Arkiv over Dagens Ord PÅ DANSK AF Sai Baba

september 2007 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
 

 

 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. september 2007
Drømme er ikke virkelige; de er illusoriske. Alligevel synes oplevelsen, når vi drømmer, at være virkelig og ægte. I disse drømme oplever vi ofte så ekstrem frygt, smerte eller ophidselse, at vi vågner og drømmen forsvinder. Således fører drømmen selv til opvågningen. På samme måde i denne vågne drøm – den illusoriske, hvor hver eneste oplevelse anses for sand og ægte - vækker Vedaernes Lære mennesket til Højere Bevidsthed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. september 2007
Gud har fire kvaliteter og det er kun, når I udvikler dem, at I kan forstå Ham. De er: Prema (Kærlighed), Soundarya (Skønhed), Madhurya (Sødme) og Shobha (Pragt). Udvikling af Prema er nok til at tilføre jer de andre tre. Når I er nedsunket i Kærlighed til Det Guddommelige, der er til stede i hele Skabelsen, oplever I skønhed alle vegne og I oplever Sødmens højdepunkt, jeres sind mister dets adskilte identitet og bliver Et med det Universelle Sind i alt Dets Pragt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. september 2007
Når ens indre reaktioner og agitationer bliver ophøjet, tager alt, hvad man oplever via sanserne, sindet og intellektet, en guddommelig glans og afslører deres guddommelige kerne. Når menneskets hjerte er fyldt med Kærlighed, kan det være i verden og alligevel være uanfægtet af den. Al handling vil da være for den Almægtige, for Hans Nåde og gennem Hans Vilje.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. september 2007
Glædelig Janmashtami, Herren Krishnas fødselsdag.
I denne verden finder vi forskellige tankegrupperinger som ateisme, dualisme, ikke-dualisme, modificeret ikke-dualisme osv. Keshavas (en af Herren Krishnas kvaliteter) Guddommelige navn er det vigtigste af alt. Alle filosofiers essens indeholdes i dette. Det består af tre stavelser, nemlig Ka + esha + va, der repræsenterer den Guddommelige Treenighed af respektivt Brahma, Eshwara og Vishnu. Derfor symboliserer Keshava Skabelsens Princip (Brahma), Opretholdelse (Vishnu) og Nedbrydning (Eshwara). Mennesket kan forstå sit sande Selv, hvis det kontemplerer på Keshavas Guddommelige navn og forstår Dets vigtighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. september 2007
Skønt Gud er kommet i menneskelig skikkelse for at hjælpe menneskeheden, er det virkelig tragisk, at folk ikke stræber efter at modtage hjælp fra Ham. De er ikke fornuftige nok til at følge Avatarens (Guddommelig inkarnation) idealer. Man kan ikke sidde tilbagelænet og forvente, at Avataren uddeler fred og glæde til ham eller hende. En Avatar kommer for at advare, at vejlede, at vække, at vise vejen og sprede Kærlighedens lys på menneskeheden. Men mennesket skal lytte, lære og adlyde med håb og tro.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. september 2007
Ved Sadhana (åndelige øvelser) kan I rette jeres fejl og få jeres gode kvaliteter frem og således sikre Shanti (Indre Fred) for jer selv, jeres samfund og land. Hver eneste af jer har Atmas (Selvets) vidunderlige Shakti (Kraft) inden i jer. Nogle kan trække på Den, andre ved bare, Den eksisterer og nogle er ubevidste om metoden til at udnytte Den eller endog om Dens eksistens. Den vil komme med tiden gennem vedholdende Sadhana.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. september 2007
Mennesket er legemliggørelsen af Sath-Chit-Ananda (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed). Men det er ikke i stand til at erkende sin sande identitet på grund af, at egoisme og rethaveriskhed, pomp, pragt og stolthed omslutter dets sande form af Sath-Chit-Ananda. Når det er muligt for det at gøre sig fri af tilknytning og had, egoisme og begærlighed, vil det erkende sin Guddommelige natur. Den indre Guddommelighed er dækket af disse tendenser som aske over brændende trækul. Når asken bliver blæst væk, vil ilden afsløre sig selv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. september 2007
