www.saibabaofindia.dk >>>

 

 
 

Dagens Ord fra Sai Baba på dansk

 

Arkiv Februar 2010

 

<<< Facebook           saibabaofindia.dk >>>

 
 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

1. februar 2010
 

 

Til at opnå forståelsen af Brahman (det Guddommelige) er den første nødvendighed Sadhana (åndelig selvdisciplin). Det første trin er tjeneste for Sadguru'en (åndelig vejleder) med fuld tillid og lydighed. Når ordet 'hest' høres, præsenterer hestens form sig selv i sindet. For en aspirant burde "Brahman's" natur på lignende måde vise sig i hans/hendes bevidsthed, når ordet "Brahman" udtales. For at blive stabiliseret i denne øvelse, bør aspiranten udvikle kontrol over sanser og lidenskaber og besidde en holdning af at handle uden noget som helst begær efter frugterne af hans/hendes handlinger.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

2. februar 2010
 

 

Glæde i gode tider og sorg i dårlige tider, at misforstå kroppens og sansernes smerte som sine egne - en sådan dualistisk holdning og følelse må overvindes! Lidt efter lidt må identifikationen med kroppen og sanserne holde op. Dette er tegnet på erhvervelse af selve fundamentet for Jnana Yoga (åndelig Visdom). Hvis I opnår dette stadium, da vil evig Glæde og Lyksalighed blive jeres, for altid!    

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

3. februar 2010
 

 

I må have vedvarende Kærlighed til Gud til alle tider og under alle omstændigheder. Gud er legemliggørelsen af Sødme Raso Vai Sah). Det er kun, når en sådan vedvarende Kærlighed er opnået til det Absolutte, at jeres hjerte vil være fyldt med Glæde. Et rent hjerte, undersøgelse af det Guddommelige Princip og overgivelse til det Guddommelige Selv vil blive det naturlige resultat på dette stadium. Dette Stadium, kaldet 'Niyama' karakteriseres ved renhed, konstant fryd samt uophørlig dvælen ved Herrens Navn eller udførelse af åndelige øvelser.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

4. februar 2010
 

 

Gud er Sødme. Han er Legemliggørelsen af Lyksalighed. For til selv den smule sødme, som materielle ting giver, er Han årsagen. Uden Hans Sødme vil selv den midlertidige sødme og glæde, opnået fra verdslige ting og materialistiske aktiviteter, smage bittert. Den vise forstår dette og omgås de store, der har smagt den Guddommelige Sødme, i en ånd af ydmyghed og ærbødighed. Udvikl urystelig Kærlighed til Gud og bliv ikke påvirket af ris eller ros, af vind eller sol eller regn, af ære eller vanære. Denne et-punktede rejse til Målet vil sætte jer fri.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

5. februar 2010
 

 

Når nogen, hvis optræden, I ikke synes om, kommer i nærheden af jer, er der ingen grund til at finde fejl ved ham eller hende. Der er heller ingen grund til at le ad dem eller vise dem jeres foragt. Det er nok, hvis I fortsætter med at udføre jeres arbejde, uanfægtet af deres ankomst. Lad dem følge deres vej, lad dem være. Dette er holdningen ‘Udaseenabhava’, holdning af upåvirkethed. Når I øver og opnår denne sindstilstand, får I uforanderlig Kærlighed til Gud. Denne holdning vil skænke jer evigtvarende Fred, selvkontrol og et rent sind.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

6. februar 2010
 

 

Hvis I i dødsøjeblikket længes efter at tilfredsstille tungen, er det bevis på, at tungen har været jeres livs herre. Hvis en kvinde i dødsøjeblikket kommer i tanke om at kærtegne barnet, er Samskara'en (tilbøjeligheder og handlinger) kærlighed til børn fremherskende i hende. Nettoresultatet af livet er det, I husker i de sidste øjeblikke af jeres liv. Døden er uundgåelig for alle. Led jeres liv hen mod den Samskara, I føler, er den bedste for det sidste øjeblik. Fæstn jeres opmærksomhed på den dag og nat. Engager jer i livets rejse med gode ønsker for alle og søg de godes og frommes selskab. Hold altid jeres sind fæstnet på Herren.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

