Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

juli 2007

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. juli 2007
Lyt omhyggeligt og reflekter over, hvad I hidtil har hørt. Praktiser, hvad I hidtil har forstået. Dette er betydningen af Upanishad’ernes påbud: ”Shravanam (lytte), Mananam (reflektere) og Nidhidhyaasanam (handle)”. Ligesom der ikke er nogen mening i at tilberede dejlig mad, medmindre det bliver spist og fordøjet, er det nyttesløst at lytte til foredrag, medmindre I begynder at praktisere det, I allerede har lært. Kun da kan lærdommens lyksalighed opleves.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. juli 2007
En bil er ikke bestemt til at blive stuvet af vejen i en garage. Den er bestemt til vejene, til at køre jer hurtigt og sikkert til jeres bestemmelsessted. På samme måde må jeres krop tjene sit formål med at bære jer på jeres rejse. Rejse hvorhen? Ikke, som det er sket, til kirkegården. I har ædlere ting at gøre end bare at dø! I skal kende jeres egen Virkelighed, før I dør og smelter sammen i den Højeste Lyksalighed. Brug kroppen til at erkende jeres egen Guddommelighed. Helliggør hvert øjeblik af jeres korte tid på Jorden ved fromme gerninger og hellige tanker.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. juli 2007
Vedvarende Lyksalighed kan kun fås ved at overvinde prøvelser og modgang. Guld kan ikke gøres til en attraktiv juvel uden at blive udsat for smelteprocessen i en smelteovn og at blive hamret til den ønskede form. Når Jeg kalder jer alle for Bangaru (guld), anser Jeg jer som kostbare væsener. Men kun ved at gennemgå livets forandringer med medfølelse kan I blive attraktive juveler. I bør ikke tillade jer at blive overmandet af vanskeligheder. Udvikl selvtillid og hav fast tro på Gud. Dediker jer til tjeneste for jeres medmennesker og lev med urystelig tro eksemplariske liv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. juli 2007
Man bør ikke beskæftige sig med at analysere det gode og dårlige hos andre. Hvis vi bruger vores øjne til at finde fejl hos andre og tilbringer al vores tid med denne proces, vil vores hjerte også blive urent og vi vil udvikle dårlige tanker. Hjertet er som en kameralinse. Objektet, på hvilket vi koncentrerer vores opmærksomhed, bliver præget i sindet. Derfor bør vi gøre et forsøg på at bemærke det gode i hvad som helst, vi ser.
-SAI BABADaens ord i Prasanthi Nilayam den 5. juli 2007
Begær avler ønsker. Ønsker forårsager fødsel og også død. Når mennesket bliver fri af begær, behøver det ikke at gennemgå cyklus’en fødsel og død. Gentagne fødsler er forårsaget af uopfyldte begær og afgøres af dem. Men begæret efter at erkende Gud, at elske Gud og at blive elsket af Gud er ikke et begær, der binder. Når Bevidstheden om Gud bryder frem i al Sin pragt, bliver verdsligt begær reduceret til aske fra denne Bevidstheds brændende flammer. Det individuelle selv smelter da sammen med det Universelle Selv og frydes i den højeste fred.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. juli 2007
Gud beslutter hvad, der skal gives, hvornår, der skal gives, og hvor. Derfor bør alle handlinger dedikeres til Gud og Han vil beslutte, hvad den hengivne er parat til at modtage. Når alt er givet til Gud med ren kærlighed og total tro, vil Gud tage Sig af den hengivne. Folk i dag mangler en sådan fast tro. På hengivenhedens vej må mange prøvelser besejres. I fortiden så dybt hengivne sådanne prøvelser i øjnene med tro og mod. Ultimativt fik de det Guddommeliges nåde og oplevede lyksalighed. For at opnå noget som helst i livet er to ting nødvendige: ”Fast tro og ren kærlighed”.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. juli 2007
Guddommelig Kærlighed stammer ikke fra himmelhvælvingen. Den gror ikke op af jorden. Den har ingen fødsel eller død. Den er altgennemtrængende. Den opstår fra hjertet, når uvidenhedens knuder bliver løst op. Man kan på forskellige måder beskrive sindets stadie hos de hengivne, der er fyldt med Herrens Kærlighed, men ikke den Guddommelige Kærligheds Natur. Det er en uvurderlig skat, der kun kan opnås fra Gud, Der er selve legemliggørelsen af Kærlighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. juli 2007
