www.saibabaofindia.dk >>>

 

 
 

Dagens Ord fra Sai Baba på dansk

 

Arkiv Marts 2010

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

1. marts 2010
 

 

Ethvert levende væsen ser på verden omkring sig på hver sin unikke og specielle måde. Den samme ting ses af ti forskellige personer med ti forskellige følelser. Et individ ses af sin søn med følelsen af, at det er en far. Hustruen ser samme individ som en ægtemand. Hans kammerat ser på ham med følelsen af, at han er en kær ven. Skønt det er samme individ, reagerer han forskelligt på hver af dem. Hver af dem, der forestiller sig ham på forskellig måde, bliver påvirket på hver sin måde. Forstå denne Sandhed og fyld jeres livssyn med Visdom. I vil erkende Guds allestedsnærværelse til hver en tid.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

2. marts 2010
 

 

Sjældne og kostbare ting kan tiltrække os med deres ydre skønhed, men for øjet, der er oplyst af spirituelt lys, vil det synes af almindelig værdi. Fysisk charme og styrke kan aldrig overmande spiritualitet. Den passion, der avler egoisme, kan identificeres, hvor selviskhed og stolthed end stilles til skue. Indtil denne mode for tanke og handling bliver afskaffet, vil godhedens kvalitet ikke skinne. I skal sørge for, at godhed får overhånd til at formilde, glæde og vinde Herrens Nåde.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

3. marts 2010
 

 

Jeres daglige pligter (Samskara'er) udvikler eller spolerer jeres liv. Disse er de skridt, der bringer alle væsener til deres mål. De onde handlinger, I udfører, resulterer i tab og sorg. Kun gennem gode gerninger kan I nå Herren. Så hvert eneste individ må være fuldt engageret i at udføre gode opgaver. At udføre jeres pligter oprigtigt er den autentiske form for tilbedelse. Det er den bedste måde at ihukomme Herren på. Det er den ypperste Bhajan (lovsang). Den spreder Kærlighed uden skelnen eller forskel. Jeres daglige pligter er slet og ret tjenestehandlinger. Vær engageret i dem med uforstyrret erindring om målet: "At nå Herren." Dette er den kongelige vej til jeres succes.     

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

4. marts 2010
 

 

Alle floderne, der har udspring i forskellige dele af verden, når ad forskellige veje til sidst havet. Ligeledes når folk, født i forskellige lande, og udfører forskellige former for tilbedelse, Havet med Herrens Tilstedeværelse. En ægte tilhænger af Sanathana Dharma (Evig Sandhed) vil være sand i tale, undgå jalousi og vrede og altid handle med et kærligt hjerte. Alle de, der praktiserer ovennævnte uden vaklen, er berettiget til at kaldes ‘Bharathiya'er’ (Kærlige Gudhengivne).

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

5. marts 2010
 

 

Mine kære børn, vågn op og rejs jer! Etabler endnu en gang Rama Rajya (Herrens Styre), strålende af Sandhedens, Retskaffenhedens, Fredens og Kærlighedens palæer. Sluk de brændende flammer fra uvidenhed, rastløshed, uretfærdighed og misundelse med vandet fra Kærlighed, Overbærenhed og Sandhed. Fej al jalousi og vrede væk. Hver især skulle indse deres egne fejl og forstå, at der ikke er nogen grund til at søge efter fejl hos andre. Det er slet og ret spild af tid og det frembringer også skænderier. Glem jeres fortid, fortryd oprigtigt jeres misgerninger uden at give efter for modløshed og gå ad vejen med bøn til Gud, gode gerninger og broderlig Kærlighed til alle.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

6. marts 2010
 

 

Veda er navnet på en mængde Guddommelig Kundskab. De underviser i Sandheden, der ikke kan revideres eller ændres til det modsatte gennem tidens gang i tre perioder - fortid, nutid og fremtid. Veda'erne er en samling af ord, der er sande, der blev virkeliggjort af vismænd, der havde opnået kapaciteten til at modtage dem i deres oplyste bevidsthed. Veda'erne er virkelig selve Guds Ånde. Veda'ernes unikke vigtighed hviler på dette faktum: "Veda'erne bringer fred og sikkerhed til hele samfundet. De sikrer velfærd og lykke for hele verden."

