princip, der i virkeligheden eksisterer. Lige som kroppen er den harmoniske blanding af sanserne og lemmerne, er Gud harmonien i alle Former og Navne, menneskeheden tilbeder.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. maj 2009
Moral betyder ikke bare at overholde visse regler i arbejdslivets verden. Moral betyder at holde sig til den rette opførsels ærlige og hellige vej. Samfundets ære hviler på moral. Uden moral forfalder et samfund. Kun i et individ, der er moralsk stærkt, finder den menneskelige personlighed sit bedste udtryk. Udtrykket 'personlighed' kan kun anvendes om en, der manifesterer den skjulte umanifesterede Guddommelighed inden i sig ved sin opførsel. Almindelig menneskelig form gør ikke en til en menneskelig personlighed. Det er opførslen, der tæller. Kun de, der lever velregulerede liv og manifesterer deres sande Guddommelige natur, kan betragtes som ægte mennesker.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. maj 2009
I Bhagavad Gita'en opfordrer Herren Krishna Arjuna til at betragte sig som det Guddommeliges instrument. Ethvert menneske er i Sandhed Guds instrument. Som et sådant bør det udføre sine pligter og overlade resultaterne til Gud. Mennesker skal udføre deres pligter; succes eller fiasko afgøres af det Guddommelige. Anse ikke jer selv for handlingens mand. Udvikl overbevisningen om, at jeres iboende Sjæl leder jer og gør det muligt for jer at handle.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. maj 2009
I behøver ikke at løbe rundt i søgen efter Gud, for I er selv Gud. Gud bor i jeres hjerte. Han er den Altgennemtrængende motiverende Kraft. Hav fast tro på denne Sandhed. Som ild i tændstikken, er Guddommelighed latent i mennesket. Ilden i tændstikken manifesteres, når den stryges mod siden af æsken. På samme måde skinner Jnana's (åndelig Visdom) flamme, når Jivi'en kontakter Deva (Gud).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. maj 2009
Huset, der kaldes livet, må bygges på stærke fundamenter, forfølgelsen af Artha (rigdom) og Kama (opfyldelse af ønsker) må reguleres med Dharma's (ret handling) målestok. Dharma støtter dem, der støtter Dharma. Det stærkeste fundament er evigt-tilstedeværende Tro på den Almægtige. Nogle måtte spørge: "Hvis Han er Almægtig, hvorfor er Han så ikke åbenbar?" Altså, Han viser Sig kun for den person, der har længslen, ikke den, der stiller spørgsmål, grundet på uforskammethed eller uvidenhed. Han åbenbares kun i det rene hjerte, der ikke er formørket af egoisme eller tilknytning til verdslige ting.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. maj 2009
Man kan have lyttet til et antal spirituelle foredrag, men man bør ikke være tilfreds med bare at lytte kun for at glemme dem senere. Man skal undersøge, hvor meget man er blevet transformeret ved at overvære disse foredrag. Man skal prøve at praktisere i det mindste et eller to af principperne, gøre sig gradvist fri af verdslige tilknytninger og gøre fremskridt på vejen mod det Guddommelige. Til sin tid vil Guddommeligheden helt sikkert blomstre i hjertet. Hvis man derimod bliver ved med at forøge sine verdslige interesser og ønsker, går man ned til det dyriske niveau. Man skal være tilfreds med det, man har, og bruge det på en god måde med Tro på Herren.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. maj 2009
Olie er til stede inden i sesamfrøet. Ghee er til stede i hver eneste dråbe mælk. Duft er latent til stede i hver eneste blomst. En frugt er gennemtrængt af sød juice. I hvert eneste stykke træ er ild latent til stede. På samme måde er det Guddommelige iboende hele Kosmos i en subtil form som Chaitanya (Bevidsthed). Kosmos er den synlige manifestation af det usynlige Højeste Selv. Det Guddommelige skinner stråleklart i ethvert menneske som Sath-Chith-Ananda (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed). Skønt det Guddommelige er i en så tæt nærhed med det, går mennesket i dets uvidenhed rundt og søger Gud udenfor sig selv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. maj 2009
Hovedårsagen til alle vanskeligheder, der opleves af mennesket, er glemsomhed, hvad angår dets spirituelle Virkelighed, og identifikation med dets krop. Kroppen er kun den iboende Sjæls klædning. Ved at fordybe sig i kropsbevidsthed udvikler mennesket egoisme og besidderiskhed, hvilket derefter er årsag til mange andre laster. Det glemmer dets iboende Guddommelighed og kan ikke bruge de sanser og organer, det er udstyret med, på den rette måde. Jeres sanser er Gudgivne gaver. De skal kun bruges til hellige formål og bør ikke misbruges. Nær kun hellige tanker og engager jer i hellige gerninger. Derved helliggør i jeres liv. Der er kun en kongevej til at virkeliggøre Gud. Det er den Guddommelige Kærligheds Vej. I er kommet fra det Guddommelige og jeres skæbne er at sammensmeltes i det Guddommelige.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. maj 2009
