Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

august 2006 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. august 2006
For at nå stadiet Jnani (Viden om det Supreme), er de forberedende trin Karma og Upasana (retskaffenhed og tilbedelse). Man kan ikke blive Jnani uden at følge Karma´s og Upasana´s veje og få succes med det, ligesom en elev ikke kan opnå en eksamen at have gennemgået skolen. Før man bliver voksen, må man gennemgå barndommens og ungdommens stadier. Det er vrøvl, hvis nogen påstår, at vedkommende er Jnani, medmindre man har gennemgået de forudgående discipliner. Kendetegnet på en Jnani er uopslidelig glæde. Det er til at realisere Guddommelighedens Enhed, at de tre stadier af handling, tilbedelse og viden er tilført Veda´erne.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. august 2006
Hele verden er fyldt med kærlighed. Verden er Kærlighed og Kærlighed er verden. I hvert eneste menneske er kærlighed til stede som en stråleglans, der skinner i dets hjerte. Kærlighed er liv og liv er kærlighed. Kærlighed er en medfødt kvalitet i mennesket. Det er dets sande livsånde. Ligesom evnen til at brænde er naturlig for ild og evnen til at køle er naturlig for vand, er kærlighed et naturligt karaktertræk i mennesket. Uden det ophører det med at være menneske.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. august 2006
Alle oplevelser af fornøjelse og smerte har deres oprindelse i menneskets tanker. En tanke er ligesom frøet fra et træ, der til sin tid får grene, blade, blomster og frugter. Alt, I ser i et træ, er kommet fra et lille frø. Skønt menneskets tanke er subtil, indeholder den på samme måde hele universets potentiale. Atomet er Universets mikrokosmos. Man kan have lagt mærke til banyan-træets enorme størrelse; alligevel er dets frø meget lille. Fundamentalt er frøet og træet essentielt et.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. august 2006
Buddhi (intellektet) nyder diskussion og argumentation. Hvis I en gang har givet efter for fristelsen til dialektik, tager det jer lang tid at undslippe dens greb og nyde lyksaligheden, der kommer, når det bliver fjernet. I må altid være bevidst om rimelighedens begrænsninger. Logik og konklusion må give efter for hengivenhed. Buddhi kan hjælpe kun hjælpe jer et stykke langs den Guddommelige vej; resten bliver oplyst ved intuition.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. august 2006
Når et menneskes indre selv er fyldt med kærlighed, bliver dets liv fuld af lyksalighed og det er altid fyldt med styrke og gejst. I dag lider mennesket af adskillige lidelser, hvis grundårsag er et sygt sind. Sindet dør ikke, men når kroppen står foran døden, tror sindet, at det er døende. Det siges, at sindet er årsagen til ens trældom eller frigørelse. Dårlige tanker forårsager trældom. Gode tanker leder til frigørelse. Derfor bør enhver udvikle gode tanker og udføre gode handlinger. Sådanne gode følelser kan kun opstå af kærlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. august 2006
Mennesket er en guldgrubbe af hvert eneste mineral, metal og energi, som Jorden indeholder. I sig har det elektrisk, magnetisk og adskillige andre former for energi. Sørgeligt nok erkender mennesket det ikke. Latent i det er der den enorme guddommeligheds styrke, der gør det i stand til at gøre alt, hvad det kan tænke sig. Menneskets mange præstationer er kun glimt af det kæmpe potentiale, det indeholder. Alt, hvad det behøver, er at have viljen og målbevidstheden til at virkeliggøre denne styrke og dette potentiale.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. august 2006
Kroppen og sindet er meget tæt forbundne og er vitale for menneskets udvikling. Et perfekt menneske er et, der både har et rent sind og en sund krop. Kroppen skal absolut plejes og beskyttes, men ingen tilknytning må udvikles til den. Atma (Selvet) indeni kroppen er mere fundamental. Medens kroppen på et tidspunkt må gå til grunde, er Atma indeni evig. En sund krop og et rent sind giver til gengæld 'Lavanya' – sand skønhed. Sand skønhed kommer fra karakteren og ikke fra kroppen. Det er denne Lavanya, der giver en et evigt ungdommeligt ansigtsudtryk og lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. august 2006
