Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

juli 2009

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. juli 2009
Det betyder ikke noget, hvad jeres aktivitet er, eller hvilket navn og form, I har valgt. En kæde er en kæde, hvad enten den af er jern eller guld. Uanset om arbejdet er af den ene eller anden slags, er det på samme måde hinsides al tvivl en Dharmisk (retskaffen) handling, så længe Atma Tattwa (Gudprincippet) er grundlaget. Et sådant arbejde vil velsigne en med frugten af Shanti (indre Fred).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. juli 2009
Giv Gud enhver aktivitet, I påtager jer. Al Kraft i jeres krop er Guds gave. Faktisk gennemtrænger Guddommelighed hver tomme, hver celle og hvert atom i jeres krop. Hvis I spilder en sådan Guddommelig Kraft, er det en helligbrøde. Dediker jeres krop, sind og intellekt, faktisk alt, der tilhører jer, til Gud. Glem aldrig Gud, hvor end I er og i hvilke omstændigheder, I end befinder jer. Sarvada Sarvakaleshu Sarvatra Hari Chintanam (Kontempler på Gud på alle steder, til alle tider, under alle omstændigheder).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. juli 2009
Vær Mig hengiven og modtag Nåde fra Mig. Den grad, med hvilken I entusiastisk intensiverer og fremskynder overgivelsesprocessen, vil i samme grad gøre jer succesfulde og lykkelige. Aflever alle jeres bekymringer, problemer, kvaler og ønsker til Mig og modtag til gengæld glæde, fred og styrke fra Mig.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. juli 2009
De tjenesteaktiviteter, I udfører, og de Bhajans (lovsange), I synger, vil ikke i sig selv være tilstrækkelige. I bør først opgive følelsen af, at I tjener andre. Det er meget vigtigt. I tjener jeres eget Selv, når I tjener andre. I bør betragte alt som jeres eget. Faktisk er alle eksistenser ikke andet end selve Guds former. Derfor er tjeneste, ydet til menneskeheden, tjeneste, ydet til Gud. Alle tjenesteaktiviteter er bestemt til at udvikle denne følelse i jer. I bør kaste jer ud på tjenestens felt med uselvisk kærlighed. Den bedste måde at elske Gud på, er at elske alle og tjene alle. Jeres tjenestehandlinger bør være overøst af Kærlighedens Ånd. Uden det positive aspekt af Kærlighed, vil al den tjeneste, I yder, blive negativ af natur.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. juli 2009
Det er kun, når sindet indser, at alt dette er Maya (illusion), at det vil trække sine tentakler tilbage fra sanseverdenen og opgive dets verdslige, egoistiske holdning. Sindets natur er at vakle, tøve og flagre i dets søgen efter lykke og fred. Når det indser, at tingene, det løber efter, er ubestandige og meningsløse, bliver det pludseligt skamfuldt og desillusioneret. Da begynder det at følge den Indre Bevidsthed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. juli 2009
Sath-Chith-Ananda (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed) er menneskets ægte natur. Men mennesket har glemt denne, sin ægte natur, og spilder sin tid med forgæves jagt efter flygtige fornøjelser. Det er ikke i stand til at indse værdien af sin medfødte natur. Til sin tid, når det indser dens værdi og oplever den, er det i stand til at opnå en ophøjet tilstand. Faktisk bliver det Gud selv. Mennesket kan udføre en hvilken som helst vældig opgave, når det realiserer sin medfødte Guddommelighed. Mennesket gør sig ingen anstrengelser i den retning. Det er blevet slave af sine sanser og spilder sit liv på ligegyldige ting. Derfor er menneskets primære pligt at forstå sin sande natur og udføre den i praksis.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. juli 2009