For at blive af med de dæmoniske egenskaber, må mennesket gå i lag med at undersøge: "Hvem er jeg?" Uddannelse i hellige skrifter er nyttesløs for denne undersøgelse. Atmananda (Selvets Lyksalighed) kan kun realiseres ved at erkende, at den samme ånd dvæler i alle skabninger. Denne erkendelse kan kun opnås ved spirituel undersøgelse. At recitere Skrifternes shlokaer (hymner) vil ikke skaffe mennesket af med dets sorg. Forandringen må ske indvendigt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. september 2007
Gør det til en vane at ofre enhver handling ved Guds fødder, ligesom en blomst ofres ved tilbedelse. Udfør ethvert åndedræt som et offer til Ham. Bliv ikke oprevet af ulykker; tag dem som Guds handlinger. Forstå, at intet sker uden Hans Vilje; alt, hvad der sker, har en dybere betydning tilknyttet. Når I ved, at Herren er den Ultimative Grundlægger, Kilden til alt, vil I omgås alle på en ydmyg og respektfuld måde. Dette er den letteste vej til Guddommelighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. september 2007
Det øjeblik, I ser jeres egen indre skønhed og er så fyldt med det, at I glemmer alt andet, bliver I fri af alle tilknytninger. I indser, at I er hele Universets skønhed, hele pragten, hele kraften, hele storslåetheden, for Jivaen (det individuelle Selv) er Guds reflektion i Naturens spejl. Når I først opnår selverkendelse, genkender I alle andre som værende intet andet end en genspejling af jer selv. Dette er den sande basis for menneskehedens Enhed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. september 2007
Tjeneste er det sværeste af de ni trin mod Gud. Det er grundlæggende den handling, der opstår af længslen efter at vinde Guds Nåde. Det er det vigtigste trin til at udrydde egoet. Alene ved tjeneste kan mennesket opnå herredømme over sanserne, passionerne og tendenserne og ved det nå Guddommelighed. Kærlighed udtrykker Sig som tjeneste og Gud er Kærlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. september 2007
Mennesket kan opnå Jnanas (Visdommens) sødme ved at holde sig til Sathsang (godt selskab) eller ved at forblive på et afsides sted og praktisere Dhyana (Meditation). Men hvilken måde, man end vælger, kan Jnanas sødme ikke komme udefra, den skal komme indefra. Det er resultatet af den indre naturs transformation ved overvindelse af de indre fjender, såsom begær, vrede, grådighed, tilknytning og jalousi.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. september 2007
Alle, der fødes i verden, har et navn og en form. Men Guddommeligheden indeni har intet navn eller form. Individet med navn og form er fyldt med egoisme og rethaveriskhed. Disse egenskaber er grunden til ens fornøjelse og smerte, lykke og sorg. Derfor må alle stræbe efter at tøjle disse to tendenser. Oplevelsen af det Højeste Selv er associeret med total frihed fra Ahamkara (egoisme). De, der ikke er inficeret med ego, er helt fri af konsekvenserne af handlinger, uden hensyn til handlingerne, de udfører.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. september 2007
Gå hen imod lyset og skyggen falder bagved; gå væk fra lyset og I er nødt til at følge jeres egen skygge. Tag hvert øjeblik et skridt nærmere til Herren og da vil Maya (illusion), skyggen, falde bagved og vil overhovedet ikke vildlede jer. Vær vedholdende og beslutsom. Begå ikke en fejltagelse eller tag et forkert skridt og fortryd senere. At tage den rette beslutning først er bedre end at måtte beklage en begået fejltagelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. september 2007
Vinayaka-princippet har kun én betydning, der gælder alle, uanset om man er troende eller ikke-troende. Vinayaka betyder, at man er sin egen herre, man har ikke nogen herre over sig. Man er ikke afhængig af nogen. Det kaldes også 'Ganapathi'. Denne terminologi betyder, at man er Ganas' herre - en klassifikation af Guddommelige væsener. Denne terminologi betyder også, at man er er herre over menneskets intellekt og skelneevnes kraft. Man ejer fremragende skelneevne og viden. En sådan viden strømmer ud fra et rent og helligt sind. Denne viden fører til Vijnana (Visdom). Da man er herre over Buddhi (skelneevne) og Siddhi (erkendelse), bliver man beskrevet som Herren over Buddhi og Siddhi, Buddhi og Siddhi, der bliver karakteriseret som Vinayakas allierede.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. september 2007
