Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

januar 2008

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam - 1. januar 2008
Mennesket forventer, at nytåret tildeler det og verden megen fred, lykke og fremgang. Men verdens velfærd afhænger af menneskets opførsel og adfærd. Menneskets opførsel afhænger af dets sind. Sindets natur afhænger af tankerne. Kun når menneskets tanker er baseret på Sandhed, vil verden blomstre. Den, der stræber efter verdens velfærd, bør sørge for, at hans tanker og handlinger er i overensstemmelse med hans stræben. Nytåret bringer hverken lykke eller elendighed med sig. Mennesket opnår lykke eller elendighed, der afhænger af de handlinger, det udfører. Derfor bør det udføre retskafne handlinger.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam - 2. januar 2008
Folk bør erkende, at intet er tættere på dem end det Guddommelige. Hver eneste må stræbe efter at erkende denne iboende Guddommelighed. De fleste folk spilder deres tid på overholdelsen af ydre ritualer og tilbedelsesformer. Samtidig med ydre højtideligholdelser bør folk prøve at opnå indre renhed. Mennesket er en sammensætning af menneske, dyr og Gud og i den uundgåelige kamp for dominans mellem de tre, skal I sikre jer, at Gud vinder.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam - 3. januar 2008
Bevidsthedens fire subtile elementer - Manas (sindet), Buddhi (intellektet), Chitta (viljen) og Ahamkara (egoet) - er alle Maya (illusion). Hvad er Maya? Maa (ej) ya (eksisterende). Det, der ikke eksisterer, men som synes at eksistere, er Maya. Maya får det uvirkelige til at se ud som virkelighed og det virkelige som uvirkeligt. Det andet navn for Maya er Ajnana (uvidenhed). Ajnana er det, der skjuler virkeligheden for jer og får jer til at anse det ikke-eksisterende som eksisterende. Det får det falske til at fremstå som sandt. Når I bevæger jer i retning af lyset, falder jeres skygge bagved jer; når I bevæger jer væk fra lyset, følger I jeres egen skygge. Træd hvert øjeblik et skridt nærmere til Herren og da vil Maya, skyggen, falde bagved jer og vil ikke forvirre jer på nogen måde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam - 4. januar 2008
Samskriti, sanskritordet for kultur og civilisation stammer fra ordet 'Samskara', der betyder den tvedelte proces med at fjerne støv og snavs fra laster og plante dyderne fra Sathya (sandhed) Dharma (retskaffenhed), Shanti (fred) og Prema (kærlighed) i hjertet. Baggrunden for Dharma, der blev indført af vismænd, lærer folk, at man ikke bør begejstres over sejr eller fortvivle over nederlag; begge bør mødes som prøver på ens tro.
-SAI BABA


