Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

august 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. august 2009
Kun Sandhed og Retskaffenhed er bestandige, og alle andre ting inkl. denne krop, rigdom og familie er ubestandige. Manifester Sandheden indeni jer og før denne Sandhed ud i praksis. Det, I behøver til åndelig fremgang, er tre ting: "Et hjerte, frit for tilknytning og had, en tunge, der ikke er inficeret af usandhed, en krop, der ikke er forgiftet af vold". Uden disse tre er al sakramente og åndelig praksis til ingen nytte. I må uophørligt bede det Guddommelige om at overdrage jer disse egenskaber. Forstå, at det Guddommelige er inden i jer. Livet er givet jer for at virkeliggøre vedvarende Lyksalighed ved den korrekte brug af kroppen, sindet og intellektet. I må tilegne jer visdom for at leve et sådant liv, baseret på Guds Kærlighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. august 2009
Jnana er i vedisk sammenhæng defineret som "Advaita Darshanam" (Visionen om kun den Ene). Det betyder at opfatte den Ene i de mange, Enhed i forskellighed. Der kan være mange navne og former, men I må forstå, at det Atmiske Princip (Selvet) i dem alle, er Et og Samme. Det er ikke nok at sige dette med ord. I må gøre den erfaring til en levemåde. Først da kan man opleve vedvarende Ananda (Lyksalighed). Kun en sådan person kan kaldes en sand Jnana (Kender af det Højeste).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. august 2009
Det ultimative formål med alle åndelige øvelser er at realisere det Guddommeliges Kærlighed. Formålet med al åndelig stræben er at udvikle Kærlighed. Kærlighed bør under ingen omstændigheder opgives eller ignoreres. Der kan ikke være had, sorg eller mangel, hvor der er Kærlighed. Sørg for, at jeres Kærlighed til Gud ikke svinger i forhold til om jeres ønsker bliver opfyldt eller ej. Kun Guds Kærlighed kan overdrage vedvarende Lyksalighed. Der er intet større i denne verden end Kærlighed. Alting har en pris. Den pris, der skal betales for evig lykke, er Guddommelig Kærlighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. august 2009
Upanishad'erne erklærer, at udødelig kun kan erfares gennem Thyaga (Afkald eller Opofrelse). Denne afkaldsgiven betyder ikke at forlade hjem og familie, slægt og venner. Den betyder at opgive verdens flygtige og ubestandige ting. Det kræver sondring mellem hvad, der er bestandigt og hvad, der er forgængeligt, hvad, der er godt og hvad, der er dårligt. Kun da kan mennesket erkende det Guddommelige Princip indeni sig.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. august 2009
De fleste mennesker i verden forstår ikke formålet med livet. Stærkt optaget af jagten på ydre ting stræber mennesket ikke efter at udforske Atmas (Selvets) indre rige. Når man står på havets bred, kan man kun se bølgerne på overfladen og ikke perlerne, der ligger i dybderne derunder. Ikke andre end det modige menneske, der kan dykke dybt ned i havet, vil være i stand til at samle perlerne. På samme måde kan Atma Jnana (Kundskaben om Atma) kun opnås af de, der vender sig væk fra udforskningen af den ubestandige verden for at undersøge Sandheden om Sjælen.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. august 2009
En 'Manishi' (almindeligt menneske) transformeres til en 'Maharishi' ved at engagere sig i uselvisk tjeneste. Sandt at sige kan den fortjeneste, der opnås gennem tjeneste, end ikke opnås ved at udføre stive discipliner. Tjeneste bringer mennesker tættere til hinanden og fremmer hengivenhed og venskab. Uden denne følelse af venskab og kærlighed til sine medmennesker, kan man ikke opnå fortrolighed med Herren. Indsæt den indstilling i jeres hjerte, at den tjeneste, I yder jeres medmennesker, er tjeneste for Gud.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. august 2009
Ved at betragte den materielle verden som den eneste virkelighed, mister mennesket sig selv ved at jage efter materielle ting. Men hvis Sandheden om disse materielle ting undersøges til bunds, vil man finde ud af, at de slet ikke har nogen virkelighed. De er midlertidige og flygtige. De har ikke den bestandige Virkeligheds præg. De giver ikke vedvarende Lyksalighed. Ethvert menneske søger at nyde Lyksaligheden. For at realisere den evige Lyksalighed, skal mennesket gøre den nødvendige indsats. Det bør finde ud af: "Hvem er jeg?" Når det har fundet svaret på dette spørgsmål, har det ikke behov for at forstå, hvad Sath-Chith-Ananda (Væren-Lyksalighed-Bevidsthed) er. Det vil indse, at det selv er legemliggørelsen af Sath-Chith-Ananda.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. august 2009
