Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

juni 2007

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. juni 2007
Glædens sande hemmelighed ligger i opofrelse. Opofrelse er også blevet udråbt til at være det eneste middel til at opnå udødelighed. At opgive, hvad man har modtaget, er en livets lov. Den gælder for at kunne trække vejret, for mad og for andre ting. På samme måde bør den rigdom, man erhverver, også gives tilbage til samfundet. Rigdom inkluderer ikke bare rigdomme men enhver anden form for erhvervelse inklusive viden, uddannelse og forskellige slags evner. Den viden, I har erhvervet jer gennem uddannelse, bør deles med andre. Det er ved at dele således, at jeres uddannelse bliver beriget og meningsfuld. Hvis I ikke deler ud af den viden, I besidder, bliver den nyttesløs. Dette betyder, at jo mere, I giver, jo mere vokser I.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. juni 2007
Hvis det sted, I skal hen, er meget nær ved jer, kan I bare gå derover; hvis afstanden er længere, må I bruge et køretøj og til endnu længere afstande behøver I et fly. Men nærmest ved jer er Herren. Skub illusionens dør på klem og træk uvidenhedens gardin væk. Åben de lukkede øjne og I vil opdage, at Han er lige der foran jer. De sanselige glæders tåge gemmer Ham for jer. Tænd lyset; mørket forsvinder og Han bliver synlig.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. juni 2007
Når styrke i kroppen og standhaftighed i sindet forstærker hinanden, bliver ens fremtoning attraktiv. Nutidens folk har hverken fysisk styrke eller mental standhaftighed, så de ser meget gamle ud meget tidligt i livet. Når kroppen er svag, bliver sindet også svagt. I skal stræbe efter fysisk velvære og sundhed, for en ædelsten må opbevares i en sikker, stærk boks. Guddommelighedens ædelsten, der er jeres Virkelighed, må også opbevares i en stærk boks, nemlig kroppen.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. juni 2007
Mennesket kan elske kroppen, sindet, Buddhi (intellektet) eller Antah Karana (de indre redskaber). Kærlighed til kroppen ophører med kroppens død. Kærlighed til sindet resulterer i binding grundet sindets afvigelser. Kærlighed til intellektet resulterer i endeløs spekulation og efterforskning. Kærlighed til Antah Karana fremmer følelsen af ego. Det opmuntrer til dualisme (adskillelse af mennesket fra Gud). Kun den, der erkender sin Enhed med Atma (Selvet) kan opleve uendelig lyksalighed – lyksaligheden, der er evig.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. juni 2007
Medens I flakker om i verden, vil en smule øvelse lære jer at holde fast i Guds fødder, idet I udfører alle opgaver og forpligtelser, der tilegnes Ham. Gør alt arbejde som skuespillere i et skuespil, hold jeres identitet adskilt og bliv ikke for knyttet til jeres rolle. Husk, at det hele kun er et skuespil og Herren har tildelt jer en rolle; der ender jeres pligt. Han har skabt skuespillet og nyder det.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. juni 2007
Menneskelige værdier kan ikke fremmes ved bare at gentage ordene – Sathya (Sandhed), Dharma (Retskaffenhed), Shanti (Fred), Prema (Kærlighed) og Ahimsa (Ikke-vold). Vedaerne udtrykker det således: ”Sathyam Vada, Dharmam Chara (Sig Sandheden, hold fast ved Retskaffenhed)”. Sandhed og Retskaffenhed bør overholdes med rene hensigter. Et retskaffent liv leder til Fred. Kærlighed kan opleves i Fredens dybder. Kærlighed bør finde udtryk i Ikke-vold. Hvor Kærlighed er fremherskende, findes der ingen grund til at skade eller involvere sig i vold mod andre. Alle disse grundlæggende værdier må udføres i praksis og ikke begrænses til prædiken.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. juni 2007
Mennesket søger altid lykke ved at prøve at tilfredsstille sit begær. Hvis et ønske bliver opfyldt, bliver det fornøjet og hvis ikke, føler det sig modløst. Men problemet er, at begær er et glædesbål, der brænder med større kraft og hver gang vil have mere brændstof. Et ønske leder til ti mere; og mennesket udmatter sig selv ved at prøve at opfylde sine ønsker. Det må vendes væk fra denne begærets vej, der aldrig slutter, til vejen med indre tilfredshed og glæde.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. juni 2007
