Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

 marts 2006 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. marts 2006.
Det, der skal opgives, er Jagath-bhaavam (verdslighed). Årsagen er, at verden ikke er forskellig fra Gud. ”Ishavasyam idam jagath” (Gud gennemtrænger hele universet). Uden at tage dette i betragtning bliver mennesket offer for grådighed på grund af sine verdslige tilknytninger. Verden skal ikke kun ses fra et fysisk plan, men bør betragtes som en Guddommelig manifestation. Det er kun, hvis mennesket fyldes med Guddommelige tanker, at det kan blive fri for sorg. Derfor skal verdslighed opgives. Alene da kan Atmananda (Sjælens Lyksalighed) opnås.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. marts 2006.
Søgen efter Gud i det ydre er nyttesløs. Da det Guddommelige er allestedsnærværende, er det tåbeligt af mennesket at lede efter Gud et eller andet særligt sted. Fra nu af er menneskets mål at realisere sin Guddommelighed. Denne erkendelse må komme gennem den Vedantiske (hellige forskrift) proces ved at udelukke ”Nethi, nethi” (”ikke dette, ikke dette”). Man må erklære: ”Jeg er ikke kroppen. Jeg er ikke intellektet. Jeg er ikke viljen. Jeg er ikke Antahkarana, den indre motivation. Alt dette er udelukkende mine værktøjer”. Mennesket bør indse: ”Jeg er Herren over dem alle.” Når mennesket ved denne udelukkelsesproces erkender sit sande Selv, bliver det befriet fra sorg.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. marts 2006.
Den kostbareste gave, mennesket har fået af Gud, er Buddhi (intellektet). Det intellekt, der skal bruges til at søge efter Atma (Selvet), bliver i dag brugt af mennesket til at søge efter Annam (mad). Hvis I får et spejl og vender det om, hvordan kan I da se jeres ansigt? Brug intellektets spejl til at genkende jeres sande Selv. Det bliver kaldt Saakshaatkaaram – direkte vision af sit sande Selv. Ulykkeligvis forsøger mennesket i dag at vide alting undtagen sin egen sande natur. Det spørger alle: ”Hvem er du?”, men stiller ikke spørgsmålet: ”Hvem er jeg?” Hvilken ret har den, der ikke kender sig selv, til at spørge om andre. Et sådant spørgsmål kommer fra uvidenhed. Mennesket kan aldrig opnå lyksalighed, hvis det ikke er bevidst om sit eget sande Selv.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. marts 2006.
Ethvert menneske har inden i sig et Kalpatharu (ønske-opfyldende træ). Men rundt om det er der vildtvoksende buske. Når I fjerner buskene, kan træet ses. Det træ er Selvet inden i hver eneste. Dette Selv er dækket af menneskets sanselige ønsker. Når disse ønsker bliver fjernet, bliver Selvet opdaget. Til trods for, at Selvet er inden i, gøres der intet forsøg på at realisere Det. Hvordan kan et menneske, der er beskæftiget med ydre aktiviteter realisere sin indre Virkelighed? Den rette metode må vælges for at opnå det ønskede mål. Den første rekvisit til dette er tro. Man skal udvikle en urokkelig tro på Gud. Menneskets tro i dag er lunefuld og bliver let blæst væk som tørrede blade af et vindstød. Mennesket bør stræbe efter at opleve det Guddommelige med fast tro gennem glæde og sorg.
-SAI BABA

 
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. marts 2006.
Folk siger: “At se er at tro! Jeg tror kun på Gud, hvis jeg ser Ham." Men er alt, der bliver set, hørt, rørt eller smagt, så virkeligt, som det synes at være? Er det øjet, der ser? Jeres øje ser måske nok, men hvis jeres sind er et andet sted, vil I ikke observere noget som helst. I ser kun ting på grund af Atma´s (Selvets) lys. I elsker, fordi Atma er Kærlighed. I har viden, fordi Atma er selve Kundskaben.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. marts 2006.
