Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

februar 2008

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. februar 2008
Lad ikke troen vakle, når nederlag kommer til jeres dør. Mød det som en ny udfordring og vind over det. Jeres tro må ikke være som jeres åndedræt; for åndedrættet kommer ind og går ud hvert øjeblik. Lad jeres tro være fast uden valg af indtrængninger og udgange. Hvis troen er en fortløbende strøm, da vil Nåden øses over jer i en fuld fortløbende strøm. Gud er med jer på alle stadier og i alle situationer. Elsk Ham fra jeres hjertes dybde. Hvil i Ham, Han vil utvivlsomt beskytte jer. Det siges: "Yad Bhaavam Tad Bhavathi", hvilket betyder: "Som følelsen er, således bliver resultatet". Gud kommer jer til undsætning, hvis I har total tillid til Ham.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. februar 2008
Gør alt arbejde som et offer til Gud; klassificer ikke noget som 'mit arbejde' og noget som 'Hans arbejde'. Alt arbejde er Hans; kun Han eksisterer, for hele dette mangfoldige Univers er kun Gud, set gennem Naturens spejl. Alting er til for opnåelse af det Højeste og for at blive anvendt til dette formål. Ingenting eksisterer for at blive brugt som sig selv, for sig selv. For Sai's tilhængere er dette den korrekte livsstil.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. februar 2008
Erkendelsen af deres iboende Guddommelighed og reguleringen af deres daglige liv i overensstemmelse med den Sandhed er de vejledende stjerner for dem, der er fanget i konflikters og kampes strømme og modstrømme. Uden den Atma Jnana (åndelig viden) bliver livet en meningsløs farce, en parodi. Det er erhvervelsen af den viden, der gør liv ærligt, blidt og frugtfyldt.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. februar 2008
Der er ingen disciplin, der kan lignes med tjeneste for at undertrykke ego'et og fylde hjertet med ægte glæde. At fordømme tjeneste som uden mening eller ringere er at give afkald på disse fordele. Hvis en bølge af tjeneste ville feje hen over alle lande og gribe alle med sin entusiasme, ville den være i stand til at udhviske alle de bunker af had, ondskab og grådighed, der hjemsøger verden. Tilpas jeres hjerter, så de vibrerer i sympati med jeres medmenneskers smerte. Fyld verden med Kærlighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. februar 2008
Tjeneste for mennesket er tjeneste for Herren. Det er Bhakti's (hengivenhedens) sande vej. For hvilke større midler kan der være til at glæde Gud end at glæde Hans børn? Purusha Sukta (en Vedisk hymne) taler om Purusha eller Gud som havende tusind hoveder, tusind øjne og tusind fødder. Det vil sige, alle er Gud. Skønt der er tusind hoveder, er der ingen omtale af tusind hjerter, der er kun Et Hjerte. Det samme blod cirkulerer gennem alle hovederne, øjnene, fødderne og lemmerne. Når I plejer et af lemmerne, plejer I hele individet; Når I tjener mennesket, tjener I Gud.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. februar 2008
Det er ren Kærlighed, der skænker frigørelse. I bør bestræbe jer på at opnå denne holistiske Kærlighed. For at opnå frigørelse underlægger folk sig alle former for åndelig praksis, men Kærlighed er understrømmen i alle åndelige bestræbelser. Bhakti (Hengivenhed) er en åndelig praksis, baseret på Kærlighed. Hengivenhed er ikke bare at synge Bhajans (lovsange) eller at udføre hellige ritualer. Sand hengivenhed er en jævnt flydende strøm af uselvisk og ubetinget Kærlighed fra jeres hjerte til Gud. I de åndelige øvelser, folk underlægger sig, er der en vis portion selviskhed. Giv Gud jeres Kærlighed, blottet for det mindste spor af selviskhed eller begær. Tilintetgørelsen af begær er sand frigørelse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. februar 2008 2008
Kun Gud er kilden og basis for lyksalighed. Sandhed er basis for Gud. Retskaffenhed er basis for Sandhed. Kærlighed er basis for Retskaffenhed. Tro er basis for Kærlighed. Men nutidens menneske har ingen Tro. En person uden Vishwasa (Tro) er virkelig uden Shwasa (åndedræt). Et menneske uden Tro er så godt som et levende lig. Vore fortidige vismænd og seere understregede nødvendigheden af Tro på Gud. Men nutidens menneske er blevet så godt som blind ved at have mistet dets Tro.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. februar 2008
