Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

marts 2008

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. marts 2008
Hvilke handlinger, vi end udfører med kroppen, fører til genfødsel. Enhver handling, god eller ond, kan sammenlignes med frø. For at undgå at så sådanne frø, bør vi udføre alle handlinger uden ønske. Alle handlinger bør blive udført i og kun for Guds behag. Når I gør rent i jeres rum, forestil jer, at I gør det for at rense jeres hjerte, Guds helgenskrin. Når I hjælper eller gør andre ondt, så indse, at I gør det mod jer selv. Da vil I aldrig tillade jer selv at skade nogen som helst.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. marts 2008
Herren har udstyret mennesket med kroppen og derfor fortjener enhver kropsdel og ethvert sanseorgan ærbødig opmærksomhed. Hver eneste bør bruges til Hans ære. Øret bør juble, når det får en chance for at høre om Guds vidunderlige pragt. Tungen bør juble, når den kan prise Ham. Den menneskelige krop er blevet givet jer til det fantastiske formål at erkende Herren indeni. Hvis I har en fuldt udstyret bil i en god kørende stand, ville I da lade den stå ubrugt i garagen? Bilen er først og fremmest til at tage på en rejse i; sæt jer ind i den og tag afsted! Kun da er det umagen værd at eje den. Ligeledes også med kroppen. Fortsæt imod målet. Lær at bruge kroppens evner, sanser, intellekt og sind til at nå målet og komme videre.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. marts 2008
Mennesket kan være glad med meget mindre, end det bilder sig ind, er nødvendigt. Når nogle ting er hos jer i nogen tid, føler I, at de er uundværlige og I ved ikke, hvordan I skal leve uden dem. Ligesom silkeormen, væver I af jeres egen fantasi en kokon for jer selv. Tillad ikke kostbare vaner at vokse, kostbare såvel fra det pengemæssige som det spirituelle synspunkt. Iagttag med et årvågent øje det, I kan lide og ikke lide og kasser hver eneste ting, der truer med at bebyrde jeres vej.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. marts 2008
Find for jeres egen skyld ud af jeres stadie for åndelig udvikling, hvilken klasse i skolen, I ville passe ind i. Beslut at fortsætte fra den klasse til næste højere klasse. Gør jeres yderste og I vil vinde Guds Nåde. Lad være med at købslå eller at fortvivle. Et skridt ad gangen er nok, forudsat at det er hen imod målet og ikke væk fra det. Pas på stolthed over velstand, uddannelse og status, der trækker jer ind i egoisme. Søg ikke efter andres fejl; søg efter jeres egne. Vær glad, når I ser andre få fremgang; del jeres glæde med andre.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. marts 2008
I kan ikke finde Fred udenfor. Den er inden i jeres hjerte, så søg inden i. Hjertet er altid fyldt med Fred, Kærlighed og Lyksalighed. Det er basis for alle hellige kvaliteter såsom Medfølelse, Kærlighed, Tolerance osv. Alt, hvad der udspringer fra jeres hjerte er helligt. Det er tilknytning til kroppen, der er skyld i alle de onde egenskaber såsom begær, vrede, grådighed, stolthed og jalousi. Folk udfører mange åndelige øvelser i et forsøg på at helliggøre deres liv, men disse vil ikke være til nogen nytte uden renhed i hjertet. Rens jeres hjerte først. Giv ikke nogen som helst plads til onde følelser såsom begær, vrede og grådighed. På den åndelige vej er disse tre de værste fjender.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. marts 2008
Mahashivarathri