Gud indeholdes i alle de fem elementer – jord, vand ild, vind og æter. Da der ikke er noget sted i skabelsen, hvor de fem elementer ikke eksisterer, kan det konkluderes, at Gud gennemtrænger alt. Og hvorfor er mennesket alligevel ude af stand til at opleve denne guddommelighed? Skønt vand reflekterer ting, er billedet, ulig tingen, ikke roligt. På samme måde kan mennesket ikke være et perfekt billede af Gud, hvis det lider af 'Manochanchalatvam' - et blafrende sind. Et sådant sind leder til forvirring og nedtrykthed og med et sådant sind, kan en søgende aldrig realisere det guddommelige indeni. Hvad der er essentielt for et roligt sind, er kontrol over de fem sanser. For mange ønsker bidrager til et blafrende sind. Man må derfor udøve loft over ønsker, hvis man vil opleve guddommelighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. august 2006
Yajnas (offerritualer) bliver udført til et helligt formål. Den kosmiske energi, der kommer fra Mantraer (hellige ord eller sætninger), stiger med røgelsen fra Yajnakunda´et (alteret) og spredes ud over hele verden og renser på denne måde atmosfæren. Nogle agnostikere kritiserer måske dette som spild af brændsel, ghee (klaret smør) og andre værdifulde ting ved at kaste dem ind i ilden. Dette er lige så dumt som kritikken fra en uvidende person om en bonde, der spilder en god kvalitet af frø ved at strø dem ud over sine marker. Han forstår ikke, at en lille smule frø vil give en høst på adskillige sække korn. Yajna bliver ikke udført til selviske formål, men til hele verdens velfærd. Det reflekterer det ædle ideal om tjeneste og opofrelse før sig selv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. august 2006
Sundhed er rigdom. Uden en sund krop kan mennesket ikke udføre nogle af dets tanker, uanset hvor ædle, de end måtte være. En sund krop fører til et sundt sind. Spis jeres måltider til tiden og nyd, hvad I spiser. Vær desuden også fyldt med positive tanker, når I spiser – det vil skænke jer et godt helbred. Opgiv allerførst alle dårlige vaner; I vil automatisk opnå et godt helbred, hvilket vil give en stærk krop. I kan da leve et ideelt og fortrinligt liv, fyldt af glæde og lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. august 2006
Lyd er det første af Guds kendetegn. Vedaernes hymner udgør Naadha Brahman (Gud i form af lyd), hvilket er meget stærkt virkende. Selv hvis I ikke kan gentage Vedaerne, blot lytter til recitationen af Vedaerne, kan det i sig selv være i stand til at rense jeres sind og bringe jer til et højere niveau. Skønt barnet ikke kender betydningen af vuggevisen, sunget af dets moder, tilskyndes det til at sove ved at høre melodien. På samme måde vil det at lytte til gentagelsen af Vedaerne med udelt opmærksomhed gøre jer enorm nytte. Hvis I tænker lidt over det og praktiserer dets lære i jeres liv, kan I forestille jer størrelsen af lyksaligheden, I vil opnå.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. august 2006
Det er følelsen af dualiteten i “min” og “din”, der er grunden til alle glæderne og sorgerne, sympatier og antipatier, der opleves af mennesket. Denne dualitet har sin rod i egoisme, der får en til at synes, at så længe man har det godt, betyder det, der sker med verden, ikke noget. En sådan selvcentreret person, der anser sin krop, sin rigdom og sin familie som alt, denne bryder sig om, er vildledt, for vedkommende ser på sandhed som usandhed og det falske som sandt. For at blive af med dette dybtliggende onde, må mennesker engagere sig i tjeneste. De må forstå, at kroppen ikke er givet dem til at tjene ens egne interesser, men til at tjene andre.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. august 2006
I behøver ikke at gå nogen steder for at lede efter Gud. Guddommelighed er inden i jer. Ligesom der er mange lemmer i kroppen, der holdes i live af et hjerte, er den samme Gud livskraften for alle eksistenser. Hele universet er refleksionen af den højeste Eksistens. Dhrishti (mental holdning) afgør jeres syn på Shrishti (Skabelsen). Hvis I ser verden gennem farvede briller, vil I se alting i den farve, brillerne, I bærer, har. Hvad end der sker, bør I se det som en gave fra Gud. Kærlighed er Gud. Lev i Kærlighed. Dette er den rette måde at tilbede Gud.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. august 2006