Hver enkelt må fortsætte fra det sted, vedkommende er, i sit eget tempo, i overensstemmelse med sit eget Lys. Men hvis hver enkelt har fået et glimt af den Atmiske Virkelighed (Gud), af Kilden, fra Hvilken, man er kommet og Målet, i Hvilket, man skal opgå, da vil alle før eller senere nå Målet for rejsen. Når først det glimt ved Guddommelig Nåde modtages, vil alt, fascinationen for kroppen og sanserne, der dominerer den, samt verden, der fodrer sanserne, blive meningsløst og dø hen; mennesket vil da, i stedet for Deha-Bhranti (tilknytning til kroppen), der nu plager det, få længslen efter at erkende og etablere sig i Dehi, det Guddommelige Iboende.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. februar 2008
Selskab med de gode og fromme vil langsomt og sikkert forbedre og rense personer, der er tilbøjelige til at forvilde sig væk fra den lige vej hen imod Selverkendelse. Der skal udvises omhu for at sørge for, at I vælger og holder jer til anstændigt selskab. Den Sathsang (godt selskab), I deltager i, skal være renere, mere ærværdigt og knyttet til højere idealer, end I selv er. Det må være kvalitativt højere og mere fremragende end det, I er i nu.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. februar 2008
Der findes en teknik, ved hvilken den udødelige Ånd kan opdages. Skønt det kan synes svært, gør hvert skridt fremad det næste lettere, og et sind, der er gjort klar ved hjælp af disciplin, er i stand til som i et lysglimt at opdage det Guddommelige Grundlag for menneske og skabelse. Der er ingen genvej til denne fuldbyrdelse. Man må opgive alle de tilbøjeligheder, man har opsamlet indtil videre og blive 'let' til rejsen. Begær, grådighed, vrede, ondskab, indbildskhed, misundelse, had - alle disse tilbøjeligheder skal man skille sig af med. Det er ikke nok at lytte til Mine foredrag og tælle det antal, I har lyttet til. Den eneste ting, der tæller, er at praktisere i det mindste et af Mine Principper.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. februar 2008
Herrens Nåde tildeles hver eneste hengiven, svarende til den persons stadie for åndelig bevidsthed. Havet er umådeligt og ubegrænset, men den portion vand, I kan bære væk fra det, beror på størrelsen af den beholder, I medbringer. Hvis beholderen, I bærer, er lille, kan I ikke fylde den udover dens kapacitet. Hvis jeres hjerte er sammensnøret, vil Guddommelig Nåde således blive lige så begrænset. Udvid jeres hjerte og modtag hele Guds Nåde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. februar 2008
Når I prøver at tilberede et måltid, kan I have alle de materialer og ingredienser, I behøver, hos jer, men medmindre der findes ild i hjemmet, kan I ikke tilberede og lave et spiseligt måltid ud af dem. Ligeledes er i livet Jnana (åndelig visdom) den ild, der gør den materielle verden og de ydre aktiviteter spiselige og velsmagende, sunde og fyldt med glæde. Den glæde kaldes Ananda (Lyksalighed); den er opløftende, den er oplysende, den er konstruktiv. Iha-nivaasam (livet i verden) er til for Para-praapthi (opnåelse af Frelse). Det vil sige, at grunden til livet 'her' er for at kunne nå til 'Der'.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. Februar 2008
Atma er legemliggørelsen af Lyksalighed, Fred og Kærlighed, men uden at vide, at alt dette findes inden i det, søger mennesket det udefra og udmatter sig selv med denne skuffende eftersøgning. Fugle, der flyver langt fra masten på et skib i høj søgang, må vende tilbage til samme mast, for de har ikke andre steder til at kunne samle deres trætte vinger og hvile. Blottet for denne Jnana (åndelig Visdom) vil alle anstrengelser for at søge åndelig Lyksalighed og Fred være nyttesløse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. februar 2008
Livet er et felttog mod ens indre fjender; det er en kamp med forhindringer, fristelser, afsavn og betænkeligheder. Disse fjender findes inden i mennesket og derfor må kampen være uophørlig og evindelig. Som virus'et, der trives i blodåren, udmarver lasterne fra begær, grådighed, had, ondskab, stolthed og misundelse menneskets energi og Tro og ødelægger det.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. februar 2008
Siden de blev vundet gennem sakramente og hårdt åndeligt arbejde af vismænd og seere, der var interesseret i menneskehedens velfærd og menneskets frigørelse, har Veda'erne og Sastra'erne (hellige skrifter) været den største guldgrube for Hitha (Velgørenhed). De tilråder, at mennesket skal regulere dets 'ydre-syn' og udvikle det 'indre-syn'); den indre virkelighed er fundamentet, på hvilket den ydre virkelighed er bygget. Det ligesom rattet inden i bilen, der dirigerer de ydre hjul. Forstå, at den grundlæggende Virkelighed er Gud. Bliv bevidst om det og forbliv altid i den bevidsthed. Uanset hvilken stress og storm, vig ikke bort fra den Tro.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. februar 2008