Når tanken, der opstår i sindet, ordet, der formes på tungen og handlingen, udført af hånden, er i harmoni, indikerer de menneskelighed. Nu til dags ser mennesket ud til at være menneske, men dets menneskelighed er fraværende, delvis fordi det tænker på en måde, taler på en anden måde og handler på en tredje måde. Sig, hvad I tænker, gør, hvad I siger; det er tegnet på et ægte menneske. Først skal I handle i forhold til jeres eget råd. Få derpå samklang mellem jeres tanke, ord og handling og vejled så andre.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. juni 2007
Forældre slider for at efterlade en masse rigdomme til deres børn, men de lærer dem ikke den korrekte betydning af værdier. Børn bør lære at leve som lotusblomster i søen, at være i vandet og alligevel være uanfægtet af det. Lotusblomster kan ikke overleve udenfor vandet; dog vil de ikke tillade vandet at komme ind! Vær i verden, men sørg for, at verden ikke er i jer. Det er hemmeligheden ved succesfuld levevis, der bør læres de unge.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. juni 2007
Mennesket har fra naturens side en tendens til at gøre en indsats for at indfri de ønsker, der opstår i det eller de, der gennem sanser kommer fra påvirkning udefra. Meget ofte har disse en skadelig effekt. Er der nogen som helst ende på listen over jeres verdslige ønsker? Når I opfylder et, begynder et andet at plage jer. Hvis I mister noget eller noget bliver stjålet fra jer, taber i troen på Mig. Jeg er ikke kommet for at beskytte jeres juveler og jeres værdigenstande. Jeg er kommet for at beskytte jeres dyder og karakter og vise jer vejen til det ultimative Mål.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. juni 2007
Tænk på den gode indflydelse, gode associationer kan give. En stor kampesten, der ligger ubemærket i siden af vejen, kan modtage tusinders forgudelse, når den laves til en skulptur af et idol og installeret i et tempel. Imidlertid bliver mennesket dæmoniseret og forfladiget af dårligt selskab. Tag eksemplet med ild, der holdes helligt og tændt i mange templer og kirker. Men når den kommer i en smeds magt, bliver den udsat for hammerslag. Tilknytning til jernet frembringer denne ulykke for den højt ærede ild.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. juni 2007
Menneskets hovedopgave er efterforskning af Sandheden. Sandhed kan kun vindes gennem idealisme og gudhengivenhed og de er afhængige af Guds nåde, der overøses hjerter, der er fyldt med Kærlighed. Sandhed er mere fundamental end atomet. Hvert atom og hver stjerne manifesterer Sandheden for dem, der har visdommens øjne. Hvad er menneskets specielle natur? Hvordan kan dets ophøjethed berettiges, hvis også det lever og dør som et dyr. Dets ophøjethed findes i dets evne til at blive bevidst om dets Sandhed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. juni 2007
Hvis I ønsker at forstå jeres sande natur, må I gøre tre ting: ’Bøje kroppen, forbedre sanserne og gøre en ende på sindet’. Med at bøje kroppen menes der at udvikle ydmyghed og udføre jeres pligter med oprigtighed. Til at forbedre sanserne kræves der en undersøgelse af, hvordan sanserne opfører sig, om de har en tendens til at fare vild, og korrigere dem og holde dem tilbage, hvis det er nødvendigt. Forandring og udvikling er naturligt for sind, men tilstedeværelsen af den uforanderlige Guddommelighed bør opleves indvendigt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. juni 2007
Mange over hele verden beder til Gud. De beder om opfyldelse af verdslige ønsker af den ene eller anden slags. Dette er ikke den rette form for bøn. I bør bede Gud om Hans Nåde og Kærlighed. Den Kærlighed varer evigt. Gud er Sath-Chith-Ananda (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed). Bed Ham derfor om at bibringe jer den Lyksalighed. Guds Lyksalighed varer evigt, medens verdslige fornøjelser er midlertidige. Kun den, der beder om Guds Kærlighed og Lyksalighed, er en ægte hengiven.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. juni 2007
Når forhindringer viser sig på jeres vej, så se dem tappert i øjnene. De hærder jer og gør jer mentalt stærke. Lidelse og elendighed er det kosmiske dramas uundgåelige love. Gud dekreterer ikke disse ulykker, men mennesket inviterer dem selv som straf for dets onde gerninger. Dette er den korrigerende afstraffelse, tildelt af naturen, som tilskynder mennesket at opgive den forkerte vej. Alt dette er del af den storslåede syntese, i hvilken de negative tjener til at glorificere de positive. Derfor glorificerer døden udødeligheden; uvidenhed glorificerer visdom; elendighed glorificerer lyksalighed; nat glorificerer daggry.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. juni 2007