Når et menneske beskrives som “Nara” betyder det, at det er selve legemliggørelsen af Atma (Selvet). Ingen som helst påvirkning kan inficere Atma. Det er tilknytningen til kroppen, der er årsag til dårlige tanker, dårlige ønsker og dårlige handlinger. Den, der er ude af stand til at tøjle sine sanser, bliver offer for sådanne impulser. At være slave af sanserne er kendetegnet for dyret; at lade sig lede af Atma er symbolet på mennesket. Ingen bør forsøge at retfærdiggøre sine forsømmelser som værende naturlige for et menneske. De bør betragtes som tegn på mental svaghed. I bør kontinuerligt anstrenge jer for at beherske jeres sanser. Når I har opnået ægte sansekontrol, vil I opleve det Guddommeliges kraft inden i jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. marts 2006.
Mennesket må overvåge sine tanker, da de former grundlaget for dets handlinger. Når dets ønsker er opfyldt, er det tilfreds; i modsat fald føler det sig skuffet. Mennesket undersøger ikke grunden til disse forskellige resultater. Når dets hjerte er rent, vil dets handlinger give velgørende resultater. Dets tanker er grunden til succes eller fiasko for dets bestræbelser. Derfor må mennesket bruge sine tanker på den korrekte måde. Dets oplevelse af verden afhænger af dets vision. ”Som det føler, således bliver det.” Når ens tanker er hellige, er resultaterne også gode.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. marts 2006.
Som mennesker må I ved brug af jeres intelligens og Vijnaana (skelneevne) bevidstgøre jer om hvilke handlinger, der er korrekte og hvilke, der ikke er. Hvis I opfatter noget at være godt, tøv så ikke med at gøre det. Men hvis I gør noget til trods for viden om, at det er forkert, vil I uundgåeligt møde konsekvenserne. Herren skabte Kosmos og gav det til menneskeheden. Som en konsekvens heraf hviler ansvaret for korrekt udnyttelse af ressourcerne, Gud har stillet til rådighed, på menneskeheden. Hvis mennesker bruger tingene på rette måde og får nytte af dem, vil de opleve glæde. Hvis de derimod misbruger dem, må de bære problemerne, der bliver resultatet heraf.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. marts 2006.
Der er kun en Guddommelig bevidsthed. Alle de forskellige navne og former, man opfatter, er skabt af sindet og vil forsvinde. Hvor er nødvendigheden for at søge efter det Guddommelige, når I er et med det Guddommelige? Kun en tåbe leder efter sig selv. I stedet for at gribe til alle former for meditation, er det mere enkelt og lettere at fortsætte med det ene begreb, at I og det Guddommelige er et. Men denne identifikations-proces bør ikke være en kunstig øvelse. Den bør komme fra hjertet. Ved at erklære: ”Jeg er det Guddommelige”, bør I give udtryk for en ægte og dyb erkendelse. I bør føle, at det Guddommelige ikke er adskilt fra jer. Hvis I i stedet mekanisk gentager: ”Jeg er Gud, jeg er Gud”, vil det være en forgæves øvelse, I udfører. Det Guddommelige bør forstås ved ærlig efterforskning og en dyb indre erkendelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. marts 2006.
Der findes ingen mægtigere ven end Gud. Han er udenfor rækkevidde af ros og kritik. Han opgiver ikke mennesket til trods for, at det mange gange ikke lever op til Hans forventninger. Det er grunden til, at Gud bliver benævnt Suhrid (en ægte ven). Gud ønsker ikke gaver fra nogen hengiven. Gud er den eneste, der overdrager goder til hengivne uden at forvente noget til gengæld. Til trods for dette, er mennesket ikke lige parat til at acceptere en sådan ven. Kun det menneske, der accepterer Gud som en sådan ven og lader sig lede af Hans råd, kan forstå den fulde betydning af Guddommeligt venskab. Kun denne form for tro udgør ægte Jnana (Visdom).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. marts 2006.