Sandeltræ giver mest duft, jo mere det bearbejdes. Sukkerrøret giver juice, jo mere det tygges. Guld raffineres, når det smeltes i ilden. På samme måde vil en hengiven heller ikke miste modet i sin kærlighed til Gud, selv hvis denne møder vanskeligheder og modstand i sit liv. Gud tester kun Sine hengivne for at føre dem til et højere trin på den spirituelle stige.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. september 2007
Kun ved at følge Kærlighedens vej kan I opleve lyksalighed. På samme måde, som bare det at udtale måltidernes navne ikke kan tilfredsstille jeres sult, kan I heller ikke, medmindre I siger blide ord og udfører hellige gerninger, nyde livets sødme og være lykkelige. I er alle børn af udødelighed og legemliggørelser af lyksalighed. Det er fordi, I er udsprunget af lyksalighed, at I søger at vende tilbage til denne Kilde, lyksaligheden. Lige som fisk, der er født i vand ikke kan leve udenfor vand, således bønfalder mennesket altid om lykke, hvor det end er og hvad det end laver. Mennesket er rastløst, indtil det vender tilbage til lyksaligheden, hvoraf det kom. Sand lyksalighed findes ikke i denne verden. Fæst altid jeres sind på Gud - kun da kan I få fred og lykke.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. september 2007
Der findes ingen større kvalitet i mennesket end uselvisk kærlighed, der finder udtryk i tjeneste for andre. En sådan kærlighed kan være kilden til ægte lyksalighed. Forbindelsen mellem Karma og Karma Yoga bør forstås rigtigt. Karma (Handling), udført med tilknytning eller begær, forårsager binding. Men begærfri, uselvisk handling bliver Karma Yoga (Handlingsvejen, der fører til udfrielse). Vort liv bør hellere blive Yoga (Guddommelig nadver) end Roga (sygeligt).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. september 2007
Kun god opførsel, gode kvaliteter og god karakter udgør vores sande rigdom. Men nutidens menneske har opgivet disse tre og har travlt med at søge efter verdslige ting og bilder sig ind, at det lever et fromt liv. Gud kan ikke opnås via sådanne illusioner. Nutidens menneske prøver at mestre enhver form for viden, men er ude af stand til at afdække sin egen sande natur.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. september 2007
Den største forhindring på overgivelsens vej er selviskhed. Det er en egenskab, der er blevet integreret i jeres personlighed siden tidernes morgen ved at gøre dens tentakler dybere og dybere med erfaringen af ethvert liv, der er lykkedes. Den kan fjernes med det dobbelte vaskemiddel, der består af skelneevne samt give afkald. Bhakti (Hengivenhed) er vandet, der bruges til afvaskning af alle fortiders snavs. Og sæben med Japa (Gentagelse af Herrens Navn), Dhyana (Meditation) vil hjælpe med at fjerne den hurtigere og mere effektivt.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. september 2007
Vær altid overfyldt med Kærlighed. Brug ikke giftige ord mod nogen som helst, for ord er mere dødbringende end selv pile. Tal blidt og behageligt. Hav medfølelse med den lidende og den uvidende. Gør jeres bedste for at påføre salven af de lindrende ord og giv rettidig hjælp. Lad være med at skade nogens tro på dyd og Guddommelighed. Støt andre i at have den tro ved i jeres eget liv at vise, at dyd i sig selv er belønning og at Guddommelighed er altgennemtrængende og almægtig.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. september 2007
Hovedkilden til Ananda (Lyksalighed) er at hellige sig Gud; intet andet kan give den ægte og vedvarende glæde. Bliv bevidst om jeres slægtskab med Herren. Det slægtskab er ikke slet og ret en fantasiforestilling eller en forfalsket teori. Det har eksisteret siden tidernes morgen, fra selve tidens begyndelse. Det vil bestå lige præcis til tidens ophør.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. september 2007
Mennesket er bedrøvet, fordi det har udviklet tilknytning til det uvirkelige. Det udvikler en overdrevet higen efter rigdom; men det er parat til at ofre rigdommen for at kunne redde sine børns liv, for tilknytning til børn er stærkere end til den rigdom, det har opnået. Men det samme menneske nedværdiger sig så meget ved at ignorere sine børn, når valget står mellem dets egen overlevelse og dets børns velfærd. Alligevel er den lyksalighed, man får, når man dvæler i Atma'en, udspringet og kilden til al glæde, ubegrænset og vedvarende. Det er den ægte glæde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. september 2007