Små børn bliver trænet i at gå ved hjælp af en gåstol, som de holder fast i og skubber frem. Pranava (lyden af "Om") er et sådant hjælpemiddel med 'A', 'U' og 'M' som de tre hjul. Ved at holde i det kan mennesket lære at bruge Bhakti's (hengivenhedens) og Vairagya's (ikke-tilknytningens) to fødder. Hvis det mister sit greb om Omkara, falder det hjælpeløst om på jorden. Hvis det går ved hjælp af Pranava Japa (gentagelse af "Om"), kan det med sikkerhed virkeliggøre Brahman's (Guds) Pragt, der er selve Universets Substans.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. maj 2009
Ren og uselvisk Kærlighed til alle levende væsener samt at betragte alle som legemliggørelser af det Guddommelige uden at forvente belønning, er ægte Kærlighed. Når man har den holdning at anse Guddommelighed for at være til stede i alle væsener, oplever man ægte Kærlighed. Ægte Kærlighed forbliver upåvirket, uanset hvilke forandringer, man end måtte møde og hvilke personlige sorger og afsavn, man end måtte gennemgå. I dag vender kærlighed sig til had, når et øjebliks vanskelighed opstår. Ægte Kærlighed er den søde frugt, der gror ud af gode handlingers duftende blomst. Kærlighed regerer uden at ty til sværdet. Den binder uden love. Kun den, der har en sådan ægte Kærlighed, kan betegnes menneske, for Guddommelig Kærlighed er et ægte menneskes grundlæggende egenskab.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. maj 2009
Thyaga (opofrelsens ånd) er nødvendig for at udføre idealistisk tjeneste. At gøre sig fri af dårlige egenskaber er ægte opofrelse; det er også Yoga (åndeligt slægtskab). Indse, at uanset hvem, I end måtte tjene, er det i virkeligheden det Guddommelige i forskellige menneskeformer, I tjener. De, der tjener, må værne om denne sublime og hellige følelse. De skal stræbe efter at se Gud i alle og enhver.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. maj 2009
Gennem ret handling opnår man hjertets renhed, der leder til erhvervelse af Jnana (Visdom). Det er kun, når tilknytning til frugterne af ens handlinger kasseres, at handlingen bliver til Yoga (Guddommeligt slægtskab). Man bør overvinde følelsen af 'min' og 'din'. Når man påbegynder tjenesteaktiviteter, bør man betragte det som et privilegium at tjene andre og anse det som en form for tilbedelse af det Guddommelige. Man bør anse tjeneste til samfundet som en hjælp til at finde selvopfyldelse i livet. Man bør se et hvilket som helst problem, der måtte opstå, i øjnene med Tro og tapperhed, og uden stor fanfare fortsætte med sine tjeneste-aktiviteter i en ånd af ydmyghed og idealisme.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. maj 2009
Mennesker bør leve uselviske liv. Dette kan synes svært. Men i virkeligheden er der intet lettere end det. Det er selviskhed, der skaber alle slags vanskeligheder for mennesket. Uselvisk Kærlighed giver ikke plads til noget ondt. Uselvisk Kærlighed kan blive mødt med modstand fra ens slægt og venner samt fra verdslige personer. Men man skal ikke lade sig afskrække af en sådan modstand. Kærlighed bør næres som ens livsånde. Gør Kærlighed til grundlaget for alle jeres handlinger. Guds Kærlighed skal være fri for ethvert ønske om begunstigelser.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. maj 2009
I må indse, at jeres tjenesteaktiviteter gøres af hensyn til jeres egen spirituelle renselse og højnelse. Alle handlinger bør gøres med tanke på at rense sindet og fjerne alt det anløbne fra det. Det er forkert at tro, at I bare ved handlinger kan opnå befrielse eller forløse jeres liv. Handlinger skal alene udføres for at rense Chitta (bevidstheden). Uden renselse af bevidstheden, kan livet ikke åndeliggøres. Menneskelig fødsel er resultatet af Karma (handling). Rigtig handling leder til Dharma (retskaffenhed). Det Guddommelige må erkendes gennem Dharma.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. maj 2009
Kosmos er det Guddommeliges Skabelse. Den er overopladet med energi. Denne energi er ikke lokaliseret til et bestemt sted i rum eller tid. Skønt denne energi er altgennemtrængende, er mennesket ude af stand til at genkende sin Guddommelige Natur. Da det ikke kan genkende Den, formoder det, at Den ikke eksisterer. Elektrisk energi strømmer vedvarende gennem ledningerne. Men dens tilstedeværelse erkendes kun, når en pære sættes i og tændes. Skønt Gud på samme måde er allestedsnærværende, vil Hans stråleglans kun skinne i dem, der tilbeder Ham med et rent hjerte.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. maj 2009
