Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

april 2007

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. april 2007
Selverkendelse er den viden, der, når den erhverves, får alt andet til at være kendt. En person med Selverkendelse kan virkelig erklæres for alvidende. Verdslig lærdom kan ikke tilføre os varig og absolut fred. Kun Selverkendelse kan hjælpe os med at krydse sorgens hav. Så alle burde stræbe efter at opnå Selverkendelse, der kun kan erhverves gennem renhed i sindet. Og renhed i sindet kan opnås gennem hellige gerninger, godgørenhed, medfølelse og hengivenhed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. april 2007
Det er umuligt for nogen at skelne imellem, hvad Bhakti (tilbedelse) egentlig er og hvad det ikke er. Bhakti har ubegrænsede facetter. Kun rene, tolerante, rolige og elskende sjæle, selve cremen af Sadhu’er (hellige mennesker), Hamsa’erne (realiserede folk), der altid er fair overfor ligesindede bhaktha’er, kan forstå dens renhed og dybde. Andre kan synes, det er lige så svært at finde Bhakti i en person, som det er at finde blødhed i en sten eller kølighed i ild eller sødme i neem (indisk træ). Bhakta’en holder Herren mere kær end livet; og Herren er også knyttet til bhakta’en med samme styrke.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. april 2007
Ordet ‘Adhyatmic’ eller spirituel bliver ofte brugt af søgende og læremestre. Hvad nøjagtigt antydes ved Adhyatmic? Er bhajan (hellig sang) eller bøn i forsamlinger Adhyatmic? Eller involverer det Japa (gentagelse af Guds navn) og Dhyana (meditation)? Eller betegner det religiøse ritualer og ceremonier? Eller strækker det også over pilgrimsrejser til hellige steder? Nej, nej. Disse er alle kun godgørende handlinger. Adhyatmic relaterer i virkelig forstand til at opnå eller i det mindste at prøve at opnå to ting: ”Udryddelse af de dyriske træk, der stadig hænger ved mennesket og individets sammensmeltning med det Guddommelige”.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. april 2007
Det menneskelige livs palæ hviler på de fire søjler, der udgøres af sandhed, retskaffenhed, kærlighed og fred. Trygheden og sikkerhed i livet er afhængig af disse fire værdier. Siden gamle tider, har Bharat’s (Indiens) kultur været i stand til at opretholde sig selv, da den er bygget på disse fire værdiers grundfjeld. Vore forfædre levede deres liv med streng overholdelse af disse evige værdier. Uden disse værdier vil livets palæ kollapse på et øjeblik. Menneskelighed fortsætter kun med at eksistere til denne dag grundet det faktum, at disse fire menneskelige værdier bliver praktiseret i det mindste i et vist omfang. I dag står landet overfor vanskeligheder, da folk ikke tager hensyn til sandhed og tillader sig i falskhed i deres tanker, ord og handlinger.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. april 2007
Det kan tage mange liv for et menneske, før det ved, hvad der er bedst for det og er i stand til at kridte sin fremtid op uden at skade sig selv eller andre, at det er bevidst om faldgruberne på vejen. Derfor er det bedst at stole på erfaringen fra de vise, der var fyldt med medfølelse og som udviklede sig gennem den medfølelse for at oplyse frigørelsens vej. Denne erfaring er bevaret i Veda’erne (hellige skrifter). Tro på Veda’erne vander hjertet og får det til at længes efter høsten af universel kærlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. april 2007
Beviset på sand hengivenhed findes i den fred i sindet, som aspiranten har været i stand til at opnå; freden, der gør vedkommende uanfægtet af tab og vanære; freden, der ikke bliver forstyrret af vrede, had, jalousi, indbildskhed og lavere lidenskaber; freden, der gør vedkommende rolig, ubekymret og utilknyttet under alle omstændigheder og med hele den menneskelige natur. Vid, at I er legemliggørelsen af den fred. Enhver, der har beslutsomhed, skelneevne, standhaftighed og entusiasme for at nå Målet, vil nå Det.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. april 2007
Når solen er lige over jeres hoved, vil der ikke være nogen skygge. Hvis tro er fast i jeres hjerte, vil den på samme måde ikke kaste nogen skygge af tvivl. Tal ikke dårlige om andre; tal kun om det gode i dem. Alle er gode. Hvis I ser dårligt i dem, er det fordi, der er dårligt i jer. Hvis I ikke kan lide nogen, bland jer da ikke med dem. Nåde er sollyset, der vil modne frugten; Sadhana (åndelige øvelser) er plantesaften, der kommer op fra jorden. Livets træ behøver begge for at det kan give frigørelsens frugt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. april 2007
