Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

maj 2006 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. maj 2006
Essensen af alle religioner, alle skrifters bud og hele menneskehedens mål er det samme. Men på grund af egoisme, snævertsynethed og egenkærlighed, bliver religion brugt som et påskud til at fremme forskelle og konflikter. Moral, integritet, retskaffenhed, godgørenhed, sandhed, overbærenhed og ikke-vold er alle religioners grundlæggende principper. Men som årene er gået, har menneskene glemt disse sandheder og har fremmet tendenser for forskel, hvor der bør være enhed. Som et resultat heraf, er respekt for de menneskelige værdier forsvundet. Det er absolut nødvendigt at forstå den Guddommelige Enhed, der gennemtrænger hele den tilsyneladende forskellighed i det menneskelige liv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. maj 2006
Fred kan ikke findes i den ydre verden, kun inden i en selv. Man må indse, at det Guddommelige gennemtrænger hele Universet. I dag er verden fyldt med strid. Det er ikke muligt at skelne mellem et menneske og en dæmon. Mennesket, der udviklede sig fra dyret, falder tilbage til det dyriske i stedet for at gå videre mod Guddommelighed. Menneskets primære pligt er at holde fast ved de menneskelige værdier, Sandhed, Retskaffenhed, Fred og Kærlighed. Men nutidens menneske er lukket inde i tilknytning og had. Det øjeblik, det befrier sig fra dem, vil det realisere sin Guddommelighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. maj 2006
Alt, man kan se i hele Universet, er en manifestation af Brahman (Guddommelighed). Nogle spørger: ”Hvordan kan vi små mennesker være ligeværdige med den altomfattende Brahman?” Dette er ikke korrekt. I er den almægtige, altgennemtrængende Brahman. På grund af jeres verdslige holdning, genkender I ikke Virkeligheden. I adskiller jer fra det Guddommelige. Alt, hvad I ser, er Brahman. At søge efter Gud som noget, der er forskelligt fra jer, er fejlagtigt. Men denne sandhed er ikke letforståelig for mennesket. Når I ser på havet, dets endeløse serier af bølger og det frådende skum på bølgerne, virker de alle som værende adskilt fra hinanden. Men sandheden er, at de alle er en. Vandet i bølgerne og i skummet kommer fra det samme hav og har de samme kvaliteter som havet.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. maj 2006
Man må skelne mellem spiritual Kærlighed og kærlighed eller tilknytning, der relateret til kroppen, sindet eller intellektet. Sidstnævnte er forbundet med verden og er en kilde til sorg. Sand Kærlighed er ren, uselvisk, fri af ego og er fuld af lyksalighed. Verdslige tilknytninger er på ingen måde kærlighed. De er forbigående, hvorimod den evigtvarende, sande Kærlighed opstår i hjertet. Hvordan kan det være, at mennesket ikke er i stand til at forstå denne altgennemtrængende Kærlighed? Det er, fordi menneskets hjerte er blevet goldt og forgiftet. Hjertet er fyldt med alle slags ønsker, og der er ikke plads til, at ren, uspoleret Kærlighed kan komme ind. Det er kun, når verdslige tilknytninger bliver fordrevet fra hjertet, at der vil være plads til, at sand Kærlighed kan leve og vokse i det.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. maj 2006
Der er fire slags kærlighed. Den første, Svaartha-Prema, er som en lampe, der er i et rum; den oplyser kun rummet. Denne selviske kærlighed omfatter en begrænset gruppe og udvides ikke til at omfatte andre. Samanjasa-Prema kan sammenlignes med lyset fra månen. Skønt månelyset kan ses alle steder, er det svagt. Denne slags kærlighed udvides til en større gruppe, men er ikke særlig intens. Den tredje er Paraartha-Prema. Den er som sollyset – meget strålende og spredes overalt. Men som solen, der forsvinder om natten, for igen at stå op ved daggry, kan denne kærlighed til tider synes at være fraværende, men den vil blive synlig igen. Den fjerde er Yathaartha-Prema eller Atma-Prema. Denne Kærlighed er til stede overalt, til alle tider og under alle omstændigheder. Dette er Guddommelig Kærlighed. Den er evig, udødelig og bor i alle. Når denne Kærlighed manifesteres af en person, vil denne opnå en fred, der overgår al forståelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. maj 2006
