Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

juli 2006 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. juli 2006
Ingen kan komme ind på en videregående uddannelses-institution, før skoleuddannelsen er fuldført. Adskillige stadier skal gennemgås. På samme måde har vi på den spirituelle vej stadiet med arbejde, tilbedelse, visdom og opofrelse. Opofrelse kan sammenlignes med en moden frugt, der falder ned fra et træ, idet den ofrer sin hengivenhed og tilknytning. Arbejde er for det fysiske plan, tilbedelse for det mentale plan og visdom for det spirituelle plan. Gennem Karma (skæbnebestemte opgaver) opnås renhed i sindet. Gennem Upasana (hengiven tilbedelse) fremmes etpunktet koncentration i sindet. Og gennem Jnana (visdom) opnås Moksha (udfrielse). Alle skal gennemgå disse tre stadier.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. juli 2006
Gud er inkarneret Kærlighed. Denne Kærlighed skinner på samme måde i ethvert menneske. Duften fra en blomst forbliver den samme, hvad enten den bliver holdt i den højre eller venstre hånd. På samme måde adskiller Gud ikke nogen som favoriserede eller udelukkede. Men snæversynede personer har ikke let ved at få fat i det Guddommeliges upartiskhed. Enhver forstår Guds kræfter og egenskaber i forhold til sine egne begrænsede begreber og erfaringer. Afhængig af det, de selv kan lide og ikke lide, tildeler forskellige mennesker det Guddommelige de forskelligheder, der eksisterer i deres egne sind. Gud skelner ikke imellem sådan noget som godt eller dårligt, det tiltalende og det uønskede, det onde og det dydige. Sandeltræet giver endda sin duft til øksen, der fælder det. På samme måde er Gud altid parat til at elske, pleje og beskytte enhver på lige grundlag.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. juli 2006
Folk påstår, at de giver ofre til Gud endda uden at vide, hvor Han er. Selv når Herren er lige ved siden af mennesket, søger det efter Gud over hele verden. Man må rense sin bevidsthed i stedet for at blive ledt på afveje af det ydre. I må rette jeres opførsel og handlinger, fordi alting afhænger af jeres handlinger. At følge den rette vej med et rent hjerte kræver, at I må anse jeres liv for guddommeligt. Alle åndelige discipliner må udføres kun til det formål. Alle bønnerne, Japa (gentagelse af Guds navn) og Pooja (rituel tilbedelse), der ofres, har kun til formål at rense hjertet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. juli 2006
Hvilke talenter en person end måtte besidde, skal de dedikeres til tjeneste for menneskeheden, faktisk til alle levende væsener. Deri ligger fuldkommengørelsen af livet. Alle mennesker er slægt, skabt af de samme fem elementer med den samme guddommelige essens iboende. Tjeneste for jeres medmennesker vil hjælpe jeres guddommelighed til at blomstre, for tjeneste for mennesket er tjeneste for Gud. Gud residerer i hjertet i alle mennesker og alle levende væsener, i enhver sten og stub. Lad hver eneste handling være en blomst, der ofres for Guds fødder, fri af de krybende orme fra misundelse og egoisme og fuld af kærlighedens og opofrelsens duft.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. juli 2006
Det, I anser for virkeligt, er uvirkeligt. Det, I tror, er uvirkeligt, er den eneste Virkelighed. Kun Gud er den eneste evige Virkelighed. Glem ikke denne sandhed. Det, I anser som virkeligt i det vågne stadie, eksisterer ikke i drømme-stadiet. Det, I oplever i drømme-stadiet, er ikke virkeligt i det vågne stadie. Selvom der kan være sådanne forskelle mellem to bevidstheds-stadier på en enkelt dag, er det svært for mennesket at acceptere den evigt foranderlige, ubestandige fænomenale eksistens.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. juli 2006
I verden i dag findes der mennesker med velstand, styrke, uddannelse og fortrin. Men der er få, der har erkendt Selvet. Når Selvet ignoreres, til hvilken nytte er alle andre ejendele, der er midlertidige og flygtige? Til hvilken nytte er viden om verden, hvis I ikke er bevidst om jer selv? Det er derfor Vedanta (vedisk filosofi) opfordrer hver eneste til at erfare sandheden om sig selv. Viden om sig Selv er nøglen til al viden. Til dette må I finde den rigtige person til at lære jer måden at opdage jeres sande Selv på. Hvis I ikke er parat til at gennemgå denne undersøgelse af jer selv, så lad tro udvikles – hvis ikke på Gud – da i det mindste på jeres eget Selv. Det menneske, der ikke tror på sig selv, kan ikke tro på nogen; det kan ikke tro på Gud. Gør Vishwasa (tro) til jeres livsånde (Shwasa).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. juli 2006