I dag studerer folk Veda’erne (hellige skrifter) som et ritual; de praktiserer ingen af deres påbud. Til hvilken nytte er det kun at vide, hvordan Veda’erne og Upanishad’erne (hellige skrifter) har beskrevet det Guddommelige, hvis denne viden ikke reflekteres i ens liv? En sådan person er som en blind mand, der hører om verdens eksistens, men er ude af stand til at se den. Der er ingen forskel mellem en fysisk blind mand og en åndeligt blind person, der udelukkende studerer skrifterne. Skrifterne er bestemt til at sørge for vejledning i praktisk levevis og ikke kun til at blive lært ved gentagelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. april 2007
Landsdækkende tjeneste indebærer tjeneste for ethvert individ i landet. Hvem som helst, der påtager sig landsdækkende tjeneste bør indse, at denne tjener sig selv, når han tjener andre, da han er en del af landet. Selve denne erkendelse vil være en stor tjeneste for landet. Meget ofte har menneskene en tendens til at skjule deres selviskhed ved at give den udseende som landsdækkende tjeneste. Vore forfædre var overbevist om, at hvis man fulgte Dharma (retskaffenhed), ville man automatisk tjene både sig selv og samfundet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. april 2007
Absolut renhed eller perfektion er ikke hinsides menneskets kapacitet. Det er muligt for det at være perfekt. Men for at opnå højdepunktet af sandhed, skønhed og godhed må mennesket kæmpe hårdt. Det bør udvikle dyb forståelse, følge hård disciplin og uophørlig stræben. Mennesket bør anse sig selv som en repræsentant for guddommelighed og ikke bare et ’menneske’. Det er dets pligt at dyrke sådanne kvaliteter, der reflekterer det guddommelige indeni det. Det bør udvikle disse guddommelige kvaliteter og sprede dem i samfundet. Dette er den bedste og eneste passende løsning på mange af vore nutidige problemer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. april 2007
Hav altid Guds navn på jeres tunge, i jeres åndedræt. Det vil påkalde Hans form som den indre kerne af alting. Det vil give jer Hans selskab og kontakt med Hans grænseløse energi og lyksalighed. Det er den sathsang (godt selskab), der gavner jer maksimalt. Tal med Gud, Der er i jer; opnå mod og trøst fra Ham. Han er Læreren, Der er mest interesseret i jeres fremgang.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. april 2007
I er engageret i tjeneste, synger bhajans og udfører forskellige åndelige handlinger. Hvilken nytte har I opnået af disse handlinger? Kun når gode følelser opstår i jer, bliver I rigeligt belønnet. Efter at have sået neem-frø (frø fra neem-træ) kan I ikke forvente en mangofrugt. Som frøet er, således er træet. Ligeledes som følelsen er, sådan er resultatet. Godt og ondt er baseret på jeres følelser. Lad derfor ædle tanker udvikles og spred kærlighedens budskab til hele verden. Lad følelsen, at alle er jeres brødre og søstre, udvikles.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. april 2007
Der er tre linjer, langs hvilke bestræbelser må dirigeres: (1) Åndelige øvelser og disciplin, (2) kultivering af ikke-tilknytning, (3) Udvikling af tillid til sit Selv. Uden disse tre er livet en trættende og ufrugtbar rejse. Afkald – det er dyden, I behøver til åndelig fremgang. Det er ikke værdien af den opgivne ting, der tæller, men renheden af intentionen bag handlingen.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. april 2007
Tamilsk Nytår og Vishnu
Denne nytårsdag erklærer sandheden om, at Gud er tidens Herre. Ulykkeligvis forstår mennesket ikke Guds styrke. Det spilder trefjerdedele af sit liv med uværdige verdslige gøremål. Åndeligt gøremål er den rette måde at bruge tid på. Det kræver opdyrkelse af gode følelser og udførelse af gode handlinger uden egoistisk motiv, udvidelse af kærlighed og medfølelse til alle eksistenser. Dette er virkelig Sadhana (åndelig øvelse). ’Sa’ betyder Atma (Selvet) og ’Dhana’ betyder rigdom. Ved at benytte jeres tid til åndelige gøremål, kan I nyde åndelig rigdom. Men mennesket spilder al sin tid med ugudelige tanker og onde gerninger uden at forstå Guddommeligheden indeni sig. Man bør forstå værdien af tid, hvert øjeblik, der forsvinder hurtigere end lyn. Hvis I ønsker at helliggøre jeres hårdt tjente menneskelige fødsel, må I opdyrke Guddommelige tanker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. april 2007