Nutidens menneske er som en rytter, der samtidigt rider på to heste. Det stræber efter det Guddommelige, men samtidig længes det også efter verdslige fornøjelser. Det glemmer at Skabelsen indeholdes inden i Skaberen. Ved at glemme denne sandhed, går det efter den fænomenale verden, idet det anser den som adskilt fra det Guddommelige. I stedet for at følge den lette vej med at gentage Guds Navn, involverer mennesket sig i mangfoldige vanskeligheder og spilder sit værdifulde liv. Mennesket er i sandhed Gud. Det tillader sin medfødte Guddommelighed at blive undertrykt af verdslige ønsker. Det bør benytte de rene og hellige tanker, der opstår i det, for at vende sig væk fra verdens midlertidige attraktioner og lede det på vejen hen til det Guddommelige.
-SAI BABA
 

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. marts 2006.
Sindet er et bundt tanker. Fra tanker følger handlinger. Fra handlinger kommer resultater. Derfor er tanker frøene, der ultimativt giver resultater i form af lykke eller ulykke. Mennesket er således sin egen skæbnes arkitekt. Da tanker afgør handlinger, er det essentielt at udvikle gode tanker. Selv onde mennesker er blevet transformeret under indflydelse af de gode og gudshengivne. Ratnakaara, den frygtede tyv, var et eksempel på en sådan transformation. Kontakt med vismænd ændrede ham til at blive den udødelige forfatter til Ramayana´en (Bogen om Rama´s liv). Når sindet vendes til Gud, bliver ens liv renset. Når vore tanker bliver renset, bliver vore liv transformeret til ideelle liv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. marts 2006.
Af alle de gaver, I modtager fra Gud, er den største Santosham (Tilfredshed). Det modsatte af Santosham er sorg, hvilket er resultatet af ønsker, der frembringer håb og næsten altid resulterer i skuffelse eller fortvivlelse. Et ønske skaber endnu et og formerer sig hurtigt til hundrede, selv hvis det er blevet opfyldt. Det kender ikke til retfærdiggørelse og har ingen ende. Derfor er Santosham Herrens højeste velsignelse, idet Han i Sin uendelige Kærlighed stopper denne uslukkelige tørst. Ingen velstand eller verdslig tilknytning kan være lige så effektfuld som den; Santosham er kulminationen af fuld tilfredsstillelse af ønsker og hellig mæthed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. marts 2006.
Det, folk i dag først og fremmest skal erkende og forstå, er de menneskelige værdier. Hvilken som helst position, man end måtte opnå, hvilken som helst uddannelse eller status, man har, så er det vigtigste grundlag forståelsen af, hvad det betyder at være et menneske. Denne menneskelighed kan kun udvikles ved spiritualitet. Hvis I tager et frø og planter det i en dåse, vil det rådne. Men hvis det samme frø plantes i jorden, vokser det til et træ. Menneskelighed udvikles ikke i en atmosfære af verdslige anliggender. Den vil kun vokse i en spirituel, etisk og retskaffen atmosfære.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. marts 2006.
Uddannelse uden visdom, visdom uden skelneevne, handling uden pli, akademisk viden uden dyb indsigt og forståelse, magt uden berettigede kvalifikationer, udtalelser ej baseret på Sandhed, musik uden melodi, forgudelse uden understøttelse af hengivenhed, en person blottet for sund fornuft og karakter, en elev ej udstyret med ydmyghed – disse tjener intet brugbart formål. Foruden viden, der stammer fra de hellige skrifter, bør man opnå visdom gennem erfaring. Viden uden personlig erfaring er nyttesløs.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. marts 2006.
Den viden, der relaterer til de vågne og sovende stadier, er ikke
permanent, den kommer og går. Den viden, der forsvinder, er ikke sand
viden. Jnana (Viden om den Højeste Virkelighed), vil aldrig forsvinde,
når først den er opnået. På den anden side vil uvidenhed aldrig vende
tilbage, når den har forladt et menneske. Således er det, der hverken
kommer eller går, Atma Tatwa (det Guddommelige Princip). Dette
Guddommelige Princip er overalt; der er intet sted, hvor det
Guddommelige ikke findes. Så hvor kan det Guddommelige komme fra eller
gå hen? Overgiv jer til det Guddommelige, der er allestedsnærværende.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. marts 2006.