Dagens ord i Prasanthi Nilayam - 5. januar 2008
Alle religioner underviser i en grundlæggende disciplin, fjernelsen af egoisme og at opgive smålige ønsker. Enhver religion lærer mennesket at fylde sit væsen med Guds storhed og udvise stolthedens smålighed. Den træner det i vejledning om ikke-tilknytning og skelneevne, så det kan sigte højt og opnå udfrielse. Vær forvisset om, at alle hjerter motiveres af den Ene og eneste Gud; alle trosretninger glorificerer den Ene og eneste Gud; alle navne på alle sprog og alle Former, mennesket kan forstille sig, betegner den Ene og eneste Gud, der bedst tilbedes med ren Kærlighed. Lad denne Ekabhava (Enhedsopfattelse) udvikles overfor mennesker fra alle religioner i alle lande.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam - 6. januar 2008
I denne ubestandige verden er der mangfoldige væsener. Det er kun Dharma (Retskaffenhed) og Jnana (Visdom), der adskiller mennesket fra andre væsener. I kan kun vinde Herrens Nåde med Dharma. Dharma forårsager selvovergivelsens ånd. Uden herredømmet over sanserne, følelserne og emotionerne, der er et resultat af udøvelse af Dharma, kan I ikke få vedholdende tro og ikke-tilknytning.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam - 7. januar 2008
Når I vågner, føl da, at I går ind på scenen for at spille den rolle, Herren har tildelt jer; bed om, at I må spille den godt og opnå Hans anerkendelse. Om natten, når I lægger jer til at sove, føl da, at I efter scenen går til pauserummet, men med jeres rolle-kostume på; for måske er rollen ikke færdig endnu og I har ikke fået lov til at tage kostumet af. Måske skal I udføre en anden entre næste morgen. Lad være med at bekymre jer om det. Stil jer fuldtud til Hans disposition; Han ved; Han har skrevet skuespillet og Han ved, hvordan det fortsætter og hvordan det ender; jeres pligt er intet andet end at spille og trække jer tilbage.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam - 8. januar 2008
Menneskets onde tendenser, såsom arrogance, misundelse, dårlige tanker og ugerninger bliver ved med at skære menneskets liv itu. Dets dårlige egenskaber forkorter dets livslængde. Når et menneskes liv fyldes med gode tanker og gode handlinger, kan det leve i hundrede år. Hemmeligheden ved den lange levetid, vismændene havde, er præcis dette. Nutidens menneske spilder sit liv, nedsunket i dårlige tanker og handlinger og møder til sidst en sørgelig slutning.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam - 9. januar 2008
Mennesket er grundlæggende og essentielt udødeligt. Men alligevel er det bange for, at det skal dø. Det er Ananda Swaroopa (Legemliggørelsen af Lyksalighed), men det græder og er ulykkeligt. Det er Shanti Swaroopa (Legemliggørelsen af Fred) og dog bebyrdes det med angst. Dette absurde selvbedrag er roden til den tragedie, som verden lider af i dag. Sandheden skal drives ind i menneskets bevidsthed. Mennesket er en sammenblanding af menneske, dyr og Gud og i den uundgåelige kamp for dominans mellem de tre, skal I sikre jer, at Gud vinder.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. januar 2008
Den viden, der er opnået ved uddannelse, bliver i dag misbrugt til alene at opnå og nyde komfort og sansemæssige fornøjelser. Denne uddannelse er blevet brugt til at udvikle en slags intellektuel evne og tekniske færdigheder, men har totalt manglet at udvikle gode kvaliteter. Nutidens samfund er fordybet i materialisme på grund af optagetheden af verdslige fornøjelser.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. januar 2008
Livet er et spil, spil det! For at opnå berømmelse og succes i dette spil, må I udvikle gode vaner. Gode tanker, god tale og gode handlinger er de discipliner, der kræves i dette spil. Når så meget øvelse og indsats er nødvendig for at opnå succes i spil som tennis, forestil jer så, hvor meget større indsats, der kræves for at få medgang i livets spil! Hvis I ønsker at opnå et godt navn, oprethold jeres idealer og erkend det Guddommelige. I skal overholde ret tænkemåde, ret opførsel og ret holdning i jeres daglige liv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. januar 2008
I denne Kali tidsalder har folk glemt de menneskelige værdier og udviser dyriske egenskaber, såsom begær, vrede, grådighed og had. Man kan studere alle skrifterne, udføre alle slags opofrelser, tage på omfattende pilgrimsrejser, men det er ikke let at kontrollere sanserne og sindet, vende sin opmærksomhed indad og opretholde sindsro. I fordums tider bevarede de vise og seere renhed i tanke, sandhed i tale og retskaffenhed i handlinger. Renhed i hjertet og uselviskhed er menneskelivets særkende.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. januar 2008
Den menneskelige krop er det vidunderligste maskineri i verden. Den har en ufattelig mangfoldighed af organer, nerver og celler, der samarbejder for at vedligeholde den under forskellige omstændigheder. Hvis en hvilken som helst af disse gør oprør eller nægter at samarbejde med hinanden, vil kroppen helt sikkert lide. På samme måde kan et samfund, en befolkning eller en nation kun være sikker, tryg og glad, hvis de individer, disse omfatter, er gensidigt hjælpsomme og indbyrdes forbundne i kompetent og oprigtig tjeneste. Ellers må verden se forvirring og kaos i øjnene.
-SAI BABA