Menneskets ego er årsagen til dets konfliktskabende holdning. Mennesket, der er fanget i sit egos spiral, kan ikke erkende Gud. Når egoet smelter sammen med Atma (Selvet), kommer Mukti (frigørelse). Aham (egoet) opstår fra Atma. Fra egoet opstår tanke og tanke er kilden til Vaak (tale). Alt dette er opstået fra Atma. Det er kun, når egoet er væk, at Atma´s sandhed kan realiseres. Det er ego, der er årsagen til menneskets binding. Mennesket kommer fra Brahman (Gud), vokser i Brahman og smelter sammen i Brahman. Målet med åndelig Sadhana (praksis) er at få mennesket til at erkende Enheden, der ligger under hele skabelsen samt gøre det i stand til at realisere lyksaligheden i forening med det Guddommelige. Dette kan opnås ved Karma, Upasana og Jnana (retskaffenhed, hengivenhed og åndelig visdom).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. august 2006
Hengivenhed til ens moderland er lige så vigtigt som hengivenhed til Gud. Når integritet og patriotisme udvikles i et individ, bliver dettes udsyn bredt og dets livsanskuelse balanceret. Moderlandet er ikke bare et sted på kortet, et landområde eller en samling af navne; det er i sandhed Moderen, der ernærer kroppen så vel som sindet. Det underviser i kunsten at udvikle sig hen i mod det øverste mål i livet, nemlig Selvrealisation. Det er således legemliggørelsen af både Lakshmi (Lykkens Gudinde) og Saraswathi (Visdommens Gudinde).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. august 2006
Inkarnationen af Krishna bekendtgjorde doktrinen for Guddommelig kærlighed, som manifesteret af Gopika´erne (pigerne, der passede kvæget, og som var dybt hengivne til Krishna). Mennesket er som en lerpotte, fyldt med nektar. Dets krop kan være lavet af ler, men dets sjæl er evig. Det Guddommelige må erfares gennem kroppen. Derfor bør menneskelig fødsel ikke behandles som noget ganske almindeligt. Menneskeligt liv er værd at leve; det bør værdsættes som noget kostbart.
-SAI BABA


 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. august 2006
Før man går i gang med en hvilken som helst handling, bør man finde svar på de fem spørgsmål – hvem, hvornår, hvor, hvad og hvordan. Nutidens folk handler uden at tage sig af disse overvejelser. Enhver må stole på sin egen dømmekraft, idet vedkommende bruger sin evne til at observere og skønne. Der er Guddommelig kraft i alle lemmer og organer i kroppen. Denne Guddommelige styrke kaldes Angirasa. Navnet er opstået ud fra det faktum, at det Guddommelige er til stede i alle Anga´er (lemmer) som Rasa (essensen til opretholdelse af livet). Der er ingen grund til at søge for det Guddommelige uden for jer selv. I er Guddommelige. Al jeres styrke er Guddommelig styrke.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. august 2006
Mennesket glemmer sin sande natur på grund af tilknytning og egoisme. Mennesket bør udvikle urokkelig tro på Gud. Tro bør være lige som jeres åndedræt, der fortsætter hele tiden, uden pause. Åndedrættet bliver ved, uanset hvilket arbejde, I måtte være i gang med og i hvilket som helst af jeres sindelag. På samme måde, i alle situationer og til alle tider, bør jeres tro på Gud aldrig forlade jer. Som jeres åndedræt bør jeres tro forblive fast gennem glæde og sorg, tab og vinding, smerte og fornøjelse. Betragt alt, der sker, som godt for jer. Lad denne følelse af styrke udvikles.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. august 2006
Mennesket bør stræbe efter at blive godt og dydigt. Kun når et menneske er fyldt med gode tanker og følelser og udfører gode handlinger, vil dets liv blive meningsfyldt. I må beskæftige jer med aktiviteter for at bruge jeres tid og evner til bedste nytte. Det er jeres pligt og pligt er Gud. Ethvert menneske bør forstå, at kroppen er givet det for at yde tjeneste til andre. Man må bruge kroppen til at fremme samfundets velfærd. Et sind, der ikke benyttes til at give glæde til andre eller en krop, der ikke bliver brugt til at tjene andre, er totalt ubrugeligt. Måden at elske Gud på er at elske alle og tjene alle.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. august 2006