7. februar 2010
 

 

Disciplineret indsat gennem hele jeres liv er nødvendigt for at sikre spirituel fuldbyrdelse. Sindet skal vendes hen mod gode handlinger. Hver især må undersøge sig selv strengt, opdage sine egne defekter og kæmpe for at korrigere dem. Når man erkender sine defekter og afdækker dem, er det som at blive genfødt. Dette er den ægte Opvågnings øjeblik. Lev derfor et liv med at undgå onde gerninger og hadefulde, vrede tanker samt tilknytning til verden. Hvis I lever sådan, vil jeres sidste øjeblikke være rene, søde og velsignede.    

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

8. februar 2010
 

 

Samadhi (tilstand af upåvirkethed) er havet, hvortil al Sadhana (åndelig selvdisciplin) flyder. Ethvert spor af navn og form forsvinder i det hav. Den, der tjener og den, der modtager tjeneste, den, der mediterer og den, der mediteres på - alle sådanne manifestationer af dualitet er fordrevet og nedbrudt. Man erkender endog ikke erkendelsen. Det vil sige, at man ikke er bevidst om, hvad man erkender! Dette er frugten af den højeste meditation, det kæreste øjeblik for alle, der længes efter Gud. Det er tegnet på, at Herrens Nåde fuldt ud er hos dette individ.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

9. februar 2010
 

 

Hvis et træ skal ødelægges, er det ingen nytte til at dræbe det ved at plukke dets blade et for et. Det tager for lang tid og desuden virker det nok ikke. Oldtidens seere erfarede, at dette var sandt, selv med hensyn til at eliminere dårlige egenskaber inden i os, og fokuserede derfor deres åndelige øvelser og energier på at forvandle sig selv fuldstændigt. De vandt også Herrens Nåde. Hvis intelligens kun bliver skærpet uden udviklingen og udførelsen af dyder, og hjernen kun bliver et lager for information, kan verden ikke gøre fremskridt; dens velfærd vil være i fare. En uddannelse er kun gavnlig, hvis den giver fuld frihed til blomstring af alle dyder, der adskiller et menneske fra et dyr.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

10. februar 2010
 

 

Det er kun leret, der er virkeligt. Hvordan kan en krukke eksistere uden ler? Hvordan kan en virkning eksistere adskilt fra dens kilde? For den vise er det Det Guddommelige Selv, der gennemtrænger alt og alle. Mørket fra de tre typer Karma, nemlig: "Agama Karma (konsekvenserne af vore handlinger, som stadig er i vente), Prarabdha Karma (konsekvenserne af vore nuværende handlinger) og Sanchitha Karma (konsekvenserne af fortidens ophobede handlinger)" vil flygte fra jer og gøre jer rene og frie, når en sådan Visdom bryder frem! For Guds Vilje har ingen begrænsninger eller undtagelser. Beslut gennem jeres spirituelle øvelser, at I skal vinde Herrens Nåde. Tab ikke på nogen måde modet.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

11. februar 2010
 

 

Hvis I ved sengetid prøver at huske dagens begivenheder, alt, hvad der skete, husker I kun de begivenheder, der er meningsfyldte, de, der har fæstnet sig dybt i jer. Resten af de uvæsentlige begivenheder bliver tågede, aftager og forsvinder fra hukommelsen. Trøst jer i fast tro på, at denne verdens lidelse og hårdt arbejde er uvirkelige og midlertidige. Fæst jeres sind godt ved denne fantastiske kendsgerning og tag modigt af sted ad vejen med Sadhana (åndelig selvdisciplin) på en fortsat rejse af opofrelse til Herren.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

12. februar 2010
 

 