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

7. marts 2010
 

 

Det virkelige Mål for en persons eksistens er at opgive ønsker. At opgive ønsker involverer at opgive begær, vrede, grådighed, had osv. Tilstedeværelse af ønsker indebærer tilstedeværelsen af begær, vrede, grådighed osv. Disse andre følelser og sindsbevægelser er dens naturlige følgereaktioner. Sammen er de absolut portene til Helvede. Misundelse er klinken og stolthed er nøglen til Helvedes døråbning. Lås klinken op og løft den - så kan I bestemt komme ind! Derfor bør det være ønsker, der er det fundamentale at opgive.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

8. marts 2010
 

 

Folk tror på det Guddommelige i forhold til niveauet for deres indre udvikling og modenhed. Nogle tilbeder Rama og Krishna i Ayodhya eller Mathura som Poornam (den absolutte manifestation af Guddommelighed). Det er overhovedet ikke forkert at gøre det. Man skal bare ikke erklære, at det kun er deres tro, der er sandheden, og at de former, de har tilskrevet det Guddommelige, er de 'eneste' navne og former, og at alle andre Navne og Former er værdiløse og ringere. 'Poornam' betyder, at alle Guds Former er lige gyldige og Sande.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

9. marts 2010
 

 

Ethvert væsen, der lever i verden, stræber efter at eje det, det ønsker og undgå det, det ikke kan lide. Forstå, at Veda'erne (Skrifter) instruerer i, hvordan man får succes med begge bestræbelser. Ordet 'Veda' stammer fra 'Vid', der betyder 'at vide'. Så Veda betyder - og inkluderer al viden. De beskæftiger sig med begge - det materielle og det spirituelle. De fastlægger klart, hvad der bør gøres og hvad der ikke bør gøres. Når disse forskrifter og forbud bliver fulgt, kan man vinde det gode og undgå det onde.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

10. marts 2010
 

 

Vrede vil forgifte den visdom, mennesket har vundet. Utøjlet begær vil ødelægge alle dets handlinger. Grådighed vil ødelægge dets hengivenhed og dedikation. Sammen vil begær, vrede og grådighed underminere hengivenheden og visdommen i enhver og gøre dem til et dyr. Hovedårsagen til vrede er begær, og begær er konsekvensen af uvidenhed. Uvidenhed er særpræget for et dyr. Når denne Sandhed erkendes, må hver eneste gøre sit bedste for at højne sig selv gennem egen indsats og træning.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

11. marts 2010
 

 

Det umådeligt store havs smag må findes fuldstændigt og uformindsket i hver eneste af dets dråber. Men dette indikerer ikke, at dråben og havet er identiske. Vi ser dråben og havet som to adskilte størrelser, men naturen og smagen er begge identiske. På samme måde er den Altgennemtrængende indre Motivator for alt (Sarvantharyaami) og Navnet og Formen, I tilbeder, ikke adskilte. De er identiske. Alle de grove Former af det Guddommelige er fuldstændig opfyldt med det subtile. Det er umuligt at realisere jeres Kærlige Herre uden at indse denne Sandhed.    

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

12. marts 2010
 

 

Da Veda'erne er enorme og grænseløse, var det svært og ville vare meget længe for almindelige mennesker at studere dem. Derfor blev de inddelt i fire, så de kan være indenfor alles rækkevidde. 'Rk'er' eller hymner til Herrens Pris bliv grupperet under Rk Samhithaa og Yajur Samhitha. Versene, der egnede sig til musisk udfoldelse blev grupperet under Saama Samhitha, og formlerne og deres orden under Atharva Samhitha. Der er intet spor af konflikt i nogen af disse tekster. De er opstået for at oplyse folk på forskellige bevidsthedsniveauer, så de kan få gavn af den Guddommelige Vejledning og krydse lidelsens hav.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

13. marts 2010
 

 

Pashu (dyr) betyder det, der har perspektivet og accepterer, hvad det udvendige perspektiv overbringer. 'Pashupathi' betyder Herre over alting, den Ene, der har det indre perspektiv. Den, der ikke har bekæmpet sanserne, er Pashu. Et dyr har adskillige medfødte uønskede egenskaber, der ikke kan transformeres, hvor hårdt det end måtte prøve at eliminere dem. For eksempel kan vi opdrage en tigerunge med hengiven omsorg og træne den til at være venlig og lydig. Men når den er sulten, vil den så nyde Poori (et indisk måltid, lavet af hvedemel) og karrykartofler? Nej, den vil kun nyde råt kød! Derfor anfører skrifterne: "Mennesket er i sandhed det heldigste og helligste blandt alle væsener, for ens medfødte egenskaber kan sublimeres". For at forstå denne Sandhed, må hver enkelt højne sig selv gennem træning og selvbestræbelse.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

