Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

 

juni 2009

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. juni 2009
I løbet af sommeren bliver landet opvarmet og bliver udyrkbart. Så snart der kommer regn, spirer de nye skud og landet ser grønt ud. Hvor kommer spirerne fra? Fra frøene, der er sået i jorden. På samme måde er Karma (fortidige handlinger) er frøet til menneskelig fødsel. Jeres nuværende liv er en reaktion, genlyd og refleksion af jeres tidligere handlinger. Derfor rådes I til: "Vær det gode, se det gode og gør det gode".
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. juni 2009
Der er tre stadier af visdom: Jnana, Sujnana og Vijnana. Viden, der er opnået ved analyse af den objektive verden er Jnana. Når denne viden studeres dybere og udføres for at tjene det individuelle samfunds bedste interesser, bliver det til Sujnana, gavnlig visdom. Intentionerne og tilskyndelserne, der opstår fra den rensede bevidsthed, mættet med Guddommelige egenskaber, er Vijnana, den Højeste Visdom. Intelligens, intellekt, intuition – disse tre leder menneskets tanker og handlinger. Det ene leder til det andet.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. juni 2009
Hvorfor jamrer mennesket sig, når det ankommer til verden, klynker gennem hele sit liv og sukker ind i det hinsides, idet det sørger over, at dets korte besøg her var spild af år. Mennesket gør sådan, fordi det er ubevidst om dets storhed, om dets rige skæbne! Det er det Guddommelige, hældt ind i den menneskelige støbeform. Det er kun menneskets privilegium at være i stand til at blive bevidst om denne kostbare Sandhed! Dette er Upanishad'ernes meddelelse til mennesket, gentaget i Skrifterne, samt i talløse helgeners erklæringer. Alligevel vender mennesket det døve øre til den, måske på grund af dets egen ulykke, skabt af dets egne misgerninger i tidligere liv. Hvilken uudtømmelig kilde af Lyksalighed, der ligger inden i jer! I skal bare udvikle et sind, som vil reagere på kaldet, som vil erkende Sandheden.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. juni 2009
Når I udfører en hvilken som helst handling, tænker I sjældent på de langsigtede konsekvenser. I er optaget af øjeblikkets anliggender. Men når I endelig konfronteres med resultaterne, bliver I bange. Uanset om resultaterne er behagelige eller ubehagelige, er de uundgåelige. Hvis sukker opløses i vand, vil det kun gøre jer godt, selv hvis I tror, at det er gift. Men hvis gift bliver tilsat vandet, og I drikker det, idet I tror, at det er saft fra sukkerrør, vil det være fatalt. Resultaterne er baseret på jeres handlinger og ikke på jeres forestillinger.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. juni 2009
Brahman (Gud) er den urokkelige Totalitet, den Evige, den Sande, den Rene og den Ubeskrivelige. Lige som vejen, der, skønt den selv ligger fast, gør bilen i stand til at køre over, er Brahman-princippet grundlaget for Jivi'ens (individuelle væseners) eksistens og handlinger. Faktisk er der kun En, der ser ud som to. Se udad, det er Jivi'en; se indad, det er Gud. Det ydre syn får jer til at glemme; det indre får jer til at huske. Når mennesket forsøger at få den indre Guddommelighed, der er dets Virkelighed, til at bryde frem, kæmper det for at mindes og opleve sin sande natur. Når det kravler rundt i dets bevidstheds lavere planer og lokkes ind i verden, fanges det af glemsomhedens spiral. At fjerne selviske ønsker og udvide sin tilskyndelse til at elske og tjene er den mest effektive vej til at smelte ind i den Højeste Bevidsthed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. juni 2009
Tilknytning, sorg, lidenskab osv. beror på Dhrishti (synspunkt). I er de ædleste eksistenser, der nogensinde er skabt, og derfor må I udvikle et synspunkt, der ikke ser høj eller lav, men ser alt som gennemtrængt af Guddommelighed og derfor ikke forskelligt fra hinanden. Adi Shankara erklærede: "Få jeres synspunkt ladet med Jnana (visdom); da vil det sete fremstå i sit rette lys som Brahman". Gud inden i jer er også i hver eneste af dem. Tænk ikke på andre som værende adskilt, de er bare jer i så mange forskellige former. Verden er fyldt med jeres slægt og venner; alle er gnister fra samme flamme.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. juni 2009