Stol på Shiva (Gud) i jer, ikke Shava (lig), som kroppen bliver, når den berøves Ham. Indånd Hans Herlighed med hvert åndedrag; ånd alt, der reducerer Hans Herlighed, ud med hvert åndedrag. Fyld i overmål jeres tanke, ord og handling med Guddommelighed. Da kan I besejre døden og blive udødelige. Gentag Shivas Navn og red jer selv. I er legemliggørelsen af Sandhed, Godhed og Skønhed. Men I har forlagt nøglen, der hjælper jer til at tappe af kilderne. Den nøgle er jeres indre Bevidstheds verden. Opgiv derfor at søge efter den på området med materielle ting i den ydre verden.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. marts 2008
Se Ham i Alt, tilbed Ham gennem Alt, for Han er Alt. Engager jer i aktiviteter, men fyld aktiviteterne med tilbedelse: "Det er tilbedelse, der helliggør". Det er Bhaava (intention), der tæller, ikke Baahya (udvortes pragt); følelsen, ikke aktiviteten som sådan. I alle templer finder I kun en sten, formet som et gudebillede. Som sten er den af ringe værdi. Men når følelse gennemtrænger den, når Gudhengivenhed transformerer den, bliver stenen den allerstørste skat i det menneskelige sind. Mennesket kender ikke til den hemmelighed, der transformerer enhver af dets handlinger til hellig tilbedelse og derfor lider det af skuffelse og sorg.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. marts 2008
Begærene, der klynger sig til sindet, er de skavanker, der pletter menneskets indre bevidsthed. Kontroller sanserne; giv ikke efter for deres insisterende krav efter tilfredsstillelse. Når sanserne afvises, forsvinder sindet også. Når sindet forsvinder, dør illusionen og frigørelse opnås. Al den glæde, I kræver, er faktisk inden i jer; men I lider som et menneske, der har kæmpe rigdomme i jernkisten, men ikke har nogen ide om, hvor nøglen er. Med passende instruktioner samt at dvæle ved dem i meditationens stilhed, er det muligt at sikre sig nøglen, åbne kisten og blive rig på glæde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. marts 2008
De, der benægter Gud, benægter sig selv og deres egen Herlighed. Alle har Kærlighed i deres hjerter i en eller anden form, enten til børn, de fattige, deres arbejde eller mål. Den Kærlighed er Gud. De oplever Ananda (lyksalighed), hvor lille eller midlertidig, den end måtte være og det er en Gudsgnist i dem. De har fred, utilknyttethed og sympati, der er det Guddommeliges refleksioner i deres sind. De er alle åndelige fortræffeligheder, åbenbaret gennem en forståelse af dydens værdier.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. marts 2008
Gud er hinsides alle opfattelser om god og dårlig, rigtig og forkert. Disse er kun verdslige mål, ved hvilke de midlertidige ting bliver vejet og bedømt. Han har ingen Form, ingen dualiteter, ingen præferencer, ingen fordomme og ingen tilknytninger. At sige, at Han er Sathyaswaroopa, Jnanaswaroopa eller Anandaswaaroopa (legemliggørelsen af Sandhed, Visdom og Lyksalighed) er heller ikke korrekt. For Han har ingen 'Swaroopa' (form) eller 'Swabhava' (karakteristikker). Han er Sathya, Jnana og Ananda (Sandhed, Visdom og Lyksalighed). Det er erfaringen fra dem, der har smagt Ananda (Lyksalighed).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. marts 2008
I er plaget af sygdommen, som Bhagavath Geetha kan helbrede, sygdommen fra Moha (illusion), der fordrejer jeres værdinormer, tildugger jeres opfattelsesevne og forvrænger jeres livsanskuelse. Men for at få gavn af Geethas medicin, skal I have den Vishaada (tristesse), som Arjuna havde, den Prapaththi (tilbedelse af Gud og overgivelse til Det Højeste), han havde opnået, den Vairaagya (afkald), han havde udviklet og den Ekaagratha (etpunktethed), han viste, for at kunne integrere det mægtige Budskab. Tilegn jer denne intense længsel; derefter kan Bhagavath Geetha udrydde Moha og frigøre jer.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. marts 2008
