Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

april 2006 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. april 2006.
Spiritualitet betyder ikke udførelse af rituel tilbedelse. Den kræver fjernelse af menneskets dyriske træk. Kun da vil hellige følelser opstå i det (mennesket). Betragt alle væsener som Guds børn. Bær ikke nag til nogen. Det er på grund af had og nag, at menneskeheden er kastet ud i vold og blodsudgydelse. Laster som begær, vrede, misundelse og stolthed er resultatet af ydre indflydelser, såsom upassende mad og forbindelser. De kommer ikke indefra. Kvaliteter som Kærlighed, medfølelse, hensyn til andre opstår inde fra ens eget Selv. Disse er menneskelige værdier. Ved at glemme disse værdier lever mennesker en dyrisk tilværelse. Dette er forkert. Mennesker bør leve livet i overensstemmelse med deres menneskelige niveau.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. april 2006.
Vedaerne (hellige skrifter) har uendelig dyb mening. Det er måske ikke alle, der er i stand til at opfatte de vediske skrifters indre betydning. Jordens tyngdekraft eksisterede, selv før den efter hårde eksperimenter blev opdaget af Newton. På samme måde var de evige sandheder, der er skjult i Vedaerne, opdaget af Rishi´erne (vismænd) efter intens sakramente og Sadhana
(åndelig disciplin). Medmindre man udfører deres lære, kan man aldrig få glæde eller fred. For at realisere det Guddommelige, skal I udføre forskrifterne, der er beskrevet i Veda´erne. Uden tvivl er det at lytte og fremsige Veda´erne alene i stand til at rense jeres sind og løfte jer til et højere niveau. For det er Shabdha Brahman (Guds legemliggørelse som lyd). Hvis I reflekterer over det og praktiserer det i jeres liv, kan I forestille jer den størrelse af lyksalighed, I vil opnå.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. april 2006.
I ethvert menneskes livstræ findes Kærlighedens frugt. For at nyde denne frugt må skallen, der dækker den, fjernes fra begyndelsen. Frøene i frugten må også fjernes. Først da kan den søde juice i frugten nydes. For frugten af livets træ er skallen Ahamkara (egoisme). Frøene i frugten er menneskets selviske interesser. Først når egoet og selviskheden er fjernet, kan Kærlighedens søde juice opleves. Denne Kærlighedsnektar er Brahman (Guddommelighed). Den giver mennesket udødelighed og fylder det med Guddommelig lyksalighed. Nutidens mennesker er ude af stand til at få fat i meningen med dette Kærlighedsprincip. Det er først og fremmest Guddommeligt af natur. Kærlighed er Gud; lev i Kærlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. april 2006.
Sindet kan fungere som en bro, der leder mennesket fra det håndgribelige til det uhåndgribelige, fra det personlige til det upersonlige. Rens sindet og form det til et redskab til kærlige tanker, til udvidende begreber. Rens tungen og brug den til at udtrykke ord, der støtter frygtløshed og venskab. Rens hænderne; lad dem afstå fra at gøre skade og vold. Lad dem hjælpe og helbrede, lede og vejlede. Dette er den højeste Sadhana (Åndelige øvelse).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. april 2006.
For at få Santhosa og Shanti (glæde og fred) må I udvikle et rent, uspoleret sind uden egoisme og dens afkom – begær, grådighed, misundelse, vrede og had. Til dette må I søge Sathsang (godt selskab), udføre Sathkarma (gode gerninger), kun nære Sathchintana (gode tanker) og læse Sathgranthas (opløftende bøger). I kan se tusind gode ting eller lytte til tusind gode ord eller læse tusind gode bøger, men medmindre I praktiserer i det mindste et princip, vil pletterne på jeres hjertes spejl ikke blive tørret af og Herren kan ikke reflekteres deri.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. april 2006.