Forskelle i tro og kulturel praksis hos mennesker er velkendt. Skønt klimaforholdene kan være de samme i forskellige dele af verden, er folks levemåde og sædvaner forskellige. Denne forskellighed er af medfødt natur. Det er ikke en brist men en udsmykning. Denne forskellighed ses ikke hos dyr og fugle. Det er fordi, de ikke har evnen til at tænke. Kun mennesket har denne kapacitet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. september 2007
Hvad betyder Ahimsa (Ikke-vold)? Det er ikke bare at lade være med at volde andre skade. Det indbefatter også at lade være med at volde skade på sig selv. Den, der ønsker at overholde Ahimsa, bør sørge for ikke at gøre skade på sig selv, for den, der skader sig selv, kan ikke undgå at skade andre. I må konstant undersøge, om jeres opførsel er rigtig eller forkert. For eksempel, hvad angår tale, skal man undersøge, om ens ord påfører andre smerte. Man skal sørge for, at ens livssyn ikke er forurenet af onde tendenser eller tanker. Man bør heller ikke høre på ond snak. Alle disse ting gør en person fortræd. Derfor bør man sørge for, at man ikke levner plads til dårligt livssyn, høre noget dårligt, dårlig tale, dårlige tanker eller dårlige handlinger. Og hvordan afgør I, hvad der er dårligt? Ved at spørge jeres samvittighed. Når som helst, I handler imod jeres samvittigheds principper, vil dårlige resultater blive følgen.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. september 2007
Kærlighed er den fundamentale undervisning i Bharats (Indiens) kultur. I generationer er ungdommen blevet tilrådet, opmuntret og undervist med forskrifter og eksempel til at elske de fattige, de hjælpeløse, de handikappede og de invalide, for samme gnist af Guddommelighed, der er i os, er også aktiv i dem. Vær kærlighedens lamper, der er ikke behov for nogen anden Sadhana (åndelig praksis). Kærlighed og kærlig tjeneste til andre vil bibringe jer Guds Nåde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. september 2007
Det er en opgave op ad bakke at reformere sine tendenser og karakter. Et menneske studerer alle lærebøger ved Sadhana (åndelig undersøgelse) og alle skrifterne og det får måske endda undervisningstimer i dem, men det vil blive ledt på vildspor, når det konfronteres med fristelser. Hvad er den rigtige kur for dette? Det er den urokkelige tro på, at I er til alle tider er Brahman (Gud).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. september 2007
Dharma (Retskaffenhed) er det, der opretholder menneskeslægten. Ægte menneskelighed består i at følge enhed i tanke, ord og handling. Alle handlinger, udført med denne tredobbelte enhed, er Dharmiske handlinger. Der er forskellige regler for opførsel, relateret til herskende omstændigheder for tid og sted. Sådanne regler er tilbøjelige til at forandres fra tid til tid og fra land til land i overensstemmelse med forandrede forhold. Men hvis Sanathana Dharma (den evige Dharma) forandres, vil menneskeheden ophøre med at være menneskelig. På samme måde, som brændende træ, der mister dets varme, slet og ret bliver trækul, vil mennesket kun forblive ægte menneskelig, så længe det holder sig til den evige Dharma, repræsenteret ved enhed og renhed i tanke, ord og handling.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. september 2007
Samskriti, sanskrit-ordet for kultur og civilisation, stammer fra ordet Samskara (dannelse), der betyder den dobbelte grund til at fjerne støvet og snavset fra dårlige laster og at plante dyderne fra Sathya (Sandhed), Dharma (Retskaffenhed), Shanti (Fred) og Prema (Kærlighed). Grundlaget for Dharma, der er fastlagt af vismænd, lærer folk, at man ikke bør vise begejstring over sejr eller fortvivlelse over nederlag; begge bør bydes velkomne som prøver på ens tro.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. september 2007
Når I på et tidspunkt bliver bevidst om, at Herren er den almægtige kraft og hovedkilden til jeres liv, da vil der ikke være nogen frygt mere. Fortidens Bhaktas (Gudhengivne) var bevidst om, at Herren er Aadhara (Giveren), så de besad overhovedet ingen frygt. Men den tro har ikke slået rødder i nutidens mennesker. I stedet for at udvikle tro på Gud, har nutidens menneske sat sin lid til verdslige ting. Således er dette blevet en tidsalder med frygt og ængstelse.
-SAI BABA
 

 

<<< TILBAGE