Da Sri Krishna blev vejet på en vægt, kunne alle Sathyabhama´s juveler ikke udligne Hans vægt. Da kom Rukmini og erklærede, at alene gentagelsen af Krishna’s navn ville svare til Hans vægt. Ved gentagne gange at ofre et blad, en blomst eller lidt vand, vil vægten vippe hen imod Krishna. Idet hun sagde det, lagde hun et Tulasi (basilikum) blad på vægten. Og se! Den gik nedad. Tulasi bladet bar den fulde vægt af Rukmini´s grænseløse kærlighed til Krishna. Alle Sathyabhama´s juveler var til ingen nytte. Men Rukmini´s påkaldelse af Krishnas navn og ved at ofre Tulasi bladet med et kærlighedsfyldt hjerte vippede vægten hen imod Krishna. Således er kraften af Herrens navn og et kærlighedsfyldt offer til Herren. Herren bliver ikke påvirket af rigdom eller uddannelse, styrke eller position. Kun kærlighed kan bevæge Ham.
-SAI BABA
 

 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. juli 2006
De fleste mennesker i verden forstår ikke formålet med livet. Optaget af den ydre verdens aktiviteter tragter mennesker ikke efter at udforske Atma´s (Selvets) indre rige. Hvis man står ved havets kyst, kan man kun se bølgerne på overfladen og ikke perlerne, der ligger nede i dybet. Kun det modige menneske, der kan dykke dybt ned i havet, vil være i stand til at samle perlerne – ikke andre. På samme måde kan Atma Jnana (viden om Atma) kun nås af dem, der ophører med udforskningen af den fænomenale verden for at undersøge sandheden om Sjælen.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. juli 2006
Der er forskellige slags Jnana (visdom). Det, Jnana indebærer, er viden om Atma (Selvet). Det har ikke noget at gøre med den fysiske, den sansemæssige eller verdslige viden. Atma Jnana (viden om Atma) kan kun fås ved at undersøge Atma´s natur og ikke på andre måder. Den kan ikke læres af forskrifter eller ved at studere tekster. Den kan ikke modtages fra nogen eller gives til nogen. Den må opstå fra den indre bevidsthed. Forskrifter og tekster kan kun hjælpe til et vist punkt. Men aspiranten, der søger Atma Jnana må gå i gang med at undersøge sig selv for at erfare denne Selvbevidsthed. Vedkommende bør udforske og undersøge alle former for spirituelle erfaringer og ankomme til den ultimative Virkelighed. Som et barn lærer at tale ved at iagttage moderen, må den åndelige aspirant selv gøre indsatsen, medens vedkommende lytter til forskrifterne eller studerer de skrevne tekster.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. juli 2006
Når tanker dukker op fra et sind, renset af kærlighed, vil de resultere i Dharma (retskaffenhed). Når kærlighed bliver en del af jeres erfaring, tanke og handling, får I Shanti (indre fred). Når I fuldstændigt klart forstår kærlighed, vil Ahimsa (ikke-vold) automatisk blive resultatet. På den måde er kærlighed den usynlige understrøm, der binder alle fire menneskelige værdier sammen. Det kan opsummeres således: kærlighed i tanke er sandhed; kærlighed som følelse er indre fred; kærlighed i handling er retskaffenhed og kærlighed med forståelse er ikke-vold. Kærlighed er fællesnævneren for alle disse værdier. Det er Guds form, for Gud er kærlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. juli 2006
Den første undervisning, Jeg gav, da Jeg bekendtgjorde Min identitet i Uravakonda (navnet på en by), var: "Maanasa Bhajare Guru Charanam, Dusthara Bhavasaagara Taranam.” Det betyder, at først ved I, at I er i 'Bhavasaagara', denne cyklus af fødsel og død. Beslut herefter 'taranam' (at krydse den). Fæst til sidst jeres sind til en Guru (læremester) eller til det navn og den form på Gud, der tiltaler jer. Dvæl til sidst ved Hans storhed, syng Bhajan (lovsang); gør det med hele jeres sind. Den, der er vildledt af denne relative virkelighed er en ”Samsaari” (verdslig person); den, der er bevidst om, at den kun er relativt virkelig, er en ”Sadhaka” (åndeligt søgende).