Der er intet større sakramente end at udvikle Shanti (stilhed i sindet). Det er det ornament, der pryder helgener og er det, hver eneste længes efter i sit hjerte. Sankt Thyagaraja sang, at der ikke er komfort eller lykke uden fred - "Shanthamu leka soukhyamu ledhu." Sukham (lykkestadiet) er som himlen. Glæderne, sanserne opnår fra verdslige ting, er flygtige, medens virkelig glæde findes ved at opleve lyksaligheden i det indre Selv. Folk er ulykkelige på grund af Thrishna, den umættelige tørst efter verdslige glæder. Mennesket er vildledt af verdens trivielle glæder og er blevet fyldt med grådighed og begær. Det er den største hindring på den spirituelle vej. Det er ønskernes natur at formere sig uendeligt. Den eneste måde at overvinde elendighed eller sorg på er at lægge loft over ønsker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. april 2006.
Vi må lære at gentage Herren Sri Rama’s navn med et rent, uspoleret hjerte i en ånd af uselvisk hengivenhed. Mennesker bør lære at tale mildt og behageligt. Dette er måden til at fortjene fred og opnå selvrealisation på. Herren Sri Rama elsker at bo i hjertet af mennesker, der taler mildt. Gentagelse af Rama’s navn, selv bare en gang med helhjertet hengivenhed, kan ødelægge bjerge af forsyndelser. Det bør udspringe fra hjertets dybder. I må forsøge at forløse jeres liv ved at leve op til Rama’s principper og bekendtgøre dem til verden. Husk navnet Rama med kærlighed. Gud kan kun realiseres gennem kærlighed og ikke på andre måder.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. april 2006.
Alle må lære glædens hemmelighed, der består i at nægte at gyde tårer over alt andet mindre end Gud. I har vundet denne chance, denne enestående gode skæbne, at være i stand til at modtage Sai´s darshan. Fra at være kastet dybt ned i de tumulte vande i Samsaras hav (den verdslige eksistens), er det heroisk lykkedes jer at komme op fra dybderne med denne sjældne perle i jeres hænder – Sai´s nåde. Tillad jer ikke at lade den glide ud af jeres favn og derved miste denne kostbare skat. Hold fast på den. Bed om, at I må have den altid og blive fyldt med den lyksalighed, den giver.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. april 2006.
Tjeneste for mennesket er mere værdifuldt end det, I kalder "tjeneste for Gud". Gud behøver ikke jeres tjeneste. Gør mennesket glad og I gør Gud glad. Veda´erne synger om Gud, som havende tusind hoveder, tusind øjne og tusind fødder. Det vil sige, at alle væsener er Ham; de er ikke adskilt fra Ham. Bemærk, at det ikke siges, at Han har tusind hjerter, for der er kun et hjerte. Hvert væsen er en del af Guds legeme. Når I plejer delen, plejer I individet; på samme måde tjener I Gud, når I tjener mennesket.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. april 2006.
Sindet er ikke andet end et mønster af ønsker, en komposition af planer og beslutningers sammenfiltrede klæde. Det har et enormt potentiale for at skabe mangfoldige billeder. Indbildning skjuler sandheden, det slører intellektet, fordrejer udsynet og får aspiranten til at fravige den spirituelle sti. Begær skaber et blændværk, det pålægger skønhed og iklæder ting tiltrækning. For at undslippe begærets greb, der føder afkommet vrede, had, ondskab, grådighed, misundelse, strid, falskhed osv., må man rense sin bevidsthed med bøn og Sathkarma (høj moralsk handling). Seva (uselvisk tjeneste) er den bedste Sadhana (spirituel bestræbelse) til at eliminere sindets forbryderiske skub hen imod ønsker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. april 2006.
Hunden ville holde op med at gø ad sit eget spejlbillede i strømmen, hvis den vidste, at det ikke er en anden hund, men den selv. Alt er refleksioner af os selv og hvem skal vi så hade og hvem skal vi elske? De vise mænd har holdningen: ”Opgiv tilknytning, opgiv uheldige forbindelser – Thyaga (afkald) alene giver frihed”. Giv afkald på opfattelsen af at være adskilt; se alle væsener i jer selv og jer selv i alle væsener. Det er det højeste afkald, afkald på følelsen af ego, som får jer til at klamre jer til denne midlertidige krop – dette bundt af ben og kød med et navn og form.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. april 2006.