Sindet har ingen særegen form eller facon. Det antager faconen eller formen af sagen, det forbinder sig med. At vandre fra ønske til ønske, flagre fra et begær til et nyt - er dets natur. Således er sindet grunden til glæde og sorg, til opstemthed og nedtrykthed. Det er umagen værd for mennesket at forstå sindets karakteristikker og måderne til at mestre det til ens egen ultimative fordel. Sindet er tilbøjeligt til at samle oplevelser og lagre dem i hukommelsen. Det kender ikke til kunsten at give op. Intet bliver smidt væk af sindet. Som en konsekvens heraf fortsætter sorg, angst og elendighed med at simre i det. Opgiv det, der skal smides væk, erkend, hvad der skal opnås, så bliver Ananda (Lyksalighed) jeres natur. Opgiv derfor ideen om, at verden er virkelig; erkend Selvets Virkelighed og opnå Kilden, Brahman (Gud).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. juli 2007
Hvilken glæde det er at opdage Lyksalighedens Hav indeni, at dykke dybt ned i Sandhedens dybder og erkende, hvem I virkelig er, den Absolutte. Hvilke problemer kan nogensinde ryste jer, der er udødelige? Problemer og vanskeligheder er springbræt (stepping stones) og ikke stopsignal (stopping stones). Når I engang har erkendt, at I er et med den alkærlige Gud, hvordan kan bekymring nogensinde igen overvælde jer. At bekymre sig er ikke jeres sande natur. Jeres sande natur er Lyksalighed og ren, uselvisk Kærlighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. juli 2007
Dyb søvn sammenlignes ofte med Samadhi (Spirituel trance), for sanserne og sindet er transcenderet og egoet har trukket sig ind i sig selv. Det er i lyksalighed, men er ikke bevidst om denne lyksalighed, for kun vågentilstand giver denne viden. Derfor er det, der kan give erkendelse, den vågne tilstands bevidsthed og søvntilstandens lyksalighed. Koncentrerer jer om det øjeblik, hvor man har disse to: ”Det er sejrens øjeblik”. Læg mærke til ordet ’ Sama dhee’ - det betyder afbalanceret, uanfægtet intellekt og sindsligevægt ved mødet med sorg og glæde, smerte og fornøjelse, afvisning eller genforening. Den, der har opnået dette stadie vil være ligeglad med frygt eller begunstigelse, med had eller kærlighed, med ros eller ris. Hvordan kan selv tanke opstå der, hvor der kun er En? Det er den ægte Samadhi - Væren, Bevidsthed og Lyksalighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. juli 2007
Penge har gjort mennesket til slave. Det lever et overfladisk og kunstlet liv. Dette er virkelig en stor skam. Mennesket bør søge kun at eje så mange penge, der er nødvendigt til dets levevis. Mængden af rigdomme, man bør eje, kan sammenlignes med de sko, man bærer; hvis de er for små, er de en lidelse; hvis de er for store, er de en gene, når man går. Også penge bør lige passe til et liv i fysisk og mental komfort. Når vi har mere, frembringer det hovmod, dovenskab og foragt for andre.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. juli 2007
Uanset hvilken religion, man tilhører, bør man udvikle respekt for andre trosretninger. En, der ikke har en sådan holdning af tolerance og respekt for andre religioner, følger ikke på ægte vis sin egen religion. Det er ikke nok kun at holde sig strengt til at praktisere sin egen religion, man bør også prøve at se alle religioners essentielle enhed. Først da vil mennesket blive i stand til at erkende Guddommelighedens Enhed. Når først Sandheden om den iboende Ånd erkendes, gryr bevidstheden om, at hele verden er en familie. Man bliver da fyldt med Guddommelig Kærlighed, Som bliver drivkraften i alle ens handlinger.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. juli 2007
Diamanter og guld er kun verdslige ting; mennesket har gjort dem kostbare ved at give dem værdi. Faktisk er mennesket i virkeligheden det kostbareste væsen på Jorden. Det er derfor, det siges: ”Janthunaam Narajanma Durlabham" (Livet som menneske er det sjældneste af alle). Det er blevet opnået som en belønning for mange live med ærefuld handling. Det har samme værdi som en båd, der kan hjælpe os med at krydse Samsara’s hav eller verdslig eksistens. Til trods for dette, vanhelliger mennesket sig ved at løbe efter banale fornøjelser.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. juli 2007