Maha Shivaraathri
Hver nat kendetegnes ved mørke. Men i nat er det Shivaraathri (Herren Shiva's hellige nat). Hvad er forskellen mellem Raathri (nat) og Shivaraathri? For det menneske, der har erkendt sin Guddommelighed, er hver nat Shivaraathri. For mennesket, der er indhyllet i verdslige anliggender, er alle nætter ens. Den nat kendetegnes ved mørke. Denne nat kendetegnes ved lys. Spiritualitet er fyrtårnet, der spreder lys for det menneske, der er fuld af fortvivlelse, indhyllet i umættelige ønsker. Guds Navn er fyrtårnet. Ved gentagelse af Navnet, kan Navnets Bærer realiseres. Formålet med at højtideligholde Shivaraathri er at erkende Det Guddommeliges allestedsnærværelse. Dette formål bibringes ikke ved at faste og holde sig vågen natten igennem. Disse er slet og ret hjælpetropper til det, der betragtes som det ultimative Mål. Men Gudrealisation bør ikke lægges til side til en fjern fremtid. Den må påbegyndes her og nu. Det er formålet med Shivaraathri.
         

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

13. februar 2010
 

 

Når I erkender Shivoham (Jeg er Shiva), da får I al den Lyksalighed, al det held, der findes. Shiva skal ikke søges på toppen af en fjern bjergkæde eller på noget andet specielt sted. I må have hørt, at forsyndelse og fortjeneste er naturlige i de handlinger, mennesker udfører; på samme måde er Shiva naturlig i hver tanke, ord og gerning, for Han er Energien, Kraften, Intelligensen, der ligger bag hver af dem.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

14. februar 2010
 

 

Folk har lært øjnene, ørerne og tungen en luksus af konstante nyheder. Nu må I lære dem de modsatte tendenser. Sindet bør vendes mod det gode og hvert minuts aktiviteter bør undersøges ud fra det synspunkt. Hver gerning er et stemmejern, med hvilket den menneskelige personligheds klippe formes. Et forkert hug kan ødelægge og vansire klippen. Udfør derfor selv den mindste handling med stor omhyggelighed og hengivenhed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

15. februar 2010
 

 


For et druknende menneske er selv et siv til lidt hjælp. Således er også nogle få gode ord, sagt af en eller anden, til stor hjælp for en person, der kæmper i Samsara's hav (den verdslige eksistens). Ingen god gerning går til spilde. På samme måde har hver eneste dårlig gerning sin konsekvens. Stræb derfor efter at undgå det mindste spor af ondt i alle jeres aktiviteter. Hold jeres øjne rene, fyld jeres ører med Guds Ord og tillad dem ikke at lytte til løgnagtigheder. Brug tungen til at ytre venlige, gode og sande ord. Hav altid det Guddommelige i erindring. En sådan stabil indsats vil bestemt give jer sejr.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

16. februar 2010
 

 


Når regnen øser ned over bjergtinderne og vandet hastigt strømmer ned ad alle siderne, opstår ingen flod. Men når vandet strømmer i samme retning, dannes der først en bæk, så en å, derefter en rivende strøm og til sidst formes en dyb flod, og floden smelter sammen med havet. Således må jeres sind og handlinger også flyde fuldt og vedholdende langs de hellige tankers baner. Hænderne bør bruges til at udføre gode gerninger. Hav Herrens Navn indeni og udfør jeres foreskrevne pligter. Værdig er i sandhed den, der beslutsomt går på en sådan måde til det Ultimative Mål!

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

17. februar 2010
 

 


Det lykkes måske ikke at flække en sten med tyve hammerslag; det enogtyvende slag flækker den måske. Men betyder det, at de tyve slag ikke var til nogen nytte? Nej, hvert af disse tyve slag bidrog med deres del til den endelige succes. Det endelige resultat var den ophobede effekt af alle de enogtyve slag. Lad hvert eneste minut af jeres liv være gennemtrængt med kærlighed til Gud. Da vil onde tendenser ikke genere jeres vej. Alle spirituelle øvelsers formål er tilintetgørelsen af sindet, og en skønne dag vil det lykkes en eller anden god gerning at tilintetgøre det fuldstændigt. Denne triumf er resultatet af alle de gode gerninger, der tidligere er udført. Giv derfor aldrig op og husk, at ingen god gerning vil være spild.    