Det uddannede menneske må være i stand til at skelne mellem det forbigående og det skæbnesvangre, det brusende og det vedvarende. Det bør ikke løbe efter glitter og glamour, men i stedet søge det gode og gyldne. Det bør vide, hvordan det holder kroppen i god form, sanserne under streng kontrol, sindet holdt godt i skak, intellektet skarpt og klart, ikke hæmmet af fordomme og had og følelserne uberørte af egoisme.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. april 2007
Veda’erne (hellige skrifter) fastsætter fire mål for mennesket: Dharma (retskaffenhed), Artha (rigdom), Kama (begær) og Moksha (udfrielse). Men de må følges parvis, Dharma og Artha sammen og Kama og Moksha sammen. Det vil sige, at Artha må vindes gennem Dharma og Kama må være for Moksha. Men mennesket vælger disse fire adskilt og ender med at miste alt. Det sæter dem i separate rum og vedtager forskellige planer for at opnå dem. Det opgiver Dharma og Moksha som værende hinsides sig og spilder sit liv ved kun at følge Artha og Kama. Dette fører det til ruin.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. april 2007
Brahman (Guddommelighed) kan ikke ses med øjnene, for Brahman er Den, Der gør øjnene i stand til at se og ørerne at høre. Den kan kun realiseres gennem tapas (sakramente). Ingen andre midler kan hjælpe. Alting i Universet udspringer fra Brahman, eksisterer i Brahman, folder sig ud gennem Brahman og smelter sammen i Brahman. Opdag det selv gennem sakramente.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. april 2007
Kærlighed og tro er de vigtigste principper til indfrielse af menneskeliv. Mit Liv er Mit Budskab. Jeg elsker alle; det er Min sande Natur. Alle er Mine, hvad enten de kalder på Mig med dette navn, et hvilket som helst andet navn eller slet intet navn! Guddommelighed er den universelle Kærligheds primære kilde. Tro på Guddommelighed er nøglen til udvikling af en sådan Kærlighed. Kærlighedens vej kan alene transformere mennesket og derfor verden.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. april 2007
En revolution – mere kraftfuld og gennemtrængende end nogen, mennesket før har gennemgået – ikke politisk, økonomisk, videnskabelig eller teknologisk, men dybere og mere fundamental end dem alle, sker nu. Det er den spirituelle revolution. Den afklarer menneskets indre vision, så det kan se den Atmiske (Selvets) Realitet. Dens virkning vil virkelig omfatte og berige alle menneskesamfund og transformere menneskeheden til en stadig strøm af søgende, der flyder roligt til det Guddommeliges grænseløse hav.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. april 2007
Ukompliceret tro på de vises ord er mere gavnligt end år med studier og diskussion. Kontempler på det Vediske udsagn: ”Tat Twam Asi” (Du er Det). Medens I grubler over det, vil betydninger gå op for jer uden hjælp af nogen yderligere forklaring. Forklaringer er kun tilbøjelige til at forvirre jer. Tænk på ’Tat’ (”Det” i betydningen Guddommelighed), analyser ’Twam’ (Du) og da vil I blive overbevist om, at ’Asi’ (er) er den eneste løsning. I er i Lyset; Lyset er i jer; I er Lyset – dette er tre på hinanden følgende trin til erkendelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. april 2007
Når Atma (Selvet) erkendes i bevidstheden, blitzer Det som en stribe af lyn; på et øjeblik vil Det vise Dets glans og pragt. Det er umuligt at fatte Dets fulde storhed. Manas (sindet) synes at være meget tæt på Atma og får jer til at tro, at det virkelig er Atma; men det er ikke sådan. Da det er tættest på, tror Sadhaka’en (den søgende), at dennes sind har erkendt Atma og længes efter den oplevelse igen og igen. Dette er selvfølgelig godt, for det fremmer søgen efter sammensmeltningen med Brahman.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. april 2007
Menneskene spilder deres værdifulde liv med at forfølge flygtige og ubetydelige fornøjelser. Få det bedste ud af muligheden, I har fået nu. Det er sand hengivenhed. Kun I er ansvarlige for jeres tilstand på grund af måden, jeres sind fungerer på. Gør jeres pligt, erkend sandheden om jeres væsen og I vil være i stand til at opleve jeres Guddommelighed. Der er intet større end lyksaligheden ved at opleve Guddommeligheden. For at opleve Guddommeligheden må I rense jeres hjerte for alle de andre ønsker, bestræbelser og længsler efter andre måder at opnå lykke på.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. april 2007
