Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

februar 2007

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam 1. februar 2007
Der er et fundamentalt princip i dette univers, der er den primære tilskynder. Vi bør bestræbe os på at forstå det fundamentale princip. Først og fremmest må man vende sit syn indad og meditere på Atma Tattwa (Selvet), der er til stede inden i. Dette Atma Tatwa kan kun erkendes ved uophørlig Sadhana (åndelig praksis). Adskillige folk giver Atma Tattwa forskellige navne. Men Det har overhovedet ikke noget navn og form. Det er hinsides alle navne og former. Det er transcendentalt. Hvis I er i stand til at forstå Atma Tattwa, svarer det til at forstå alt andet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 2. februar 2007
Enhver, der er iklædt en fysisk krop, kan ikke undslippe livets uventede forandringer. Død følger fødsel og med samme selvfølgelighed følger elendighed efter lykke. Sukhadukhe Samekruthwa Labhalabhau Jayajayau (man bør forblive sindsligevægtig i lykke og sorg, gevinst og tab, sejr og nederlag). Fornøjelse er et interval mellem to lidelser. Det menneskelige liv er til for at undersøge den højeste Virkelighed og ikke bare for at spise, drikke og involvere sig i sansefornøjelser. Ethvert menneske må gøre en indsats for at kende dets indre natur og forstå dets sande identitet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 3. februar 2007
I dag er mennesket genstand for usigelig lidelse, da det mangler menneskelige værdier. Det, der har den indbyggede evne til at brænde, kaldes ild. På samme måde er kun den, der har menneskelige værdier, et menneske. En, der har mistet de menneskelige værdier, er overhovedet ikke et menneske. I kan være højt uddannet og beklæde en fornem stilling, men hvis I mangler menneskelige værdier, vil I blive anset for at være umenneskelige. Få derfor først og fremmest drevet onde kvaliteter væk.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 4. februar 2007
I ser, hører og oplever mange ting i denne verden. De er ikke andet end genspejlingen, reaktionen og genlyden af jeres indre væsen. Alt, hvad I ser i den ydre verden, er i virkeligheden en del af jer. Tænk over dette eksempel. Der er nogen, der hader jer. Faktisk er det hadet i jer, der har taget form af had i den anden. På samme måde er smiger eller nedrakning, godt eller ondt, genspejlinger af jeres eget selv. Hvad end, I ser i den ydre verden, hvad end, I oplever, det være sig fornøjelse eller smerte, er i virkeligheden kommet fra jeres indre.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 5. februar 2007
Kroppe er som pærer og det Atmiske Princip er som strømmen, der løber igennem alle pærerne. Forstå denne enhed og del jeres kærlighed med alle og enhver. Betragt ikke nogen for at være jeres fjende. I betragter den, der elsker jer, for at være jeres ven og den, der hader jer, for at være jeres fjende. Faktisk er der hverken en ven eller en fjende. Det er kun jeres fantasi. Alle er en. Det er kun Guddommelighed, Der udtrykker Sig som moder, fader, broder, søster, osv. Navne og former kan være forskellige, men den bagvedliggende Sandhed er en.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 6. februar 2007
I dag finder I ikke ‘peace’ (fred) noget sted i verden. I ser kun ’pieces’ (stykker). (Dette er en af Baba’s lege med engelske ord, da ’peace’ og ’piece’ lyder ens, når man udtaler dem - oversætterens kommentar). Faktisk lader folk deres hjerte gå i stykker. Hvordan kan fred så opnås? Der er kun en løsning på dette problem. Elsk Gud. Hav tillid til Gud. Overgiv jer til Ham. Dediker hele jeres liv til Gud og udfør hver eneste af jeres handlinger som et offer til Ham. Lad alle jeres aktiviteter være til hjælp for andre. Hjælp altid, skad aldrig. Hvis I ønsker altid at være lykkelige, så bed for andres velfærd. Dette er den virkelige Sadhana (åndelig praksis), I bør udføre. Spiritualitet betyder ikke bare at synge Bhajans (hellige sange) og udføre en eller anden handling til tilbedelse. Dyrk ædle kvaliteter. Bed altid for alles velfærd. Det er med denne baggrund, at bønnen ‘Loka Samasta Sukhino Bhavantu’ (Må alle væsener i verden være lykkelige) bliver bedt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 7. februar 2007
