Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

juni 2006 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. juni 2006
En “Manishi” (almindeligt menneske) bliver transformeret til en ”Maharishi” ved at engagere sig i uselvisk tjeneste. Sandt at sige kan den værdi, der kan opnås ved tjeneste, ikke nås selv ved at praktisere streng spartanskhed. Tjeneste bringer mennesker tættere til hinanden og fremmer hengivenhed og venskab. Uden denne følelse af venskab og kærlighed for sine medmennesker kan man ikke opnå et fortroligt forhold med Herren. Sæt den følelse i jeres hjerte, at den tjeneste, I yder til jeres medmennesker, er tjeneste til Gud.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. juni 2006
Floden stræber, længes og kæmper for at smelte sammen med havet, fra hvilket den er kommet. Den har altid denne fuldbyrdelse i sin bevidsthed. Den forsøger at gøre sig selv ren og gennemsigtig, så den kan blive budt velkommen af sit udspring. Den overvinder ethvert vanskeligt terræn for succesfuldt at rejse hen imod sit mål. Mennesket må også benytte alle de fysiske, mentale, intellektuelle og moralske evner, Gud har givet det, så det kan rejse til Selvrealisationens mål.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. juni 2006
Kærlighed er iboende mennesket, men som et frø, der skal næres med vand, må Kærligheden i mennesket også plejes med dedikeret tjeneste. Kærlighed er en hellig kvalitet. Kærlighed er som nektar. Et menneske, der har smagt den Guddommelige Kærligheds sødme, vil ikke ønske noget andet i verden. Livet må være en konstant manifestation af Kærlighed. Nu til dags bliver kærlighed udtrykt på en hæmmet, egoistisk måde. Den er nødt til at blive udtrykt i form af tjeneste til samfundet. Derved bliver Kærlighed en gensidig, altid udvidende oplevelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. juni 2006
At blive født som menneske er en sjælden og unik mulighed. For mennesket er udstyret med intellektets skelneevne, evnen til at udtænke det bedste blandt alternative måder at handle på. Tungen, der ikke gentager Guds navn, hånden, der ikke kender til godgørenhed, årene i livet uden fred i sindet, talenter, der ikke bliver udnyttet, et liv, der ikke har samlet visdom, et tempel, hvor der ikke er en atmosfære af ærbødighed, tale, der ikke viderebringer viden – alt dette er intet værd.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. juni 2006
Misundelse og grådighed udspringer fra egoet og må omhyggeligt iagttages og kontrolleres. Som haletudsens hale vil egoet falde væk, når man vokser i visdom. Det skal falde væk; hvis det bliver skåret af, vil den stakkels haletudse dø. Så lad være med at have bekymring om egoet; lad visdom udvikles, kontempler på den objektive verdens flygtige natur. Da vil egoets hale ikke længere være tydelig.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. juni 2006
Det er ikke nødvendigt at have rigdom, guld, luksus og komfort for at realisere Gud; ej heller er uddannelse en nødvendighed. Alt, der behøves, er sand hengivenhed. Uden renhed i tale, ord og handling er det umuligt at opleve det Guddommelige. Gud kan ikke realiseres ved pral og indbildskhed. Den basale nødvendighed er at skille sig af med egoisme og begærlighed, således at man kan engagere sig i handlinger i en ånd af ikke tilknytning. Hver eneste person er berettiget til at indlade sig på denne søgen uanset alder, race eller køn.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. juni 2006
Søg og forbliv i godt selskab; hold forbindelse med de hellige. Ved at være imellem sådanne spirituelle helte, kan I kæmpe mod det onde med større chance for at få succes. At være i selskab med de hellige er som bidslet og hovedtøjet for den udisciplinerede livlige hest, diget og kanalen for den rasende flod. Værdien af hellige steder består kun af dette: Beslægtede energier samler sig der og bidrager til at intensivere den spirituelle længsel. I kan få blid og støttende rådgivning på sådanne steder og styrke jeres tro og hengivenhed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. juni 2006
Mennesket kan ikke opnå noget som helst i verden uden at have Herrens godkendelse. Det Guddommelige er basis for alt. Men mennesket bilder sig imidlertid ind, at det er det, der gør alting. Denne stolthed er grunden til dets ødelæggelse. Det er grunden til dets frustration og skuffelse. Nutidens menneske baserer sit liv på naturen og glemmer hermed Gud. Dette er en alvorlig fejltagelse. I må tro på Gud, universets Skaber, og derefter nyde, hvad naturen giver. Tro på Gud er menneskets primære fornødenhed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. juni 2006
Upanishaderne erklærer, at udødelighed kun kan erfares ved Thyaga (afkald eller opofrelse). Dette afkald betyder ikke at opgive familie og hjem, slægt og venner. Det betyder at opgive verdens foranderlige og ubestandige ting. Dette kræver skelnen mellem det, der er bestandigt og det, der er forgængeligt, hvad der er godt og hvad, der er dårligt. Kun da kan mennesket erfare det Guddommelige princip inden i sig.