Kærlighed bør komme indefra, ikke gennemtvinges udefra. Kærlighed bør være spontan. Det at bede Gud om fordele bør stoppes. Kærlighed til Gud bør ikke være baseret på at søge fordele som gengæld for bønner og ofringer til Gud. Kærlighed er det vigtigste element. Kun gennem Kærlighed kan I gøre verden til Et. Det er fraværet af Kærlighed, der er grunden til had. Det er dette had, der underminerer menneskelig natur.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. juni 2009
I dag lider verden af uorden og vold, fordi folk har mistet Atma-Vishwasa (Tro på Selvet). De fostrer tilknytning til kroppen og ignorerer Sjælen. Mennesket bør ikke følge sanserne, der er egensindige, kroppen, der er forgængelig eller sindet, der er lunefuldt. Det bør følge samvittigheden, der fortæller det, hvad der er rigtigt eller forkert. Mennesket må rejse sig over den dyriske natur. Det må udtrykke sine Guddommelige kræfter. Til dette må mennesket opnå kendskab til det Guddommelige Selv. Atma er den altgennemtrængende Universelle Bevidsthed. Den bor i enhver. Kun så længe denne Bevidsthed er til stede i den menneskelige krop, kaldes denne for Shivam (gunstig). Når Bevidstheden forlader kroppen, bliver den til Shavam (et lig).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. juni 2009
Det er opførsel, der er det vigtigste for hver eneste person. Opførsel afgøres af sindets tilstand. I stedet for at give plads til sansernes tilskyndelser, bør hver eneste handling gøres som et helligt offer til det Guddommelige. Man bør være ligeglad med kritik eller ros. En sådan ligevægt kan kun komme fra en urokkelig Tro på Gud. Ved at mangle denne Tro og være fyldt med stoltheden over, at det er 'handlingens mand' i alting, bliver mennesket indhyllet i sorg og vanskelighed. Den, der praler af sine præstationer, bør på samme måde indse, at det er ophavsmanden til sine ulykker. Det kan ikke hævde at være 'handlingens mand' og på samme tid nægte ansvar for konsekvenserne af sine handlinger. Gør derfor jeres pligt og overlad resultatet af alle jeres handlinger, det være sig gode eller dårlige, til Gud.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. juni 2009
Der ingen handling i verden, der er helt uden konsekvenser. Dette er naturens lov. Hvis f.eks. en finger skæres af en kniv, begynder fingeren at bløde med det samme. Resultatet af snittet er øjeblikkeligt. Når I imidlertid sår et frø, bliver det til en spire efter nogle dage. Men det tager nogle år at bære frugt. Således har enhver handling en konsekvens, men tidsintervallet mellem handling og resultat varierer. En, der er bevidst om denne Sandhed, vil sandsynligvis ikke begå nogen forkerte handlinger, fordi vedkommende ved, at gode handlinger producerer gode resultater og dårlige handlinger fører til dårlige konsekvenser. Erkendelse af Karmaloven vil få mennesker til at leve korrekte liv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. juni 2009
Der er kun en vigtig ting, I skal notere jer – opgiv illusionen om, at det Guddommelige er et fjernt sted. Tro på, at I er Gud. Når I har Troen på, at I er Guddommelige, vil I aldrig komme på vildspor. I vil følge den rette sti. Tro på, at Gud er i ethvert menneske. Hav fast Tro på, at Guddommelighed er tilstede i enhver menneskelig form. Udfør rette handlinger, der sømmer sig for den menneskelige form. Afstå fra egoisme og de tilknytninger og det had, der opstår derfra. Tilbedelse af Gud er midlet til at blive af med egoisme.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. juni 2009
Det siges, at Gud er en hjertetyv! Hele verden er Guds. I tilhører alle Ham, selvom I måske ikke er klar over det. Derfor kan Han tage alt fra hver eneste en. Han er Herre over æter, vind, ild, vand og jord; Han kan forandre Himlen til Jorden og Jorden til Himlen. Han kan også indtage folks hjerter og fylde dem med Kærlighed. Når folk først smager sødmen fra Hans Kærlighed, vil de ikke ønske noget som helst andet. Det er derfor, Han kaldes Chittha Chora (hjertetyv). Bed til Ham: "Åh Gud! Kom også ind i mit hjerte og fyld det med Kærlighed, så jeg kan elske alle Dine børn i alle lande." Lad være med nogensinde at begære noget, der tilhører andre. Tal ikke om andre, men hvis I er nødt til det, tal da kun om det gode i dem.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. juni 2009