Så længe, I er overvældet af frygt og ængstelse, vil I ikke være i stand til at opnå noget som helst. Vær modige! Indse, at I er Atma (Gud), ikke denne krop; da vil I være uden frygt. Gud kan hjælpe jer med at opnå fantastiske ting men kun, hvis I baserer jeres handlinger på sand Viden og forbliver frygtløse. Elsk Gud med standhaftig hengivenhed og Tro, hav frygt for synd og praktiser moral i samfundet. Hvis I ønsker moral i samfundet, bør I udvikle Kærlighed til Gud. Hvis I elsker Gud, vil I ikke have frygt for synd. I dag begår folk, der er uden frygt for synd, grufulde gerninger. Dette strider imod selve den menneskelige natur.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. juli 2009
Tilintetgør Ajnana (uvidenhed) ved hjælp af kendskab til Atma. Styrk den interesse, I allerede er udstyret med, til at realisere Brahman (Gud). Opgiv tiltrækningen til det ubestandige og falske, blændværket, skabt af forestilling og fantasi. Vend jeres opmærksomhed indad, væk fra den ydre verden.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. juli 2009
Betragt jer selv som børn af Gud. Der er virkelig ingen forskel mellem Avatarer'ne (Guddommelige inkarnationer) og jer med undtagelse af, hvad angår antallet af de Guddommelige aspekter, der er til stede i hver og en. Disse aspekter kan forstærkes gennem korrekt opførsel og ved at udvikle Guddommelig Kærlighed. Det er ikke ægte Kærlighed, der aftager fra det ene øjeblik til det andet og pudses med voks fra tid til anden. Sand Kærlighed er uforanderlig og skinner klart i hjertet til alle tider. Den er uanfægtet af glæde og sorg, ros og ris. En sådan Kærlighed er sand hengivenhed. Kærlighed, der vokser eller aftager i forhold til forskellige omstændigheder, er overhovedet ikke sand Kærlighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. juli 2009
Behandl dit sind som en lille dreng. Opdrag 'drengen' kærligt, så det bliver klogere dag for dag. Kærtegn det på en god måde og gør det opmærksomt på, at ting, der ses, er produkter af ens egen illusion. Fjern al dets frygt og svagheder. Fokuser kun dets opmærksomhed på det Ultimative Mål. Behandl aldrig sindet med tvang. Det vil kun længes efter nænsomhed og tålmodig behandling. Korriger dets egensindighed ved indskærpelse af afståelsens holdning.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. juli 2009
Lev ikke et hovmodigt liv. Adambara (hovmodighed) er roden til Ashanti (rastløshed). Opgiv Adambara og stræb efter at opnå Ananda (Lyksalighed). Sand Lyksalighed kan ikke opnås udefra; den ligger i jeres hjerte. Faktisk gennemtrænger Lyksalighed hele verden. Jeres mentale forvanskning er ansvarlig for at se ondt i den. Rens derfor jeres sind. Kun da kan I blive et ægte menneske. Udfør fortjenstfulde gerninger. Sig gode ord. Lev et helligt liv. På denne måde kan I finde tilfredsstillelse i livet.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. juli 2009
Når sindet opgiver tilknytning til de ydre ting, når det fyldes med fortrydelse, afkald og forståelse, når det mættes med anger over tidligere tåbeligheder, når det i hoved og hjerte udvikler voksende egenskaber, da bliver det virkelig egnet til sammensmeltning med Guddommeligheden. I det stadium kontemplerer det kun på Guddommelighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. juli 2009
Vi ser forskellige ting i denne verden og vildledes til at tro, at de er bestandige. Det er en alvorlig fejltagelse. Hvad end, der ses af øjnene, er ikke bestandigt. Selv vores krop ses af øjnene; alligevel er den heller ikke bestandig. Det er tegn på uvidenhed at identificere sig med kroppen. I mange livstider har mennesket levet i illusionen om, at fysiske og flygtige ting vil give det lykke. Ægte lykke kommer, når mennesket erkender princippet af den grundlæggende evige Atma i denne flygtige verden.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. juli 2009
Brahman (Guddommelighed), Nektarens Hav, er årsag til den smule sødme, som materielle ting giver. Forbindelse med kenderne af Brahman, diskussion med dem om det Absoluttes Natur i en ånd af ydmyghed og alvor, en tørst efter at erkende Virkeligheden, urystelig Prema (Kærlighed) til Herren – er særprægene for dem, der er etableret på den åndelige vej. Sådanne mennesker vil ikke påvirkes af ros eller hån, glæde eller sorg, ære eller skam, varme eller kulde, osv. De vil betræde Frigørelsens vej, frie af al tilknytning.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. juli 2009