Der er forskellige former for Jnana (Viden). Det, Jnana betyder, er Viden om Atma (Selvet). Det har ikke noget at gøre med den fysiske, sansemæssige eller verdslige viden. Atma Jnana (Viden om Selvet) kan kun fås ved at undersøge Atma's natur og ikke på nogen andre måder. Den kan ikke undervises i med forskrifter eller læres ved at studere tekster. Den kan ikke modtages fra nogen eller gives til nogen. Den må bryde frem fra den indre Bevidsthed. Forskrifter og tekster kan kun hjælpe til i en vis udstrækning. Den aspirant, der søger Atma Jnana, må gå i lag med selvundersøgelse for at erkende denne Selvbevidsthed. Vedkommende bør udforske og undersøge alle former for åndelig indsigt og nå til den Ultimative Virkelighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. august 2009
For at blive etableret i Dhyana (meditation) bør en åndelig aspirant kontrollere sine følelser og lidenskaber og udføre handling uden noget som helst begær efter frugten af handlingen. Enhver, der er dygtig til dette, kan let med sjælens øje se formen af Brahman (Guddommeligheden), så snart vedkommende hører beskrivelsen af Dens natur. Når Vairagya (ikke-tilknytning) er dybt rodfæstet, bliver hjertet rent og tilbagetrækning af sanserne fra den objektive verden bliver mulig.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. august 2009
Når forhindringerne på Sandhedens vej er nedlagt, opnås forløsning. Det er derfor, Moksha (frigørelse) er noget, der kan vindes her og nu; man behøver ikke at vente på opløsningen af den fysiske krop for det. Handling må ikke føles som en byrde, for den følelse er et sikkert tegn på, at denne særlige handling er uklog. Ingen gerning, der hjælper jeres fremgang, vil bekymre jer dybt. Det er kun, når I overskrider jeres inderste natur, at I føler det som en byrde. Der vil komme en tid, hvor I ser tilbage på det, I har opnået, og sukke over nytteløsheden af det hele. Overgiv jeres sind til Herren, før det er for sent, og lad Ham forme det, som Han synes, er bedst.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. august 2009
Deha Vasana (tilknytning til kroppen) tilskynder en til at finde fysisk styrke og sundhed samt en attraktiv fysik. Alle anstrengelserne for at sminke sit ansigt vil ikke tjene til at ændre dets naturlige træk. Kun det, Herren giver, vil være vedvarende. I må være tilfredse med det. Selvom I plejer kroppen så meget, det er nødvendigt, bør I ikke have overdreven tilknytning til den, der er ifølge dens natur er forgængelig og midlertidig. Kroppen skal kun plejes for at virkeliggøre Guddommeligheden indeni. Det er uden tvivl nødvendigt at opretholde et godt helbred, så længe man lever, men sygelig interesse for kroppen er misforstået.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. august 2009
Helliggørelsen af de fem sanser er vejen til Sandhed. Til hvilken nytte er åndelige øvelser, hvis sanserne er forgiftede? Når vandet i en tank er forgiftet, vil alle hanerne kun afgive forgiftet vand. Jeres hjerte er tanken. Når hjertet er forgiftet, vil sanserne helt sikkert blive besmittet. Når hjertet er fyldt med gode tanker og følelser, vil alt, hvad der kommer fra sanserne - jeres tale, jeres holdning, jeres handlinger - være rene. Hemmeligheden ved åndelig Visdom kan ikke fås fra videnskabsmænd eller ved at studere. Åndelig forståelse kan kun komme fra herredomme over sanserne.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. august 2009
I Bhagavad Gita erklærede Herren: "Når som helst Dharma (Retskaffenhed) er på retur og Adharma (uretfærdighed) rejser sit hoved, inkarnerer Jeg Mig Selv". Sathya (Sandhed) og Dharma (Retskaffenhed) er evige. De forbliver uforandrede gennem alle tre perioder af tiden - fortid, nutid og fremtid. Man kan spørge: "Hvad er behovet for at sprede idealer, der er evige? Hvis Retskaffenhed ikke praktiseres, ser det ud, som om Den er gået i forfald. Men Dharma kan ikke gå i forfald eller forsvinde, Den er uforgængelig. Det er udførelsen af Retskaffenhed, der går i forfald, ikke selve Retskaffenheden. Det er ligesom solen, der bliver skjult af en sky. Solen er tilsyneladende ikke synlig. Men den er der altid og skinner klart igen, når skyen bevæger sig væk.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. august 2009
Festligholdelse af Sri Krishnas Fødselsdag.
