www.saibabaofindia.dk >>>

 

 
 

Dagens Ord fra Sai Baba på dansk

 

Arkiv Januar 2010

 

<<< Facebook           saibabaofindia.dk >>>

 
 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

1. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Brug i alt, hvad I gør, al den styrke og talent, med hvilket I er udstyret, til at tale og handle sandfærdigt. I første omgang fejler I måske med dette, og I kan støde på vanskeligheder og lidelse. Men i sidste instans vil I få succes og opnå sejr og Lyksalighed. Hver eneste af jer skal hele tiden være opmærksom på jeres vaner og karaktertræk. Husk altid grundreglen: "Sathyameva Jayate (Kun Sandhed sejrer)". I jeres adfærd, i jeres livsstil kan I erkende Sandheden og Paramatma (Det Evige Selv).

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

2. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Hjertets urenheder må vaskes af med det moralske liv og udførelsen af ens pligt. Der kan komme et tidspunkt, hvor I er trætte eller svage, da bør I bede således: Åh Herre, tingene er kommet ud over min formåen. Jeg føler, at yderligere anstrengelse er for stor en belastning. Vær sød at skænke mig styrke." I første omgang står Gud stille på afstand og betragter jeres anstrengelser, ligesom en lærer, der står lidt afsides, når eleven skriver svaret på hans spørgsmål. Når I så aflægger jeres tilknytning til fornøjelse og påbegynde gode gerninger og tjeneste, kommer Gud opmuntrende nær. For Han er lige som Solens Gud, der står og venter udenfor en lukket dør. Gud annoncerer ikke Sin tilstedeværelse eller smækker med døren; Han venter simpelthen! Når I åbner døren bare en lille smule, vælter sollyset ind og driver prompte mørket væk indefra. Når Guds hjælp søges, er Han på samme måde tilstede ved jeres side, med Sine hænder rakt frem for at yde assistance. Alt, hvad der er behov for, er visdommen til at huske Ham og skelneevnen til at bede og spørge Ham.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

3. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Et etisk liv er fundamentet for at opnå vækst i spiritualitet. Dette etiske liv er baseret på skelnen mellem Sandhed og falskhed. Ligesom perlen bevares, medens muslingeskallen kasseres, må I acceptere Sandheden og afvise det uvæsentlige. For at opnå dette må både individuel anstrengelse og Guddommelig Nåde eksistere. I må hele tiden praktisere den store lære, at kroppen og Sjælen er adskilt. Dette er en højst gavnlig øvelse. Dette hjælper jer til at forstå Sandheden - den Sandhed, at Guddommelighed bor i alle.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

4. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Uden at vide det, kan I i jer selv skabe og udvikle en overflod af egoistiske vaner og holdninger, der forårsager stor misfornøjelse i jer. Impulsen til dette kommer fra magtkomplekset; grådigheden efter magt og rigdom. I føler jer måske opstemte over, at I er meget rige, talentfulde og kyndige. Hvor fik I dette fra? I kan måske endda påstå, at I har opnået alt dette ved jeres egen indsats, men I fik det helt sikkert fra nogen. Kilden, fra hvilken al styrke udspringer, er Sarweshwara (Altings Herre). Almagt tilhører kun alle væseners Herre. Ved at ignorere Den Almægtige og vildlede sig selv med, at den lille magt, man har opnået, er ens egen, er virkelig Ahamkara (indbildskhed). Ahamkara forårsager sorg og må rykkes op med rode indefra. Der lever ikke et minimum af den i et individ, der er fyldt med ægte hengivenhed, vist ved karakteristikkerne for venlighed, kærlighed, tålmodighed, overbærenhed og taknemmelighed. Søg derfor at udvikle disse dyder i jer.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

5. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

I denne skabelse er visdom indhyllet i uvidenhed. Så længe lampen brænder, vil der være en skygge under den. Det er helt uundgåeligt. Således består skyggen af uvidenhed også lige nedenunder, når illusionens flamme brænder! Men Kundskaben om Selvet ødelægger uvidenheden og får Visdom til at skinne, ligesom solopgangen oplyser hele verden og spreder fred og velvære. For at nå dette resultat af fred, er en indsats højst afgørende. Sindet er af miljøet betinget til godt eller dårligt. Nutidens reformatorer stræber ikke efter at transformere folks kvaliteter. De prøver at bringe lighed i økonomiske forhold i det ydre liv. Alene at forbedre den økonomiske status frembringer ikke vedvarende Fred. Vedvarende Fred kan kun opnås, når karakter bliver dannet og udviklet. Der er et presserende behov for at reformere karakter gennem Kundskaben om Selvet. Kun denne reform bærer frugt, Fredens og den evige Lyksaligheds frugt.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

6. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Kultur skal føre til reform af ens karakter. Sammen med den reform og i den udstrækning, den har opnået, kan det økonomiske livs ydre standard også justeres. Alle må uddannes i teknikkerne i at nyde fred og lykke. Disse beror ikke på den ydre, den udvendige, den synlige objektive verden. Så der er ingen gevinst i at bekymre sig om eller drøfte disse forhold. I må hele tiden søge ly i kontemplationen på det Guddommelige. Husk jer selv på, at kroppen er genstand for forandring, den er midlertidig og udsat for svækkelse. Det er først, når hver eneste aspirant er bevidst om denne fundamentale Sandhed, at der kan etableres sindsligevægt, lighed og begejstring på Jorden.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

7. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Den, der ser en krukke, kan selv klart indse, at det er en krukke, ikke? Når det er således, hvordan kan det være, at man identificerer sig med kroppen, bare fordi tilknytning får en til at føle, at det er ens egen? Denne tilknytning kaldes Ajnana eller 'min-hed'. Atman (Selvet) er uden form og fri af alle ændringer. Det har ingen ønsker, impulser eller intentioner. Det er fri for tilknytning. Derfor påvirkes Det ikke af lidelserne i verden (Thaapathraya). Det er altid klar over, at Det ikke er handlingens mand og forbliver som vidne, ligesom lotusblomsten trives på vandet, upåvirket og uberørt.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

8. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Det Guddommelige Selv kan kun erkendes, når man ejer skelneevnen til at befri sig fra binding. I må transformere jeres intellekt til at blive rent og skarpt. Uvidende folk, for hvem forståelsen af det Guddommelige Selv er hinsides rækkevidde, vildleder sig selv ved at tro, at de kan opnå glæde fra den objektive verden, som deres sanser kan fornemme. Hvis de tænker over det bare et lille stykke tid, vil det være krystalklart, at selv den glæde, de oplevede, er en gave fra Gud. Den Guddommelige Nektar er til stede overalt til alle tider. Øv jer, som en moden aspirant, i at opgive den objektive verdens glitrende falskhed og nyd det Guddommeliges Glæde og opnå Fred. Vil en honningbi nogensinde drikke den bitre juice?

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

9. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Med ren og skær viljesakt kan man på et øjeblik forestille sig et sted i Amerika. Men kan den også faktisk opleves på det samme øjeblik? Nej, det kan man ikke! Det nytter ikke at fantasere og indramme fantasien. Det må opleves i sind, ord og krop. Ligeledes kan ægte Fred ikke opnås ved bare at kende til og lære om det Guddommelige Selv. I kan endog tro fast på, at Lyksalighed er til stede i disse, men det er til ingen nytte. I må vie jeres liv til at vinde den Lyksalighed og opleve Den, og gå i gang med den disciplin, der er nødvendig for at opnå Den. Kun da fortjener I Herrens Nåde og fra Den modtager I evig Kærlighed og Fred.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

10. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Nyd altid den fred, der er resultatet af alle mentale ophidselsers ophør. Tillad ikke sindet at løbe efter dette og hint. Øv det i at være stille. Hold de mentale reaktioner, der er forårsaget af kontakten med den eksterne verden, langt, langt væk. Da kan I blive ren og skær Eksistens, Sath. Det er tilstanden hinsides sansernes rige. Dette er det virkelige Sakshaathkaara, Livets Mål.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

11. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Det siges ofte: "Daivam Manusha Rupena". Det betyder, at Gud inkarnerer i en menneskikkelse. Guddommelighed er ikke en separat eksistens. Den er iboende menneskeheden. Gud inkarnerer som et menneske for at minde om dette og forløse menneskeslægten. Det er derfor, menneskelig fødsel anses for at være yderst hellig. Den menneskelige form er en kombination af de fem elementer, nemlig jord, vand, ild, luft og æter. Den Guddommelige Kraft, der får de fem elementer til at fungere, kaldes Atma, Det Højeste Selv. Atma har ingen form. Den transcenderer alle navne og former. Men vær ikke af den fejlagtige opfattelse, at Gud er begrænset til en specifik form. Husk altid på, at Gud er Kærlighed og Kærlighed er Gud!