Hvis øjnene ikke hjælper jer til at se Gud i alt, I ser, er det meget bedre at være blind. Hvis jeres ører trækker jer hen til dårlige disharmoniske lyde, er det bedre at være døv. Sanserne bør ikke opmuntres til at styrte jer ind i sanseligt snavs. De skal tjene jeres virkelige interesser og ophøje jeres appetit. De skal hjælpe jer til at dvæle ved Gud. Alle vore tanker bliver influeret af det, vi ser, hører eller lugter. Vi skal prøve at kontrollere sanseorganerne, specielt ørerne og øjnene.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. april 2007
I behøver ikke at trække jer tilbage til en skov eller en hule for at erkende jeres indre Sandhed og besejre jeres lavere natur. Hvis man lever i isolation har man faktisk ingen chance for at træne begrænsning af vrede og andre svagheder og så bliver sejren, der er opnået, ikke langvarig eller ægte. Vind livets kamp; vær i verden men vær alligevel væk fra dens lænker. Det er sejren, I skal opnå.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. april 2007
Søg altid Lyset; vær fuld af tillid og energi. Giv ikke efter for fortvivlelse, for det kan aldrig give resultater. Det gør kun problemet værre, for det formørker intellektet og kaster jer ud i tvivl. I skal meget entusiastisk tage Sadhanas (åndelige øvelsers) vej. Halvhjertede, haltende skridt vil ikke give frugt. Det er som at rense et sølet område med en vandstråle. Hvis den løbende stråle er langsom, kan sølet ikke renses. Strålen skal flyde fuldt og hurtigt og drive alting foran den, så sølet bliver fjernet uden at efterlade et spor.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. april 2007
Uden Sathya (Sandhed), Dharma (Retskaffenhed), Shanti (Fred) og Prema (Kærlighed) er indsamlingen af viden en ufrugtbar præstation. Uden dem er al Karma (handling), selv barmhjertighedshandlinger og Seva (uselvisk tjeneste til andre), ineffektive. Uden dem bliver stillinger med beføjelse, til hvilke man er avanceret, til stillinger med forfølgelse. Uden disse værdier kan ingen god gerning eller fortjenstfulde præstationer give frugt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. april 2007
Egoisme er en tornet busk, der, når den plantes og næres i ens hjerte, får en til at betale straffen. Egoisme gør selv de kæreste venner til fjender; den ødelægger mange gode sager og projekter, for den tillader ikke to kompetente mennesker at arbejde sammen. Sorg følger den som en skygge. Glæde, fred, mod, samarbejde og kærlighed blomstrer ved fraværet af egoet. Når mennesket bliver bevidst om, at den samme Guddommelige bevidsthed, der motiverer det, motiverer alle andre på lige fod, fordriver kærlighed egoet til baggrunden og overtager ledelsen af menneskets handlinger, ord og tanker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. april 2007
En hengivens rette holdning bør være total overgivelse. Som en hengiven erklærede: ”Jeg giver Dig mit hjerte, som Du gav til mig. Jeg har intet, jeg kan kalde for mit eget, for alting tilhører Dig. Jeg giver Dig det, der allerede er Dit.” Så længe denne ånd af overgivelse ikke er udviklet, vil mennesket blive født igen og igen. Man bør ofre ens hjerte til det Guddommelige og ikke være tilfreds med bare at give blomster og frugter.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. april 2007
Hvor er mennesket uvidende! Det erkender ikke, at de fem elementer, der er til stede i det, er selve det Guddommeliges former. Det er dets egen dumhed at se efter Gud udenfor og ignorere sin medfødte Guddommelighed. Guddommelighed er til stede i hvert væsen. Livsprincippet, der flyder igennem alle og hver eneste nerve i kroppen, er i sandhed Guddommeligt. Livsprincippet, der opretholder vores krop er Prajnana. Det er derfor, det siges: ”Prajnanam Brahma” (Bevidsthed er Gud).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. april 2007
Alle religioner underviser i en grunddisciplin: ”Fjernelse af egoisme og opgivelse af ubetydelige ønsker.” Hver eneste religion underviser mennesket i at fylde dets væsen med Guds storhed og aflægge indbildskhedens smålighed. Den træner det i metoder til ikke-tilknytning og skelneevne, så det vil sigte højt og opnå frigørelse. Tro på, at alle hjerter er motiveret af den Ene og eneste Gud; alle trosretninger priser den Ene Gud; alle Navne på alle sprog og alle Former, mennesket kan forestille sig, betegner det samme Guddommelige Princip, Der bedst bliver tilbedt gennem ren Kærlighed. Lad denne Ekabhava (følelse af Enhed) udvikles overfor alle mennesker fra alle trosretninger i alle lande.
-SAI BABA

 

<<< TILBAGE