Da Sri Krishna blev vejet i en af skålene på en vægt, kunne alle Sathyabhama's juveler ikke udligne Hans vægt. Rukmini kom herefter og erklærede, at ene og alene gentagelsen af Krishna's Navn ville kunne udligne Hans vægt. Med vægten af et blad, en blomst eller en smule vand som en ekstra offergave, vil vægten hælde over mod Krishna. Idet hun sagde det, lagde hun et Tulasi (basilikum) blad i den anden vægtskål. Og hov! Den gik ned. Således er Kraften fra Herrens Navn og en kærlighedsfyldt gave til Herren. Herren påvirkes ikke af velstand eller uddannelse, styrke eller position. Kun Kærlighed kan flytte Ham.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. august 2009
Mennesket bør stræbe efter at blive godt og dydigt. Kun når et menneske er fyldt med gode tanker og følelser og udfører gode gerninger, vil dets liv blive meningsfuldt. I må holde jer beskæftiget med aktiviteter for at bruge jeres tid og evner på den mest fordelagtige måde. Det er jeres pligt, og pligt er Gud. Ethvert menneske bør indse, at kroppen er blevet givet det for at yde tjeneste til andre. Man skal bruge kroppen til at fremme samfundets velfærd. Et sind, der ikke benyttes til at tjene andre, er totalt ubrugeligt. Måden at elske Gud på er at elske alle og tjene alle.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. august 2009
Alle mennesker i alle lande er pilgrimme, der går på vejen til Gud. Den enkeltes fremskridt afgøres af den vedtagne disciplin, den formede karakter, det ideal, der holdes for øje, den valgte ledelse og den indpodede tro. Ligesom træer og planter, fugle og dyr varierer fra en egn til en anden, kan ritualer, øvelser, discipliner og idealer variere fra samfund til samfund; hver af dem er gode for den egn og det udviklingsstadium. I kan ikke overføre nogen fra et samfund af mennesker til et andet. Den atmosfære, i hvilken I er opvokset, er for jer den mest sympatiske.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. august 2009
Alt, hvad man ser i hele Universet, er en manifestation af Brahman (Gud). Nogle mennesker spørger: "Hvordan kan vi små mennesker være det samme som den altomfattende Brahman?" Dette er ikke korrekt. I er den Almægtige, Altgennemtrængende Brahman. På grund af jeres verdslige holdning genkender I ikke Virkeligheden. I adskiller jer fra det Guddommelige. Alt, hvad I ser, er Brahman. At søge efter Gud som noget, der er adskilt fra jer, er en fejltagelse. Men denne Sandhed er ikke let at genkende for mennesket. Når I ser på havet, dets endeløse rækker af bølger og det frådende skum på bølgerne, ser de alle ud som værende adskilt fra hinanden. Men sandheden er, at de alle er et. Vandet i bølgerne og i skummet kommer fra det samme hav og har samme egenskaber som havet.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. august 2009
Vedanta (vedisk filosofi) erklærer: "Brahman (Gud) er Sathya (Sandhed); Kosmos er Mithya (illusorisk)". Jeres primære interesse er at forstå, om I er virkelige eller uvirkelige eller hvad i jer, der er virkeligt og uvirkeligt. Det er først, når I har erkendt Sandheden om jeres egen Eksistens, at I kan erkende verden som illusorisk og jeres eget Selv som den eneste Virkelighed. Den realiserede person udtaler: "Jeg er Brahman". Hvorfra hidrører denne udtalelse? Hvad betyder den? Den er et spontant udtryk og ikke et resultat af en tanke eller følelse. 'Jeg'et er det grænseløse Uendelige. Når det begrænsede individ smelter sammen i det Uendelige 'Jeg', er kun 'Jeg'et tilbage.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. august 2009
Selvrealisering bør være målet for den menneskelige eksistens. Det skal nås ved tre stadier: "Selvsikkerhed, selvaccept og selvopofrelse." Mennesket bør anse sig selv som herren over kroppen, sanserne og sindet. Det skal bruge intellektet til at opleve dets Enhed med det Guddommelige, den kosmiske altgennemtrængende Bevidsthed. Flammerne fra Prajnana (konstant integrerede opmærksomhed), der er i alle, er dækket af asken fra verdslige ønsker. Når asken blæses væk, afslører Brahman's Ild (den Absolutte Guddommelighed) Sig i al Sin Pragt.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. august 2009