I fødes igen og igen, ser, gør og oplever, hvad I allerede har set, gjort og oplevet. I bør indse, at I fødes for ikke at blive født påny. I bør forstå og indse det, med hvilket jeres liv vil finde tilfredsstillelse. Når I først har oplevet Atma (Gud), behøver I ikke at opleve noget som helst andet. Det er Enheden i det Atmiske Princip. For at erkende dette evige Princip bør I opgive tilknytning til kroppen og forstå den Sandhed, at Atma i jer er den samme, som Den, der er i andre.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. juli 2009
Ethvert menneske og ethvert levende væsen stræber efter at opnå fred og lykke. Mennesker følger forskellige veje for at opleve den evigtvarende Lyksalighed. Alle stræber efter at kende livets formål. Men de er ikke i stand til at få deres stræben til at lykkes. En ud af en million vil med stærk beslutning være ihærdig og vil ikke opgive, før vedkommende når målet. Almindelige dødelige gør sig ikke nogen anstrengelser i den retning, da de tror, at det er noget, der er hinsides deres rækkevidde. De tilbringer deres liv, beskæftiget med fysiske og flygtige fornøjelser. De befinder sig i illusionen om, at mad, klæder og ly er menneskelivets tre vigtigste formål. De kan ikke indse, at der er et højere formål i livet end dette.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. juli 2009
Vanskeligheder kommer og går som passerende skyer. I behøver ikke at bekymre jer om dem. Hold jeres vision fæstnet på solen. Nogle gange dækker skyer solen. Men hav tålmodighed. Når skyerne bevæger sig væk, bliver solen synlig igen. På samme måde kommer den verdslige illusions skyer i vejen for det Atmiske (Guddommelige) syn. I sådanne situationer bør I ikke lade jeres sind blafre. Hav tålmodighed. 'Skyerne' vil vige, og 'solen' vil komme igen i al dens glans.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. juli 2009
Den samme Gud bor i alle eksistenser. Der er ingen retfærdiggørelse eller forskel på religionens grundlag. Det er tilknytning til kroppen, der udgør religiøse forskelle. Betragt ikke kroppen som bestandig. Det er en vandboble. Også sindet er som en tosset abe. Lad være med at følge nogen af dem. Følg Bevidstheden. Erkend det faktum, at hele Universet er indeni jer. I har alle energierne i jer. De stammer fra den Guddommelige Sjæl indeni jer. Folk stoler på kroppens, sindets og intellektets evner, fordi de glemmer den Største Kraft fra Sjælen.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. juli 2009
Sig Mig jeres omgangskreds og Jeg vil fortælle jer, hvad I er. Når I forbinder jer med ubestandige ting, vil resultatet helt sikkert også blive sådan. I bør udvikle venskab med Guddommelighed, der ene af alt er ægte og evig. Der er virkelig en stor del Guddommelighed til stede i jer. Den ydre verden er genstand for forandring. Verden er intet andet end en sammenblanding af materiale. Alt i denne verden er ubestandigt. Intet er permanent. Kun det usynlige Atmiske Princip (Gud) er ægte og evigt.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. juli 2009
Den første fornødenhed til at transformere sit liv er passende visdom. Dette betyder, at man bør undgå at se, hvad der er uønskværdigt. Da man er blevet udstyret med visionens store gave, bør man stræbe efter kun at se, hvad der er helligt og rent. Det, mennesket ser, er som frø, der sås i hjertet. Hjertet afgør naturen af ens tanker. Tankernes har indflydelse på ens liv. Onde scener får onde tanker til at rejse sig. Gode scener fremmaner gode tanker. Når hellige scener bliver indpodet i hjertet, vil der ikke være plads til dårlige følelser eller tanker at vokse i det.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. juli 2009