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. januar 2008
Verden er en fremragende lærer, en konstant vejleder og kilde til inspiration. Det er grunden til, at mennesket er sat i verden. Hver fugl, hvert dyr, hvert træ, bjerg og stjerne og hver lille bitte orm kan lære mennesket noget, hvis bare det har tørsten efter at lære. Disse gør en verden et veritabelt universitet for mennesket; den er intet andet end en Gurukulam (en skole med spirituel udervisning), hvor det er elev fra fødsel til død.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. januar 2008
Sankranthi er en gunstig festival for Bharatias (Indere). Fra denne dag begynder Uttarayana Punyakala (Solens rejse mod nord), som anses for gunstig for mennesket til at indlade sig på sin rejse til målet for et meningsfyldt, helligt og lyksaligt liv. I nord har vi Himachala (Himalayabjergene). Himachala symboliserer et hjerte, der er rent og køligt som Hima (is) og roligt som Achala (bjerg). Sankranti's budskab er, at folk bør vende deres syn mod Himachala på denne symbolske måde. Det betyder ikke at se mod nord med de fysiske øjne. Det vækker undersøgelsen af Sandheden om Sjælen med Jnana Drishti (indvendige Visdomsøje).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. januar 2008
Menneskets opførsel er baseret på dets tanker. Tanker er baseret på ønsker. Ønsker afhænger af det selskab, man holder sig til. Ædle menneskers selskab højner ædle tanker. Af natur er sindet rent, men det bliver forgiftet af forbindelse med onde egenskaber. Renselse af sindet er derfor den vigtigste spirituelle praksis, man kan påtage sig. Helhjertet at angre de fejltagelser, man har begået. Dette sakramente vil rense jeres sind og gøre det helligt.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. januar 2008
Hvad er spiritualitet? Det er den målrettede søgen efter kosmisk bevidsthed. Spiritualitet har til formål at kunne få en person til, i hele Dens fylde, at manifestere den Guddommelige kosmiske Bevidsthed (Chaitanya), der er til stede både indeni og udenfor en selv. Den betyder at skaffe sig af med sin dyriske natur og udvikle sine indre Guddommelige tendenser. Den betyder at nedbryde barriererne mellem Gud og naturen og grundfæste deres essentielle Enhed. Nu til dags tror folk, at spiritualitet ikke har relaltion til det hverdagsagtige liv og omvendt. Dette er en stor fejltagelse. Sand Guddommelighed er en kombination af spiritualitet og sociale forpligtelser. National enhed og social harmoni er grundlagt på spiritualitet. Det er det Guddommelige, Der forbinder spiritualitet og social eksistens.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. januar 2008
Mennesket opnår utallige goder fra naturen og nyder de behageligheder, den på mange måder forsyner det med. Men hvad er taknemmeligheden, det ofrer naturen og Gud? Mennesket glemmer det Guddommelige, Der er den Eneste Giver af alting. Dette er grunden til, at det bliver offer for adskillige vanskeligheder og ulykker. Medens det modtager utallige goder fra Forsynet, giver det intet tilbage til naturen eller Gud. Dette viser, hvor unaturlig og hjerteløs, meneskets opførsel er. Når vi har det godt med at gengælde godt med dårligt, hvor upassende er det at svigte med bare at gengælde godt med godt? Mennesket bør lære den fremragende lektie, naturen prøver at lære det - lektien i at gøre tjeneste uden at forvente noget til gengæld.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. januar 2008
Mennesket vildføres på grund af identifikation med kroppen og derfor opfatter han forskellighed i Skabelsen. Faktisk er Enhed det, der ligger til grund for den tilsyneladende forskellighed. Hvilken som helst forskel, I ser, er jeres eget sinds værk. Det er udelukkende menneskets sind, der er ansvarlig for både hans binding og frigørelse. Erkend den Sandheden, at den samme Guddommelige Essens er til stede i alle og I vil blive gjort fri af alle forskelle og konflikter.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. januar 2008
I er i denne krop for at virkeliggøre den Gud, I virkelig her. Denne krop er puppen, I har spundet rundt om jer ved hjælp af jeres impulser og ønsker. Brug den så længe, den holder, til at udvikle vinger, så I kan flygte fra den. I kom skrigende ind i denne verden og bekendtgjorde dermed jeres sorg over at have påtaget jer den verdslige eksistens' byrde. I er kommet med sorg, beslut at lade være med at tage den med tilbage herfra. Skaf jer af med den i selve dette liv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. januar 2008
For at opnå noget som helst i denne verden er disciplin uundværlig; vi skal også have selvtillid og derefter selvopofrelse. Hvis I ikke ejer disse tre, vil jeres liv være meningsløst. Når en flod flyder uberegneligt, bygger vi et dige, forandrer dens kurs og omdirigerer den på gavnlig vis på dens vej til havet. Således skulle vore ideer, når de dumdristige og uden mål går deres egen vej, også kanaliseres med opbyggelsen af disciplinens dige. De bør forarbejdes til at kunne antage opofrelsens form og gå i retning af det hav, der består af tillid til ens Selv. Vi bør anse det for absolut essentielt at opnå disse tre egenskaber - opofrelse, selvtillid og disciplin.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. januar 2008