Det er essentielt at rense sindet gennem regelmæssig Sadhana (åndelig praksis) og derved harmonere jeres vilje med Guds uendelige vilje, så den sammensmeltes i Hans herlighed. Uddannelse eller evne, hvor end dyb eller varieret, har ingen rensende kraft. De tilføjer stolthedens og konkurrencens urenheder. Lærde mennesker er ikke nødvendigvis gode, ej heller mennesker, der besidder magt over naturens kræfter. Sathya (Sandhed), Dharma (Retskaffenhed), Shanti (Fred) og Prema (Kærlighed) er særkendet for et rent hjerte, hvor Gud er bevaret og er manifesteret.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 8. februar 2007
I kan kun få følelsen af længsel efter det Guddommelige, hvis I får en oplevelse af det Guddommeliges Prema (Kærlighed). Det er derfor, Jeg er kommet blandt jer – for at give jer en oplevelse af den Kærlighed, så længslen efter Gud vil plantes i jeres hjerter. Beherskelse af bjerge af information er opnået af mennesket nu, men visdom er sakket agterud. Derfor må menneskets evne til grundig undersøgelse udvikles og bevæge sig til området for det universelle og det Absolutte. Det må erkende sandheden, at menneskets distance fra Guddommelighed er den samme som dets distance fra sig selv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 9. februar 2007
I synes måske, at spiritualitet er for abstrakt og ikke let forståeligt. Atma Tattwa (det Atmiske Princip, Selvet) kan ikke forstås og erkendes ved bare at samle verdslig viden. Faktisk er Atma Tattwa hinsides horisonten for verdslig viden. Det er transcendentalt. Det er basen for alle former for viden. Hvis man er i stand til at erkende dette Atma Tattwa, kan man nemt forstå ethvert andet aspekt. Det fundamentale spørgsmål for altings basis i dette univers er: ”Hvem er jeg?” Hvis I indeni jer selv spørger om, hvem I virkelig er, vil I ultimativt erkende Sandheden, at ”Jeg-princippet” ikke er andet end Atma Tattwa. Udvikl fast tro på dette Atma Tattwa.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 10. februar 2007
Den største afslutning på uddannelse er at gøre mennesket bevidst om den ’Universelle Iboende Ene’. Dette er sandheden, der højlydt proklameres i Veda’erne (hellige tekster). Naturens evigt foranderlige aspekter kan være udmærkede at studere, men videnskaben om det Transcendentale Princip, Der gennemstrømmer hele Universet, Der er uforanderligt, evigt, altid fuld af fred og lyksalighed, Det ultimative refugium for alle til alle tider, det er den højeste viden, mennesket skal opnå.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 11. februar 2007
Herrens Nåde bliver tildelt hver enkelt hengiven i forhold til niveauet for vedkommendes spirituelle bevidsthed. Havet er mægtigt og bundløst. Men den mængde vand, I kan bære derfra, bestemmes af størrelsen på den beholder, I bærer til dets kyst. Hvis beholderen er lille, kan I ikke fylde den udover dens begrænsede kapacitet. Hvis jeres hjerte er sammensnøret, vil Guddommelig Nåde på samme måde blive lige så begrænset. Udvid jeres hjerte ved at blive af med snævre forskelle og erkend således Sandheden, at det Guddommelige bor i alle.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 12. februar 2007
Er det kroppen, der får glæde af at se på en smuk ting eller er det Atma (Selvet)? Hvad er det, der nyder den gode mad, der bliver sat til livs – kroppen eller ånden? Hvad er det, der nyder duft eller bliver berørt af smuk musik? Hvis det undersøges, vil det vise sig, at det er Atma, der er den, der nyder, og ikke den fysiske krop. Kroppen er i sig selv plump og er ude af stand til at opleve glæde. Det må forstås, at ånden transcenderer sindet og intellektet samt gennemstrømmer hele Kosmos. Ånden er basis for viden om den ydre verden og erkendelsen af den indre verden.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 13. februar 2007