-SAI BABA
 

 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. juli 2006
Deha Vasana (tilknytning til kroppen) tilskynder en til at søge fysisk styrke og sundhed og en attraktiv fysik. Alle anstrengelserne for at sminke sit ansigt kan ikke bruges til at ændre dets naturlige træk. Kun det, der gives af Herren, vil vare ved. I må være tilfredse med det. Medens I tager så meget hensyn til kroppen, der er nødvendigt, bør I ikke have overdreven tilknytning til det, der er ifølge sin natur er forgængeligt og midlertidigt. Kroppen skal kun passes for at kunne realisere den indre Guddommelighed. Det er uden tvivl nødvendigt at opretholde et godt helbred, så længe man lever, men sygelig bekymring for kroppen er misforstået.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. juli 2006
Veda´erne (hellige skrifter) har beskrevet måden at gøre livet i verden rent og meningsfyldt på. De erklærer: "Na karmanaa na prajayaa dhane na, thyaagenaike amrutatwamaanashuhu" (udødelighed kan ikke opnås ved ritualer, slægtskab eller rigdom, men kun ved opofrelse). En Thyagi (en person, der har opnået ikke-tilknytning til verden) tøver ikke med at ofre selv sin krop for andres velfærd. Opofrelse betyder mere end at opgive rigdom, guld og materielle ting. Onde kvaliteter som had, jalousi, vrede og ondskab, der er blevet en indgroet vane hos mennesket i løbet af mange liv, bør aflægges.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. juli 2006
Der er værdifulde ting, der kan læres af solen, månen, skyerne, havet – alle er undervisere i vigtigheden af at udføre sin pligt. Træer fordeler deres frugter og tilbyder deres skygge til alle, selv til dem, der hakker deres økse i dem med den intention at ødelægge dem! Bjerge udsættes for varme, regn og storm uden at gøre indsigelse og er kastet ind i meditation i årtusinder. Fugle opsparer ikke i årevis til forråd eller tilflugtssteder; de bruger ikke mere end det, der er absolut nødvendigt til deres overlevelse. Prakrithi (naturen) er jeres skole, jeres værksted, vejen til frigørelsen og refleksionen af Guds mangfoldige storslåethed. Forsøg at lære de ting, den er rede til at undervise i; alle ting i naturen er Brahman (det guddommelige), ligesom I er. Derfor er enhver handling guddommelig; alt arbejde er tilbedelse; byg jeres livs palæ på det stærke fundament af troen på, at hele skabelsen er guddommelig.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. juli 2006
Jnana er i vedisk sammenhæng blevet defineret som "Advaita Darshanam" (øjeblikkelig genkendelse af den Ene). Det vil sige at se den Ene i de mange, enhed i forskellighed. Der kan være mange navne og former, men I må forstå, at Atma Princippet (Selvet) i dem alle er et og samme. Det er ikke nok at sige dette med ord. I må gøre det til en levende erkendelse. Kun da kan man opleve vedvarende Ananda (lyksalighed). Kun en sådan person kan kaldes en sand Jnani (den viise kender af det Største).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. juli 2006
Hvad er kvaliteterne for en sand hengiven? Den første af disse er Anapeksha (at være fri af ønsker). En sand hengiven bør ikke have ønsker. Men er det muligt for jer, når I er udstyret med en krop, sind og sanser, at være uden ønsker? Man vil helt sikkert have et eller andet ønske. På den ene side er der ønsker, der hører til sanserne og som vil give forbigående fornøjelse. På den anden side er der et ønske om at transcendere sanserne. Således er folk fyldt med mange ønsker. Så hvad skal der til for at leve et liv, frit for ønsker? Der er intet forkert i at have ønsker, men de må alle være til glæde for Gud. I bør praktisere de evige principper, baseret på Sandhed og dedikere alle jeres handlinger til Gud. Først da kan I opnå ”stadiet uden ønsker”.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. juli 2006