Moderprincippet er højhelligt. Moderen nærer barnet i sin mave og gennemgår alle prøvelser for at beskytte det. Der findes ikke større kærlighed i verden end moderkærlighed. For hver eneste person er moderen den første læremester. Det er af moderen, barnet lærer at sige dets første få ord, tage dets første få skridt og får de første lektioner i god opførsel. Det er derfor, forfædrene tildelte moderen den højeste æresplads og erklærede: "Mathru devo bhava" (Højagt moderen som Guddommelig).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. maj 2006
Ved konstant kontemplation på Gud drejes sindet væk fra verdslige ønsker. Det er måden at nå hinsides dualiteten af smerte og fornøjelse på. Mennesket må vågne af sin uvidenheds søvn og realisere sin Guddommelige kerne. Når verdslige ønsker reduceres, opleves lyksalighed. Menneskene bør sammen med ønskernes kontrol tillige gøre sig fri af Ahamkara (ego). Nutidens mennesker er fyldt med frygt, fordi de ikke har tillid til sig Selv. En fugl kan trodse en storm, fordi den har tillid til sine vinger. Men mennesket bukker under for den mindste modstand, fordi det ikke stoler på Åndens Kraft. Folk må først og fremmest stole på den Guddommelige Kraft. Med tillid til Selvet, bør de hengive sig til gode handlinger. Dette er livets formål. Hvert skridt, I tager, må bringe jer nærmere til Gud.
-SAI BABA

 

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. maj 2006
Gode kvaliteter kan kun opnås ved praksis. Skønt det kan synes svært, som at flytte en ting op ad bakke, må indsatsen gøres. Sadhana (åndelig beskæftigelse) må udføres med fuld tro og uden nogen som helst tvivl. Dyrk Kærlighed til Gud. Der er intet større end det. Som jeres Kærlighed bliver stærkere, vil Ånden i jer skinne klarere. Åndelig vækst kræver indskrænkning af ønsker. Herudover må I også skille jer af med tilknytninger og aversioner. Menneskets tre største fjender er Kama (ønsker), Krodha (vrede) og Lobha (grådighed). Ønsker ødelægger hengivenhed, vrede tilintetgør visdom og grådighed forgifter al handling. Disse tre laster udsletter Sath-Karma (gode handlinger) Upasana (hengivenhed) og Jnana (åndelig visdom). Den eneste måde at blive fri for dem er at brænde dem i Prema-Agni (Den Guddommelige Kærligheds Ild).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. maj 2006
Hvis I ønsker at leve et ideelt liv, må I følge det eksempel, Avatarerne (Guddommelige Inkarnationer) viser. Selvom Avatarer kommer i menneskelig skikkelse, bør I ikke ligestille Dem med almindelige dødelige. I den fysiske skikkelse kan de ligne hinanden. Men der er en fundamental forskel. I bør ikke forveksle bomuldsfrugten med mangoen. Når mennesket farer vild fra retskaffenhedens vej, kommer Gud i menneskelig skikkelse for at forbedre det. Fugle, dyr og insekter lever deres liv i forhold til deres specifikke natur. Det er kun mennesket, der har opgivet al retskaffenhed, glemt sin Guddommelige essens og degraderet sin menneskelige natur. Avataren skal beskytte de gode, forbedre de, der fejler og straffe de onde.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. maj 2006
Selvrealisering bør være målet for den menneskelige eksistens. Den skal nås gennem tre stadier: Selvtillid, Tilfredshed og Selvopofrelse. Mennesket bør anse sig selv som herre over kroppen, sanserne og sindet. Det må bruge intellektet for at opleve sin enhed med den Guddommelige, den kosmiske altgennemtrængende Bevidsthed. Flammen fra Prajnaana (konstant integreret opmærksomhed), der er i alle, er dækket af asken fra verdslige ønsker. Når asken blæses væk, frigør Brahmans ild sig i al Sin herlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. maj 2006
