Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

januar 2009

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. januar 2009
Sandt at sige er der ikke forekommet noget nyt i dag. Vent ikke med at festligholde noget nyt til fremtiden, når minutterne, timerne, dagene, månederne bliver til et år. Festlighold det øjeblikkelige succesfulde sekund med en ærlig indsats for at få vedvarende glæde. Der er intet ondt i at prøve at få glæde eller Ananda (lyksalighed). Det er kun midlerne, der gør det uværdigt og nyttesløst. Faktisk er det for at fylde sig selv med Ananda, at mennesket er kommet til denne jord, udrustet med tale, sind, intelligens og bevidsthed. Kun mennesket har chancen og kapaciteten blandt alle levende væsener. Men mennesket har glemt sit mål og vandrer rundt i trivielle fornøjelsers vildnis.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. januar 2009
At holde sig strengt til Sandhed og praktisere Dharma (retskaffenhed) kan medføre stor genvordighed, men ved at have den lyksalighed, der venter en til slut, kan man finde sig i det og villigt bære det. Kun de intelligente kan frigøre sig selv ved at kende Sandheden. Resten vil forblive bundet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. januar 2009
Alle personer plages af sygdommen fødsel og død og er derfor berettiget til medicinen, der kaldes Brahmavidya (Åndelig Viden), der er dens effektive kur. I henhold til det niveau af virkeliggørelse og graden af udvikling i åndelig disciplin, der er opnået af hver enkelt, og af den grad, med hvilken medicinen optages, vil hver person bedres helbredsmæssigt, det vil sige med fred og sindsro.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. januar 2009
Hvad sker der med jeres glæder og sorger, jeres fortjenester og tab, når I er nedsunket i dyb søvn? Da er de ikke virkelige; ej heller er de virkelige senere. Til begge tider er de intet andet end skabelser af jeres fantasi. Den, der kender denne hemmelighed, vil altid juble af glæden fra sit indre Selv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. januar 2009
Hvad er Mounam (stilhed)? Ikke bare at holde munden lukket! Det betyder at komme hinsides indflydelsen af alle sanserne og at være etableret i bevidstheden om ens egen Virkelighed. Når sindet trækker sig væk fra den ydre verden, bliver tungen også stille. Alle andre sanser gør ligeså. Det er ægte Mounam.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. januar 2009
Udelukkende teoretisk at kende Brahman (Guddommelighed) fører ingen steder hen. I ved måske endda, at der er Ananda eller Lyksalighed i Den. Alt dette er til ingen nytte. I skal hellige jeres liv til at vinde den Lyksalighed; gå ind i den disciplin, der er nødvendig for at opnå Den og erfare Den. Kun da fortjener I Herrens Nåde og opnåelsen af Brahman. Kun da kan I erfare sand Ananda.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. januar 2009
Atma er uden form. Den er adskilt fra kroppen, i hvilken Den findes. Kroppen er underlagt fødsel, vækst og forfald, men Atma er fri fra alt dette. Atma har ingen ønsker, ingen impulser, ingen begærlighed. Den er over og hinsides alle egenskaberne. Prakrithi (skabelsen) er havet. Purusha (Skaberen) er som en lotus i vandet, upåvirket, uberørt og rolig.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. januar 2009
Den nuværende verden er fuld af filosofi, der ikke kan forstås, skrifter, der ikke bliver praktiseret. Det er spild af tid at tale om dem. Virkelig forandring skal ske i menneskets daglige opførsel og adfærd, for disse er indenfor alles rutine. De kan let praktiseres og deres formål forstås. I enhver lille aktivitet og ord bør man skelne og vedtage det bedste. Det er tegnet på den ægte Sadhaka (åndelige aspirant).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. januar 2009
Ægte Shanti (Fred) vindes ved kontrol af sanserne. Shanti vindes og bevares ved at berolige den mentale ophidselse, der stiger som bølger, og dermed udjævne strømmene og hvirvlerne af velvilje og modvilje, kærlighed og had, sorg og glæde, håb og fortvivlelse. Prema (Kærlighed) er det eneste middel til at opnå Shanti. Prema's brændstof giver Shanti's Guddommelige flamme. Prema frembringer hele menneskehedens Enhed og denne Enhed, kombineret med åndelig viden, vil frembringe fred.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. januar 2009