Tid bevæger sig hurtigt lige som en hvirvelvind. Alles livslængde reduceres hvert øjeblik som en smeltende isblok. Derfor er det hvert enkelt menneskes pligt at realisere hensigten med livet og udnytte sin tid ved at udføre sine pligter og derved helliggøre sin eksistens. Når folk taler om menneskets begrænsning, hvad er det da, der binder mennesket? Mennesket kan kun frigøre sig, hvis det ved, hvad det er, der binder det. Den største grund til begrænsning er mangel på kendskab til sig selv. Et individ, der ikke er bevidst om sit sande Selv kan ikke undgå sorg. Så længe der er sorg, kan lyksalighed ikke opleves.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. marts 2006.
Den, der kontemplerer på Atma (Selvet) indeni og derved konstant nyder Atmisk Lyksalighed samt helliggør hvert øjeblik af sit liv ved at udføre gode handlinger, kaldes en Brahma-Nishta. Vedkommende indser, at den samme Atma findes i alle skabninger som Antaratma (Indre Selv), og aflægger alle egoistiske tanker. Det er en Brahma Jnana, en realiseret sjæl, der er bevidst om sandheden om, at det at holde andre i ære er at holde Herren i ære, og det at såre andre er at såre Herren. Sådanne personer udstråler Guddommelighed, skønt de er i en menneskelig krop.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. marts 2006.
Spiritualitet betyder ikke beskæftigelse med meditation, tilbedelse, osv. Den involverer total udslettelse af menneskets dyriske og dæmoniske kvaliteter samt manifestationen af dets iboende Guddommelighed. Når tilknytningerne og hadet, som mennesket er indhyllet i, bliver fjernet, vil menneskets iboende Guddommelighed, Sath-Chith-Ananda, manifestere sig selv. Der er ingen grund til at søge efter den allestedsnærværende Guddommelighed på noget specielt sted. Når I selv er Guddommelige, hvorfor så søge efter det Guddommelige andre steder? Det er et tegn på total uvidenhed.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. marts 2006.
Forstå den sandhed, at moral er det menneskelige samfunds største fornødenhed. I skal udføre jeres pligter og indfri jeres forpligtelser. I må forene jer og deltage i socialt arbejde. Enhed er styrke. Det fremmer alles velfærd. Hvis man ikke stræber efter enhed og fremskridt, hvordan kan man tjene samfundet? Hvad kan nogen udrette, hvis enhed mistes? Lad os antage, at der er tre personer i et hus, da kan der kun være fred i huset, hvis alle tre lever i harmoni. På samme måde er der i ethvert individs legeme tre størrelser: Manas (sindet), Vaak (talen) og Kaayam (kroppens aktiviteter). Det er kun, når disse tre størrelser fungerer harmonisk, at individet kan få fred. Hvordan kan fred opnås, hvis der er disharmoni imellem dem?
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. marts 2006.
Det mest nødvendige i dag er at fremme enhed. Uanset fysiske og ideologiske forskelle er Atma princippet fælles for alle. Det må forstås, at individer er en nødvendig del i forbindelse med samfund, ligesom de forskellige organer i en krop. Menneskeheden selv er et organ i Prakruthi (naturen) og naturen er et organ i Gud. Hvis dette nødvendige slægtskab forstås, hvor er så grunden til had? Ingen bør betragte sig selv som ubetydelig eller uvæsentlig. Hver og en, stor eller lille, er en vital del af helheden og er vigtig for, at den kan fungere korrekt ligesom alle delene i en raket. Selv hvis en lille del er defekt, kan det forårsage, at raketten eksploderer. På samme måde har hver enkelt skabning i det umådelige kosmos en betydelig rolle at udføre for at sikre dets rolige funktion.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. marts 2006.