-SAI BABA
 

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. juni 2006
Nutidens menneske har glemt sin sande nature og opfatter kun verden gennem sanserne og sindet. Verden er virkningen, til hvilken Brahman (Gud) er den primære årsag. Sandt at sige er virkningen ikke forskellig fra årsagen. Millionerne af levende væsener er som grene, kviste og blade og Brahman er frøet, fra hvilket træet er blevet til virkelighed. Den, der ved dette, har forstået Vedaerne (hellige skrifter).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. juni 2006
Nutidens menneske banker på alle andre døre end Guds dør. Nutidens menneske beder kun til Gud for at få verdslige ejendele. Mennesket bør søge gaven fra den spirituelle viden, der kan bringe livet til fuldbyrdelse. Alligevel har nutidens menneske opnået kyndighed i forskellige færdigheder og har behersket mange vidensfelter, men det har ikke opnået freden, der er dets ret. Videnskab kan kun give midlertidig verdslig komfort; kun spiritualitet kan give jer vedvarende lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. juni 2006
I er den uudslettelige Atma (Selvet), intet kan afskrække jer. I jeres drøm lider I så meget på grund af ildebrand, oversvømmelser, fornærmelse, tab af penge osv. Men når I vågner, er I overhovedet ikke anfægtet. Når disse hændelser sker i det vågne stadie, føler I jer plaget. Men lad Mig fortælle jer, at ud fra Virkelighedens stadie har selv det vågne stadie lige så lidt gyldighed. Det er ikke det virkelige ”jer”, der gennemgår alt dette. Opgiv illusionen om, at I er denne fysiske eksistens og I vil blive virkeligt frie.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. juni 2006
Mennesket indeholder tre ting – handling, kendskab og væren. Når kroppen handler alene uden hensyn til sindet og Atma (Selvet), vil en sådan person blive anset for at være på det dyriske stadie. Når sindet handler i samarbejde med kroppen uden hensyn til Atma, vil det forhold beskrives som dæmonisk. Når mennesket handler i overensstemmelse med Atma, opnår det enhed med det Guddommelige. Mennesket har disse tre potentialer i sig, og derfor kan det manifestere sig som et dyr, en dæmon eller Gud.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. juni 2006
Den uløselige forbindelse mellem den fænomenale verden udenfor og bevidsthedens verden indenfor forstås ikke rigtigt af almindelige folk. Nedsunket i ønskerne om nydelsen af verdslige glæder, forsøger de ikke at opdage den bundløse glæde, der kan opnås fra den indre sjæl. Dette er fordi alle sanseorganerne kun er åbne for oplevelser udefra. Kun nogle få udvikler den indre vision og nyder den spirituelle lyksalighed indeni.