Nu til dags studerer folk Veda'erne og andre skrifter som et ritual; de udfører ikke nogen af Nu til dags studerer folk Veda'erne og andre skrifter som et ritual; de udfører ikke nogen af de deri skrevne påbud i praksis. Til hvilken nytte er det bare at vide, hvordan Veda'erne og Upanishad'erne har beskrevet det Guddommelige, når denne viden ikke reflekteres i ens eget liv? En sådan person er som en blind mand, der hører om eksistensen af verden, men ikke kan se den. Meningen med Skrifterne er at give vejledning i praktisk levevis og ikke kun at blive lært gennem gentagelse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. februar 2008
I dag stræber mennesket efter at opnå Mukthi (frigørelse). Hvad er Mukthi? Det er ikke opnåelse af en himmelsk bolig. Mukthi betyder frigørelse fra lidelse. Man skal bruge Mukthi på tre niveauer - krop, sind og sjæl. Hvis man f.eks. er sulten, spiser man mad og sulten bliver stillet. Det er en form for Mukthi. Antag at man lider af en sygdom og man bliver helbredt ved at tage medicin. Det er også en form for Mukthi. Alt dette relaterer til kroppen. På det mentale niveau betyder Mukthi at kontrollere sindets luner. Men sand Mukthi består at erkende Grundlaget for Atma, Der hverken kommer eller går. Dette benævnes 'Nirvana'.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. februar 2008
Kun Kærlighed kan afdække Guddommeligheden, der findes latent i alle. Kærlighed er Gud. Lev i Kærlighed. Kærlighed lever af at give og tilgive. Ego lever af at få og glemme. Kærlighed er uselviskhed. Spild ikke jeres liv med at følge egoets snævre egeninteresser. Kærlighed! Kærlighed! Bliv Det, I virkelig er - legemliggørelsen af Kærlighed. Bliv ikke bekymrede, uanset hvordan andre behandler jer eller hvad de tænker om jer. Jeres eget hjerte, der skinner af Kærlighed, er Guds Kærlighed. I burde konstant huske jer selv på: "Jeg er Gud." Den dag, I ser jer selv som Gud, bliver I Gud.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. februar 2008
Der findes ikke et levende væsen uden Kærlighedens gnist. Selv et vanvittigt menneske elsker intenst noget eller nogen. Men I skal se denne Kærlighed som intet andet end end spejling af den Premaswarupa (legemliggørelse af Kærlighed), Der er jeres Virkelighed, af Gud, Der bor i jeres hjerte. Uden den kilde af Kærlighed, Der strømmer frem fra jeres hjerte, vil I overhovedet ikke blive tilskyndet til at elske. Genkend denne Kilde, stol mere og mere på Den, bred Den ud over hele verden ved at aflægge ethvert spor af egoisme. Søg ikke at få noget til gengæld for Den fra dem, I udbreder Den til.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. februar 2008
I jer har I styrken til at gøre jeres dage på jord til en dans på roser i stedet for en dans på torne. Erkend den Sai, Der bor i ethvert hjerte og alting vil blive behageligt og let. Sai vil være Kærlighedens springvand i jeres hjerte og i hjerterne på alle, I kommer i kontakt med. Forstå, at Sai er allestedsnærværende og at Han er tilstede i ethvert levende væsen. Forgud alle og enhver, som I forguder Sai.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. februar 2008
Gud er hverken involveret i belønning eller afstraffelse. Han reflekterer, genlyder og reagerer kun. Han er det evige uanfægtede Vidne. I bestemmer jeres egen skæbne. Gør det gode, vær god og I får det gode til gengæld; vær ond, udfør onde handlinger, I får onde resultater. Lad være med at takke eller bebrejde Gud. Han ønsker end ikke, at skabelse, opretholdelse og nedbrydelse finder sted. De følger den samme lov, der er den medfødte lov i det Maya-kørte univers. For eksempel kan elektrisk strøm bruges af os til at give strøm til vifter for at få kølig luft, tænde pærer for lys, at forhøje menneskelig tale, at lave mange kopier af et trykt ark osv. I alle disse sager, skaber den, men hvis I tager fat i den blottede ledning, der transporterer strømmen, bliver I dræbt. Strømmen skaber, den opretholder, den nedbryder; det beror altsammen på, hvordan vi benytter den.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. februar 2008
Livet skal være en uophørlig proces med at reparere og rekonstruere, med at aflægge ondt og udvikle godhed. Korn fra rismarker skal afskalles for at blive spiseligt som ris. Bomuld skal omdannes til garn for at blive holdbart klæde. Guldklumper skal ophedes i smeltediglen for at få fjernet urenhederne. Også mennesket skal rense sine impulser, følelser og ønsker og udvikle gode tanker, ord og handlinger, så det kan udvikle sig åndeligt.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. februar 2008