Man bør ikke længes efter at få livet forlænget men efter at få det helliggjort. Nogle få øjeblikke som Hamsa, den himmelske Svane, er langt mere værdifulde end mange år som en krage. Man bør ophøje ens lavere tilskyndelser, vælge den hellige vej og opnå det glorværdige mål i sammensmeltningen med den Kosmiske Bevidsthed, Jiva’s identitet (Individuel Bevidsthed) med Deva (Universel Bevidsthed).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. juli 2007
Uden urystelig tro på en alvidende og almægtig Gud bliver livet tørt og ensformigt, overskygget af fortvivlelse og undergang. Kærlighed til Gud og frygt for synd er to primære nødvendigheder for et lykkeligt liv. Uden disse to bliver mennesket en dæmon. Mennesket må altid være parat til at helliggøre sine selviske anliggender i det større samfunds interesser. Der er intet så prisværdigt som at give afkald. Vær ærlig og utilknyttet; og gå, med Gud installeret i jeres hjerte, fremad for at ofre jeres evner og talenter som et bidrag for at opfylde jeres ansvar.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. juli 2007
Kærlighed eksisterer for kærligheds skyld og intet andet. Den er spontan og spreder glæde. Alt er gennemtrængt af kærlighed. Kærlighed kan besejre alt. Uselvisk, ren, betingelsesløs kærlighed leder mennesket til Gud. Egoistisk og begrænset kærlighed binder mennesket til verden. Ude af stand til at forstå kærlighedens rene og hellige natur, er mennesket i dag et bytte for endeløse bekymringer på grund af sin tilknytning til verdslige ting. Menneskets primære pligt er at erkende sandheden om Kærlighedens Princip. Når først det har forstået kærlighedens natur, vil det ikke fare vild.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. juli 2007
Guddommeligt liv er baseret på Sathwa Guna (kvalitet med stille, afklaret sindsro), der må udvikles. Denne guna (kvalitet) kan kun opbygges af saathwisk føde (naturlig føde, der har moderat præg), hvilket fremmer sundhed, styrke, lethed i krop og ånd og ærlighed i stræben. Der er ingen grund til at udsprede Adhyaatma rasa (spiritualitetens nektar) til sultende og svage folk; giv først Anna rasa (føde); gør dem stærke nok til at interessere sig for rette principper og høje idealer; fysisk sult må først tilfredsstilles med enkel saathwisk føde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. juli 2007
Det Guddommelige er allestedsnærværende. Hele Kosmos er gennemtrængt og opretholdt af denne Guddommelige energi. Alle bør stræbe efter at erkende det Guddommelige. Mennesket skal gøre indsatsen og den vil med sikkerhed blive succesfuld. Den nødvendige opofrelse må gøres. Alle de dårlige egenskaber skal afvises i det øjeblik, de invaderer sindet. Sand hengivenhed betyder udryddelse af alle dyriske tendenser i mennesket. Mennesket bør søge at virkeliggøre det evige Guddommelige indeni sig. Det er livets primære formål.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. juli 2007
I dette verdslige liv manifesteres kærlighed på adskillige måder, såsom kærlighed mellem moder og søn, mand og kone og mellem slægtninge. Denne kærlighed, der er baseret på fysiske relationer, opstår fra vores egoistiske motiver og selvcentrering. Men det Guddommeliges Kærlighed er blottet for ethvert spor af selvcentrering. Det er Kærlighed kun for Kærlighedens skyld. Dette kaldes Bhakti (hengivenhed). En karakteristik af denne Kærlighed er at give og ikke at modtage. For det andet kender Kærlighed ikke til frygt. For det tredje er det kun for Kærlighedens skyld og ikke for et selvisk motiv. Som en konsekvens frembringer alle disse tre sider af Kærlighed Prapatthi (Overgivelse). Når man nyder denne tilstand af Prapatthi, oplever man det Guddommeliges Lyksalighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. juli 2007