-SAI BABA

 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. juni 2006
Søg altid Lyset; vær fuld af selvtillid og gejst. Giv ikke efter for fortvivlelse, for det kan aldrig give resultater. Det gør kun problemet værre, for det formørker intellektet og bringer jer i tvivl. I må meget entusiastisk vælge vejen med Sadhana (åndelig øvelse). Halvhjertede, tøvende skridt vil ikke give frugt. Det er som at rengøre et sølet område med en vandstråle. Hvis strømmen i strålen er langsom, kan sølet ikke rengøres. Strålen må flyde fuldt og hurtigt og drive alting foran sig, således at sølet bliver fjernet uden at efterlade et spor.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. juni 2006
Tjeneste til Gud er altid blevet beskrevet som Bhakti (hengivenhed). Den hengivnes hjerte flyder over af kærlighed til Herren ved konstant at huske på og gentage Hans navn. Ud af denne kærlighedsstrøm opstår hengivenhed. Den, der bliver plejet af hengivenhedens nektar ønsker ingenting. Kendetegnet på sand hengivenhed er at være uanfægtet af glæde eller sorg, gevinst eller tab, ris eller ros, at være sikker og urystelig i troen. Hengivenhed, tilknytning, begær er naturligt for mennesket. Men når disse kvaliteter bliver rettet hen imod Gud og når man konstant er beskæftiget med gode handlinger, vil disse kvaliteter udvikle renhed og blive hellige. Da bliver man ikke bare en stor sjæl, men Gud Selv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. juni 2006
Kroppen og sindet er tæt indbyrdes forbundne og begge får næring fra maden. Derfor har mad betydelig indflydelse på individets karakter og skæbne. Som maden, så sindet; som sindet, så tanken; som tanken, så handlingen. Alt, hvad der opfattes af sanserne, udgør ”mad”. For en Sadhaka (åndelig aspirant) bør det, der indtages altid være satvisk, dvs. rent og moderat. Lydene, det, der ses, indtrykkene, ideerne, lærdommene, kontakterne – alt må fremme ærefrygt, ydmyghed, balance, ligevægt og enkelhed. Det er kun den satviske ”mad”, der holder sindet på ret køl, fuldt koncentreret på Atma (Selvet), på hvilket man må kontemplere for at opnå fred.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. juni 2006
I jeres søgen efter mental fred bør I ikke kun være interesseret i jeres egne behov. Udover at en sådan søgen, der er en indikation på intens selviskhed, er den også nyttesløs. Er det muligt for et enkelt individ at opnå fred alene? Hvis der er kaos og uro hele vejen rundt om jer, hvordan kan kun I have fred? Jeres fred er afhængig af fred i familien, i samfundet og i verden. I må udvikle den indstilling, at jeres individuelle fred er intimt forbundet med freden i verden. De ældgamle erkendte denne dybe sandhed og derefter foreskrev den universelle bøn - "Loka Samastha Sukhino Bhavanthu" (Må alle væsener i alle verdener være glade).