Universets udvikling er sammenføjet med menneskets udvikling. Enhver udvikling på videnskabelige, økonomiske og sociale planer vil ikke være til megen nytte uden mental forandring. Hvordan kan vi tilvejebringe denne forandring? Det er ved at holde ens lidenskaber og sindsbevægelser i skak. Da mental anspændthed er aldeles skadelig for menneskets helbred, bør mennesket lære kunsten at kontrollere sine lidenskaber og sindsbevægelser, der forårsager stress og belastninger. Mennesket bør gøre en alvorlig indsats for at leve et afklaret og rent liv. Det bør erkende sandheden om, at vanskeligheder og virvar er midlertidige som forbipasserende skyer. Der er ingen grund til at blive ophidset, hvis man erkender denne sandhed. Den, der erkender denne sandhed, vil ikke tillade sit sind at blive påvirket af lidenskaberne vrede, grusomhed osv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. juni 2007
Mere strålende end solen, hvidere og renere end sne, mere subtil end æter i rummet, bor Paramatma (Gud) i alt, gennemtrænger hele Kosmos og skinner i ethvert atom. I er i den Brahman (Gud); den Brahman er i jer. I er den Brahman og Brahman er jer. Der er ingen sandhed, der er større end denne.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. juni 2007
Til hvad er mennesket født i denne verden? Er det bare for at flakke om og deltage i verdens fornøjelser? Forstå, at de verdslige fornøjelser ikke er bestandige. Alt, hvad sker jer i fremtiden vil være i overensstemmelse med jeres opførsel i dag. Alting er reaktion, refleksion og genlyd. De gode gerninger, I udfører i dag, vil bringe gode resultater i tiden, der kommer. Hvis I gør dårlige ting i dag, kan I ikke forvente at blive belønnet med gode resultater i fremtiden. Resultaterne af jeres dårlige handlinger i fortiden vil altid blive ved med at forfølge jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. juni 2007
Mennesket søger efter Gud og undersøger det Guddommeliges natur. Når Gud er indeni, hvor er så det nødvendige i at søge efter Ham? Allerførst bør mennesket stræbe efter at forstå dets sande natur, der er Sathyam, Jnanam og Anantham (Sandhed, Visdom og Uendelighed). Gud har skænket mennesket Veda’erne og andre Skrifter for at åbne dets øjne for sandheden om, at det essentielt er Guddommeligt. I denne verden er ethvert menneske udstyret med Sandhed, Retskaffenhed og Kærlighed. Mennesket er legemliggørelsen af Sath, Chith og Ananda (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed). Disse egenskaber er sandelig Guddommelige.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. juni 2007
Illusion forårsager, at onde følelser opstår i jeres hjerte og sind. Man kan være ondsindet, og dog alligevel med ældres velsignelser og i selskab med ædle sjæle, kan man let blive af med onde tendenser og udvikle dyder. Folk udfører forskellige handlinger for at opnå Guddommelighed. Thyaja Durjana Samsargam; Bhaja Sadhu Samagamam; Kuru Punyam Ahorathram; Smara Nityam Anityatham (Undgå dårligt selskab; søg godt selskab; udfør altid retskafne gerninger; skeln mellem det bestandige og det ubestandige).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. juni 2007
Åndeligt liv betyder ikke at forlade hjemmet og leve på et ensomt sted. Sandt åndeligt liv betyder at opfatte hele menneskeheden som en familie, erkende enheden i mangfoldigheden og leve et liv i uselviskhed og Kærlighed. Lad være med at arbejde for at samle rigdom, men engager jer i stedet i uselvisk tjeneste for at opnå at blive krediteret i Guds bank.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. juni 2007
Når I konfronteres med problemer og vanskeligheder, bør I ikke blive nedtrykt og blive offer for depression, der er et tegn på svaghed. I en sådan situation bør I vise tolerance og en tilgivende holdning samt ikke blive ophidset, hvilket vil frembringe vrede, had og hævngerrighed. I er legemliggørelsen af styrke og ikke svaghed. I tider med fortvivlelse bør I derfor være fyldt med følelsen af overbærenhed og være parat til at tilgive og glemme. Denne kvalitet ’Kshama’ (tilgivelse) er et menneskes største kraft. Hvis man mister denne kvalitet, bliver man dæmonisk.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. juni 2007
Som en stormende kuling passerer tiden hastigt forbi og menneskets liv smelter som en isblok i solen. Alting rundt om undergår forandring, men menneskets intellekt og sind forbliver uforandret. Besat af den ydre verden, optaget med anskaffelsen af ydre ting bliver menneskets liv hver dag en sværere og sværere byrde og mennesket mister sin sindsro. Ængstelse, frygt og mistænksomhed dominerer det. Kun ved at skaffe sig af med disse byrder kan mennesket håbe på at stige til spirituelle højder.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. juni 2007