Det er tilknytning til ejendom eller position, født af en følelse af besiddertrang, der er årsagen til menneskets sorg og ulyksalighed. Mennesket skal stræbe efter at blive af med denne følelse af 'jeg' og 'min' for at opleve vedvarende lyksalighed. Når alting synes at gå godt, glemmer mennesket alt inkl. sig selv. Dets ego bliver opblæst som et resultat af det, det har opnået og erhvervet sig. Det bør indse, at det kun er en midlertidig indehaver af hvad, det ejer, og ikke har nogen permanent ejendomsret over det. Det bør betragte magt eller position som et moralsk ansvar, der medfører pligten til at udføre de opgaver, der er forbundet med dette. Det er kun, når alle handlinger gøres i denne nødvendige morals ånd, at mennesket kan opleve ægte lyksalighed og tilfredshed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. august 2009
Fred kan ikke findes i den ydre verden, men inden i en selv. Man bør indse, at hele universet er gennemtrængt af det Guddommelige. I dag er verden fyldt med strid. Det er ikke muligt at lave en adskillelse mellem et menneske og en dæmon. Mennesket, der udviklede sig fra dyret, er ved at falde tilbage til dyriskhed i stedet for at udvikle sig til Guddommelighed. Menneskets første pligt er at opretholde de menneskelige værdier, Sandhed, Retskaffenhed, Fred og Kærlighed. Imidlertid er nutidens menneske indhyllet i tilknytning og had. Det øjeblik, det kaster dem fra sig, vil det erkende sin Guddommelighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. august 2009
Hele universet er skabt ud af Guds Vilje. Gud skaber universet og opretholder det. Universet smelter ultimativt sammen i Gud, dets oprindelses kilde. Universet er kendt som Vishwam. Den rigtige betydning af Vishwam er: "Det, der er selvudvidende og fyldt med lyksalighed". Vishwam er ikke bare en manifestation af fysisk stof; det er en direkte manifestation af Gud. Det er selve legemliggørelsen af den kosmiske Personlighed med alle Dennes lemmer. Gud er det primære grundlag bag ved universet. Universet er genspejlingen af Gud. Vishwam og Vishnu (Gud) er ikke adskilt fra hinanden. Dette kan kun forstås gennem Viveka (skelneevne).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. august 2009
Hvad er den indre betydning af at tilbede Guddommen med elefanthovedet, Ganesha? Elefanten er et symbol på kraft og storhed. Elefantens fod er større end foden på noget andet dyr. Elefanten kan trænge gennem den tætteste jungle. På denne måde tilkendegiver den kvaliteten på en leder, der viser vejen for andre. Elefanten er også kendt for dens trofasthed og taknemmelighed. Dette er, hvad mennesket bør lære af elefanten. Intelligens uden taknemmelighed er værdiløs. Ethvert menneske bør være taknemmelig overfor dem, der har hjulpet det.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. august 2009
Vi bliver, hvad vi tænker. Ved konstant tankegang printes et ideal på vort hjerte. Hvis vi hele tiden fæstner vores tanker på det onde, som andre gør, bliver vort sind forgiftet af det onde. Hvis vi modsat fæstner vort sind på andres dyder eller velbefindende, renses vort sind for det forkerte og nærer kun gode tanker. Ingen ond tanke kan trænge ind i sindet hos en person, der helt og holdent er helliget Kærlighed og Medfølelse. De tanker, vi beskæftiger os med, former vores natur; ligesom de påvirker andre, påvirker de også os.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. august 2009
Mennesket kan ikke opnå noget i verden uden Herrens sanktion. Det Guddommelige er grundlaget for alt. Mennesket er imidlertid fyldt med indbildningen om, at det er det, der gør alting. Denne stolthed er årsagen til dets ødelæggelse. Det er årsagen til dets frustration og skuffelse. Nutidens menneske baserer sit liv på naturen og glemmer således Gud. Det er en alvorlig fejltagelse. I må placere jeres Tro på Gud, Skaberen af universet, og derefter nyde, hvad naturen tilvejebringer. Tro på Gud er menneskets vigtigste fornødenhed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. august 2009