De fleste folk i dag har intet begreb om, hvad der er hengivenhed og hvad, der er åndelig disciplin. Forskellige former for tilbedelse, pilgrimsrejser, meditation og lignende bliver ligestillet med hengivenhed. Disse indikerer ikke hengivenhed. De kan i bedste fald give en eller anden mental tilfredsstillelse. Så længe, I tror, Gud er et sted udenfor jer, kan I ikke kvalificeres til den Guddommelige Nåde. Det sande kendetegn på hengivenhed er at erkende, at Gud er inden i jer, rundt om jer og alle steder. I skal udvikle fast tro på, at I selv er en manifestation af Gud.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam 14. februar 2007
På et tidspunkt er vi glade og på et andet tidspunkt er vi sørgmodige. Samme ting, der er en kilde til lykke viser sig i tidens løb at blive en kilde til smerte. Derfor er glæde og sorg kun sindstilstande og ting, som selv er foranderlige, kan ikke give os vedvarende lykke. Alt, hvad der er foranderligt, kan ikke være virkeligt. Da gode mennesker ved, at et liv i nydelse naturligt er skadeligt for seriøs spirituel bestræbelse, betragter de vanskeligheder som springbræt til et højere liv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 15. februar 2007
Mennesket identificerer sig med kroppen og bliver vildledt af følelsen “jeg” og “min”. Følelsen af ”jeg” og ”min” er hovedårsagen til bekymring. I bliver forfulgt af bekymring, så længe I ikke erkender Gud. I er bekymrede, fordi I identificerer jer med kroppen. Når I engang identificerer jer med Selvet (Gud), bliver I fri af alle bekymringer. Derfor bør I gøre jer alle anstrengelser for at erkende jeres sande Selv. For at blive fri af bekymring og frygt og for at opnå evigtvarende fred, bør I erkende sandheden: ”Jeg er Jeg”. Når I har fast tro på denne erklæring, kan intet ryste jer. Lad være med at udvikle overdreven tilknytning til kroppen og materielle ejendele.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 16. februar 2007
Maha Shivarathri
Hellige dage som Shivarathri er markeret for at indskærpe menneskets sind om dets pligt til at påtvinge sanserne en ’faste’ og intelligensen en ’vågen nat’ for at holde forurenende impulser og tilbøjeligheder væk. Dette er dagen, da Herren Shiva indtog den dødelige gift 'Haalahala', der truede med at ødelægge verden, og således reddede menneskeheden fra fuldstændig udslettelse. Han, der stræber efter den Guddommelige nåde, må huske denne dag med taknemmelighed. Han må hverken triumfere over lykke og held eller blive modløs, når elendighed bliver hans lod. ”Din Vilje, ikke min” bør være hans konstante erklæring til sig selv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 17. februar 2007
Det er en sand hengiven, der ser Guds lykke som sin egen. Denne stræber altid efter at give Herren lykke og ønsker ikke at give Ham nogen ubehageligheder. Kun den, der altid giver Herren lykke, er en sand hengiven. I bør aldrig give Herren ubehageligheder i hengivenhedens navn. Tænk over, at Herrens lykke er jeres lykke og jeres lykke er Guds lykke. Absorber denne ånd af enhed. ”Gud og Jeg er en.” I dag er de fleste hengivne selviske. De har kun Swartha Bhakti (hengivenhed, tilsigtet selvisk fremgang). De bekymrer sig om deres egen lykke og ikke Guds. I bør sørge for, at jeres kærlighed altid er ren. Gud er Kærlighedens legemliggørelse. Sådan guddommelig Kærlighed er til stede i alle. Del jeres kærlighed med alle. Det er, hvad Gud forventer af jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 18. februar 2007
Hvad er meningen med livet? Er det at blive født igen og igen? Nej. Dagens avisnyhed bliver morgendagens avisaffald. Når I først er færdige med at læse en avis, gider I ikke at læse den igen og igen. På samme måde er I blevet givet denne fødsel og I har gennemgået forskellige oplevelser med glæde og smerte. I bør bede: ”Åh Gud! Du har givet mig dette liv og jeg har gennemgået alle oplevelser af glæde og smerte. Jeg ønsker ikke at få endnu en fødsel.” Det er derfor, Adi Shankara bad: ”Åh, Herre! Jeg er fanget i denne endeløse cyklus af fødsel og død. Igen og igen oplever jeg pinen ved at være i moderens mave. Det er meget svært at krydse dette verdslige livs hav. Vær sød at føre mig over på den anden side af dette oprørte hav og giv mig frigørelse.”