Refleksioner fra solen, der skinner på himlen, kan ses i havene, floderne, søerne og brøndene. Skønt refleksionerne er forskellige, er der kun en sol. Det Guddommelige er til stede i mennesket som den usynlige tråd, der holder en perlekæde sammen. Hele Kosmos er gennemtrængt af det Guddommelige og er det Guddommeliges synlige manifestation. Der findes intet i verden, intet objekt, intet menneske, intet dyr, hvori Gud ikke er til stede. Der er kun en Gud og Han er 'Sath-Chit-Ananda' (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. januar 2008
Folk synes, at det at holde sig til Sandheden er svært. Faktisk er det usandhed, der skaber vanskelige problemer. Alle slags planer skal laves for at dække over en løgn. Men at holde sig til kendsgerningerne, som de er, er let. Folk bør blive bevidst om, at det er let at være god. Det er at fare vild, der forårsager vanskeligheder. Man kan ikke altid undgå at begå en fejltagelse, men man bør lære noget af den og undgå at gentage den.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. januar 2008
Alt, der bliver født, skal dø. Men I kan undslippe døden ved ikke at blive født igen. Når I erkender dette, er I den ubegrænsede Atma (Sjæl), I er ikke længere underlagt begrænsningen af fødsel. Det er hemmeligheden. Hvordan bliver den erkendelse erhvervet? Den er resultatet af en lang proces med at skærpe og rense følelserne og impulserne. I skal udføre den i høj grad hårde Japa (gentagelse af Guds navn) eller underkaste jer spartanskhedens prøvelser, men hvis I ikke er dydige, er det hele lutter spild.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. januar 2008
Når I elsker Mig, elsker I alle; for I begynder at føle, forstå og opleve, at Jeg er i alle. Gennem meditation kan I erkende, at Jeg er Den i alle hjerter boende, Tilskynderen, Motivet, Vejlederen og Målet. Ønsk jer den Vision, den Bevidsthed og gør Den til jeres uvurderlige ejendom. Da får I, hvad I ofte beder Mig om … Sakshathkara (Selv-realisering). Jeres Kærlighed skal være ren og fri for forurening af ego, så Den kan smelte sammen i Mig.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. januar 2008
En tom jernboks får værdi, når den indeholder juveler; kroppen bliver æret, når den indeholder bevidsthedens juveler og værdier, kendt som 'dyder'. Livet skal gennemleves på grund af muligheden for at udvikle dyderne. Ellers bliver mennesket en byrde på Jorden, alene en forbruger af mad. Hjælp til dem, der har behov herfor, er blevet beskrevet som den højeste dyd og skade andre er blevet fordømt som synd.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. januar 2008
Mennesker prøve at vide alting om alle andre; men de prøver ikke at vide noget om sig selv! Forsøget på at vide noget om Selvet kaldes 'Atma Vidya'. Det er kun gennem den Viden, at mennesket kan leve i Fred. For når I ved, at alt er Guddommeligt, ser I på hele Skabelsen med ærbødighed og sand Kærlighed; jeres hjerte bliver fyldt med største glæde og ego'ets selvhævdelse bliver gjort ineffektive. Mennesket søger glæde på fjerne steder og fred på stille pletter; men glædens udspring er i dets hjerte, fredens havn er inden i det. Tro p Gud og på det korrekte i moralsk levemåde. Da kan I få Fred og Glæde, uanset hvilken pris, skæbnen end måtte give jer.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. januar 2008
Dharma (Retskaffenhed) er forbundet med et stort antal meninger og betyder ikke bare pligt, der angår et individ. Dharma er en samling principper, der er fundamentale for social stabilitet og individuel fremgang. Den er evig, ens for alle, overalt. Dharma's fødested er hjertet. Hvad udspringer fra hjertet som en ren tanke, bliver Dharma, når den overføres til handling, eller for at sige det enkelt - "Vær mod andre, som I ville have dem til at være mod jer."
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. januar 2008
Matham (religion) hører til Mathi (sindet). Baseret på de forskellige trosretningers lærdomme, svarende til behovet for tid og omstændigheder for forskellige lande, og i betragtning af de specifikke behov for de berørte folk, blev visse regler og forordninger fastlagt. På grund af dette burde en trosretning ikke betragtes som hævet over en anden. Menneskets primære pligt er at huske på de hellige Sandheder, hver enkelt religion har bevaret, og udføre dem i sit liv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. januar 2008
Kun når der intet ego er, eller i det mindste mindre ego, kan fred, glæde, samarbejde og kærlighed blomstre. Mennesket kan ikke hævde at være et menneske, før det ego, der tilskynder det til at ødelægge andre, er bekæmpet med Sadhana (åndelig øvelse), bestående af Seva (uselvisk tjeneste). Med Seva, mættet af kærlighed, bliver arbejdet ofret til Gud; da bliver det helliggjort til Pooja (tilbedelse). Dette gør det fri af ego. Kun ved at reducere sine ønsker og overkomme jalousi og misundelse kan mennesket reducere sit ego, da det på anden måde er nærmest umuligt at bekæmpe ego'et.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. januar 2008
Alle er blevet begavet med et spirituelt hjerte (Hridaya). Når I fylder jeres hjerte med Kærlighed og medfølelse, vil Fred regere supremt i denne verden. Der vil være Kærlighed overalt. Der vil ikke være jalousi, had eller vrede i verden. Rastløshed vil forsvinde fra Jordens overflade. Den, der har fyldt sit hjerte med medfølelse vil altid forblive i fred. Det er højst fundamentalt at erkede denne Sandhed. Folk forveksler Hridaya med det fysiske hjerte. Hridaya er intet andet end det altgennemtrængende Atmiske (Guddommelige) Princip, med andre ord Aham (Jeg). Så I bør holde jeres hjerte absolut rent og helligt.
-SAI BABA

 

 

<<< TILBAGE