Enhver mægtig opgave kan opnås med gentagelsen af det Guddommelige Navn. Til åndelige øvelser, såsom meditation og sakramente, er det nødvendigt med et bestemt tidspunkt og sted. Men til gentagelsen af det Guddommelige Navn, er det ikke nødvendigt at følge en sådan restriktion. Hvor end, I er, hvad end, I måtte gøre, kan I gentage det Guddommelige navn. Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam (Kontempler på Gud overalt, til alle tider og under alle omstændigheder).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. juli 2009
Skønt kløvet og lemlæstet af mennesket, tjener træer det ved at forsyne det med frugter og skygge. Floder bærer vand til at slukke menneskets tørst og til at rense dets krop. Koen tjener også uselvisk mennesket ved at sørge for mælk. Mennesket burde allerførst indse den sandhed, at det ikke er blevet udstyret med den menneskelige krop for at søge sine egoistiske formål, men for at tjene andre. Da mennesket har opnået sin rigdom, kundskab og færdigheder fra samfundet, skal det indfri sin gæld til samfundet ved at gøre noget godt til gengæld. Et menneske uden denne højeste dyd af taknemmelighed, er værre end et grusomt dyr; dets uddannelse og færdigheder er et rent spild. Det er i virkeligheden ved at tjene samfundet, at disse tilegner sig pragt og betydning.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. juli 2009
Mennesket bør bringe kilden til fornøjelse og smerte under kontrol. Mere end fornøjelsen, er det smerten, der vækker visdommen i mennesket. Hvis I studerer store menneskers liv, vil I se, at det er fra problemer og smerte, at de opnåede visdom. Uden sorgen, kan der ikke eksistere visdom. Det er smerten, der giver mennesket mange lærestreger. Hvis mennesket ikke indser denne dybe Sandhed, forfølger det endeløst fornøjelsen. Ingen tvivl om, at mennesket har behov for at være lykkelig. Men hvordan skal denne lykke opnås? Det er kun, når sorgen bliver besejret, at mennesket oplever lykken. Derfor bør alle byde sorgen velkommen i samme ånd, det hilser lykken. Smerte og fornøjelse er sammenblandet. Ingen kan adskille dem. Fornøjelse findes aldrig separat. Når man bliver lindret for smerten, oplever man fornøjelsen.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. juli 2009
Når det styrtregner, er vandet, der kommer ned, rent. Regnen falder på bjerge, på sletter og i dale. I forhold til det område, gennem hvilken regnvandet passerer, gennemgår dens navn og form forandringer. Men på grundlag af disse variationer bør man ikke tro, at selve vandet er anderledes. Med basis i læren af de forskellige trosretningers grundlæggere, under hensyntagen til den tids behov og omstændigheder for visse lande, og samtidig ved at holde sig folkets specifikke behov for øje, blev visse regler og forskrifter nedskrevet. På denne baggrund bør en trosretning ikke anses for højere og en anden lavere. Menneskets primære pligt er at huske på de hellige Sandheder, de går ind for, og praktisere dem i sit liv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. juli 2009
Yad bhavam thad bhavathi (Man bliver, hvad man tænker). Derfor bør folk sørge for, at deres tanker er rene og gode. Menneskelivet er udtrykket for ens tanker. Tanker, der opstår i sindet, fylder atmosfæren med bølger af energi. Tankebølger er meget kraftfulde. Derfor bør vore tanker være ophøjede og hellige. Ingen onde ideer bør påvirke vores tanker. Onde tanker leder uafvendeligt til onde handlinger. Hvis grusomme tanker kommer ind i sindet, opfører mennesker sig ligesom grusomme dyr. Hvis der i stedet er gode og kærlige tanker i et menneske, guddommeliggør de det og gør det i stand til at udføre gode og hellige gerninger. Derfor bør ethvert menneskes hjerte være fyldt med Kærlighed, Medfølelse og Venlighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. juli 2009