Bliv ikke vildledt af den overbevisning, at livet er blevet givet jer for at spise, drikke og nyde andre fysiske fornøjelser. Denne sjældne nådegave at blive født som et menneske er ikke bestemt til at blive formøblet på den måde. Hvad er forskellen på mennesker og dyr? Det er kvaliteter som venlighed, medfølelse, overbærenhed og sympati, der adskiller mennesker fra dyr. Men mennesket har tendens til at glemme disse medfødte kvaliteter, idet det bliver opslugt af at give efter for sine selviske, verdslige ønsker. De, der bærer selviskhedens briller, kan kun se selviskhed omkring dem. Et mangelfuldt udsyn skaber en tilsyneladende fejl i Skabelsen. Der er intet galt med Srishti (Skabelsen). Alle fejl skyldes det mangelfulde Dhrishti (udsyn).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. april 2006.
Mennesket må have herredømme over sanserne, der trækker dets opmærksomhed til den ydre verden. Sanserne er forhindringer på Åndens vej. Mennesket kan ikke frigøre sig fra trældommen med at modstå dualiteterne fornøjelse og smerte, glæde og sorg osv., så længe det ledes af sanserne. Mennesket kan frigøre sig fra cyklusen fødsel og død ved ikke at knytte sig til sanserne samt ved at undersøge sin virkelige natur. Kama (begær) er menneskets evindelige fjende. Jo mere vi giver efter for denne fjende, jo mere dominant bliver den og jo mere bliver I fængslet og slavebundet. Forskellige begær overfalder mennesket fra alle sider til alle tider. De bliver uophørligt ved med at vokse i antal og styrke. Disciplinens og pligtens bredder bliver vasket væk af begærets flod. Derfor bør I dyrke ikke-tilknytning, udvikle afståelse og lægge loft over ønsker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. april 2006. (Vishu og Tamil Nytår)
I dag fejrer I begyndelsen af det nye år. Men i virkeligheden bør I behandle hvert sekund som begyndelse til et nyt år. På denne dag tænker mange folk på, hvilke forandringer det nye år vil bringe på de sociale, politiske og økonomiske områder. Hvis det er meningen, at der skal være en forandring, vil den ikke vente på nytårets komme. Faktisk sker mange forandringer fra øjeblik til øjeblik. Man behøver ikke at bekymre sig om disse ting. I stedet for bør I være bekymret for, at der ikke sker nogen transformation i jeres hjerte, skønt årene ruller forbi. I må skille jer af med onde tendenser i jeres tanker, ord og handlinger. I bør fejre ankomsten af det nye år med ædle og guddommelige følelser.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. april 2006.
Al den viden, der er opnået via intellektet er illusorisk. Den er baseret på dualitet og er ensbetydende med ukendskab. Den kan bruges til at få point i debatter, men sådanne debatter fremmer uoverensstemmelse. Den viden, der overgår al uenighed og er relateret til de evige sandheder, er Atma-Jnana (Viden om Selvet). Til dette formål er bogstudier til ingen nytte. Kun ved direkte erfaring og ens egen Sadhana (åndelige øvelser) kan denne bevidsthed om Selvet virkeliggøres. Mennesket må forstå, at det er årsag til sin egen lykke eller elendighed og at alt, hvad det søger eller elsker, ikke er af hensyn til andre, men kun af hensyn til sig selv. Derfor må det forstå sin sande natur. Ved at indse verdslige tings flygtighed, bør mennesket forstå, at vedvarende glæde kun kan opnås ved at udvikle kærlighed til Gud.
-SAI BABA

 

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. april 2006.