Selv rene ønsker er en binding. Men de er ikke hindringer, hvor mange de end måtte være. Det reneste ønske, ønsket om Moksha eller frigørelse, skal også forsvinde til tiden. Kun da kan I blive Et med det Guddommelige. Man når et stadium, når hverken godt eller dårligt vil tiltrække eller frastøde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. januar 2009
Den årlige sports og kulturdag i Prasanthi Nilayam
Mennesket har brug for en sund krop for at have et sundt sind, fyldt med gode tanker. Det skal vides, at formålet med sport og musik er at bibringe mennesket sundhed og glæde. Der er tre goder, der kan opnås fra sport og lege: "Holdånd, indbyrdes forståelse og glæde". Selv når mennesker taler forskellige sprog og er forskellige i deres vaner og kulturer, har de på sportens felt et fælles bånd, en kammeratlig ånd. Sand uddannelse består i at udvikle gode tanker og at opnå gode kvaliteter, såsom sandfærdighed, hengivenhed, disciplin og dedikation. Det er også disse kvaliteter, der bør opnås gennem sport og lege. Disse kvaliteter tjener til at give den subtile krop sundhed og glæde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. januar 2009
Med Jnana's (åndelig visdom) amulet om sin arm kan mennesket undslippe den onde indflydelse fra de modbydelige aktører, kaldet sansemæssige tiltrækninger. Men fra den klarhed, der kommer fra Jnana's bevidsthed, bør man ikke få frit afløb for sanserne. Man bør altid være årvågen vedrørende den ydre verden. Man bør hellere til alle tider være fordybet i kontemplation på sin Indre Virkelighed. Det er tegnet på den, der kender den Højere Sandhed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. januar 2009
Den, der har undertrykt sindet, vil være den samme i gode og dårlige tider. Sorg og glæde er intet andet end forandringer af sindet. Det er kun, når sindet bliver associeret med sanserne og kroppen, at det berøres. Impulser og ønsker må ophøjes for at opnå herredømme over sindet. Ønsker opflammer sindet og får det til at jage mod sanserne. Det er ikke nok, hvis kun en af sanserne bliver besejret, alle bør beherskes fuldstændigt.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. januar 2009
Shankranthi dag markerer, at de kerner, der er frugten af bøndernes arbejde, ankommer til deres huse. Det er også en dag, der værnes om, hvor de kan nyde sindets fred, efter en periode med hårdt arbejde. "Samyak kranthi iti Sankranthi." Sankranthi bringer fred og bebuder en velkommen forandring. Den frembringer den indre glæde i folk. Den udgør en forandring i livsstilen. Den udvikler hellige tanker. Bed helhjertet om menneskehedens velfærd. I kan kun være glade, når verden er glad. Der er et nært og uadskilleligt slægtskab mellem jer og verden. Gentag det Guddommelige Navn. Bed om velfærd for verden og deltag i tjenesteaktiviteter.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. januar 2009
For en person, der ikke tror på retskaffenhed, er glæden, der stammer fra overholdelse af den, uforståelig. At gå nærmere ind på den overfor en sådan person er lige så nytteløst som at give sig til at blæse i en konkylie foran en person, der er stokdøv. Så når en person bliver undervist i retskaffenhed, find så ud af, om den person har tro og seriøsitet samt ivrigheden til at praktisere den. Kun sådanne personer bør man have noget at gøre med.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. januar 2009
Den sande Dharma (Retskaffenhed) ligger i at være fordybet i Atmisk Lyksalighed, den Indre Vision, den konstante Tro på sin virkelige naturs identitet med det Absolutte og erkendelse af, at alt er Brahman (Guddommelighed). Disse fire udgør den autentiske Dharma. Dharma's mål er at få den enkelte til at opgive tilknytningen til den ydre natur og det sansebedrag, denne forårsager. Dharma får den enkelte til at erkende sin Virkelighed, eller rettere at gøre det uvirkeligt, som vedkommende indtil nu havde anset for at være virkeligt, således at denne kan stå og åbent vise sig i sin ægte identitet.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. januar 2009
Måske udfører I en mængde åndelige øvelser, men føl jer ikke stolt af dem. Allerførst, gør jeres hjerte rent. Giv ikke plads til verdslige ønskers uhumske lugt. Fyld jeres hjerte med duften af dyder. I får ikke megen gavn af bare at læse bøger eller lytte til foredrag. Og hvad nytter det at gentage det Guddommelige Navn med et forurenet sind? I dag er verden plaget af al slags forurening . Menneskets tanker, ord og gerninger er også forurenede. Gør jeres hjerter rene. Udvikl Shraddha (standhaftighed) og Bhakti (hengivenhed) i jer, for Shraddhavan Labhate Jnanam (visdom bliver vundet med Tro).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. januar 2009