Vedaerne underviser i, at mennesket bør elske og tilbede Gud i taknemmelighed for Hans velsignelser. Biblen underviser i, at mennesket bør bede om fred og praktisere velgørenhed. Koranen ønsker at få mennesket til at vise barmhjertighed overfor de lidende samt at overgive dets vilje til det Guddommelige. Buddhisternes skrifter underviser i at praktisere ikke-tilknytning samt at have kontrol over sanserne. Zend-Avesta (Skrift fra Zarathustra religionen) tilskynder mennesket til at gøre sig fri af onde tilbøjeligheder og skinne af dets egen iboende stråleglans.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. juli 2007
Alle må udstyre sig med stærke og sunde kroppe. Når kroppen er sund og rask, fungerer de mentale funktioner også, virker uden problemer; når kroppen lider, bliver sindet også ustabilt. Så denne båd, kaldet kroppen, som er det eneste middel til at krydse Samsara Sagara (den verdslige eksistens’ oprørte hav), må holdes i god form. Hengivenhed og moral er lige så vigtige for fysisk velvære, som de er for mental sundhed. De frigør sindet for ophidselse, de tilfører det glæde og tilfredshed, de beroliger nerverne og hjælper med til at stimulere de kropslige processer.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. juli 2007
Et menneske, der er engageret i Seva (uselvisk tjenesteaktivitet) til gode for samfundet, vil uundgåeligt møde mange vanskeligheder. Denne verden er fuld af dualistiske egenskaber - gode og dårlige, fremgang og tilbagegang, lys og mørke; lad jer ikke forstyrre af alt dette. Gør jeres pligt så godt, I kan med bøn til Gud. Arbejd hårdt og oprigtigt og læg resten i Hans hænder. Hvad er Seva nøjagtigt? Det er selve essensen i hengivenhed, selve den hengivnes åndedræt, dennes sande natur. Den udgår fra den hengivnes aktuelle erkendelse, en erkendelse, der overbeviser denne om, at alle væsener er Guds børn, at alle kroppe er altre, hvor Gud er installeret og at alle steder er Hans boliger.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. juli 2007
Hengivenhed for Herren er kun en form for disciplin til at nå målet. Den søgende bør ikke holde op med erhvervelsen af hengivenhed. Han bør ikke bruge så meget opmærksomhed på den kærlighed, han har til Herren, men mere på Kærligheden og Nåden, Herren skænker ham. Han bør altid være ivrig efter at finde ud af, hvilken måde, han opfører sig på, hvilke af hans handlinger, der vil glæde Herren mest, vil fylde Herren med lykke. Undersøg det, vær længselsfuld efter det, gør ting, der vil sikre det mål - vær engageret i handlinger, der fremmer at opnå det, det er virkelig Bhakti (Hengivenhed).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. juli 2007
Herren er tilstede i ethvert hjerte. Den indviede person, der har haft visionen af sin Atma (Indre Selv), vil aldrig blive berørt af sorg; sorg kan aldrig få magten over ham. Atma er i myren såvel som i elefanten, i det mindste atom så vel som i luften rundt om os. Den søgende må søge indeni for at finde oprindelsen til sindets ophidselser. Selve denne proces vil skaffe sindet af med dets uophørlige aktivitet, der får det til at tvivle og diskutere, og vil stabilisere den søgende i den allestedsnærværende Universelle Bevidsthed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. juli 2007
I må vise jeres taknemmelighed med ydmyghed og oprigtighed til hvem som helst, der har gjort noget godt for jer. Uddannelse, der ikke fremmer taknemmelighed, er værdiløs. Det er forældrene, der giver jer opdragelse. Læreren er underviseren. Det Guddommelige har givet jer kapaciteten til at tage ved lære. Derfor må moderen, faderen og læreren æres som Gud, som påbudt i Veda’erne. I må vise jeres forældre jeres taknemmelighed, vise passende respekt for læreren og basere jeres liv på tro på Gud.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. juli 2007