Bhakti (Hengivenhed) betyder Paripurna Prema (altomfattende Kærlighed). Denne Kærlighed har ikke noget motiv. Kærlighed, baseret på et skjult motiv, kan ikke være ægte Kærlighed. Som en flod søger at mødes med havet fra en naturlig impuls, som en slyngplante slynger sig naturligt rundt om et træ for at klatre opad, er den hengivnes Kærlighed et spontant udtryk, fri for verdslige ønsker af nogen som helst slags, for længslen efter at virkeliggøre Gud. Den proklamerer, at Den ikke behøver andre end Gud. Den ænser ikke alle andre ting. Den betragter det Guddommelige som det Ene, der gennemtrænger alt. I må indse, at det Guddommelige er til stede i alt. Først når I kan erkende det Guddommeliges allestedsnærværelse, vil I være i stand til at opleve det Guddommelige.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. juni 2009
Hver eneste ting i naturen, hver eneste hændelse i tiden, lærer jer, sandt at sige, en lektie. Herren Dakshinamurthy gik en morgen med langsomme skridt langs med stranden. Han så bølgerne langsomt, men systematisk, bære et stykke strå, idet dette blev afleveret af en bølge til en anden, indtil det blev anbragt på land! Havet er en vid udstrakt flade, det er dybt og mægtigt. Men alligevel er det konstant engageret med at rense sig fra alle uvedkommende ting. I må derfor heller ikke tillade selv et lille ønske at komme ind i sindet. Tving det ud af jeres eksistens, så det ikke kan gøre jer nogen skade. Evig årvågenhed er prisen for fred og lyksalighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. juni 2009
Med Dhyana (meditation) udvikler I Jnana (åndelig visdom) og med Japam (gentagelse af Guds Navn) udvikler I Bhakti (hengivenhed) og med begge renser I jeres hjerte for egoets pest. Med gentagelsen af Navnet i stilhed, med fuld bevidsthed om betydningen og Dets nuancer, kan I lænke jer til Gud med en kæde af Kærlighed. Hver gang, I ytrer det Guddommelige navn, jo flere led, jo længere kæden, jo fastere båndet. Men hvert led må være godt smedet af veltempereret stål. Et forkert led, det vil sige, Navnet ytret en gang med ladhed eller ringeagt, ligegyldighed eller vrede, fortørnelse eller bitterhed, vil udgøre et svagt led og båndet vil ikke binde.
Gud -SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. juni 2009
Enkel Tro på de Vises ord er mere gunstig end års studier og diskussion. Kontempler på det vediske udsagn: "Tat Twam Asi (I er Det)". Efterhånden som I tænker over det, vil betydninger gå op for jer uden hjælp af nogen kommentarer. Kommentarer har kun tendens til at forvirre jer. Tænk på 'Tat' ('Det' betyder Guddommelighed), analyser 'Twam' (I), og så vil I blive overbevist om, at 'Asi' (er) er den eneste løsning. I er i Lyset; Lyset er i jer; I er Lyset – disse er tre på hinanden følgende trin til Virkeliggørelse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. juni 2009
Vigtigheden af sindet i transformationsprocessen bør forstås rigtigt, da det er sindet, der er årsagen til både trældom og frigørelse. Jeres egne handlinger er årsagen til jeres lykke eller sorg. Bebrejd ikke andre for jeres forhold. Hver eneste tanke, hvert eneste ord og hver eneste handling har sin refleksion, genlyd og reaktion. Det er et tegn på svaghed at bebrejde andre for jeres vanskeligheder. I må bære konsekvenserne af jeres egne handlinger. Hvis de er ubærlige, så bed til Gud om lindring. Kun Gud kan give lindring i sådanne sager.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. juni 2009
Karakter er menneskets sande pryd. Tabet af denne pryd er kilden til alle dets lidelser og elendighed. Mennesket indser ikke formålet, til hvilket det er blevet skabt af Gud. Guds Skabelse er fuld af dybtgående sandheder, mysterier og principper. Men mennesket har glemt disse principper. Det er ude af stand til at påskønne vigtigheden af dets arv. Af alle jordens evner er menneskelige evner de mægtigste. Mennesket tilskriver alting i denne verden værdi, men det er ude af stand til at erkende dets egen værdi.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. juni 2009
Der er intet univers uden Gud. At føre fysisk bevis på eksistensen af Lyksalighed eller Kærlighed eller duften fra en blomst er uigennemførligt. At benægte Kærlighedens realitet, fordi Den ikke har en genkendelig form, er meningsløst. Kærlighed har måske ingen form, men moderen, der udviser Kærlighed, har en form. Alle eksistenser er manifestationer af det Kosmiske Guddommelige. Formene er forskellige, men Ånden, der levendegør dem alle, er En, ligesom strømmen, der illuminerer pærer af forskellige farver og lysstyrker. Udvikle denne følelse af Enhed og vær ikke kritisk overfor nogen tro eller religion. Dediker jeres liv til tjenesten for jeres medmennesker. Derved indfrier I jeres liv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. juni 2009