Moral betyder ikke bare overholdelse af visse regler i den trivielle verden. Moral betyder at holde sig til retskaffenhedens lige og hellige vej. Samfundets ære hviler på moral. Uden moral forfalder et samfund. Kun i et individ, der har moralsk styrke, finder den menneskelige personlighed sit bedste udtryk. Udtrykket ”personlighed” gælder kun den, der ved sin opførsel manifesterer den gemte umanifesterede guddommelighed inden i sig. En menneskelig form alene gør ikke en til en menneskelig personlighed. Det er opførslen, der tæller. Kun de, der lever velregulerede liv og manifesterer deres sande guddommelige natur, kan anses som ægte mennesker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. juli 2006
I menneskets hjerterum, i det sublime Akasha (rum), residerer Gud i forening med Selvets princip, som solskin eksisterer i forening med skygge. Skyggerne er mange og varierede, skønt lyset er Et. Når den Ene reflekteres i de mange, i skaren af Jivi´er (individuelle sjæle), dukker Den op som den enkeltes Selv, der iagttager uanfægtet som Vidnet. Atma (det guddommelige Selv) er evig. Selvet er Sandhed. Men da det er indesluttet i kød, ben og hud, vildleder mennesket sig selv til at tro, at det ydre dække og ikke den indre kerne er kilden til lyksalighed. Den første pligt, mennesket har overfor sig selv, er derfor at trænge igennem disse slør og fylde sig med den højere lyksalighed, som kun denne Atmiske kerne kan give. Enhver må for sin egen skyld stræbe efter at opnå det guddommelige princip, der er vedkommendes indre skat. Af alle sadhana´er (åndelige øvelser) er denne den mest relevante – processen med at opnå denne Enhed med dette Princip.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. juli 2006
Kroppen er en stridsvogn. Vognstyreren er Buddhi princippet (intellektet). Sanserne er hestene. Tøjlerne, der regulerer og behersker hestene, er Manas (sindet). Hvis sindet blafrer og strejfer om og ikke har standhaftighed som mål, løber hestene forvirrede rundt og er endda til fare for vognstyreren, Buddhi (intellektet). Derfor må man kontrollere sindet og ikke forgifte det med grådighed efter sansemæssige glæder. Sindet må handle i forening med Buddhi. Tale, der fremmer sindet og sind, der fremmer intellektet – dette er måden at frembringe Prasanthi, den Højeste Fred, på. Og instruer langsomt og sikkert intellektet til at vende sig hen imod Atma. Tale, der ledes af et sind, der er i samklang med et intellekt, der er oplyst af Atma – dette vil lede os til det ultimative Mål.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. juli 2006
I behøver ikke at løbe rundt for at søge efter Gud, for I er selv Gud. Gud bor i jeres hjerte. Han er den altgennemtrængende motiverende kraft. Tro fast på denne sandhed. Som ild i en tændstik, er guddommelighed latent i mennesket. Ilden i tændstikken bliver manifesteret, når den stryges mod siden af tændstikæsken. På samme måde skinner Jnana´s (visdommens) flamme strålende, når Jivi (Selvet) kontakter Deva (Gud).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. juli 2006
Gør ikke tjeneste ikke for at få belønning, tiltrække opmærksomhed, opnå taknemmelighed eller ud fra en følelse af stolthed over jeres egne fortrin med hensyn til evner, rigdom, status eller autoritet. Gør tjeneste fordi kærlighed tilskynder jer til det. Når det lykkes for jer, tilskriv da succes´en til Guds Nåde, der inspirerede jer i egenskab af kærlighedsprincippet inden i jer. Hvis I får fiasko, tilskriv fiaskoen jeres egen utilstrækkelighed, useriøsitet eller uvidenhed. Undersøg årsagerne til jeres handling, fjern alle spor af ego. Lad være med at bebrejde modtageren af jeres Seva (tjeneste), jeres samarbejdspartnere, kolleger eller Gud.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. juli 2006