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 19. februar 2007
Ved konstant kontemplation skal I erkende, at verden er Guds Legeme. Og I er en celle i den Krop. Verdens fremgang er jeres fremgang; føl således, handl i den ånd; tænk i disse termer. Det er sand spiritualitet. Sadhaka’en (åndelig aspirant) kan ikke afskære sig fra verden og flygte ind i ensomhed, for verden vil følge denne ind i den dybeste hule eller den mørkeste skov. Sadhaka’en kan kun opnå fremskridt, når denne i sig har etableret tro på menneskehedens enhed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam 20. februar 2007
Den lykke, mennesket opnår fra verdslig komfort, er begrænset. Det er fuldkomment tåbeligt at tro, at rigdom og ejendele, komfort og bekvemmeligheder kan bibringe jer ubegrænset glæde. Ingen af disse kan give sand lykke. Hvordan kan den så opnås? Den kan ikke opnås udefra. Den udspringer fra hjertet. Hjertet er Guds bolig. For at opleve sand lykke, skal mennesket udvikle fast tro på Gud. Hvor der er tro, er der Kærlighed. Kun når mennesket har Kærlighed i sig, kan det praktisere ’ret handling’. ’Ret handling’ fører til sandhed, som derefter fører til Gud.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 21. februar 2007
Sand hengivenhed er det, der udtrykkes i hver eneste af menneskets tanke, ord og handling. Ligesom indtaget mad bliver fordøjet i maven og dens essens bliver tilført alle kroppens lemmer, vil effekten sprede sig til jeres øjne, ører, tunge, hænder, fødder osv., når I fylder jeres hjerte med det guddommelige navn. Når den hellige effekt fra det guddommelige navn spredes til jeres øjne, vil I udvikle helligt udsyn. På samme måde vil jeres tale blive hellig og I vil kun lytte til hellige ord. Jeres hænder vil påtage sig hellige handlinger og jeres fødder vil bære jer til hellige steder. Således vil en sand hengiven helliggøre hvert eneste af sine sanseorganer med hellig aktivitet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 22. februar 2007
Yad Drishyam Thannashyam (Alt, hvad vi ser med vore fysiske øjne vil gå til grunde). Det er ikke kun mennesket, der er udstyret med fysiske øjne men fugle og dyr har det også. Selv orme og insekter har øjne. Men til hvilken nytte er øjne, hvis vi ikke kan se, hvad der er evigt og uforanderligt? Disse øjne opfatter kun flygtige, ubestandige og uvirkelige ting. I verden finder vi folk, der bruger hele deres liv med verdslige aktiviteter, idet de kun opfatter flygtige ting. Kun Jnana (Visdom) er sand og evigtvarende. Kun den, der har visdommens øjne, fortjener at blive kaldt et menneske. Det er derfor essentielt, at mennesket bør vende sit syn indad og prøve at erkende det Atmiske Princip (Selvet). Vi kan kun erkende det Atmiske Princip, hvis vi vender vort syn indad. Med vort udadvendte syn opfatter vi kun midlertidige, flygtige fænomener.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 23. februar 2007
Verdsligt set har mennesket gjort fremskridt men moralsk er det faldet tilbage. Det er ikke i stand til at opgive sit snæversyn og kritik af andre. Hvis man undersøger grunden til dette, vil man opdage, at det er ens egoisme og egennytte, der er grunden til dette. Mennesket elsker ikke genstande eller individer for deres skyld; det gør det ud fra sin egennytte. Alle dets tanker, ord og gerninger er motiveret af egoisme. Det er slet og ret blevet reduceret til et bundt af ønsker. Det tilbringer al sin tid og anstrengelser med at opfylde sine ønsker. Det lider af den fejlagtige opfattelse, at opfyldelse af ønsker vil bibringe det lykke. Det bør indse, at kun tilintetgørelse af ønsker vil føre det til ultimativ lyksalighed. Sand lykke findes i tilstanden uden ønsker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 24. februar 2007