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

12. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

I må forstå forskellen mellem Uddannelse (Education) og 'Educare'. Uddannelse er orienteret mod information. 'Educare' er orienteret mod transformation. Uddannelse er begrænset til fysiske og mentale niveauer. Uddannelse har sine rødder i 'Educare'. 'Educare' er forbundet med vore indre følelser og hjertets renhed. Vor tale, sang og livsmåde (Maata, Paata og Baata) bør udspringe fra hjertet. Det er essensen i 'Educare'. Kun de, der er udstyret med den praktiske Viden og Visdom, vil være i stand til at forstå og værdsætte 'Educare's koncept. Selv efter at have opnået flere eksaminer, kan I ikke kaldes ægte uddannet, hvis I mangler renhed i jeres hjerte.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

13. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Guddommelighed er Et. Navne og former kan variere, men det iboende Guddommelige Princip er Et og Samme. For eksempel kan en entre være dekoreret med et vist antal pærer. Men den elektriske strøm, der flyder igennem dem, er den samme. Ligeledes kan søde sager være mange, men den essentielle ingrediens i dem, som er sukker, der giver sødmen, er det samme. Det meste af tiden går vi efter navnene og formerne og glemmer Virkeligheden.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

14. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Ethvert menneske burde grundlæggende have tre kvaliteter - Nischalathwa, Nirmalathwa og Nirmohathwa (vedholdenhed, renhed og ikke-tilknytning). Den, der har disse tre kvaliteter, er i sandhed Gud Selv. I behøver ikke at spørge andre, om I er gode eller det modsatte. Jeres samvittighed er jeres egen dommer. I bør altid tænke på Gud. Folk tilbeder Gud og synger til Hans ære, da de tror, at Han er tilstede på et fjernt sted. Der har været mange Guddommelige Inkarnationer i fortiden, men det iboende Guddommelige Princip i Dem Alle er Et og Samme. Jeres hjerte er Guds sande Tempel. Fyld derfor jeres hjerte med Kærlighed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

15. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Allerførst må I forstå, at Guddommelighed er til stede overalt. Lad alle jeres handlinger være til Guds behag. I er kommet fra Gud og lever i Gud. Alle jeres handlinger bør derfor tilegnes Gud. Når I følger en sådan hellig vej, vil I ultimativt smelte sammen i Gud. Gud er Bhaavapriya (elsker indre følelser) ikke Baahyapriya (elsker ydre udseende). Han ser følelsen bag jeres handlinger. Verden er interesseret i Baahyam (ydre show), men Gud er interesseres i jeres Bhaavam (følelse). Rens derfor først jeres følelser.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

16. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Der er kærlighed i alle og enhver. Der er ingen, der er blottet for kærlighed i denne verden. Nogle gange kan folk sige ord med forkerte hensigter mod jer. I skal ikke blive foruroliget af en sådan kritik. Hvis nogen kritiserer jer højt, vil det forsvinde ud i den blå luft. Hvis de kritiserer jer indvendigt, da vil de lide. Hverken på den ene eller anden måde vil I blive angrebet af det. På denne måde skulle I øve jer i at udvikle sindsligevægt. Da vil I hverken blive opstemt over ros eller nedtrykt af kritik. Hvis I ønsker at opnå Gud, må I have harmoni i jeres tanker, ord og handlinger. Harmoni i tanker, ord og handlinger er symbolet på en ædel person; de, der mangler denne harmoni er onde.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

17. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Gud er til stede overalt; der er ingen steder, Han ikke er til stede. Der er ingen form, der ikke er Hans. Alligevel søger I efter Gud, da I tror, Han er et fjernt sted. Men Gud er foran jer, bagved jer, ved siden af jer. Hver eneste person omkring jer er en legemliggørelse af Gud. I betragter dog ikke folk omkring jer som legemliggørelser af Guddommelighed. I ser på deres form og betragter dem som slet og ret mennesker. Glem formen. Vær fast etableret i den følelse, at hvor, I end ser hen, er det kun Gud. Det er kun Ham, der sørger for al vores næring. I ser dualitet i verden, da I retter jer efter navne og former. Hvis I ser hinsides navne og former, finder I Enhed overalt.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

18. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Nogle folk er konstant nedsunket i verdslige tanker. Nogle folk betragter sig selv som meget intelligente og ophober boglig viden. I virkeligheden er denne slags viden ligesom en allergi. Når allergien begynder at sprede sig, bliver deres energi undergravet. I dag udvikler vi ulykkeligvis allergi, ikke energi. Bliv ikke ved med at overveje, om noget er godt for jer eller ikke. Alting er godt. Betragt, hvad der end sker, som værende godt for jer. Når I udvikler en sådan holdning, vil alt vise sig at være godt for jer. Vær kærlig og munter altid. Det er kun Kærlighed, der beskytter og opretholder jer!