Gennem retskaffenhed opnår man renhed i hjertet, der leder til erhvervelse af Jnana (visdom). Det er kun, når tilknytning til frugterne af ens handlinger bliver opgivet, at handlingen bliver Yoga (Guddommelig nadver). Man bør komme ud over følelsen af ”min” og ”din”. Når man indlader sig på tjenesteaktiviteter, bør man anse det som et privilegium at tjene andre og se på det som en form for tilbedelse af det Guddommelige. Man bør betragte tjeneste for samfundet som måden til at finde selvopfyldelse i livet på. Man bør møde hvilket problem, der end måtte dukke op, med tro og tapperhed og fortsætte sine tjenesteaktiviteter uden fanfare i en ånd af ydmyghed og hengivenhed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. juli 2006
Fødsel som menneske er en sjælden og unik chance. For mennesket er udstyret med intellektets skelneevne, evnen til at udvælge den bedste af alternative handlemåder. Tungen, der ikke gentager Guds navn, hånden, der ikke kender til godgørenhed, de år i livet uden fred i sindet, talenter, der ikke udfoldes, et liv, der ikke har samlet visdom, et tempel uden en atmosfære af ærefrygt, tale, der ikke videregiver viden – alt dette er værdiløst.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. juli 2006
Gud siges at være en hjertetyv! Hele verden er Gud´s. I tilhører alle Ham, skønt I nok ikke ved det. Derfor kan Han tage alt fra alle. Han er Mesteren for æteren, vinden, ilden, vandet og jorden; Han kan forvandle himlen til jorden og jorden til himlen. Han kan også indtage folks hjerter og fylde dem med Kærlighed. Når folk én gang har smagt Hans Kærligheds sødme, vil de ikke ønske noget som helst andet. Det er derfor, Han kaldes Chiththa Chora (hjertetyv). Bed til Ham: ”Åh Gud! Kom også ind i mit hjerte og fyld det med Kærlighed, så jeg kan elske alle Dine børn i alle lande”. Begær aldrig det, der tilhører andre. Tal ikke om andre, men hvis er nødt til det, tal da kun om det gode i dem.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. juli 2006
Små børn trænes i at gå ved hjælp af et gangstativ, de holder ved og skubber fremad. Pranava er en sådan anordning med de tre hjul ”A”, ”U” og ”M”. Hvis det holder sig til det, kan mennesket lære at bruge de to fødder Bhakti (hengivenhed) og Vairagya (utilknyttethed). Hvis det opgiver at fastholde Omkara, falder det hjælpeløst til jorden. Hvis det bliver ved at gå med hjælp fra Pranava Japa (gentagelsen af ”OM”), kan det virkelig realisere Brahma’s (Gud´s) pragt, der er selve universets substans.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. juli 2006
Dhrishti (opfattelse/holdning) afgør tilknytning, sorg, passion osv. I er de nobleste væsener, der nogensinde er skabt, og derfor må I udvikle den holdning, der ikke ser høj eller lav, der ser alle som værende gennemtrængt af guddommelighed og derfor ikke forskellig fra hinanden. Adi Shankara (en indisk filosof) erklærede: ”Lad jeres Dhrishti (opfattelse/holdning) ledes af Jnana (visdom); da vil det, I ser, åbenbares i dets sande lys som Brahman”. Gud i jer er også i hver enkelt af dem. Forestil jer ikke de andre som adskilt, de er bare jer i så mange forskellige former. Verden er fyldt med jeres slægt og venner; alle er gnister fra den samme flamme.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. juli 2006