I daglig praksis, når handlinger er motiveret af Atmas Virkeligheds grundlæggende Princip, bliver hver en handling en dharmisk (retskaffen) handling. En sådan handling vil velsigne en med frugten af Shanti (Indre Fred). Men når handlinger er motiveret af bekvemmelighed og selvisk interesse, bliver det pseudo-Dharma. Den er da en binding, hvor tiltrækkende den end måtte være.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. januar 2009
Man bør indse, at ligesom kroppen kun kan være sund, så længe blodet er rent, kan virkelig lyksalighed kun opleves, når sindet er fyldt med tanker om Gud. Guddommelighed kan ikke virkeliggøres ved forsøg. For at virkeliggøre den iboende Guddommelighed i mennesket er den kongelige vej åndelighedens vej. De ni slags hengivenhed, der nævnes i Skrifterne viser måske ikke direkte Gud, men de viser dog vejen til virkeliggørelsen af Gud. Af disse er gentagelse af Herrens Navn den enkleste. Til hvilken som helst slags hengivenhed, sakramente eller meditation må man indse, at fundamentet er Herrens Navn. At gentage Herrens Navn er afgørende for at krydse livets turbulente ocean.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. januar 2009
Essensen af alle religioner, alle Skrifters budskab og hele menneskehedens skæbne er den samme. Men på grund af selviskhed, snæversynethed og selvcentrerethed bliver religionen brugt som en undskyldning til at fremme forskelle og konflikter. Moral, integritet, retskaffenhed, velgørenhed, Sandhed, overbærenhed og ikke-vold er alle religioners grundprincipper. Men gennem årene har mennesket glemt disse Sandheder og har udviklet konflikter i stedet for enhed. Som et resultat heraf er respekten for menneskelige værdier forsvundet. Det er nødvendigt at være bevidst om den Guddommelige enhed, der gennemstrømmer hele den tilsyneladende forskellighed i menneskelig eksistens.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. januar 2009
At miste Vishwasa (Tro på Gud) svarer til at miste selve Shwasa (livsånden). Komme, hvad der komme må, man bør fortsætte med at udføre sin Sadhana (åndelig selvdisciplin) med urystelig Tro. Det er tegnet på sand hengivenhed. Hengivenhed består ikke bare i at synge lovsange, udføre ritualer og gentage det Guddommelige Navn. I bør installere Guddommelighed fast i jeres hjerte. I bør passe på, at verdslige ønsker ikke finder en plads i jeres sind. Brænd alle ønsker fuldstændigt til aske i visdommens ild. Selv hvis et gran af verdslighed er tilbage i jer, vil det formere sig i mangfoldighed og lede jer på afveje. For at befri jer fra dårlige handlinger og dårlige vaner, skal I sikre jer, at I ikke har så meget som et gran af ønske i jer.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. januar 2009
At udvikle tilknytning til personer og ejendele er årsagen til al sorg. Ved at reducere tilknytninger og udvikle kærlighed til Gud, kan man reducere elendighed og opleve mere glæde. Jo mere, man elsker Gud, jo større er Lyksaligheden, man oplever. Mennesker er faldet i elendighed, fordi de attrår det fysiske i stedet for inderligt at længes efter Gud. Hvis mennesket transformerer deres begær efter materielle objekter til begæret efter det Højeste, vil de få enorm lyksalighed. Alt, hvad der er nødvendigt, er at se det Guddommelige i alting. Det er sand hengivenhed. Arbejde vil da ændres til tilbedelse og enhver handling helliggøres.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. januar 2009
Godt og ondt, lykke og elendighed, heltegerning og synd beror på menneskets handlinger. Som handlingen, så resultatet. Men i dag ignorerer mennesket handlingens lov og handler, som det lyster. Det er let at vikle sig ind i syndefulde gerninger, men det er ekstremt svært at bære de dårlige resultater, de bringer. Upanishaderne siger: "Thasmai Namah Karmane" (mit honnør for handling). Giv jeres Namaskar (honnør) for den handling, I udfører. Hvad er Namaskar? Det er at opgive følelsen af ego. I bør gøre honnør for den handling, I udfører, så den bliver helliggjort, bringer jer et godt ry og bidrager til verdens velfærd. Den, der stræber efter verdens velfærd bør sørge for, at hans tanker og handlinger er i overensstemmelse med hans ædle mål.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. januar 2009
Tilknytning til verden kan kun udslettes ved tilknytning til Herren. Hvis I ønsker at holde jer til Sathya (Sandhed) og Dharma (Retskaffenhed), må I se refleksionen af Atmas Pragt i hver eneste handling. Da vil tilknytning til Herren transformere tilknytningen til verden til et ægte offer.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. januar 2009