-SAI BABA


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. juni 2006
Det er tilknytning til ejendom eller position, født af følelsen af begærlighed, der er årsagen til menneskets sorg og ulykke. Mennesket må stræbe efter at blive af med denne følelse af ”jeg” og ”mit” for at opleve vedvarende lykke. Når alt synes at gå godt, glemmer mennesket alting, inklusive sig selv. Dets ego bliver oppustet som et resultat af dets præstationer og erhvervelser. Det bør indse, at det kun er en midlertidig modtager af det, det besidder og ikke har nogen permanent ejendomsret til det. Det bør anse styrke eller position som et moralsk ansvar, der indebærer forpligtelsen til at udføre de opgaver, der er forbundet med det. Det er kun, når alle handlinger bliver gjort i denne ånd af moralsk nødvendighed, at mennesket kan opleve ægte lykke og tilfredshed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. juni 2006
Vedanta (Vedisk filosofi) erklærer: "Brahman (Gud) er Sandhed; kosmos er illusorisk". Jeres primære interesse bør være at forstå, om I er virkelige eller uvirkelige eller hvad, der er virkeligt i jer og hvad, der er uvirkeligt. Det er kun, når I har indset sandheden om jeres egen eksistens, at I kan opleve verden som illusorisk og jeres eget Selv som den eneste virkelighed. De realiserede personer siger: ”Jeg er Brahman”. Hvorfra er dette udsagn opstået? Hvad betyder det? Det er et spontant udtryk og ikke resultatet af en tanke eller følelse. ”jeg’et” er grænseløst uendeligt. Når det begrænsede individ smelter sammen i det uendelige ”Jeg”, er der kun ”jeg’et” tilbage.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. juni 2006
Gode Sankalpas (tankeimpulser) kan fremkalde det bedste i mennesket og hjælpe det til at bruge al sin mentale styrke på at være glad. Skibene på havet bliver af kompasset ledet i den ønskede retning; uden det risikerer de at blive gjort til vrag på klipper eller isbjerge. Mennesket må sejle sikkert over Samsaras hav (den verdslige eksistens). Derfor behøver det et etpunktet, uanfægtet sind til at lede og beskytte sig. Mennesket bør genkende dårlige Sankalpas, så snart de opstår og gøre dem virkningsløse ved systematisk udvikling af velgørende Sankalpas. Disse kan senere alene redde en person fra ulykke og give Prasanthi (dyb indre fred).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. juni 2006
Vi bliver, hvad vi tænker. Ved konstant tanke på et ideal, bliver det præget i vort hjerte. Når vi hele tiden fæstner vore tanker på det onde, andre gør, bliver vort sind forgiftet af det onde. Modsat, når vi fæstner vort sind på andres dyder eller velbefindende, vil vort sind blive renset for det forkerte og nærer kun gode tanker. Ingen ond tanke kan gennemtrænge sindet hos en person, der helt har overgivet sig til kærlighed og medfølelse. Tankerne, vi tillader os, former vores natur; sammen med andre, påvirker de os også.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. juni 2006
I må forstå, at Bhajan (hengiven sang), Namasmarana (gentagelse af Guds Navn) og Puja (rituel tilbedelse) ikke er til for at glæde eller tilfredsstille Gud, men for vor egen åndelige udvikling. Jævnligt smigrer folk de rige og magtfulde – specielt hvis de er ansat hos dem, eller de står i gæld til dem på grund af dyrebar hjælp - for at tilskynde dem til at skænke dem gaver. Men Gud skænker ikke nåde til folk, fordi de synger Hans pris. Ej heller er Han utilfreds med dem, fordi de ikke forguder Ham. At kontemplere på det Guddommeliges egenskaber gør os i stand til at dvæle ved idealer, der højner os og bringer os nærmere til Guddommeligheden, der er vor natur.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. juni 2006
Som forberedelse til Seva (uselvisk tjeneste) må I opnå renhed i hjertet. I må undersøge jeres motiver og evner, jeres intentioner og kvalifikationer og find ud af, hvad I for jer selv håber at opnå gennem Seva. I bør opstøve ethvert spor af egoisme samt ønsket om berømmelse. I må gøre jer fri af al følelse af mit og dit og brænde stoltheden, der kommer fra følelsen af, at I ofrer tjeneste til nogen, der er fattigere og mindre heldige, til aske. Opgiv stolthed over status, rigdom, uddannelse og position og praktiser ydmyghed, lydighed, disciplin og medfølelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. juni 2006