Moral og helhed i samfund er baseret på spirituel bevidsthed. Kun spiritualitet kan bringe mennesket til den hellige vej, der leder til dets skæbne. Kun spiritualitet kan ophøje mennesket og hæve det til højere niveauer af bevidsthed. Den er midlet til at nå ægte national fremgang og velstand. Verdensfred kan kun sikres ved spiritualitet. Den er midlet for menneskehedens frelse. Hvis mennesket glemmer spiritualitet, lever det et kunstigt liv, kun baseret på verdslige fornøjelser.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. marts 2006.
At gennemgå Samskara (dannelse) gælder enhver ting i universet. Risen, der dyrkes og høstes kan ikke konsumeres, som den er. Skallen skal fjernes og herefter må den koges, så den bliver til ris. I forandringsprocessen til ris, er den oprindelige plante steget i værdi. Således gør en forandringsproces en ting mere brugbar og værdifuld. Hvis det er tilfældet med almindelige ting, hvor meget mere er det ikke nødvendigt for mennesket, der er vigtigere end alle dem, at gennemgå denne transformation? Derfor udtænkte de tidligere vismænd et system af Samskara´er, der ikke bare kan bruges til yderligere at udvikle de menneskelige kvaliteter, men også til at eliminere alle rester af dyrisk natur i mennesket. Det er en spirituel udviklingsproces, ved hvilken menneskets dårlige tendenser bliver udslettet og gode tendenser bliver indskærpet.
-SAI BABA
 

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. marts 2006.
Der er tre ting, der er nødvendige for at udrette noget i denne verden: Et: Kontrol over sanserne; to: Kontrol over sindet; tre: Opretholde perfekt legemlig sundhed. Det er kun, når alle disse tre nødvendigheder er til stede, at mennesket kan nå sine mål. Hvis ikke det lykkes nutidens menneske at opnå selv småbitte ting, skyldes det, at det er mangelfuldt i alle disse. For at tilegne sig disse tre, må mennesket praktisere Dharma (Ret Handling), som fastlagt af vismændene. Vedaerne (hellige skrifter) erklærer: "Yatho abhyudaya nisshreyas siddhih saa Dharmah" (det, der er fremmende for ens velbefindende nu og for eftertiden er Dharma). Dette kaldes for enhed i tanke, ord og handling. Dette er ægte ret handling. Hvor der ikke er overensstemmelse med det, man tænker, siger og gør, er ens liv meningsløst. Det er ved harmonien i tanke, tale og handling, at menneskets ægte værdi manifesteres.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. marts 2006.
Nu til dags er uddannede personer kun optaget af sit eget og sin families velbefindende og interesserer sig ikke for verdens velfærd. Uddannelse bør tage sigte på at få en person til at glædes ved at fremme alle menneskers velfærd. Når en person vokser op, udvikler vedkommende forbindelser med slægt, venner, lærere og mange andre. Det er gennem disse talrige forbindelser, at ens menneskelige kvaliteter udvikles. Uden disse forbindelser ville individet forblive på det dyriske niveau. Ens menneskelige natur udvikles af samfundet og kontakter med slægt, venner og andre. I må vise jeres taknemmelighed overfor dem alle ved at tragte efter deres velfærd.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. marts 2006.
Nutidens elever uddanner sig ikke for at få viden, men som et middel til at tjene penge eller udøve magt. Dette er ikke ægte uddannelse. Det er erkendelsen af ens spirituelle kerne, der udgør virkelig uddannelse. Verden har et svært behov for spirituel disciplin. Alt det onde, vi er vidne til i verden i dag, stammer fra et forvrænget uddannelsessystem. De såkaldt uddannede personer har ikke kontrol over deres sanser. Selvkontrol er det eneste middel til at nå virkelig lyksalighed. Det primære behov er udvikling af selvkontrol hos elever. De må under enhver omstændighed være i stand til at forblive fast i deres sind og ikke svingende i deres synspunkt. Dette kan kun opnås gennem spirituel disciplin.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. marts 2006.