Det er naturligt, at mennesket ønsker at nå den Almægtiges tilstedeværelse, at se Ham og være sammen med Ham altid, for dybt inde i det menneskelige hjerte er tilskyndelsen til at nå stedet, hvorfra man er kommet for at opnå den Lyksalighed, man har tabt, den Herlighed, man har mistet. Mennesket er selv Guddommeligt og derfor er det dybets higen efter dybet, delen, der længes efter helheden.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. marts 2008
Udvikl tro og overgivelse; da vil Nåde flyde gennem jer ud i hver eneste af jeres handlinger; thi de er ikke længere jeres handlinger, de er Hans og I har intet ansvar for konsekvenserne deraf. Alle handlinger og ord og tanker vil derefter være rene, mættet med Kærlighed, fremmende for Fred. Rens jeres hjerter, så Herren kan reflekteres i dem i al Sin Pragt, i alle Sine talløse Former.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. marts 2008
Hengivenhed er den dyrebareste skat, det er den sandeste vej, den eneste vej til Gud. Mennesket skal leve i Bhakti (hengivenhed) kun for hengivenhedens skyld. Bhakti er Kærlighed af den reneste og ædleste slags. En sådan Kærlighed er åndedrættet, der opretholder liv, der støtter sjælen i dens bestræbelse på at smelte sammen med Over-sjælen. De år i livet, der bruges uden Kærlighedens lys, er spildte år.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. marts 2008
Når I ser et fly på himlen, ville I så nægte at tro, at det bliver fløjet af en pilot, bare fordi I ikke kan se ham der, hvor I er? I er nødt til at gå ind i flyet for at se piloten; I kan ikke benægte hans eksistens, når I står på jorden nedenunder. I er nødt til at forestille jer, at flyet har en pilot. Således må I også, når I ser Universet, forestille jer Guds eksistens, ikke benægte Ham, fordi I ikke er i stand til at se Ham. For at se jeres egne øjne, skal I bruge et spejl; for at se jer selv i jeres medfødte åndelige storslåethed, behøver I en Guru (åndelig læremester).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. marts 2008
Man kan kun kaldes en hengiven af Herren, hvis passionerne og emotionerne er rene og karakteren er ædel. Tungen kan ytre Herrens Navn, øret kan høre om Herrens Herlighed, hånden kan lægge blomster ved Guds billede; men tungen kan ikke genkende eller nyde oplevelsen, øret kan ikke længes, hånden kan ikke hige efter Gud. Disse ting kan kun ske, når hjertet er bevidst om Den Højeste, når sindet begejstres ved at genkalde sig Guds Herlighed. Ellers er man som skeen, der bliver dyppet i surt og sødt med lige dele ivrighed og ligegyldighed. Den hverken afviser eller nyder nogen slags smag.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. marts 2008
Sand opofrelse består i at dele sin velstand, styrke osv., der stammer fra samfundet, med andre. Mennesket bliver udødeliggjort ved opofrelsens ånd og ikke ved gerninger, fortjeneste eller rigdom. Mennesket bør derfor gøre sig anstrengelser for at gøre sit liv meningsfyldt ved at ofre personlige bekvemmeligheder til fordel for samfundet og sine medmennesker.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. marts 2008
I er alle lemmer i den Ene Kosmiske Krop, Purusha, der er langt mere vidtstrakt end universet, dette univers, der kun er en lille del af Hans Pragt. Individer kan vildledes til at tro, at de er adskilt fra resten. Men Atma i den enkelte er den samme. Det første på en krans, der rammer jeres øjne, er blomsterne, medens man må tænke sig til tråden, med hvilken de er bundet sammen; den er ikke så tydelig. Men uden den vil de alle falde af. Uden at være bundet sammen i Brahman, vil I på samme måde falde af som adskilte eksistenser; faktisk er I kun eksistenser på grund af den Guddommelige gnist inden i!