I sin uvidenhed spørger mennesket: “Hvis Gud er allestedsnærværende og altgennemtrængende, hvorfor er Han da ikke synlig for os?” Når solen skinner, vil skyer, der er dannet af solens varme, gemme solens stråler. Når solen ikke kan ses på grund af skyerne, kan vi så sige, at der ikke er nogen sol? Når en stærk vind blæser, bliver skyerne spredt og solen bliver synlig igen. På samme måde vil Kærlighedens og troens vinde sprede tvivlens skyer og Gud afslører Sig Selv. Skønt Gud er allestedsnærværende, forhindrer menneskets mangel på tro og dets indbildskhed det i at se Gud. For at blive af med denne tvivlende natur og egoisme, skal visse spirituelle discipliner følges.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. juni 2007
Herrens nåde bliver givet til hver eneste hengivne i forhold til dennes åndelige bevidsthedsniveau. Oceanet er stort og bundløst. Men den mængde vand, I kan bære fra det, er afhængig af størrelsen af den beholder, I bærer til dets kyst. Hvis beholderen er lille, kan I ikke fylde den ud over dens størrelse. Hvis jeres hjerte er sammensnøret, vil Guddommelig nåde blive begrænset med samme målestok. Udvid jeres hjerte ved at frigøre jer fra smålige forskelle og erkend på denne måde, at det Guddommelige bor i alle.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. juni 2007
Når mennesket en gang er fri af unødig tilknytning til kroppen, bliver det også befriet for dualiteterne glæde og sorg, god og dårlig, fornøjelse og smerte osv. Det bliver fast grundfæstet i sindsligevægt, mod og uforstyrret fred. Der opdager mennesket, at verden er Et med Gud; at alt er glæde, kærlighed og lyksalighed. Det indser, at det selv er hele denne åbenbare verden, at alle de vidt forskellige manifestationer er projektioner af den Guddommelige vilje, der er dets egen Virkelighed. Denne udvidelse af ens individualitet er menneskets højeste mål. Det giver den højeste Ananda (Lyksalighed), en oplevelse, for hvilken vismænd og helgener tilbragte år i bøn og sakramente.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. juni 2007
Så længe, I tilbeder Herren med form, bruger I bestemte blomster, såsom roser, morgenfruer og jasminer, skønt kroppen, der udfører tilbedelsen og blomsterne, I bruger, alle er ubestandige. Men hvis I ønsker at tilbede den formløse Gud i jeres hjerte, da er blomsterne, I bruger, forskellige; de er blomsterne fra Ikke-vold, fra Kærlighed og Medfølelse, fra Godgørenhed og Opofrelse. For at højne jer til det formløse Princip, vil I være nødt til at dyrke disse hjertets blomster og bruge dem til jeres tilbedelse. Da vil I opleve den ubeskrivelige og permanente åndelige Glæde.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. juni 2007
Hvis en moder har to børn og et af dem er sygt, giver hun det syge barn den foreskrevne medicin, selvom den måtte være bitter. Det andet barn må få alt det at spise, det beder om. Dette betyder ikke, at moderen elsker det ene barn mere end det andet. Hun ved, at det, hun gør, er til bedste for barnet, skønt det måtte være ubehageligt for det. Gud er som en moder, der altid holder øje med velfærdet hos Sine hengivne og bærer dem sikkert gennem livet.-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. juni 2007
Mennesket er legemliggørelse af bevidsthed. Mennesket er Skabelsens højeste mål. Derfor burde det ikke blive et instinktivt væsen ligesom dyr. Mennesket bør udvikle sig fra det menneskelige til det Guddommelige. Det er ikke verden, der binder mennesket. Den har hverken øjne eller hænder til henholdsvis at kunne se og gribe med. Mennesket er en fange af sine egne tanker og ønsker. I dets tilknytning til det forgængelige og flygtige glemmer mennesket dets iboende Guddommelighed og indser ikke, at alt i Universet er kommet fra det Guddommelige og ikke kan eksistere uden det Guddommeliges Kraft.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. juni 2007
Arbejde er for det fysiske niveau. Tilbedelse er for det mentale niveau og visdom er for det spirituelle niveau. Hver enkelt må gennemgå disse tre stadier. Det er derfor, Jeg siger: ”I er ikke en, men tre.” Den, I tror, I er – kroppen eller den fysiske person; den, andre tror, I er – sindet eller den mentale person, bestående af følelser, holdninger og tro, og den, I virkelig er – Atma eller Ånd, Kernen i jeres personlighed.”
-SAI BABA

 

 

<<< TILBAGE