I må gøre jeres kærlighed ren. For at gøre det, skal I udvikle Kshama (overbærenhed), der indebærer at forblive afklaret, tålmodig og overholde selvkontrol under alle omstændigheder, behandle alle godt, selv de, der måtte ønske at skade jer. Der er intet større end Kshama. Kshama modsvarer selve Sandheden. Det er hjertet i Dharma (retskaffenhed). Det er ikke-vold i praksis. Kshama er tilfredshed, medfølelse; sandt at sige, er det alt i alle verdenerne. Først når I har udviklet Kshama, vil I være i stand til at nå Herren.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. juni 2009
Hvorfor jamrer mennesket sig, når det kommer ind i denne verden, klynker gennem dets liv og stønner højt ind i det hinsides, idet det begræder, at dets korte ophold her var spild af år? Det gør mennesket, fordi det er ubevidst om dets storhed, om dets højtstående skæbne! Det er det Guddommelige, hældt ned i menneskets støbeform. Det er kun mennesket, der er i stand til at blive bevidst om denne værdifulde Sandhed! Det er Upanishadernes besked til mennesket, gentaget i Skrifterne og i talrige helgeners bekendtgørelser. Alligevel vender mennesket det døve øre til dette, måske på grund af dets egen ulykke, skabt af dets ugerninger i tidligere liv. Hvilken uudtømmelig kilde af Lyksalighed, der ligger inden i jer! I skal bare udvikle et sind, der vil reagere på kaldet, der vil genkende Sandheden.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. juni 2009
Hvorfor gentager I ordet 'Shanti' (Fred) tre gange? I beder om, at I må få fred på alle de tre niveauer – fysisk, mentalt og åndeligt. I er ikke en, men tre: "Den, I selv tror, I er – den fysiske krop, den, andre tror, I er – sindet og den, I virkelig er – Atma." Alle tre aspekter af jeres væsen skal være i en tilstand af fred. Dette kan kun opnås gennem Kærlighed. De onde spor af had, jalousi og stolthed bør kastes væk. Disse er ikke menneskelige kvaliteter, men dyriske spor. I er et menneske. Kærlighed er menneskets hovedkvalitet, Sandhed er dets grundlag og Retskaffenhed er selve dets liv. Når I udvikler disse tre, vil I helt sikkert opnå fred.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. juni 2009
Når Bhakta'er (hengivne) beder til Bhagawan (Gud) og oprigtigt gør alle deres handlinger som et offer til Gud, vil de bestemt modtage passende Nåde fra det Guddommelige. Der er ni slags hengivenhed. Shravanam (høre om Herrens Herlighed), Keerthanam (synge), Archanam (tilbede), Dasyam (lydig tjeneste), Sneham (venskab) og Atmanivedanam (overgivelse til Herrens Vilje). På hvilken som helst måde, I end ofrer tilbedelse, på samme måde vil Gud reagere. Når I overgiver alle jeres handlinger, vil I sandelig modtage Hans Nåde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. juni 2009
Prema (Kærlighed) er blevet beskrevet som hinsides tale og sind. Det siges at være Anirvachaneeyam (ubeskriveligt). Denne Kærlighed kan ikke opnås gennem studie, rigdom eller fysisk overlegenhed. Gud, der er legemliggørelsen af Kærlighed, kan kun opnås gennem Kærlighed, ligesom den strålende sol kun kan ses ved dens eget lys. Der er intet mere kostbart i denne verden end Guddommelig Kærlighed. Gud er hinsides alle Guna'er (egenskaber). Derfor er Hans Kærlighed også hinsides egenskaber. Da menneskelig kærlighed er styret af egenskaber, resulterer den enten i tilknytning eller afsky. Kærlighed bør ikke baseres på forventninger om belønning eller gengæld. Kærlighed, baseret på sådanne forventninger, bliver til en forretningsaftale. Kærlighed er ikke en handelsvare; det er ikke som at give et lån og få det tilbage. Det er en spontan gave. Ren Kærlighed af denne slags kan kun stamme fra et rent hjerte.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. juni 2009