Uddannelse bør lede til oplysthed; uvidenhedens mørke og tvivlens tusmørke vil flygte overfor den glans. Da er det let at udvikle gode tanker og følelser i hjertet, der således er oplyst. Uddannelse slutter ikke med ophobning af information; den må resultere i ændring af vanerne, karakter og stræben for individet. Viden må testes i det daglige liv. Nu til dags har mennesket ingen anelse om den mest værdifulde arv, det har inden i sig. Det er interesseret i alle andre undtagen sit eget Selv. Hvis det bare bliver klar over sit Selv, kan det yderligere få umådelig styrke, vedvarende fred og stor glæde tilført sig.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. juni 2006
Der er intet væsen uden et lille spor af kærlighed. Kærlighed leder til Ananda (Højeste lyksalighed), ren og vedvarende. Mange søger denne Ananda gennem deres relationer til andre individer, andre prøver at opnå den ved at samle sig berømmelse, styrke og rigdomme og nogle få andre forsøger at opnå den ved forsagelse af materielle ejendele og ønske efter verdslige fornøjelser. Kun ikke-tilknytning kan give Ananda. Upanishaderne (hellige skrifter) erklærer, at kun Thyaga (opofrelse) kan garantere Amrithathwa (Udødelighedens lyksalighed). Man må opgive al tilknytning og hengivenhed og således frigjort installere Gud i al Hans pragt. Dette er den eneste måde til at vinde evigtvarende, uformindsket Ananda.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. juni 2006
Skyd ikke skylden på Gud for jeres ulykker. Når alting går godt, siger I, at Gud er kommet nær jer; når noget går dårligt, siger I, at Han har forladt jer og taget langt væk! Gud flytter ikke væk eller nær. Distancen mellem Ham og jer er som distancen mellem jer og Ham. Han er alle steder. Han er altid i jeres hjerte. Find Ham der. Realiser Ham som værende det nærmeste og dyrebareste for jer. Han er jeres eget Selv, hverken forfærdelig eller blid, men simpelthen ”er”.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. juni 2006
Mad er en vigtig faktor, der afgør årvågenhed eller ladhed, bekymring og ro, menneskets skarpsind eller sløvsind. Når sindet får Rajasisk (opildnende) mad, der tilskynder til lidenskab og følelser, aktivitet og spænding, galoperer det ind i verden med begærets impulser. Det bringer mennesket ind i lidelsens morads. Når det får med Tamasisk (sløvende) mad, der sløver og fremmer ladhed, bliver sindet afstumpet, inaktivt og ubrugeligt til at kunne højne mennesket. Enhver af menneskets handlinger er afhængig af den energi, det modtager fra indtagelsen af mad. Succes´en med Sadhana (åndelige øvelser) afhænger af kvantiteten og kvaliteten af den mad, der indtages af Sadhaka´en (den åndelige aspirant).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. juni 2006
Uden urokkelig tro på den alvidende Gud bliver livet uinteressant og kedeligt, formørket af den altid tilstedeværende skygge af fortvivlelse og undergang. Kærlighed til Gud og frygt for synd er de to primære behov for et lykkeligt liv. Uden disse to bliver mennesket et monster. Mennesket må altid være parat til at ofre sine selviske behov af hensyn til det større samfund. Der er intet så glorværdigt som forsagelse. Vær ærlig, vær ikke-tilknyttet og gå fremad med Gud installeret i jeres hjerte for at ofre jeres talenter og færdigheder i udførelsen af jeres pligter. Stræb ikke kun for jeres egen lykke, men stræb efter alles lykke.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. juni 2006
Gud vil kun reagere på jeres bønner om lindring, når I reagerer forstående på andres behov. Livet bør ikke spildes med selviske aktiviteter, blind for andres sorg og døv for andres klager. Behandl glæde og sorg på samme måde – dette er ifølge Herren Krishna Samathwam (sindsligevægt). Praktiser denne sindsligevægt – dette er måden at vinde Hans Nåde på. I bliver måske ikke belønnet materielt for jeres medfølende handlinger, men der er ingen større belønning end glæden, I opnår ved at lindre andres sorg.
-SAI BABA
 

 

 

<<< TILBAGE