Uddannelse skal lede til oplysning; uvidenhedens mørke og tvivlens tusmørke flygter overfor denne glans. Da er det let at udvikle gode tanker og følelser i hjertet, der er således oplyst. Uddannelse slutter ikke med ophobningen af information; den skal resultere i transformation af vanerne, karakteren og individets ambitioner. Viden skal efterprøves i dagligt liv. Nu har mennesket ingen anelse om den mest kostbare arv, det har inden i sig. Det er interesseret i alle andre end sit eget Selv. Kun hvis det bliver bevidst om sit Selv, kan det få tilføjet sig umådelig styrke, varig fred og stor lykke.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. august 2009
Spirituel Kærlighed må adskilles fra kærlighed eller tilknytning, der er relateret til kroppen, sindet eller intellektet. De sidste er relateret til verden og er en kilde til sorg. Ægte Kærlighed er ren, uselvisk, fri af ego og er fuld af Lyksalighed. Verdslige tilknytninger er overhovedet ikke ægte Kærlighed. De er forbigående, medens den evige, ægte Kærlighed udgår fra hjertet. Hvordan kan det være, at mennesket er ude af stand til at erkende denne altgennemtrængende Kærlighed? Det er, fordi menneskets hjerte er blevet goldt og forgiftet. Hjertet er fyldt med alle slags ønsker og der er ikke plads i det, så ægte, uplettet Kærlighed kan komme derind. Det er først, når verdslige tilknytninger fordrives fra hjertet, at der vil være plads til, at ægte Kærlighed kan bo i det og vokse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. august 2009
Enhver ting i skabelsen har fem aspekter, nemlig Sath, Chith, Ananda, Rupa og Nama (Væren, Bevidsthed, Lyksalighed, form og navn). De tre første er evige Principper, hvorimod navn og form er flygtige. Væren, Bevidsthed og Lyksalighed er fundamentet for navn og form. Folk tilskriver Gud forskellige navne og former på basis af deres egne følelser. De glemmer de tre hovedprincipper Væren, Bevidsthed og Lyksalighed og antager navn og form for at være den eneste virkelighed. Faktisk er navn og form ikke permanente. Men folk bliver overvældet af navn og form og ignorerer de evige Principper Væren, Bevidsthed og Lyksalighed. Som konsekvens heraf bliver de ført bag lyset og er tilbøjelige til at glemme Guds mægtige Kraft bag navnet og formen.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. august 2009
Uden urokkelig Tro på den Alvidende Gud bliver livet uinteressant og ensformigt, formørket af fortvivlelsens og undergangens allestedsnærværende skygge. Kærlighed til Gud og frygt for at synde er de to primære behov for et lykkeligt liv. Uden disse to bliver mennesket et uhyre. Mennesket skal altid være parat til at ofre sine selviske behov i hensynet til det større samfund. Der er intet så ærværdigt som at give afkald. Vær ærlig, vær upartisk og gå med Gud installeret i jeres hjerte fremad for at give jeres talenter og færdigheder i udførelsen af jeres pligter. Stræb ikke kun efter jeres egen lykke, men stræb efter alles lykke.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. august 2009
Folk bør vise medfølelse for deres medmennesker og opgive smålige ideer og følelser. Medfølelse er kendetegnet for Bhakthi (Hengivenhed). Ingen kan håbe på at glæde Gud uden at vise Daya (medfølelse) for sine medmennesker. Et kærligt hjerte er Guds Tempel. Gud kan ikke bo i et hjerte uden medfølelse. Der er intet større i verden end Prema-drishti (en holdning, der er gennemtrængt af universel Kærlighed). Kun de, der ser Enhed i den tilsyneladende forskelliged, er gode. Mennesker må erkende, at de er gnister af det Guddommelige. De må udvikle hellige tanker og leve ideelle liv. De skal stræbe efter at arbejde for samfundets velfærd.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. august 2009
Som en forberedelse til Seva (uselvisk tjeneste) må I opnå hjertets renhed. I skal undersøge jeres motiver og færdigheder, jeres intentioner og kvalifikationer og finde ud af, hvad I selv håber at opnå gennem Seva. I bør opstøve ethvert spor af egoisme - og også ønsket om anseelse. I må gøre jer fri af al følelse af min og din og brænde stoltheden, der kommer fra følelsen af, at I yder tjeneste til nogen, der er fattigere og mindre heldige, til aske. Afskaf stoltheden over prestige, rigdom, uddannelse og rang og praktiser ydmyghed, accept, disciplin og medfølelse i praksis.
-SAI BABA

 

<<< TILBAGE