Fanget i Skabelsens spiral, er mennesket blindt overfor det faktum, at det er en del af den Guddommelige Skaber. Ved at identificere sig med den fysiske kappe, i hvilken det er indhyllet, er det blindt for alle væseners enhed i den Eneste Universelle Virkelighed. Mennesket har skrevet og studeret talrige tekster om åndelig disciplin og opdagelse og gjort forvirringen større ved at tillade sig nydelsen af dialektiske rivaliseringer og argumentation. Men den, der har ført i det mindste en side eller to af disse lærebøger ud i handling, er gjort tavs og uskyldig i ethvert ønske om berømmelse eller sejr. Han er lykkelig i sin Værens dybde. Han pløjer sit hjertes marker, sår Kærlighedens frø og høster afgrøden af mod og sindsro.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. maj 2009
Fra helt gamle tider er adskillige udtryk blevet anvendt til at beskrive det Guddommelige, men ingen har været i stand til at demonstrere det Guddommeliges sande natur. Det Guddommelige er til stede i alle ting og Det er alle former. Hvordan kan en sådan allestedsnærværende Guddommelighed beskrives eller demonstreres? Kan nogen erklære, at noget er Brahman (Gud) og at noget andet ikke er Brahman? Hvad er det Guddommeliges form? Hvis I ønsker at se det Guddommelige, vil den form, I forestiller jer, kun være en karikatur. Betragt jeres egen form som en manifestation af det Guddommelige. Anse jer selv som Guddommelige. Respekter andre. Elsk jer selv og elsk andre. Det er ægte tilbedelse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. maj 2009
Den allerstørste årsag til trældom til verden er at give sindet for megen frihed. Når for eksempel et dyr er tøjret til en pæl, vil det ikke kunne flakke rundt over forskellige marker, ødelægge afgrøderne og forårsage tab og vrede hos andre for derefter at blive slået for den skade, det har forvoldt. Derfor må sindet bindes med visse reguleringer og grænser. Så længe mennesket lever et disciplineret liv, bundet af visse regler og reguleringer, vil det være i stand til at opnå et godt ry og leve et lykkeligt og frugtbart liv. Så snart det krydser disse grænser, vil det fare vild.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. maj 2009
Tjeneste bør ikke gøres i en ånd af nedladenhed eller for at opnå et eller andet selvisk mål. Da folk ikke erkender tjenestens hellige og rensende kraft, tøver de med at gå i gang med social tjeneste. Man bør ikke forestille sig, at man fremmer nationens velvære med sine tjenesteaktiviteter. Man bør indse, at det ultimativt er en selv, der forbedrer sig selv ved at yde tjeneste. Tjeneste bør ikke komme ud af en bevidsthed om hvad, man skylder samfundet. Taknemmelighed kræver, at man bør tjene samfundet, der er kilden til alle goder, mennesket nyder. Mennesker uden taknemmelighed er værre end vilde dyr. Det er ikke penge og materialer, der er brug for til at yde tjeneste; et hengiven hjerte er det første, der er brug for. Al tjeneste, der gøres uden et hjerte, der er fyldt med Kærlighed, er ubrugelig.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. maj 2009
Man kan påstå at have overgivet hele sin rigdom, magt og position til Gud. Men hvis man overgiver sig på ægte vis, erkender man sit slægtskab med Gud ved at sige: "Jeg er i Dig, Du er i mig." Følelsen af adskillelse mellem Gud og den individuelle må forsvinde. Hengivenhed består ikke kun af at tilbede på forskellige måder. Det betyder at ofre sig selv til Herren med hengivenhed og ren Kærlighed. I er kommet fra det Guddommelige, der er legemliggørelsen af Kærlighed. Baser derfor jeres liv på den Kærlighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. maj 2009
Gennemvæd ethvert af jeres åndedrag med Kærlighed. Kærlighed kender ikke frygt. Frygt trækker mennesket ind i falskhed, uretfærdighed og ondskab. Kærlighed kræver ikke ros. Kun de, der ikke har Kærlighed i sig, brænder efter belønning og omdømme. Kærlighed er sin egen belønning. Hvis I er ivrige efter at placere offergaver foran Herren, lad det da være Kærlighed i stedet for slet og ret materielle ting. Kærlighed er ikke en handelsvare; købslå ikke om dens pris. Lad den flyde ren fra hjertet som en strøm af Sandhed, en flod af Visdom. Lad den ikke strømme ud fra hovedet eller fra tungen. Lad den strømme fuld og fri fra hjertet.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. maj 2009
Hvor er Retskaffenhed? Den er i jeres opførsel, tanker, ord og handlinger. Retskaffenhed bor i jeres hjerte. Når impulserne, der udspringer fra hjertet, bliver udtrykt i ord, er det Sathya (Sandhed). At omsætte disse ord i handling er Dharma (Retskaffenhed). Til alt dette er Kærlighed den primære fornødenhed. Kærlighed i handling er Retskaffenhed. Kærlighed i tale er Sandhed. Kærlighed i tanke er Fred. Kærlighed i forståelse er Ikke-vold. Når I erkender, at Gud er i enhver, vil I praktisere Ikke-vold. Gud er en, selvom Han måtte blive tilbedt i forskellige former og med forskellige navne – Rama eller Krishna, Allah eller Jesus, Hari eller Sai.
-SAI BABA
 

 

<<< TILBAGE