14. marts 2010
 

 

Tilbederen og den tilbedtes holdning er i sandhed Bhakti's (hengivenhedens) frø. Først bliver tilbederens sind tiltrukket af det Guddommeliges unikke kvaliteter. Han prøver selv at opnå disse specielle kvaliteter for genstanden for hans tilbedelse. Dette er Sadhana (spirituel selvdisciplin). I de tidlige stadier af tilbedelse er der en klar adskillelse mellem tilbederen og den tilbedte. Senere, når Sadhana fremmes, vil følelsen af adskillelse mindskes. Til sidst, når det er opnået, vil der ikke være nogen som helst adskillelse. For at komme dertil, må man have fast tro på Herren. Det eneste ønske, der er passende at have i en hengivens sind, er ønsket om at realisere Herren i netop denne fødsel.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

15. marts 2010
 

 

Gud er til stede i alle. Han bor i ethvert hjerte. Begræns derfor ikke Gud til et tempel, en moske eller en kirke. Der, hvor mennesket er, der er Gud! Hvis I ikke forstår dette, tillader I jer at kritisere andre. For at komme af med denne vane, spørg stille jer selv: "Hvem tilbeder jeg?" "Hvem kritiserer jeg?" Gud er til stede i alle. Så når I kritiserer en anden, svarer det til at kritisere jer selv. Når I elsker andre, elsker I jer selv. Det når Gud (Sarva Jeeva Thiraskaaram Keshavam Pratigacchati), uanset hvem I kritiserer. Det når Gud (Sarva Jeeva Namaskaram Keshavam Pratigachchhati), uanset hvem I saluterer.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

16. marts 2010
 

 

Ægte Ugadi er den dag, mennesket opgiver dårlige egenskaber, fylder sit hjerte med Kærlighed og går ad opofrelsens vej. Begræns ikke festligholdelsen af Ugadi til bare at tage nyt tøj på og deltage i dejlige ting. I dag kan I have en ny skjorte på, men hvor længe vil den forblive ny? I morgen er den blevet gammel. Dagens avis bliver til spildt papir i morgen. Vort liv er ligesom en avis. Når først I er færdige med at læse en avis, har I ikke lyst til at læse den igen og igen. I har fået denne fødsel, der er ligesom en avis, og har gennemgået forskellige oplevelser med fornøjelse og smerte. Nok er nok. I bør bede: "Åh Gud! Du har givet mig denne 'avis', og jeg har gennemgået dette livs oplevelser. Jeg ønsker ikke at få endnu en fødsel."

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

17. marts 2010
 

 

Først efter, at følelsen af 'jeg' og 'min' er taget op ved rode, bliver man en hengiven. En sådan hengivens hjerte vil være fyldt med medfølelse og tilskyndelsen til at gøre verden godt. Det er den supreme Lyksalighed, de herved opnår, der tilskynder dem til at handle på denne måde. De kræver intet andet end at blive Et med deres kære Herre. Med dette ene mål i sinde, uanset glæde og sorg, uden at skænke deres egen tilfredshed en tanke, engagerer de sig standhaftigt i spirituelle øvelser, uophørligt og med overbevisning og efter at have erkendt Virkeligheden, opnår de fuldkommen tilfredshed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

18. marts 2010
 

 

Stavelsen 'man' (menneske) i ordet 'Manthra' indikerer undersøgelsesprocessen med sindet. Stavelsen 'thra' betyder det, der har kapaciteten til at frigøre eller redde. Kort sagt er 'Manthra' det, der redder jer, når jeres sind dvæler ved det. Når religiøse ceremonier, ritualer og offergerninger udføres, bør I huske på deres natur og betydning. I må gentage Manthra'erne for at opnå de mål, I beder om. Hvis I reciterer dem mekanisk uden at lære betydningen, giver de ikke frugt. I kan kun høste den fulde gevinst, hvis I reciterer dem med viden om deres mening og deres betydning.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

19. marts 2010
 

 

Et liv, der leves uden herredømme over ens sanser fortjener ikke navnet. I er blevet udstyret med mange evner og hvis I ikke kontrollerer jeres sanser og leder dem ordentligt, da er det liv spildt. Vidya eller sand uddannelse hjælper jer til at opnå succes i denne proces. Vidya fremmer ydmyghed og gennem ydmyghed opnår I værdigheden til at engageres i fagligt virke. Værdighed giver velstand. En velstående person har evnen til at gå i gang med velgørenhedsgerninger og ret levevis. Ret levevis vil give lykke nu og fremover.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