Kanaliser den kærlighed, der opstår i jer hen til Gud. Dediker jeres krop til det Guddommelige. Dette er det sande tegn på hengivenhed. Der er tre bestanddele i mennesket: sindet, talens kraft og kroppen. Disse tre kaldes Trikaranas – de tre aktive områder i mennesket. Når alle tre bliver brugt til hellige formål, bliver mennesket helliggjort. Spiritualitet alene kan rense menneskets hjerte og sind. Moral hjælper ved at rense tale. Rette handlinger helliggør kroppen. Det er gennem spiritualitet, moral og retskaffenhed, at de tre instrumenter bliver renset. Kun den, der har opnået denne trefoldige renselse kan virkeliggøre det Guddommelige. Hvis et hvilken som helst af disse instrumenter er urene, kan det Guddommelige ikke virkeliggøres.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. april 2006.
Kun en person, der udviser en holdning af Kshama (overbærenhed) kan anses for at være betænkt med hellig Kærlighed. Dette kan ikke læres via tekstbøger; ej heller kan det fås fra forskrifter. Det er kun, når vi står overfor problemer og vanskeligheder, at denne kvalitet af overbærenhed og tilgivelse får plads til at slå rod. Når man bliver konfronteret med problemer, bør man ikke blive nedtrykt og blive et offer for depression, der er et tegn på svaghed. I stedet bør man konfrontere situationen med en holdning af tolerance og tilgivelse uden at blive ophidset eller være årsag til vrede, had og hævnfulde tanker. I er legemliggørelser af styrke og ikke svaghed. Derfor bør I i fortvivlelsens stunder fyldes med følelsen af overbærenhed og være parat til at tilgive og glemme. Denne kvalitet, Kshama, er menneskets mægtigste kraft.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. april 2006.
Når I betragter Gud som jeres ledestjerne og frelser, vil et hvilket som helst arbejde, I udfører helt sikkert give succes. Gud er jeres eneste sande ven. Han er altid med jer, i jer og ved siden af jer. Alle andre venner er måske med jer, så længe I har velstand, men i det øjeblik, I mister den, vil disse venner forlade jer. Derfor er den eneste vej til glæde at udvikle venskab med Herren. At være menneske indebærer, at I bør gøre andre glade. Når jeres hjerte er fyldt med kærlighed, bør I dele den med andre.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. april 2006.
Kærlighedens Legemliggørelser! Hvis I ønsker at realisere Gud, hvis I ønsker at erfare det Guddommelige inden i jer, hvis I ønsker at kende jeres sande Selv, må I udvikle ren, uspoleret Kærlighed. Lad Kærligheden til Gud udvikles. Alle andre former for kærlighed er slet ikke kærlighed, men kun flygtige tilknytninger. Menneskets største dumhed er at glemme sin Guddommelighed. Alle bør indse, at de kommer fra Gud; alle er Guds børn. Hver eneste bør søge at blive Gud nærere og kærere. Det er sand Sadhana (spirituel praksis). I må føle, at Gud er Hridayavaasi (bor i hjertet). I må udvikle medfølelse i hjertet, idet hjertet uden den ikke er andet end en sten. Kærlighed er Gud. Lev i Kærlighed. Begynd dagen med Kærlighed. Tilbring dagen i Kærlighed. Slut dagen med Kærlighed. Dette er vejen til Gud. Kun den person, der er fyldt med Kærlighed er Gud kær.
-SAI BABA

 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. april 2006.
Den primære nødvendighed for mennesket er at realisere dets Guddommelige potentiale, der er kilden til alle dets evner og talenter. Dette er sandt, uanset om man er ateist, troende eller tvivlende. Ingen i denne verden kan overleve uden denne energi. Den kan kaldes forskellige navne. Navne er ikke vigtige. Energien er en. Det er denne Guddommelige energi, der fører menneskeheden på rette vej. Mennesker bør bestræbe sig på at erkende det Guddommeliges nærvær i alting.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. april 2006.