Det er kun gentagelsen af det guddommelige navn, der kan beskytte jer. Penge og høj status er som passerende skyer. I bør ikke råbe på dem. I stedet for bør man søge ly i det guddommelige navn. Kun den, hvis hjerte er fyldt med det guddommelige navn, er i sandhed velsignet. Folk, der ikke nyder det guddommelige navn, gør måske nar af jer. Nogle fortæller jer måske, at der ikke er nogen Gud. Hvad bør jeres svar være? ”Gud eksisterer måske ikke for dig, men Han eksisterer for mig. Hvem er du, der benægter eksistensen af min Gud?” Ingen har ret til at benægte Gud. Glem aldrig det guddommelige navn, hvor end og under hvilke omstændigheder, I måtte være. Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam (Kontempler på Gud overalt, til alle tider, under alle omstændigheder). Prent det guddommelige navn fast og bestandigt i jeres hjerte.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 25. februar 2007
Mennesket udfører forskellige opgaver og gennemgår mange oplevelser i denne verden. Men til hvilken nytte er alt det, det gør, hvis det er ude af stand til at nyde evig lyksalighed? Ikke gennem rigdom, ikke gennem handling, ikke ved at studere tekster, sandelig ej heller gennem Darshan, Sparshan og Sambhasan (syn, berøring og samtale) af/med ædle personer kan mennesket opnå evig lyksalighed. Det kan kun se manifestationen af Gud og opleve lyksalighed, hvis det renser sit hjerte. Elsk alle. Hav tro på, at Gud er til stede i alle. Gør alle glade. Kun da kan I opnå lykke. Det er umuligt for jer at opnå lykke uden at gøre andre glade.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 26. februar 2007
Sand spiritualitet består i at nedbryde sin dyriske natur og løfte sig til det guddommeliges niveau. Men i stedet for at stige til guddommelighed, degenererer mennesket til dyrisk natur. Det har glemt spiritualitetens principper. Det fejrer festivaler ved kun at spise søde sager og spilder sin tid i pompøsitet. Man bør grunde over den indre betydning af hver festival og fejre den på en meningsfuld måde. Mennesket bør have total tro på, at det ikke bare er et menneske, men at Gud er inden i. Kun da vil den dyriske natur i det blive undertrykt. Da mennesket har glemt sin sande natur, er det blevet dyrisk. I kan tilhøre ethvert land, religion, race, kaste eller køn, men I bør holde fast på menneskelighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 27. februar 2007
Gud er til stede i enhver. Han bor i ethvert hjerte. Så begræns ikke Gud til et tempel, en moske eller en kirke. Hvor mennesket er, der er Gud. Daivam Manusha Rupena (Gud tager menneskets form). Hvis I ikke forstår dette, tillader I jer kritik af andre. Hvem kritiserer I? Hvem tilbeder I? Undersøg det selv. Gud er til stede i alle. Så når I kritiserer andre, er det lig med at kritisere jer selv. Når I elsker andre, elsker I jer selv. Hvis I kritiserer andre, kritiserer I Gud. Sarva Jeeva Namaskaram Keshavam Pratigachchati (Hvem, I end hilser, vil hilsnen nå Gud) og Sarva Jeeva Tiraskaram Keshavam Pratigachchati (hvem, I end rakker ned på, vil nedrakningen også nå Gud). Når I hjælper andre, vil I modtage tifoldig hjælp. Hvis I gør andre fortræd, vil I blive gjort ti gange mere fortræd. Husk altid på dette.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam 28. februar 2007
Ishanatraya (begærets trefoldighed) med Dhaneshana, Dareshana og Putreshana (begær efter penge, ægtefælle og resultater) er ansvarlig for menneskets elendighed. Velstand kan aldrig tilvejebringe evig lykke. Spirituel velstand er den sande velstand. Mennesket er ikke i stand til at nyde sand lykke på grund af dets grådighed efter penge. Alligevel bønfalder det om penge. Der er ingen tvivl om, at penge er nødvendige, men rigdommen, I ophober, bør være under visse begrænsninger. Den anden er Dareshana. Man kan gifte sig og få børn og nyde familielivet for en stund. Men en sådan lykke er ikke vedvarende. Det er tåbeligt at tro, at man kan forblive lykkelig for evigt i familieliv. Den tredje er Putreshana. Der er ikke noget forkert i at prøve at få resultater men lykken, det indebærer, er kun midlertidig. Derfor kan ingen af disse give sand og evig lykke. Vid, at I ikke behøver at søge efter lyksalighed udenfor. Det er altid inden i jer.
-SAI BABA

 

 

<<< TILBAGE