20. marts 2010
 

 

Folk har en tendens til at udskyde deres pligter. Men for det at gå i gang med spirituelle øvelser, findes der intet i går og intet i morgen. Dette øjeblik er øjeblikket. Hvis I har graveret denne erkendelse ind i jeres hjerte, kan I smelte sammen i Herren Shiva. Hvis I ikke tilegner jer denne Sandhed, og I bliver fordybet i planer for i dag og i morgen, lægger det grundlaget for verdslig tilknytning! Da vil I fødes igen og igen for at få Darshan af Yama (Dødens Gud)! De, der erkender denne Sandhed vil ikke fejle i mindste mål med deres spirituelle øvelser. Det er hver enkelt aspirants ret at få Visionen af Shiva (Gunstighedens Herre).

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

21. marts 2010
 

 

Rig Veda underviser i Enhed. Den tilskynder alle levende væsener til at have gode tanker, der leder til gode mål. Den insisterer på, at alle hjerter må oplades med de samme gode følelser. Alle væsener må betræde Sandhedens vej, for alle er manifestationer af samme Guddommelighed. Nogle mennesker tror, at lærdommen om menneskehedens Enhed er ny, og udvikling til Den er prisværdig. I de Rig Vediske tider blev konceptet proklameret meget klarere og eftertrykkeligt, end det bliver nu. Alle er gnister af samme Guddommelige Flamme. Rig Veda bebuder, at forskel og adskilthed ikke skal trænge sig på, og at et universelt, altomfattende udsyn skal udvikles.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

22. marts 2010
 

 

Den menneskelige krop er en verden i sig selv. Kroppen er et træ. Kærlighed til Selvet er roden. Ønsker er grenene, den sender ud. Egenskaber, attributter og måden at opføre sig på, der er baseret på den grundlæggende natur, er blomsterne fra træet. Glæde og sorg er frugterne derfra. Blod flyder derigennem og gør hver eneste del af kroppen levende. På denne måde flyder også det Guddommelige ind i og igennem og sætter gang i hvert eneste sted i verden.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

23. marts 2010
 

 

Til hvilken nytte er det at planlægge en brønd, når huset står i brand? Hvornår vil den være gravet? Hvornår vil vand være tilgængeligt og hvornår vil ilden blive slukket? Er det ikke en umulig opgave? Hvis brønden var blevet gravet allerførst, hvor nyttigt ville det så ikke være i kritiske situationer? At begynde at kontemplere på Gud i ens sidste øjeblikke er ligesom at begynde at grave brønden, efter at huset er i brand. Ingen ved, hvad der venter i næste øjeblik. Engager jer derfor fra nu af i kontemplation på Gud og udfør jeres spirituelle øvelser. Fysisk udholdenhed er virkelig nødvendigt til Sadhana (åndelig selvdisciplin), så pas med yderste omhyggelighed på jeres krop. Men husk, at for meget pleje også er skadelig.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

24. marts 2010
 

 

                            Sri Rama Navami                           (Festligholdelse af Herren Rama's Fødselsdag)


I burde gøre korrekt brug af øjnene, ørene og tungen, som Gud har givet jer. Hvem som helst, der er i stand til at kontrollere disse, vil opnå storhed. Man bør derfor udvikle disse dyder og opnå Guddommelighed. Dette er den primære ting og det fundamentale grundlag for al undervisning. De, der mangler disse dyder, er i sandhed dæmoner. Dette er essensen og budskabet i Ramayana'en. Forsøm aldrig disse lærdomme. De er til menneskehedens frigørelse og frelse. Bring dem til udførelse i jeres liv.
 

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

25. marts 2010
 

Rigdom, der er opnået ved Moder Veda's Nåde, er i sig selv den stærkest virkende Visdom. På grund af dette, bad de gamle seere således til Gud: "Kære Herre, Du er selve Legemliggørelsen af Veda. Bebyrd mig ikke med verdslige rigdomme, men skænk mig den Visdom, der er kilden til Paramaishwarya (den højeste rigdom). Jeg vil stille mig fuldstændig tilfreds med den rigdom og da den er egnet til at blive benyttet til Din tjeneste, vil Du også være glad, når Jeg får den!"