Folk bør opgive snævre ideer og følelser og vise medfølelse med deres medskabninger. Medfølelse er kendetegnet for Bhakti (hengivenhed). Ingen kan håbe på at glæde Gud uden at vise Daya (medfølelse) for sine medmennesker. Et kærligt hjerte er Guds tempel. Gud kan ikke bo i et hjerte uden medfølelse. Der er intet større i denne verden end Prema-drishti (følelsen af universel Kærlighed). Kun de, der ser Enheden i den tilsyneladende forskellighed, er gode. Mennesker må indse, at de er gnister af det Guddommelige. De må udvikle hellige tanker og leve ideelle liv. De må søge at fremme samfundets velfærd.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. maj 2006
At udvikle tilknytning til personer eller besiddelser er grunden til al sorg. Ved at reducere tilknytninger og udvikle Kærlighed til Gud, kan man reducere elendighed og opleve større lykke. Jo mere man elsker Gud, jo større bliver den lyksalighed, man oplever. Mennesker er kastet ind i elendighed, fordi de higer efter det fysiske i stedet for at længes inderligt efter Gud. Hvis mennesker transformerer deres begær efter materielle ting til begæret efter det Allerhøjeste, vil de nyde enorm lykke. Alt, der er nødvendigt, er at se det Guddommelige i alting. Dette er sand hengivenhed. Da vil arbejde forandres til tilbedelse og hver handling helliggjort.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. maj 2006
Mennesket må indse, at de fem grundelementer, der udgør Universets fundamentale materiale, er fælles for hele menneskeheden. Det bør se det Guddommelige i hvert eneste menneske. Dette er angivet i bønnen: Buddham Sharanam Gachchaami, Sangham Sharanam Gachchaami, Dharmam Sharanam Gachchaami. Bønnens mening er, at for at kunne opretholde Dharma (retskaffenhed), bør man bruge sin Buddhi (det oplyste intellekt) og deltage med tjeneste i Sangha (samfundet). Essentielt er mennesket er blevet udstyret med en krop for at udføre Dharma.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. maj 2006
Man bør være klar over, at kroppen kun kan være sund, så længe blodet er rent, virkelig lyksalighed kan kun opleves, når sindet er fyldt med tanker om Gud. Guddommelighed kan ikke opleves ved forsøg. For at opleve denne menneskets iboende Guddommelighed, er den kongelige vej spiritualitetens vej. De ni former for tilbedelse, der er nævnt i Skrifterne, afdækker ikke direkte Gud, men de viser vejen til Gud-realisation. Af disse er gentagelse af Herrens Navn den enkleste. For hvilken som helst form for tilbedelse, aflad eller meditation, man vil vælge, er grundlaget Herrens Navn. Gentagelse af Herrens Navn er essentielt for at krydse livets turbulente hav. Det er en båd, der kan bære jer over det dybeste ocean. Medens man gentager Herrens Navn, bør man være rolig og ren i hjertet. Pral og egoisme bør opgives.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. maj 2006
Menneskelivets sande mål er at kunne få visionen af Brahman (det Guddommelige) og smelte sammen med Det. Forfædrene erklærede, at der er tre stadier på vejen mod målet: Karma jignyasa, Dharma jignyasa og Brahma jignyasa (søgen efter åndelig viden gennem heltemodige handlinger, retskaffenhed og Guddommelighed). Ved Karma (handling) følger man Dharma (retskaffenhed og moral) og søger herefter at finde grundlaget for moral, der er Brahman (Gud). Man opdager, at moral og retskaffenhed forøger ens Ananda (lyksalighed) og at al Ananda overalt flyder fra selve Brahman. Da forstår man, at enhver handling uden denne bevidsthed er ufrugtbar og forårsager bindinger.