Forstå, at I inden i jer har kilden til kraft, visdom og glæde. Bekendtgør, at I er uovervindelige og fri, at I ikke kan fristes eller trues til noget forkert. Lige så længe, spor af kropsbevidsthed vedblivende er i jer, må jeres søgen efter Gud fortsætte. Bliv ikke viklet ind i den ydre verdens klæbende net. Gør ikke jeres hjerte hårdt med grådighed og had. Blødgør det i stedet med Kærlighed. Rengør det med rene vaner i livsførelse og tankegang. Gør det til jeres hellige skrin, hvor I indsætter og tilbeder Gud. Herefter kan I indtræde i Moksha´s (Frigørelsens) hellige enemærker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. april 2006.
I behøver at søge andre steder efter Kærlighed. Den er inden i jer. Et menneske gør enhver anstrengelse for at samle velstand. En lige så stor bestræbelse skal der til for at opnå Kærlighedens velstand. Menneskene må investere al deres Kærlighed i hengivelsens Guddommelige bank. Denne investering er ikke bare sikker, men vil i stigende grad give jer tilbagebetaling i form af lyksalighed. Jeres hjerte er banken, hvor jeres Kærlighed til Gud bør investeres. Investeringer andre steder er usikre, da de kan mistes. Men investeringen i jeres hjerte er immun overfor al slags tyveri eller tab. Denne Kærlighed er nektar. Nektar nydes kun af ganen, men Guddommelig Kærlighed uddeler evig lyksalighed, der er sødere end nektar. Alle bør beslutte sig til at få denne Kærlighedens nektar.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. april 2006.
Kroppen, sindet, intellektet og sanserne er kun instrumenter. Spørgsmålet rejser sig så: ”Hvem er I?”. Svaret er: ”I er herren, der gør brug af disse instrumenter”. Når I refererer til ”mit sind, min krop, mine sanser”, spørger I så: ”Hvem er jeg”? I siger: ”Dette er min krop, mit sind, osv.”, hvilket antyder, at I er forskellig fra disse; og dog identificerer i jer med kroppen og bliver en slave af sanserne i stedet for at være deres herre. I er Atma, den Højeste Herre. I har potentialet til at virkeliggøre denne sandhed ved intellektets styrke af skelneevne. Når I engang erkender denne sandhed, vil I blive fri af jeres dyriske kvaliteter og forstå jeres Guddommelige natur.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. april 2006.
Medfølelse med alle levende væsener er den største dyd; bevidst at forvolde skade på et hvilken som helst levende væsen er den værste last. Tro fuldt og fast på dette og spred kærlighed og glæde ved medfølelse og vær fuld af indre glæde og fred. I har ikke glæde og fred nu, da jeres opmærksomhed er rettet mod andres fejl og svagheder og aldrig mod jeres egne fejl og svagheder. Sandt at sige, hvis I undersøger det, vil vi opdage, at det, vi ser i andre, ikke er andet end en genspejling af os selv - vores fordomme og forkærligheder.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. april 2006.
Guds Kærlighed er det eneste universalmiddel til alle problemer og elendigheder, der kommer fra menneskets umættelige ønsker og frustrerede ambitioner. Guds Kærlighed er som et lysende fyrtårn. Den viser den rigtige retning. Styr jeres livs båd mod den Guddommelige Kærligheds fyrtårn. I er da sikre på at nå lyksalighedens kyster. I behøver ikke en speciel slags aflad eller meditation. Mediter på Kærlighed. Fyld jeres sind med Kærlighed. Når I er i gang med jeres daglige gøremål, så betragt selv dem som offergaver til det Guddommelige. Gud er allestedsnærværende. Se Gud i hver en ting og hver en skabning. Lad en sådan urokkelig Kærlighed blive beskyttet i jeres hjerte. Som Sankt Tukaram sagde: ”Dil me Raam, Hath me Kaam” (Indsæt Gud i jeres hjerte og gå rundt og tag jer af den opgave, der er nært forestående).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. april 2006.