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

19. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Hver eneste aspirant må stræbe efter at holde sig væk fra verdens virvar, falskhed og grusomheder og hvert øjeblik praktisere Sandhed, Retskaffenhed, Kærlighed og Fred. Dette er virkelig hengivenhedens vej. De, der søger enhed med Gud, må kassere både lovprisning og bebrejdelse, anerkendelse og hån, medgang og modgang som værdiløse. Ingen stor sjæl eller selv en Avatar (Guddommelig Inkarnation) kan nogensinde undgå kritik og bebrejdelse. I sådanne tilfælde bøjer de sig ikke, men holder fast i Sandheden. Fordyb jer med denne forståelse i hellige bøger og i selskab med Herrens hengivne. Afstå fra at diskutere jeres tro eller overbevisning med uvidende personer. Hvis I er rige på erfaringen med erkendelse og hengivenhed, da kan I frit omgås og endda bestræbe jer for at vise andre hen til den sandhed, I har set og oplevet.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

20. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Lad være med at tinge om midlerne til at opnå vedvarende og fuldstændig lykke, vildledt af tilknytning og tiltrækninger fra midlertidig glæde. I må blive ved med jeres åndelige pligter med fuld hengivenhed. Det Guddommelige kan ikke erkendes uden Tro og standhaftighed (Shraddha). Kun gennem Kærlighed (Prema) kommer Tro og idealisme. Gennem Tro og idealisme kommer Visdom (Jnana). Gennem Visdom får I ophøjet hengivenhed til Gud. Kun gennem en sådan Kærlig hengivenhed, opnår I Enhed med Gud.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

21. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Slægtskab med Herren kan realiseres af hver enkelt person, der opnår disse tre hovedredskaber: (1) Et sind, ubesmittet af tilknytning og had (2) Tale, ubesmittet af falskhed og (3) En krop, ubesmittet af vold. Vær opmærksom på hvert eneste stadium, hold jeres værktøjer rene. Accepter det, der er sandt og efterlad resten. I kan ikke undslippe sorg, hvis I har verdslige ønsker. Glæde og Fred bor ikke i ydre ting. De er inden i jer. Stræb efter at opleve Kærligheden, som er Guddommeligheden Selv.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

22. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Veda'erne og Purana'erne (Hellige skrifter) fortjener at blive læst og hørt indtrængende. Guds Navn bør reciteres og høres med hengivenhed. Til nogle lidelser foreskrives medicin enten til ydre påføring eller til indtagelse. Imidlertid er medicinen, der til indre og ydre brug foreskrives til denne universelle lidelse 'Bhavaroga' (cyklus af fødsel og død), Shravanam (lytte til lovprisning af Gud) og Keertanam (recitere eller synge til lovprisning af Gud). Hver eneste aspirant må synge så vel som lytte til Guds Navn for at modtage Hans Nåde.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

23. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

I må leve i verden med "Udaseenabhava", uegennyttighedens stadium, der beskriver tilstanden for en, der har forståelse for Sandheden. I dette stadium vil I smage det Guddommeliges sødme, vil aldrig nære distraktion eller tvivl, og leve uden nogen som helst lidelser. De store Vismænd - Shuka, Sanaka og Sananda levede i denne Lyksalighed og overbevisning om Enhed med det Guddommelige. Det primære værktøj, de brugte, var deres intellekt, der skinnede i dets oprindelige stråleglans, renset for de sanselige tiltrækningers støv. I kan opnå dette gennem jeres eget disciplinerede liv og uophørlige indsats.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

24. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Hvis der er noget, der er mere sødt end alt andet, mere gunstigt end alle gunstige ting, mere helligt end det helligste, er det i Sandhed Herrens Navn eller Herren Selv. Opgiv selskabet af verdsligt-sindede og find altid de vises og de godes selskab. Tag tilflugt i Herren, Han er Legemliggørelsen af Fred. Han vil konstant bebo det sted, hvor hengivne oprigtigt ærer Hans Navn med selvopofrelse og idealisme. Praktiser intens hengivelse til Herren, for det er nøglen til at opnå ægte og vedvarende Lykke.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

25. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Tilbed Herren, der lever i jeres hjerte, nærmere ved jer end jeres nærmeste ven, jeres fader, moder eller lærer. Han er alle disse og mere for jer. Den fysiske krop og de fornøjelser og komfort, I beder om, er alle genstand for ødelæggelse eller forfald. En eller anden dag bliver det mad for hunde og sjakaler. Herren derimod giver jer Lyksalighed og Glæde for evigt. Han kan ikke opnås med uddannelse, pompøse løfter eller farverige ritualer. Overgiv jeres hjerte til Ham. Han ønsker intet andet fra jer.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

26. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Det verdsligt-sindede individs kærlighed er forurenet, da den er rettet mod materielle ting. Medens den samme kærlighed, når den rettes mod Herren, leder det til Gud Selv. Faktisk er hengivenhed til Gud den sande teknik til at opnå frigørelse, og det er en Sadhana (åndelig selvdisciplin) per excellence. Hengivenhed vil bidrage til væksten af Visdom. Hengivenhed og had kan ikke sameksistere. Når en person er fyldt med hengivenhed, vil uvidenhed forsvinde lidt efter lidt. Kærlighed, der er rettet mod Gud, er den mest godgørende og vil frembringe det højeste gode til alle. Udvikl hengivenhed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

27. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Indtil hengivenhed er fuldt udviklet, må I praktisere at lytte til Skrifter og synge til Guds Ære uden afbrydelse. Nogle gange behandler hengivne Gud med en ånd af købslåen eller med en forretningsmands ånd. Denne holdning bør opgives. Hvem I end måtte være, bør I ikke bede Jeres elskede Herre om andet end hengivenhed eller Kærlighed til Ham. Uafbrudt Kærlighedsstrøm til Herrens Fødder er ægte overgivelse. En sådan overgivelse garanterer ægte og evigtvarende Fred.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

28. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Herrens Nåde er ikke let opnåelig, når følelsen af 'jeg' eller Ahamkara bor inden i. Hver eneste, lærd eller analfabet, bør føle en overvældende tilskyndelse til at erkende Gud. Gud har lige stor hengivenhed overfor alle sine børn, for at oplyse er Lysets natur. Ved at bruge lys kan man læse gode bøger eller begå onde gerninger. I må ikke bruge Lyset (Herrens Nåde) til forkerte mål. I skal gentage Guds Navn for at gå fremad på den Guddommelige vej.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

29. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Man kan kun hævde at være en hengiven af Herren, hvis lidenskaberne og følelserne er rene og karakteren dydig. Tungen kan sige Herrens Navn, øret kan høre om Herrens Storhed, hånden kan strø blomster på Guds billede; men tungen kender eller nyder måske ikke smagen, øret længes måske ikke, hånden higer måske ikke efter Gud. Dette kan kun ske, når hjertet er bevidst om det Højeste, når sindet begejstres ved erindringen om Guds Pragt. Ellers er man lige som skeen, der dyppes i surt og sødt med lige stor beredvillighed og ufølsomhed. Den afviser eller nyder ikke nogen som helst smag.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

30. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Alt, hvad der end bliver gjort fra solopgang til solnedgang, må helliggøres, som om det er til ære for Herren. Ligesom der omhyggeligt kun plukkes friske og duftende blomster, bør man stræbe efter kun at udføre gode og værdifulde gerninger. Hvis I holder jer denne vision for sindets øje og lever jeres liv i overensstemmelse hermed, da bliver jeres liv forvandlet til en lang, ubrudt tjeneste for Herren. Følelsen af 'jeg' og 'du' vil forsvinde og alle spor af ego vil blive ødelagt. I vil opnå det stadium, hvor Gud er Herren og I er tjeneren, og verden er jeres offer til Herren. At leve et liv, gennemvædet med denne glæde, er virkelig Lyksalighed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

31. januar 2010
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Der er ingen forskel mellem Bhakti (Hengivenhed) og Jnana (Visdom). Ligesom tilbedelsen af Saguna (Gud med Form) bliver omdannet til tilbedelse af Nirguna (Guddommelighed uden Form), modnes også Bhakti til Jnana. Når et stykke dessert bliver delt i tre lige store stykker, har det samme sødme, vægt og facon. De tre attributter kan ikke adskilles, da vi ikke finder sødme i den ene del, vægt i den anden del og facon i den tredje del. Når desserten bliver lagt på tungen og begynder at smelte, genkendes smagen, vægten bliver mindre og faconen modificeret på samme måde. Således er Jiva'en (individuel sjæl) og Paramatma (Guddommelig Sjæl) ikke adskilt. De er En og samme. Derfor må hver eneste handling, I går i gang med, være i en ånd af Tjeneste, Kærlighed og Visdom. Dette er virkelig vejviseren til at nå Gud.

-SAI BABA


 

 

 
 
 
 Dagens Ord i dag
 
 

 

Arkiv Dagens Ord 2010

 

 

   <<< Facebook              saibabaofindia.dk >>>

 

 
 

 

 

samt til

Dansk vejledning til at blive medlem af 'Saibabadk' for at modtage

'Dagens Ord' m.v. på dansk direkte i sin egen mailboks:

http://uk.groups.yahoo.com/group/saibabadk/message/1979

 

Copyright © www.saibabaofindia.dk