Guds sande bolig er menneskets hjerte. I behøver ikke at gå og lede efter Gud. Ikke at være i stand til at genkende jeres medfødte Guddommelighed er Ajnana (uvidenhed). I må undersøge grunden til denne uvidenhed. Det er hovedsageligt, fordi I følger Pravritthi Marga (den ydre vej) hele jeres liv under indflydelse af sanseorganerne, der bliver trukket mod ydre ting. I gør jer ingen anstrengelser for at følge Nivritthi Marga (den indre vej). Således er I helt optaget af de ydre aktiviteter og negligerer fuldstændigt den indre vej. I ser alting fra et verdsligt synspunkt og erkender ikke Guddommeligheden, der gennemtrænger det. I skal gøre en indsats for at ændre jeres syn fra det ydre til det indre for at opfatte denne Guddommelighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. juni 2009
Engang blev kroppens organer såsom øjne, ører, lemmer jaloux på tungen, idet de sagde, at det er dem, der gør sig alle anstrengelser for at sikre mad, men at tungen nyder denne. De holdt op med at arbejde og sendte slet ikke noget som helst mad. Tungen er den, der smager maden og som til det indre kun videresender det velsmagende indhold af maden, der så bliver omdannet af de indre organer til energi ved tilførsel af blod. Tungen holder ikke på den. Men i denne vitale rolle, der spilles af tungen, ville de andre organer overhovedet ikke kunne fungere. Da de andre organer blev jaloux på tungen og holdt op med at sende mad med den hensigt at skade den, forårsagede de med denne handling deres egen ødelæggelse, da de ikke kunne fungere, når der ikke var nogen mad, og som konsekvens heraf ingen tilførsel af energi til disse organer for at kunne fungere. Hvad angår et menneske, resulterer jalousi ultimativt på samme måde i dets egen ødelæggelse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. juni 2009
Fanget i det 'Skabtes' spiral er mennesket blindt overfor det faktum, at det er en del af den Guddommelige Skaber. Da det identificerer sig med det fysiske hylster, i hvilket det er indpakket, er det blindt for alle eksistensers Enhed i det Ene Universelle Absolutte. Mennesket har skrevet og studeret utallige tekster om åndelig disciplin og opdagelse og gjort forvirringen værre ved at indlade sig på dialektisk rivaliseren og argumenteren. Men den, der har ført i det mindste en side eller to af disse digre værker ud i praksis, bliver stille og uden at vide det renset for ethvert ønske om berømmelse eller sejr. Det er lykkeligt i sit væsens dybder. Det pløjer sit hjertes mark, sår Kærlighedens frø og høster afgrøden, der er mod og sindsro.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. juni 2009
Hvad er beskeden fra SAI? 'S' står for Spiritualitet, 'A' for Association og 'I' for Individuel. Det betyder, at I må give spiritualiteten første prioritet; derefter samfundet (association) og først til sidst tage jer af egen individuelle interesse. Men i dag følger mennesket den modsatte kurs, d.v.s. det holder sin individuelle interesse over sit sociale ansvar og giver spiritualiteten sidste prioritet. Konsekvensen er, at det distancerer sig fra Gud. Først bør mennesket vælge spiritualitetens vej og derefter tjene samfundet, når det har forstået Enhedens princip. Først da vil der gøres fremskridt på det individuelle plan.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. juni 2009
Universet er synligt for det blotte øje. Det kaldes Prapancha, fordi det er en manifestation af Pancha Bhutas (de fem elementer). Der findes ingen verden uden de fem elementer. De er alle former af selve det Guddommelige. Der er derfor, folk respektfuldt omtaler de fem elementer, nemlig jord, vand, luft, ild og æter som respektivt Bhudevi, Gangadevi, Vayudeva, Agnideva og Shabda Brahman. De fem elementer er til stede i enhver eksistens. Sjælen eller Atma, der er selve Guds form, er ikke synlig for det blotte øje, men Pancha Bhuta'erne kan ses, høres, føles og opleves af alle og enhver. De er højst potente. Mennesket er legemliggørelsen af de fem elementer. Det er deres herre. Den, der forstår disse fem elementers princip, bliver Gud Selv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. juni 2009
Ahimsa (ikke-vold) betyder 'ikke at forårsage andre skade', men det er ikke bare at lade være med at påføre andre skade med sine lemmer eller våben. Ikke-vold må praktiseres med renhed i sind, tunge og krop. Der bør ikke være fjendskab, for også det er en slags vold. At forårsage kropslig skade på en anden er vold, men det er det også at tale hårdt. Jeres tale bør være venlig, behagelig og gavnlig. Alle jeres handlinger bør være nyttige for andre.
-SAI BABA

 

<<< TILBAGE