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. marts 2008
Gud vil ikke spørge jer om hvornår og hvor, I udførte tjeneste. Han vil spørge om med hvilket motiv, I udførte den. I kan prale med mængden, men Gud søger kvalitet, hjertets kvalitet, sindets renhed, motivets ædelhed. Herren bliver kun fornøjet, når I gør de ting, Han ønsker. På hvilken anden måde kan I vinde Hans Nåde end ved at pleje og nære Hans børn? I skal ikke kun have entusiasmen til at tjene men også intelligensen og evnen; kun da kan I være dygtige og nyttige. Entusiasme uden dygtighed er ofte en kilde til tab og sorg.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. marts 2008
Gamle tiders visemænd vidste, at sindet er et instrument, der kan binde mennesket eller befri det fra trældom. Man må forstå dets sædvaner, såvel som dets muligheder. I må hellere lære at bruge det end at give efter for det. Det er sindet, der væver mønsteret, kaldet 'jeg'. Det konstruerer opfattelsen af fornøjelse og smerte, af glæde og sorg og en hel række af tilskyndelser og impulser. Det modstår alle forsøg på at undvige ind i Evigheden, Det Universelle, det Absolutte. Det protesterer, når individet er ivrig efter at blive bevidst om sin sande identitet; men når det opdager målbevidst modstand mod dets taktik, overgiver det sig og forsvinder.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. marts 2008
Jesu' hjerte var rent og roligt. Derfor bliver det æret som helligt. Vi må også gøre vore hjerter hellige, så enten smelter vi sammen i Jesus eller Jesus smelter sammen i os. Når vi smelter sammen, kaldes det Bhakti (hengivenhed); at Jesus vågner i os er vejen med Jnana (Visdom). Jesus var Guds Sendebud, men bemærk dette: I er også allesammen Guds Sendebud. Jesus var ikke Guds eneste Søn; I er alle Hans Børn. Jesus og Hans Fader er Et. I og Gud er også Et, bliv bevidst om det.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. marts 2008
Åndelig sundhed bevares og fremmes ved opmærksomhed på tre Guna'er (iboende tendenser): 'Sathwa (balanceret), Rajas (aktivt) og Tamas (trægt)'. Fysisk sundhed bevares og fremmes ved opmærksomhed på kroppens tre luner: 'Vaata (luft), Pitta (ild) og Kapha (vand)'. De tre tendenser må ikke nedbrydes eller bringes ud af balance. En sund krop er det bedste opholdssted for et sundt sind. Sygdom gør sindet ophidset og bekymret. Det materielle og det åndelige er vægtbalancens to skåle. De må i lige mål have opmærksomhed, indtil der i det mindste er opnået et vist fremskridt i åndelig udvikling.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. marts 2008
Når et klæde genkendes som slet og ret en struktur af tråde eller helt enkelt som bomuld, forsvinder fundamentet for fordrejninger fra bevidstheden. Sindet er sammensat af begærets fordrejninger; når mennesket bliver etableret i erkendelsen af den Ene, er der intet begær, for hvem skal begære hvem eller hvad? På denne måde er Mano Layam or Mano Naashanam (ophævelse eller destruktion af sindet) fuldført. Derfor må mennesket reducere sine begær for at komme fri af illusion; begær opstår af tilknytning; befrielse opstår af ikke-tilknytning.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. marts 2008
Hvis I ikke kan bede for velfærdet i samfundet rundt omkring om jer, i hvilket Gud lever, hvordan vil det da være muligt for jer at tilbede en usynlig Gud? Det første, I må gøre, er at stræbe efter velfærdet i samfundet rundt omkring jer. Hvis den enkelte bliver vildledt til at tro, at denne tjener andre, da vil smerte bibringes vedkommende, for der er overhovedt ikke nogen 'anden'. Alt er Et; et menneskes sorg er alles sorg. Den fundamentale svaghed er menneskets uvidenhed. Hvis bare det var viist, ville det have vidst, at hver enkelt er bølger i Selvets Hav.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. marts 2008