Kun Sandhed og Retskaffenhed er evige og alle andre ting, inklusive denne krop, velstand og slægtninge er ikke vedvarende. Manifester sandheden inden i jer og praktiser denne sandhed. Hvad I behøver til åndelig fremgang er tre ting: Et hjerte uden tilknytning og had, en tunge, der ikke er forurenet med usandhed, en krop, der ikke er forgiftet med vold. Uden disse tre, er al sakramente og religiøse øvelser til ingen nytte. I må uophørligt bede til det Guddommelige for at overdrage jer disse kvaliteter. Indse, at det Guddommelige er inden i jer. Livet er givet jer for at kunne virkeliggøre vedvarende lyksalighed ved den rette brug af kroppen, sindet og intellektet. I må tilegne jer visdommen for at leve et sådant liv, baseret på Guds Kærlighed.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. august 2006
Det er essentielt at rense sindet ved regelmæssig Sadhana (åndelig disciplin) for at harmonisere individet med Guds grænseløse vilje, så det kan smelte sammen i Hans herlighed. Uddannelse eller dygtighed, hvor meget eller varieret, har ingen rensende kraft. De tilføjer kun blandingerne af stolthed og konkurrence. Lærde mennesker er ikke nødvendigvis gode, ej heller er mennesker med åndelige kræfter nødvendigvis hinsides stolthed, misundelse og grådighed. Sathya (Sandhed), Dharma (Retskaffenhed), Shanti (Indre Fred) og Prema (Kærlighed) er de sande kvaliteter hos en person med et rent hjerte, et hjerte, hvor Gud er beskyttet og giver Sig til kende.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. august 2006
Menneskets karakter bliver omdannet til god eller dårlig, alt efter dets omgangskreds. En ædel omgangskreds spreder ædle følelser og dårligt selskab får onde karaktertræk til at bryde frem. Jeres tale og opførsel er baseret på jeres følelser. I fortjener kun at blive kaldt et menneske, hvis I udvikler gode følelser. Formen alene gør det ikke ud for at være et menneske. Et sandt menneske er et, der indeholder gode vaner, altid hjælper og aldrig sårer. I bør ikke bare være en Aakara Manava (menneskelig form); I bør blive en Aachara Manava (menneske i opførsel). Sig det gode, se det gode, gør det gode og vær god. Guddommelighed vil kun manifesteres i jer, hvis jeres opførsel er god.
-SAI BABA


 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. august 2006
Spirituelt liv betyder ikke at forlade hjemmet og leve på et ensomt sted. Sandt spirituelt liv betyder at se på hele menneskeheden som en familie, virkeliggøre Enheden i forskelligheden og leve et uselvisk og kærligt liv. Betragt spirituelt liv som ”sukker” og verdsligt liv som ”vand uden smag” i jeres daglige liv. Lad være med at arbejde for at samle rigdom, men engager jer i stedet i uselvisk tjeneste for at vinde kredit i Guds bank.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. august 2006
Menneskehedens sygdomme skyldes underernæring, ikke så meget af kroppen men af ånden, grundet ønsket om åndelig øvelse og ignorering af åndelig udøvelse. Det må forstås, at lidelsens grundårsag skyldes mangel på visdom, der gør jer i stand til at virkeliggøre den iboende Enhed blandt tilsyneladende forskellighed. Den sikreste og pålideligste måde at rykke denne lidelse op ved rode er ved at fjerne uvidenhed, hvilket resulterer i virkeliggørelsen af Virkeligheden.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. august 2006
Et af de første principper for ret levevis er: Praktiser tavshed. For Guds stemme kan kun høres i jeres hjerteregion, når tungen er stille og sindets storme er rolige. Der vil ikke være nogen fristelse for andre til at råbe, hvis I taler hviskende til dem. Lad niveauet for tonefaldet være så lavt som muligt, men hørligt nok for de folk, I taler til. Beskyt lyd, da det er en manifestation af Gud.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. august 2006
I kan tilbede Gud i forhold til jeres egen forestilling og fornøjelse. Han forbliver uændret, selv når navnene og formerne, ved hvilke, I tilbeder Ham, bliver ved at ændre sig. Effektiviteten er ikke afhængig af hvilket navn eller form, I tilbeder, men med hvor stor længsel og dybde af følelser, I tilbeder Ham i jeres hjerte. Gud vil antage lige netop den form, I beder til, og opfylde jeres længsel; det er indikationen på Hans nåde og den grænseløse Kærlighed, Han nærer for jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. august 2006
Festligholdelse af Ganesha´s fødselsdag.