-SAI BABA

 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. maj 2006
Gå hinsides anekathwa bhava (følelsen af mangfoldighed) og dyrk ekathwa bhava (følelsen af Enhed) – det vil stoppe strid, grådighed, smerte og stolthed. Se alle væsener som manifestationer af den samme Guddommelighed. Føl, at grunden til, at I er i stand til at tale og gå, tænke og handle, skyldes den indvendige Gud. Forskelligheder, der forekommer jer der, hvor I kaster jeres blik, er illusoriske; I har endnu ikke udviklet den vision, der får jer til at forstå Enheden, der ligger under den tilsyneladende forskellighed. Fejlen er hos jer, ikke i verden. Verden er en; men hver enkelt får den til at betyde det, der glæder vedkommende mest. Hver enkelt ser den på sin egen måde og derfor synes den, som om den har mangfoldige facetter.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. maj 2006
Det er ikke nødvendigt at have rigdom, guld, luksus og komfort for at realisere Gud; ej heller er uddannelse en nødvendighed. Alt, der behøves, er sand hengivenhed. Uden renhed i tale, ord og handling er det umuligt at opleve det Guddommelige. Gud kan ikke realiseres ved pral og indbildskhed. Den basale nødvendighed er at skille sig af med egoisme og begærlighed, således at man kan engagere sig i handlinger i en ånd af ikke tilknytning. Hver eneste person er berettiget til at indlade sig på denne søgen uanset alder, race eller køn.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. maj 2006
Når forhindringerne på Sandhedens vej har lagt sig, opnås udfrielse. Det er derfor, moksha (udfrielse) er noget, der kan vindes her og nu; man behøver ikke at vente på opløsning af den fysiske krop for det. Handling må ikke føles som en byrde, for den følelse er et sikkert tegn på, at den specielle handling er uklog. Ingen gerning, der hjælper jeres fremskridt vil veje tungt på jer. Det er kun, når I går imod jeres allerinderste natur, at I føler det som en byrde. Der kommer en tid, hvor I ser tilbage på jeres præstation og sukker over al dens nyttesløshed. Overlad jeres sind til Herren før det er for sent og lad Ham forme det, som Han synes, er bedst.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. maj 2006
Giv jeres sind den opgave at tjene Herren, og det vil blive tæmmet. I giver kun guldsmeden smykker, der skal repareres eller omformes. Giv derfor også Herren jeres sind, der bestemt behøver at blive repareret, hvis ikke komplet rekonstrueret. Den skavank, der påvirker sindet, er illusion. Det er som en vild hund, der ikke vil tillade nogen at komme nær herren. Illusion er Herrens hund og derfor vil den ikke gøre jer fortræd, hvis Han beordrer den til ikke at gøre det. Måden at undgå denne hund på er derfor at kalde højt på herren, så han selv kommer og tager imod jer, det vil sige at bede til Herren om at skænke jer Sin Nåde.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. maj 2006
Alle må søge efter og finde svaret på spørgsmålet “Hvem er jeg?” Sanserne er ude af stand til at give svaret; faktisk er de begrænsede i deres egen funktion – der er lyde, øret ikke kan høre, farver, øjet ikke kan opfange og flere slags smag hinsides tungens smagsevne. De er ufuldkomne værktøjer til at studere den ydre verden. Hvordan kan de så tjene os i vores søgen efter det uhåndgribelige af Selvets indre verden? Kontempler på Sandheden om, at kroppen og Atma (Selvet) er adskilt. Denne øvelse er uundværlig for at realisere sandheden om ens Guddommelighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. maj 2006
I bør udvikle en opfattelse af uadskillelig tilknytning til Herren, der er jeres sande Selv. Hvis Han er en blomst, bør I føle, at I er bien, der suger nektar fra den; hvis Han er et træ, føl da, at I er slyngplanten, der klynger sig til det; hvis Han var en klippe, så føl, at I er en kaskade, der bruser over den; hvis Han var himlen, vær da en lille stjerne, der blinker på den; vigtigst af alt vær bevidst om Sandheden, at I og Han er knyttet sammen med den Højeste Kærlighed. Hvis I føler dette intenst, vil rejsen blive hurtig og målet kan let nås.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. maj 2006