Hver eneste af jer må begynde på en eller anden åndelig indsats for at rense sindet for onde egenskaber. Kom op af egoets brønd og ind i den Universelle Sjæls Hav, af hvilket I er en del. Kontempler på Gud og Hans Pragt, når I med hvert åndedrag gentager et hvilket som helst af Hans navne. Eller engager jer i opgaver, hvor I dedikerer frugten fra Karma (handling) til Gud, hvor I vier jeres tid og energi til at dele jeres glæde, færdighed eller viden med jeres medmennesker. Eller sørg for selv at være omgivet af personer, viet til det højere liv. Med disse metoder kan I opnå Chitta Shuddhi (rensning af sindet), så Sandheden kan reflekteres klart deri.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. marts 2008
Der vil altid være bekymring eller sorg af den ene eller anden art i fortiden, nutiden eller fremtiden; medens man er vågen, drømmende eller sovende. Men sæt jeres lid til Herren og udfør jeres opgaver i hengivenhed for Ham og al dualitet af glæde og sorg vil forsvinde. Sorg er lige som glæde opstået af sansernes tilknytning til tingene. Når I engang erkender, at I ikke er sanserne eller sindet, men Ham, Der leder sanserne og fører sindet, overskrider I grænserne for fornøjelse og smerte.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. marts 2008
Sjælen kan kun blive vakt, erkendt gennem individuel disciplin og Guds Nåde. Disse to kan vindes gennem Kærlighed, renhed og tjeneste til andre. Individuel indsats og Guddommelig Nåde er indbyrdes afhængige; uden indsats vil Nåde ikke blive tildelt; uden Nåde kan der ikke erfares noget ved indsatsen. For at vinde den Nåde behøver I kun at have Tro og dyd. I behøver ikke at prise Ham for at vinde Hans gunst. Tro på Gud er den bedste forstærkning til åndelig sejr. Når I nyder kontemplationen på Herrens Pragt, kan intet materielt tiltrække jer; alt andet vil synes ringere; kun de frommes selskab vil være af interesse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. marts 2008
Seva (tjeneste) åbner menneskets øjne for Skabelsens komplette Enhed. Det letteste og mest udbytterige udtryk for Dharma (retskaffenhed) i dag består i at udføre tjeneste i tilbedelse af det Guddommelige omkring jer. Dediker alle jeres evner, talenter, velstand og uddannelse til de levende legemliggørelser af Guddommelighed omkring jer. Det er den Dharmashakthi (retskaffenhedens styrke), der kan tilføre jer Nåden.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. marts 2008
Ens krop stammer fra moderens kød og blod. Værdien af opofrelse, der er involveret ved at føde et barn og opfostre det barn med vedvarende pleje og kærlighed, er hinsides beskrivelse. Maden, I spiser, tøjet, I bærer, livet, I fører, er alle gaver fra jeres forældre. Hvis I ikke ærer jeres forældre, der i sandhed er 'skaberne' i menneskelig form, hvordan kan I lære at ære Skaberen i Guddommelig Form? Ens primære pligt er derfor at give sine forældre glæde - kun således kan ens gæld til dem udlignes. Det er heller ikke det hele, gælden til ens forældre kan også udlignes fuldt ud ved at udføre tjeneste for samfundet
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. marts 2008
At fødes som et menneske er en storslået skæbne. For kun mennesket kan opnå Guddommelig status ved at erkende sit væsens Virkelighed. Intet dyr eller fugl kan nå den højde af erkendelse. Men det er tragisk, at i stedet for at værdsætte chancen og udnytte den, dovner mennesket sine år væk og dør uden at opnå Målet. Det vanærer sig selv og fornægter dets høje skæbne. Et minuts eftertanke vil afsløre hvor langt det er fra at opnå selverkendelsens stadie. Men sikke en skam, det dedikerer ikke sit liv til det Guddommelige, i stedet er det fanget i den forgæves jagt på komfort og hyggelig levevis.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. marts 2008
Seva (tjeneste) frembringer alt det, der er stort i mennesket. Den udvider hjertet og ens horisont. Den fylder en med glæde. Den fremmer Enhed. Den proklamerer Sjælens Sandhed. Den driver alle menneskets onde tendenser ud. Den må anses som en fremragende åndelig disciplin. Alle forbindelser mellem mand og kone, moder og barn, arbejdsgiver og arbejdstager er baseret på gensidig tjeneste. Verden udvikles på grund af sådan gensidig tjeneste. Hvis princippet for tjeneste ikke arbejdede, ville verden gå i stå. Det er kun, når mennesket er fyldt med tjenesteånden, at dets Guddommelige natur bliver erindret. Det oplever da den Fred, der er hinsides al forståelse.
-SAI BABA

 

 

<<< TILBAGE