 

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

26. marts 2010
 

Til at opnå succes med en hvilken som helst opgave er Sadbhava eller Retskaffenhed meget vigtig. Uden frygt for synd kan Retskaffenhed ikke opstå og Kærlighed til Gud vil heller ikke udvikles. Fra denne frygt for synd udspringer hengivenhed, der fører til tilbedelse af Herren. Jeres krop er en karavaneholdeplads, jeres sind dens opsynsmand og sjælen er pilgrimmen. Til en problemfri rejse til Evigheden er der intet så pålideligt som ihukommelse af Herrens Navn. Når først Navnets sødme er oplevet, vil I ikke have nogen som helst udmattelse, uro eller ladhed. I vil med glæde, entusiastisk og med dyb overbevisning, fuldføre jeres pilgrimsrejse.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

27. marts 2010
 

Begær skaber ønsker. Ønsker bevirker fødsel og også død. Hvis I er blottet for begær, behøver I ikke at gennemgå fødsel og død. Den næste fødsel er resultatet af uopfyldte begær i dette liv og fastsættes af dem. Dog er begæret efter at kende Gud, at elske Gud og at blive elsket af Gud et begær, der ikke binder. Når bevidstheden om Gud gryer i al sin Herlighed, reduceres hvert eneste verdsligt, følelsesmæssigt ønske til aske. Det individuelle Selv vil da vende sig hen imod Det Universelle Selv og glæde Sig i den højeste, evigtvarende Fred.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

28. marts 2010
 

Veda'erne fastsætter fire mål for mennesket: "Dharma (retskaffenhed), Artha (rigdom), Kama (begær) og Moksha (frigørelse)". Men de må udføres parvis, Dharma og Artha sammen og Kama og Moksha sammen. Det vil sige, at Artha skal vindes gennem Dharma og Kama må være efter at få Moksha. Men mennesket tager disse fire hver for sig og ender med at miste alt. Det lægger dem i separate rum og indfører forskellige planer for at opnå dem. Det opgiver Dharma og Moksha som hinsides sig selv og spilder livet med kun at jagte Artha og Kama. Dette fører det til ødelæggelse.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

29. marts 2010
 

Se på blomsterne i haven. Når gartneren plukker blomsterne, jubler knopperne over, at det i morgen er deres tur til at blive samlet i hans hænder, og deres ansigter er så fulde af glæde, når de folder sig i ud det håb. Føler de nogen sørgmodighed? Hænger de slapt med hovedet? Lyser de på nogen måde mindre op? Nej. I det øjeblik, de ved, at det næste dag er deres tur, gør de sig rede med stor oplagthed og spænding. På samme måde må man være parat på Sadhana's (åndelig selvdisciplins) vej, entusiastisk, ihukommende Herrens Navn, uden bekymring og at føle sig bedrøvet over, når vi skal tage af sted fra dette jordiske plan.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

30. marts 2010
 

Udtrykket "God is no where" (Gud er intetsteds) kan bestå uforandret; det er ikke nødvendigt at konfrontere eller modsige det udtryk. Den eneste ting, der er nødvendig, er at læse bogstavet "w" i "where" i sammenhæng med det tidligere ord "no", så det bliver til "God is now here" (Gud er her nu). Det negative bliver pludselig positivt! På samme måde ved bare at ensrette jeres vision hen mod Gud, forsvinder adskillelsen og forskellene, I ser i verden, og de mange bliver Et. Fremragende hengivne fra alle religionerne har erkendt denne Sandhed ved hjælp af deres urokkelige Tro, der er vundet gennem renselsen af sindet.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

31. marts 2010
 

Uddannelse søges nu til dags for at sikre et middel til et levebrød. Indsatsen fra mange forældre og deres børn er at lære nogle færdigheder, der kan give dem et godt arbejde til en anstændig løn i et forretningsetablissement. Selvfølgelig skal mennesket leve og leve komfortabelt. Så det er nødvendigt at mestre nogle nyttige evner. Men mennesket har brug for ting, der er meget mere tilfredsstillende, meget mere essentielle end komfort. Det må have tiltro til sig selv, så det kan respektere sig selv. Denne Atma Vishwasa (tillid til Selvet) ligger ved selve glædens rod.

-SAI BABA


 

 

 
 
 

<<< Facebook           saibabaofindia.dk >>>

 
 
 
 
 
 
 Dagens Ord i dag
 
 

 

Arkiv Dagens Ord 2010

 

 

   <<< Facebook              saibabaofindia.dk >>>

 

 
 

 

 

samt til

Dansk vejledning til at blive medlem af 'Saibabadk' for at modtage

'Dagens Ord' m.v. på dansk direkte i sin egen mailboks:

http://uk.groups.yahoo.com/group/saibabadk/message/1979

 

Copyright © www.saibabaofindia.dk