Den bedste måde at skille sig af med svaghed på, er at angribe dens rødder – den fejlagtige opfattelse, at I er kroppen med et navn og en form, de fem sanser, intellektet og sindet. Faktisk er disse ligesom bagage. Siger I ikke: ”Min næse, mit sind, min hånd, min fornuft”, ligesom I siger: ”Min bog, min paraply”? Hvem er dette ”Jeg”, der kalder alt dette ”mit”? Det er jeres sande ”Jeg”. Det var der, da I blev født og også, når I sover og glemmer alt, selv jeres krop. Det ”Jeg” kan ikke skades; Det forandrer sig ikke, Det har hverken fødsel eller død. Find den disciplin, der kan gøre jer bevidst om denne Sandhed, og I vil for altid være frie og glade. Det er den sande Vidya, Atmavidya (Viden om Selvet), som vismændene har samlet til jer efter intenst aflad og kontemplation.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. maj 2006
Frigørelse er ikke andet end bevidsthed om Sandhed, illusionens skaller, der fjernes fra øjet; det er ikke enemærker for nogle få erfarne spirituelle aspiranter. Ligesom floden mister sin form, sit navn og sin smag i havet, opløses navn og form, talenter og attituder. I er ikke mere et adskilt individ. Regndråben er opløst i havet, hvorfra dråben kom. Selvfølgelig var der ikke trældom på noget tidspunkt og intet fængsel; der var kun en opfattelse i sindet om, at man var bundet, at man var i fængsel, at man var indsnævret og begrænset.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. maj 2006
Tungen er hjertets rustning; den beskytter ens liv. Høj og uansvarlig tale, fuld af vrede og had, indvirker på menneskets helbred. Den frembringer vrede og had i andre. Tavshed siges at være guld. Det stille menneske har ingen fjender, skønt det måske heller ikke har mange venner. Det har lejlighed til at dykke ind i sig selv og undersøge sine egne fejl og mangler. Det har ikke mere lyst til at søge dem i andre. Hvis jeres fod glider, får I en skade; hvis jeres tunge fortaler sig, skader I nogens tro eller glæde. Den skade kan aldrig rettes igen; det sår vil altid være betændt. Brug derfor tungen med stor omhu. Jo blidere jeres tale, jo mindre I taler, jo sødere I taler, jo bedre vil verden blive.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. maj 2006
Der er ingen mening i at tilbede Gud som Sathyaswaroopa (legemliggørelsen af Sandhed) og ikke holde sig til sandhed i dagliglivet. Dharma (retskaffenhed) er baseret på Sandhed. Denne retskaffenhed udspringer fra hjertet. Retskaffenhed fremmer indre tilfredshed. Det er et udtryk for selvbevidsthed. Hav tillid til stikordene fra denne Guddommelige bevidsthed. Ingen bør handle imod sin samvittigheds principper. At handle imod samvittigheden er ondt; handling, der er baseret på samvittigheden, er korrekt. Sand tilbedelse består derfor i at gøre det, der er korrekt, det, jeres samvittighed fortæller jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. maj 2006
Den smerte, andre lider af, og som I forsøger at lindre, er i virkeligheden jeres egen smerte. Når I lindrer en andens smerte, er det jeres egen lidelse, der holder op. Tjeneste kan kun være effektiv, hvis følelsen af ”jeg” og ”min” giver plads for ”Han” og Hans”. Det er, når jeres opmærksomhed er domineret af kroppen og dens behov, at egoisme vokser i styrke. Når I retter jeres opmærksomhed til Antaratma (det indre Selv), der er Gud, da finder I den samme Gud i alle og en bølge af ærefrygt fylder jer og helliggør enhver af jeres handlinger.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. maj 2006
Menneskets handlinger er relateret til ønsker og aversioner. De er årsagen til dets glæder og sorger. Hele verdens lidelser stammer fra menneskenes onde tanker og gerninger. Det er kun, når mennesket bliver transformeret, at samfundet kan transformeres og verden bliver reformeret. Mennesket bruger ikke sine sanseorganer korrekt. Det har øjne, men ser ikke, hvad der er godt. Det har ører, men lytter ikke til det, der er godt. Der er kun en måde at korrigere det på. Det må vises den spirituelle vej og hjælpes til at udvikle dyderne Sandhed, Kærlighed og selvopofrelse. Det må vænnes af med selviske aktiviteter, fra arrogance og stolthed. Dets sind, der er den virkelige synder, må renses for alt ondt. Man kan kun opnå virkelig fred og glæde, hvis man vender sine tanker hen imod Gud og væk fra verden.