Der er fire slags gudsdyrkelse. Den første slags gudsdyrkelse bliver udført, når som helst man er i nød, men Gud bliver glemt efter opnået lindring. Den anden slags gudsdyrkelse bliver gennemført af den gudsdyrker, der, uden at være afhængig af andre, søger de gode ting i livet fra den guddom, han tilbeder. Den tredje slags gudsdyrkere ofrer tilbedelse af hensyn til andre, beder om alles velfærd og holder fast i den tro, at hans velfærd hænger sammen med alles velfærd. Den fjerde slags, der er den højeste form for gudsdyrkelse, er tilbedelse, udført i en ånd af komplet overgivelse til det Guddommelige og tilegner alle handlinger til det Guddommeliges tjeneste.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. juli 2007
Ved at udføre åndelige øvelser aflægges tilknytningen til individualitet og sansefornøjelser. Byd bestræbelsen for at udvide hjertet til det Universelle velkommen. Lad ikke jeres sind formørke af basale ønsker, midlertidige tilstande af sult og tørst, der ikke behøver mere end små bidder eller mundfulde for at blive tilfredsstillet. Vær længselsfulde efter jeres Sjæls bestigelse af tronen som Universets ubestridte Monark. Når I smelter sammen i det Universelle, festlighold da jeres triumf over de indre fjender, der hæmmede jeres march mod sejr. Anskaf Mig som jeres vognstyrer og Jeg vil lede jer til Fuldbyrdelsen. Gør jer fortjent til den aldrig svigtende Nåde med jeres oprigtighed, enkelhed og Sadhana (åndelig øvelse).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. juli 2007
Der er mange værdifulde ting, der kan læres fra Prakrithi (Naturen). Træer uddeler deres frugter og giver deres skygge til enhver, selv til dem, der hugger i dem med deres økse i den hensigt at ødelægge dem! Bjerge udholder hede, regn og storm uden at beklagelse og er kastet i meditation i århundreder. Fugle samler ikke forråd eller ly sammen til flere år i træk; de bruger ikke mere, end sbsolut nødvendigt for deres overlevelse. Naturen er jeres skole, jeres laboratorium, hovedvejen til frigørelsen og genspejlingen af Guds mangfoldige Storhed. Søg efter at lære tingene, den er parat til at undervise; alle ting i Naturen er Brahman (Gud), ligesom I er. Derfor er hver eneste handling Guddommelig; alt arbejde er tilbedelse; byg jeres livs hus på det stærke fundament af troen på, at hele Skabelsen er Guddommelig.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. juli 2007
Gurupoornima
De kærlighedsbånd, der eksisterede mellem fortidens Guru'er (Lærere) og disciplene eksisterer i dag mellem lærere og elever. Guru'en betragtede det som sin pligt at lære disciplene, hvad der var på den tid var gavnligt og disciplene var ivrige efter at gøre tjeneste for Guru'en og ubetinget at udføre hans befalinger. På den tid var der få elever og de modtog intensiv undervisning. I dag er der mange elever, men uddannelsens kvalitet er udvandet. Der behøves reformer i større rækkevidde i nutidens uddannelsessystem. Nationens fremtidige udvikling og velfærd beror på den uddannelse, der gives nutidens børn.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. juli 2007
Mennesket begår en stor synd ved at glemme dets Guddommelighed. Det kan ikke genkende sin sande natur, betragter sig som et adskilt individ og fylder sit sind med begær og had. Vi bør ikke se på menneskelig eksistens som noget ynkværdigt eller svagt og kraftløst. Mennesket er legemliggørelsen af Sath-Chit-Ananda (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed). Det Guddommelige i det udstråler altid lys og lyksalighed. Men på grund af barrieren af dårlige tanker er det ude af stand til at opleve denne lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. juli 2007
Hvis man mangler menneskelige værdier, kan man overhovedet ikke kaldes et menneske, uanset hvilken lærdom, man end måtte opnå, hvilken myndighedsstilling, man end måtte besidde, hvor mægtig, man end måtte være. Hvad er menneskelighed? Essentielt betyder det enhed i tanke, ord og handling. Når ens tanker varierer fra det, man siger eller gør, ophører man med at være menneskelig. Nu til dags må menneskene udvikle enhed og renhed i tanke, ord og handling. Sande manneskelige kvaliteter kan kun vokse i et hjerte, fyldt med åndelige bestræbelser; frø bør sås i frugtbar jord og ikke på en klippesten. For at udvikle disse kvaliteter, må mennesket udvikle medfølelse og sindsro midt i livets foranderlighed.
-SAI BABA

 

 

<<< TILBAGE