Når ens tanker er rene og hellige, vil de krusninger, der strømmer fra sindet, fylde alle sanser og lemmer i kroppen fra hoved til tå med rene vibrationer. Den rene tanke, der indtager øjet, renser synet. Den samme tanke, der indtager øret, opmuntrer det til at lytte til hellige lyde. Ved at indtage munden frembringer denne rene tanke renhed i tale. Ved at gennemtrænge hænderne tilskynder den hellige tanke dem til at engagere sig i hellige handlinger. Når de hellige strømninger fra sindet kommer ind i fødderne, tilskyndes de til at tage på pilgrimsrejse. Hvis ens tanker er urene, tilskynder de sanserne til at deltage i ugudelige handlinger. Derfor bør folk ikke give plads til dårlige tanker, dårlige associationer eller dårlige forbindelser.
-SAI BABA
 

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. marts 2006.
Mennesker bør vende sig fra den verdslige vej, som fisk svømmer imod strømmen i en flod. Det er måden at realisere det Guddommelige på. Hvis I tillader jer at blive revet med af den verdslige strøm, kan kun en trist død møde jer. Uanset hvad verden end må tænke, drej aldrig væk fra den spirituelle vej. Når folk beder om frigørelse, bør de forstå, at frigørelse betyder Enhed med det Guddommelige. Bliv klar over jeres Guddommelighed. Da vil de verdslige tanker ikke komme ind i jeres sind. For at realisere denne Enhed med Gud, må man uophørligt gentage Herrens Navn. I må bede om visionen af Herren i jeres hjerte. Der bør ikke være plads til onde tanker og følelser.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. marts 2006.
Vi bør opgive alle forskelligheder, baseret på vor fødsel og position i livet og gentage Herrens Navn med intens Kærlighed og hengivenhed. Navnet skal først smelte den hengivnes hjerte, før Guds hjerte kan smeltes og den hengivne kan tiltrække Hans Nåde. Gud er lige glad med hvor længe og på hvilke måder, I har udført Sadhana (åndelige øvelser). Det, Han ønsker, er jeres oprigtige, helhjertede og intense Kærlighed til Ham.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. marts 2006.
Hvis I ønsker at indlede et nyt liv, behøver I ikke at vente på nytårets ankomst. Betragt hvert sekund som nyt. Helliggør hvert øjeblik af jeres liv. Dette må gøres ved at realisere enheden mellem Sath (Væren) og Chith (Den individuelle Bevidsthed). Når denne harmoni opnås, opleves Ananda (Spirituel Lyksalighed). Dette er den primære opgave før nogen anden. Hvert sekund bør betragtes som Guddommeligt. Denne Nytårsdag kommer og går, som det sker hvert år, men Gud hverken kommer eller går.
-SAI BABA

P.S. Når Sai Baba her taler om Nytår, skyldes det, at man i dag fejrer Ugadi. Ugadi markerer begyndelsen på hinduernes nye måne-kalender og at månens bane forandrer sig.
Det er en dag, hvor der bliver fremsagt mange mantra´er og laves mange forudsigelser for det nye år.
Sai Ram sboidk,
redaktøren
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. marts 2006.
Man bør aldrig tvivle på sin evne til at påtage sig en vis opgave. Hvis man har tillid til sig selv, kan man opnå alting. Vedanta (Vediske filosofi) erklærer, at en person, der tvivler på sig selv, aldrig kan realisere Atma (Selvet). Hvis man fortæller sig selv, at man ikke har en vis kunnen eller færdighed, vil det påvirke en i en negativ psykologisk retning. Oparbejd overbevisningen om, at I kan opnå alting, så vil I faktisk være i stand til at gøre det. En sand hengiven er en, der bestræber sig på at udvikle tillid til Selvet. Hvad end man giver sig i kast med, bør man gøre det med en Guddommelig og hellig følelse.
-SAI BABA
 

 

<<< TILBAGE