Den samme gud er i alle skabninger. Der er ingen retfærdiggørelse for forskelligheder på basis af religion. Det er tilknytning til kroppen, der er årsag til religiøse forskelle. Betragt ikke kroppen som permanent. Det er en vandboble. Også sindet er som en tosset abe. Følg ikke nogen af dem. Følg bevidstheden. I dag læser folk alle slags bøger og følger såkaldt ”store personer”. De undersøger ikke, hvad der udgør storhed. Erkend, at der ikke er nogen, der er større end hver eneste af jer. Men I har ikke opdaget den virkelige sandhed om jer selv, lige som en elefant, der ikke kender sin egen styrke, hvilket er grunden til, at en dyrepasser på en ged kan kontrollere den. Indse den realitet, at hele Universet er inden i jer. Folk stoler på kroppens, sindet og intellektets styrke, fordi de glemmer Ånden, der er den allerhøjeste kraft.
-SAI Baba
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. april 2006.
Skønt de bliver fældet og ødelagt af mennesket, tjener træerne det uselvisk ved at forsyne det med frugter og skygge. Floder leverer vand til at slukke menneskets tørst og gøre dets krop ren. Koen tjener også mennesket uselvisk ved at forsyne det med mælk. Mennesket bør først og fremmest indse sandheden, at det ikke er blevet udstyret med den menneskelige krop for at søge sine egne egoistiske formål, men for at tjene andre. Da mennesket har fået sin velstand, viden og evner fra samfundet, må det indfri sin gæld til samfundet ved at gøre noget godt til gengæld. Et menneske uden denne højeste dyd af taknemmelighed er værre end et grusomt dyr; dets uddannelse og evner er rent og skært spild. Det er virkelig ved at tjene samfundet, at disse opnår glans og betydning.
-SAI BABA
 

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. april 2006.
Brahman (Gud) er fuld af Kærlighed og er virkelig legemliggørelsen af Kærlighed. Jeres Kærlighed skal smelte sammen med denne Kærlighed. I virkeligheden er der kun en og ikke andre; det er stadiet af ikke-dualitet. Kærlighedens essentielle natur er opofrelse. Under alle omstændigheder, giver den ikke plads til had. Det er Kærlighed, der fjerner følelsen af adskilthed og fremmer følelsen af Enhed. Kærlighed højner også en person fra dyr til menneske. Prema (Kærlighed) er menneskets Prana (Livskraft) og derfor er Prana selv Kærlighed. En person uden Kærlighed er som en livløs krop. Kærlighed og liv er derfor indbyrdes beslægtede og nært forbundne.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. april 2006.
Guds mest ophøjede form Anuswaroopa kaldes “Dharmee”. I denne form er Dharmee tilstedeværende i alle Skabelsens objekter, men ingen af dem findes i Dharmee. Alle Universets objekter synes at være forskellige fra hinanden, men det Guddommelige princip i dem alle er et og samme. Det Guddommelige princip, der ligger til grund for hele Skabelsen, kaldes Dharmee. Dette betyder, at Dharmee er det, der forener alle tilsyneladende mangfoldige objekter. Dharmee bliver i Veda´erne (hellige skrifter) beskrevet som ”Molaadhaara Padhaartham” – det, der er al tings årsag, Universets essentielle fundament.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. april 2006.
I dette verdslige liv bliver Kærlighed manifesteret i mange forskellige former, såsom kærligheden mellem moder og søn, mand og kone og mellem venner. Denne kærlighed, der er baseret på fysiske relationer, opstår af selviske motiver og egenkærlighed. Men den Guddommelige Kærlighed er blottet for ethvert spor af egenkærlighed. Det er Kærlighed for Kærlighedens egen skyld. En karakteristik ved denne Kærlighed er at give uden nogen forventning om noget til gengæld. En anden er, at Kærlighed ikke kender til frygt. En tredje er interesse ud fra Kærlighed og ikke ud fra egoistiske motiver. Alle disse tre facetter udgør Prapatthi (Overgivelse). Når man nyder denne Prapatthi´s tilstand, oplever men det Guddommeliges lyksalighed.
-SAI BABA
 

 

 

<<< TILBAGE