Hvad er den indre betydning af tilbedelse ag guddommen Ganesha med elefantansigtet? Elefanten er et symbol på magt og vælde. Elefantens fod er større end på noget andet dyr. Elefanten kan trænge sig igennem den tætteste jungle. På denne måde tilkendegiver den en leder, der viser vejen for andre. Elefanten er også kendt for dens trofasthed og taknemmelighed. Det er disse egenskaber, mennesket bør lære af elefanten. Intelligens uden taknemmelighed er værdiløs. Ethvert menneske bør være taknemmeligt mod dem, der har hjulpet vedkommende.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. august 2006
På et tidspunkt er vi glade og på et andet er vi sørgmodige. Samme ting, der er årsag til glæde kan vise sig at være årsag til voldsom smerte senere i livet. Derfor er glæde og sorg kun sindstilstande og tingene, der selv er underkastet forandring, kan ikke give os vedvarende lykke. Alt, der er foranderligt, kan ikke være virkeligt. Da de ved, at det nydelsesrige liv af natur er skadeligt for seriøs åndelig indsats, anser gode mennesker vanskeligheder som springbræt til et liv på et højere plan.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. august 2006
Hvilke talenter, en person end måtte besidde, må disse dedikeres til tjeneste for menneskeheden, faktisk for alle levende væsener. Deri ligger livets fuldbyrdelse. Alle mennesker er beslægtet, skabt af de samme fem elementer og med samme guddommelige essens iboende alle. Tjeneste for jeres medmennesker vil hjælpe jeres guddommelighed til at blomstre, for tjeneste for mennesket er tjeneste for Gud. Gud bor i hjertet af ethvert menneske og ethvert levende væsen, i enhver sten og stub. Lad hver eneste handling være en blomst, der ofres for Guds fødder, fri for misundelsens og egoismens krybende orme og fyldt med duften af kærlighed og opofrelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. august 2006
Mennesket har den unikke kapacitet til at virkeliggøre og forstå skabelsens skønhed og udtrykke følelser af kærlighed, medfølelse og sympati for sine medmennesker. Det kan ikke fordybe sig udelukkende i naturens hemmeligheder men også i sit eget mysterium og opdage guddommeligheden inden i sig. Og dog, da det er opslugt af den materielle verden, har det mistet al følelse af åndelighed og ophøjethed. Sandhed er bare blevet til et ord i ordbogen; dyder som ydmyghed, tålmodighed og ærefrygt synes også at have mistet deres relevans. Den eneste ting, mennesket kan holde sig til i dette trøstesløse mørke, er Guds navn. Det er den tømmerflåde, der vil bringe det over verdens stormfyldte hav.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. august 2006
Den bedste måde at blive af med illusion på er at hugge den af ved dens virkelige kerne – fejltagelsen, at I er kroppen med et navn og form, tilknyttet sanserne, intelligensen og sindet. Siger I ikke: ”Min næse, mit sind, min fornuft”, ligesom I siger: ” Min bog, min paraply”? Hvem er dette ”jeg”, der kalder alt dette ”mit”? Det er det virkelige ”Jeg”. Det var der, da I blev født og eksisterer, selv når I sover i glemsel om alt andet inklusive kroppen. Det ”Jeg” kan ikke skades; Det forandrer Sig ikke, Det kender ikke død eller fødsel. Find den disciplin, der bevidstgør jer om denne Sandhed og I vil altid være frie og uden frygt.
-SAI BABA
 

 

<<< TILBAGE