Enhver ting i naturen, enhver hændelse i tiden, taler virkelig til jer, underviser og giver jer lektioner. Herren Dakshinamurthy (indisk guddom) gik hver morgen med langsomme skridt langs stranden. Han så bølgerne langsomt, men systematisk bære et stykke strå mod stranden, idet det blev givet videre fra den ene bølgetop til den anden, indtil det blev skyllet på land! Havet er vidt, det er dybt og mægtigt. Men alligevel er det konstant i færd med at rense sig fra alle uvedkommende ting. I må derfor heller ikke tillade selv et lille ønske at indtage sindet. Tving det ud af jeres eksistens, så det ikke kan gøre jer skade. Evig årvågenhed er prisen for fred og lykke.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. juli 2006
Lad ethvert af jeres åndedrag være mættet med kærlighed. Kærlighed kender ikke til frygt. Frygt trækker mennesket ind i falskhed, uretfærdighed og ondskab. Kærlighed beder ikke om ros. Kun de, der ikke har Kærlighed i sig, længes efter belønning og anseelse. Kærlighed er sin egen belønning. Hvis I er ivrige efter at give ofre til Herren, lad det være kærlighed i stedet for slet og ret materielle ting. Kærlighed er ikke en handelsvare; lad være med at handle om dens værdi. Lad den flyde klart fra hjertet som en strøm af Sandhed, en flod af visdom. Lad den ikke udspringe fra hovedet, ej heller fra tungen. Lad den bryde ud, fuldt og frit, fra hjertet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. juli 2006
Hvorfor jamrer mennesket, når det kommer til verden, klynker hele livet igennem og beklager sig over, ind i det hinsides, at dets besøg her var spild af år? Mennesket gør dette, fordi det er ubevidst om sin pragt, om sin skæbnes højde! Det er det Guddommelige, puttet ind i den menneskelige form. Det er alene menneskets privilegium at være i stand til at blive bevidst om denne værdifulde sandhed! Dette er Upanishadernes meddelelse til mennesket, gentaget i skrifterne og i utallige bekendtgørelser fra viise mænd. Alligevel vender mennesket det døve øre til, måske på grund af dets uheld, skabt af sine egne forseelser i tidligere liv. Hvilken en uudtømmelig kilde af lyksalighed, der ligger inden i jer! I behøver bare at udvikle sindet, der vil svare på kaldet, der vil genkende Sandheden.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. juli 2006
Fanget i spiralerne af det “skabte”, er mennesket blind for det faktum, at det er en del af den Guddommelige Skaber. Idet det identificerer sig med det fysiske hylster, i hvilket det er pakket ind, er det blindt for alle væseners enhed i den Ene Universelle Absolutte. Mennesket har skrevet og studeret utallige tekster om åndelig disciplin og opdagelse og bidraget til mere forvirring ved at indlade sig på dialektisk rivaliseren og argumentation. Men den, der har bragt i det mindste en side eller to fra disse værker ud i handling, udfører det stille og troskyldigt uden noget ønske om berømmelse eller sejr. Det er lykkeligt i dybden af sin væren. Det pløjer sit hjertes marker, sår kærlighedens frø og høster modets og sindsligevægtens afgrøde.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. juli 2006
Menneskets liv er som en blomsterkrans med fødsel i den ene ende og død i den anden. Mellem de to ender er der blomster af alle slags bundet sammen – glæder og sorger, fornøjelser og smerter. Få er bevidst om snoren, der løber gennem alle blomsterne. Der kan ikke være en blomsterkrans uden snoren. Kun den person, der forstår denne sandhed kan i sandhed kaldes et menneske. Det Guddommelige Atmiske princip er snoren, der findes i alle mennesker og som er kilden til deres styrke.
-SAI BABA
 

 

 

<<< TILBAGE