Sindet bør vendes væk fra verdslige ønsker ved konstant kontemplation på Gud. Det er måden til at komme hinsides dualiteterne smerte og fornøjelse. Mennesket må vågne op af uvidenhedens søvn og erkende sit Guddommelige væsen. Mennesker er i dag fyldt med frygt, fordi de ikke har tiltro til sig selv. En fugl kan trodse en storm, fordi den har tillid til sine vinger. Men mennesket bukker under for den mindste tilbagegang i livet, fordi det ikke stoler på Åndens Styrke. Folk må først og fremmest stole på det Guddommeliges Styrke. Med tiltro til Selvet bør de hellige sig gode gerninger. Dette er livets formål.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. januar 2009
Hvis I ønsker, at fred skal regere i verden, da bør I først udvikle fred i jer selv. Hvor er fred? Den hidrører fra jeres hjerte. Hjertet er kilden til Fred, Sandhed, Retskaffenhed og Kærlighed. I ignorerer hjertet og søger efter fred i den ydre verden. Kun når I fylder jeres hjerte med Kærlighed, vil der blive fred i verden. Hvilket som helst arbejde, I udfører, udfør det med Kærlighed. Verden er i oprør i dag, da mennesket mangler ægte Kærlighed. Fred vil kun regere ultimativt i denne verden, når mennesket udvikler ægte Kærlighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. januar 2009
Opnåelsen af det Absolutte beror ikke alene på at mestre Brahmavidya (åndelig viden). Det er hinsides rækkevidden af ene og alene studium, lærdom eller intellektuel søgen. Det er kun ved Upasana (åndelig praksis eller tilbedelse), Det kan virkeliggøres. Hvis en videnskabsmand med hele vægten på lærdom også bliver fordybet i Upasana, er dennes liv i sandhed helliggjort.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. januar 2009
Sadhana (åndelig selvdisciplin) må udføres med komplet tro og uden nogen plads til tvivl. Udvikl kærlighed til Gud. Der er intet større end det. Når jeres kærlighed vokser sig stærkere, vil Ånden i jer skinne klarere. Åndelig vækst kræver indskrænkning af ønsker. Herudover må I også gøre jer fri af tilknytninger og aversioner. Menneskets tre store fjender er Kama (begær), Krodha (vrede) og Lobha (grådighed). Begær ødelægger hengivenhed, vrede tilintetgør visdom og grådighed forgifter enhver handling. Disse tre laster er skadelige for Sath-Karma (gode handlinger), Upasana (hengivenhed) og Jnana (åndelig visdom). Den eneste måde, på hvilken man kan skaffe sig af med dem, er at brænde dem i Prema-Agni (ilden fra Guddommelig Kærlighed).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. januar 2009
Hvis I vinder rigdommen fra ægte Kærlighed, vil I blive den rigeste person i verden. Den, der er tilfreds, er det rigeste menneske i verden og den, der har mange ønsker er det fattigste menneske i verden. I dag er mennesket fyldt med ønsker fra top til tå. Så længe, man har ønsker, kan man aldrig være glad og fredfyldt. Opgiv ønsker og oplev selv, hvor megen kærlighed og lyksalighed, I får. Lyksaligheden, I oplever, vil være langt højere end al den glæde, I har oplevet før. Al den lyksalighed er indeni jer. Men I tror, den er udenfor. Hvad der er udenfor, er kun refleksionen, reaktionen og genlyden af det, der er indeni jer.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. januar 2009
Selv det mest komfortable hus, udstyret med al den luksus, mennesket begærer, kan ikke udstyre en med Shanti (fred og tilfredshed). Det kan kun vindes ved overgivelse til Gud, Der er den virkelige kerne i ens eksistens. Gud er kilden til tilfredshed. Ved at nå Ham, kan Ånden fordybes i glæde. Kun Gud forsyner alle med Ananda (lyksalighed). Hvis Gud ikke skinner i hjertets himmelbue, hvordan kan man overhovedet leve?
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. januar 2009
Mathru Devo Bhava, Pithru Devo Bhava (Hold din moder og fader i ære som Gud). I må forstå, at forældre i sandhed er Gud. Hvis I gør jeres forældre glade, vil hele verden blive glad. Det er meningsløst at tilbede Gud uden at holde sine egne forældre i ære. For det første tilbed jeres moder, da hun er den, der har født jer. Det er på grund af moderens ædelhed at børnene opnår en god skæbne. Forældrene har givet jer deres blod, deres rigdom og har opdraget jer med stor kærlighed og omsorg uden at spare på sig selv. Derfor må I elske jeres forældre og være taknemmelige imod dem. Det er sand Bhakti (hengivenhed). Der er ingen større Bhakti end denne.
-SAI BABA 

<<< TILBAGE