Bharat's (Indiens) hellige skrifter erklærer højlydt, at den enkelte er sin egen skæbnes arkitekt. Hvilken som helst form, personen ønsker nu, medens denne er i live i denne fødsel, er den form, vedkommende får efter døden. Derfor er det tydeligt, at Karma (konsekvenserne af ens handlinger) bestemmer fødsel og velstand, karakter og holdning, niveauet for intelligens. Dette livs glæder og sorger er fortjenesterne, der er opsamlet gennem det tidligere liv. Derfor vil den logiske slutning uundgåeligt være, at den enkeltes næste liv vil være i overensstemmelse med aktiviteterne, affødt af niveauet for dette livs Karma.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. februar 2008
Vær altid i selskab med fromme mennesker. Gennem denne Sathsang (godt selskab), vil Viveka (skelneevne) og Vairagya (ingen tilknytning) indskærpes i jer. Disse kvaliteter vil styrke sjælen og overøse jer med indre fred. Det er nok, bare sindet undertrykkes; da er det ikke nødvendigt at besejre de ydre sanser. Hvis sindet ikke er tilknyttet noget sanseobjekt, har sanserne intet at hæfte sig på og de bliver kraftløse; eksistensen af 'at bryde sig om' og 'ikke at bryde sig om' bliver begge udsultet. Bindingerne til den objektive verden er klippet over, skønt sanserne måske stadig kan blive grebet af den. Hvordan kan noget verdsligt bringe sorg eller glæde til den, der er blevet velsignet med bevidstheden om Atma.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. februar 2008
Det første skridt til direkte erkendelse af Gud er åndelig praksis; det første skridt til åndelig praksis er tjeneste for Guru'en (åndelig vejleder), udført med total Tro og overgivelse. Samtidig er Guru'ens ansvar at undervise disciplene om Guds natur, at undervise vedvarende og med enkle metoder. Når disciplene får en forståelse af denne lærdom, bliver den indirekte viden. Denne indirekte viden kan transformeres til direkte viden ved konstant at gentage den og konstant at omsætte den i sindet.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. februar 2008
Mennesket opnår renhed i bevidstheden gennem handling. Faktisk må mennesket byde handling velkommen med dette formål i sigte. Og hvorfor stræbe efter en ren bevidsthed? Hvis en spand er fyldt med forgiftet og mudret vand, kan I da se dens bund? Tilsvarende inde i menneskets hjerte, dybt nede i dets bevidsthed, har vi Atma (Selvet). Men Det kan kun kendes, når bevidstheden er afklaret. Jeres fantasier, jeres konklusioner, jeres bedømmelser og fordomme, jeres passioner, emotioner og egoistiske begær mudrer bevidstheden til og gør den uigennemskuelig. Hvordan kan I da blive bekendt med Atman, det vil sige selve Grundlaget? Gennem Seva (uselvisk tjeneste), der bliver udført uden noget som helst ønske om at dulme sit ego og kun med andres velvære for øje, er det muligt at rense bevidstheden og få afdækket Atman.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. februar 2008
De fem elementer har hver en karakteristik, der påvirker og tiltrækker en af de fem sanser. Æteren som lyd fascinerer sindet gennem øret; luft som berøring tiltrækker sig sindet gennem huden; ild som form fordrejer sindet til sin favør gennem øjet; vand som smag binder sindet gennem tungen; og jord som lugt beruser sindet gennem næsen. Sanserne og den ydre verden påvirker hinanden og frembringer oplevelser, der giver glæde eller sorg. Mennesket lider i tilknytningens spiral ved fejlagtigt at identificere sig med sanserne. Det indser ikke, at det hverken er kroppen eller sanserne, at det er Brahman Selv (Gud).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. februar 2008
Dyd er vigtigere end fysisk skønhed. Ved at observere det gode og dårlige i verden, bør man udvikle skelneevne og vælge det førstnævnte. Man bør stræbe hårdt for at udvikle dyder. Lige fra en tidlig alder, bør man indskærpe sig gode kvaliteter og udvikle god karakter. Hvor man end går, er det karakter, der er af yderste vigtighed. Det er dyder, der bibringer en hvilken som helst person virkelig storhed. Hvis alle udvikler god karakter, vil hele landet blive godt.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. februar 2008
Kosmos eksisterer ikke. Det er en illusion. Det eksisterer ikke, har aldrig eksisteret eller vil komme til at eksistere. Hele denne skabelse af kosmos, illusionen af kosmos, disse millioner af individer, der adskilles og smelter sammen igen, er ikke andet end en drøm. Der findes ikke nogen adskilt individualiseret sjæl (Jivatma), så hvordan kan der være millioner af Jivatma'er? Der findes kun det Ene Udelelige Komplette Absolutte. Ligesom den ene sol, reflekteret som en million sole i en million søer og andre vandmasser, er Jivatma'erne intet andet end reflektioner fra den Ene i de sind, Den skinner på.
-SAI BABA


 

 

<<< TILBAGE