Hvis et menneske i dag er styret af sorg og elendighed, er dets sind ansvarligt for det. Lykke og sorg, tiltrækning og frastødning samt de sansemæssige fornøjelser, mennesket oplever, udspringer fra dets sind. Da sindet er fyldt med følelsen af dualitet, lider I af alle disse ting. Hvis sindet bliver trænet til at se hele skabelsens Enhed, vil der ikke være forvanskninger af nogen slags. I bør møde alt i livet med et smil. I den dualistiske verden er det naturligt, at fremgang og smerte veksler. I kan ikke undgå det. I bør hverken fortvivle, når I konfronteres med modgang, eller juble, når heldet tilsmiler jer. Modgang er et springbræt til evig Lyksalighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. juli 2009
Formålet med den menneskelige krop er at tjene andre, ikke at tillade sig egoistiske gerninger. Grundet egoisme tillader man sig mange syndige aktiviteter. Undgå egoisme, giv jer af med uselvisk tjeneste. Opgiv tilknytning til kroppen. Bliv knyttet til Selvet. Forstå, at det samme Atma (Selv) eksisterer i enhver. Skønt I ser myriader af pærer, der lyser, er strømmen, der går igennem dem, den samme. Kroppe er som pærer, det Atmiske Princip er strømmen, der er til stede i dem, den samme. Gør en indsats for at lindre jeres medmenneskers lidelse med en sådan følelse af Enhed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. juli 2009
Det samme Atma (Selv), den samme Kærlighed og den samme Guddommelighed er til stede i alle skabninger. Alle er Et. Hjertet er som en beholder, og alle sanserne er som aftapningshaner. Når 'beholderen' er fuld af Kærlighed, vil alt, hvad der kommer ud af 'hanerne' også være Kærlighed. Hvad end, I ser i andre, er kun en genspejling af jeres indre væsen. Forstå denne Sandhed. Hvis I ser ondt i andre, er det faktisk genspejlingen af jeres egne onde følelser. Det, der er udenfor, er kun genspejlingen, reaktionen og genlyden af det, der er indeni jer. Hvis I bærer blå briller, ser I alting blåt. Hvis I bærer røde briller, ser I alting rødt. Hvis I er en god person, vil I se godhed over det hele.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. juli 2009
Kroppen er opbygget af fem elementer og vil gå til grunde en eller anden dag. Men i en sådan foranderlig krop eksisterer den evige Guddommelighed i form af Atma (Selvet). Den altgennemtrængende Guddommelighed er kendt som Bevidsthed, hvis begrænsede form eksisterer i kroppen som samvittighed. Bevidsthed og samvittighed er det samme med hensyn til kvalitet, kun kvantiteten er forskellig. I kan samle vand fra havet i en kop, en kande og en stor beholder. Vandet i disse tre er kun forskelligt med hensyn til kvantitet, saltindholdet er det samme i dem alle. Kroppen kan sammenlignes med en kande. Den altgennemtrængende Bevidsthed eksisterer i den som samvittighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. juli 2009
Brahman (Gud) er fuld af Kærlighed og er faktisk legemliggørelsen af Kærlighed. Jeres Kærlighed bør smelte sammen med denne Kærlighed. I virkeligheden er der kun Et og intet andet; det er det ikke-dualistiske niveau. Kærlighedens essentielle natur er opofrelse. Den giver under ingen omstændigheder plads til had. Det er Kærlighed, der driver følelsen af adskilthed væk og fremmer følelsen af Enhed. Kærlighed hæver også en person fra det dyriske til menneskelige. Prema (Kærlighed) er menneskets Prana (Livskraft), og Prana selv er Prema. En uden Kærlighed er som et livløst lig. Kærlighed og liv er derfor beslægtede og nært forbundne.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. juli 2009
Gud er rede til at skænke jer lykke. Er I beredt til at modtage det, Han ønsker at give? Forvis alle bekymringer. De er midlertidige som passerende skyer. Lykke er harmoni med Gud. Gud er evig Lyksalighed. Kom af med jeres onde tendenser og fyld jeres hjerter med Guds Kærlighed. I vil da blive Et med Gud. Tillad ikke nogen at komme mellem jer og jeres pligt overfor Gud. Jeres troskab overfor Herren vil overgå alle andre forpligtelser. Gud tager hånd om sådanne hengivne. Overgiv jer til Gud og hellig jer tjenesten for menneskeheden.
-SAI BABA

 

 

<<< TILBAGE