-SAI BABA
 

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. maj 2006
I kernen af dette univers er Paramatma (det højeste Selv), der er hinsides sindets opfattelse. Både de, der erkender det og de, der ikke erkender det, er udsprunget fra den samme ene udelelige Bevidsthed. Hver enkelt er fuldstændig og komplet i sig selv. Den individuelle bevidsthed er manifestationen af den kosmiske Bevidsthed. Når det materielle slør falder væk, smelter det sammen med dets kilde. Vedaerne erklærer: ”Det er fuldstændigt; dette er fuldstændigt. Fra det fuldstændige opstår det fuldstændige. Når det fuldstændige bliver fjernet fra det fuldstændige, forbliver det fuldstændige fuldstændigt.” Så Kosmos, verden, den individuelle – alle er legemliggørelser af det Fuldstændige. Alt dette er faktisk Brahman (Gud). Opmærksomheden om det iboende Universelle kan kun udvikle sig i mennesket, når ”jeg”-bevidstheden bliver transcenderet.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. maj 2006
Det er virkeligt gribende at se folk blive offer for sindets luner og bringe ulykke i stedet for at bruge intellektet til at skelne mellem det foranderlige og det bestående. Sindet bør kontrolleres af intellektet. Ellers vil dårlige beslutninger, ført ud i handling, resultere i sorg. Beslut jer for gode handlinger og høst glæde. Selvfølgelig kan man, hvis man kan modstå ønsker og tendensen til at følge dem, nyde uafbrudt fred. Hvis sindet bliver sluppet løs og givet herredømmet, bliver mennesket drevet fra det ene ønske til det andet. Det mister sin selvrespekt. Det tilsidesætter lov og retfærdighed, ordentlig opførsel og almindelig social adfærd. Dets liv bliver en hektisk faren fra sted til sted og genstand til genstand. Kun ikke-tilknytning kan give lykke. Thyaga (afkald) er den sande yoga (disciplin).
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. maj 2006
I bærer briller med farvede glas og ser alting igennem disse briller. Korriger jeres udsyn; verden bliver korrigeret. Reformer jer selv; verden bliver reformeret. I skaber verden med jeres valg. I ser mange, fordi I søger de mange, ikke den Ene. Prøv at indbefatte de mange i den Ene – jer selv og andre, familien, omegnen, samfundet, staten, nationen, verden. Dette er Kærlighedens disciplin, for Kærlighed er udvidelse. Individet må gøres Universelt og udvides til Vishwaswaroopa (det kosmiske Selv).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. maj 2006
Prakrithi (verden), vi ser rundt om os, kan ikke give os lykke. De oplevelser, Prakrithi giver os i det vågne stadie, bliver udslettet i drømmestadiet, og oplevelserne i drømmestadiet ophører, når vi vågner op fra drømmen. Drømmeoplevelserne er jeres eget værk. Og sådan er de vågne oplevelser også! Oplevelserne i verden er intet andet end en genspejling af vort sind og refleksion af vore egne indre tanker. Som tanken, således synet. Farven på jeres brilleglas bestemmer farven på de ting, der dukker op for jer. Hvis I bærer røde glas, vil alting synes rødt. Hvis I bærer grønne glas, vil alting synes grønt. Rene tanker får verden til at synes ren. Hvis I ser på ting med Prema, med et elskende hjerte, vil I anse hele verden, hele Skabelsen som en genspejling af Prema (Kærlighed).
-SAI BABA
 

 

 

<<< TILBAGE