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

18. februar 2010
 

 


Medens I kæmper på den åndelige vej, skal I tage Herren Selv som jeres beskytter. For at indgyde barnet mod, overtaler moderen barnet til at gå nogle få skridt og vende rundt, men hun vil ikke tillade, at det falder. Hvis det vakler og er ved at miste balancen, skynder hun sig hen bagved det og griber det, før det falder. Gud har også Sine øjne fæstnet på jer, Hans hengivne. I hånden har Han snoren, med hvilken Han holder jer som en drage. Snoren er Kærlighedens og Nådens bånd. Han kan give den et ryk og nogle gange løsner Han grebet. Vær tryg og ubekymret, uanset hvad Han gør, for det er Ham, der holder jer og giver jer styrken.  

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

19. februar 2010
 

 


Lyd er selve kernen i Veda'erne (hellige Skrifter). Lyd associeres med harmoni og melodi, og derfor skal Veda'erne høres. Det er ikke til vurdering, bedømmelse eller kommentarer; men når I lytter til det, vil I opnå ekstase. Derfor kaldes Veda'erne Shruti (Det, der skal høres). Bare det at lytte til fremsigelse af dem skaber derfor bevidstheden om det Guddommelige og tilfører den, der lytter, lyksalighed. Lyksaligheden, der vindes på denne måde, manifesteres i ens ord og gerninger og udsender lyksalighed hele vejen rundt.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

20. februar 2010
 

 


Vidya er en uddannelsesproces, der lærer en, at Kosmos er manifestationen af Herrens Leg. “Ishaavaasyam Idam Jagath” - hele verden er Herrens Bolig! Derfor bør ingen nære en følelse af personligt ejerskab eller bare et spor af egoisme. Opgiv følelsen af tilknytning, føl Herrens tilstedeværelse overalt. Byd Lyksaligheden, Herren tildeler jer, velkommen og oplev den med taknemmelighed uden at blive bundet af ønsker. Dette er de gamle vismænds og seeres budskab.  

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

21. februar 2010
 

 


Opgiv følelserne 'jeg' og 'du'. Først da kan I forstå den pragt, der hverken er 'jeg' eller 'min'. Dette betyder ikke, at I skal give afkald på alt. Oplev verden, som pligten byder, i en ånd af ikke-tilknytning. Den skarpe test, ved hvilken en handling kan bekræftes som from og hellig, er at undersøge, om den fremmer tilknytning eller binding. Handlingen er ugudelig eller syndefuld, hvis den opstår fra eller fremmer grådighed. Bed til Gud om at holde jer i live i hundrede år med den hensigt at fuldføre jeres legitime opgaver. I vil ikke blive udsat for skyld. Dette er en lektion fra sand uddannelse.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

22. februar 2010
 

 


Giftbærende insekter vil kun føle sig hjemme på mørke, snavsede steder. Ingen slange, ingen skorpion, intet giftbærende insekt kan komme indenfor i et rum, der holdes omhyggeligt rent. På samme måde kan hellig Visdom ikke komme ind i hjerter, der er mørke og snavsede. I stedet vil giftige slags, såsom vrede, opleve disse hjerter som sympatiske feriesteder. Den sublime betydning af Vidya eller Højere Lærdom kan kun fattes af en, hvis sindet er rent. Den kan kun formidles til en, når det rene sind spreder dets afslørende lys.    

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

23. februar 2010
 

 


Hvis man ønsker at skaffe kullet af med dets sorte farve, hvad kan sæbe og vand gøre? Ej heller hjælper det at vaske det i mælk. Det eneste middel er at lægge det ind i et bål. Det vil ændre det til bunke hvid aske. På samme måde bliver erkendelsen af Selvet opnået, når man er ivrig efter at ødelægge uvidenhedens mørke og begærets snavs. Mørke kan kun ophøre ved hjælp af Lys. Vi kan ikke besejre mørke ved at angribe det med mere mørke. Erkendelsen af Selvet er den belysning, man har brug for, til at ødelægge det indre mørke. Hver eneste af jer må selv opnå det ved fast Tro og ivrig hengivenhed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

24. februar 2010
 

 


Spirituelle øvelser såsom Pooja (tilbedelse), Bhajans (synge Guds Navn), Dhyana (meditation) er aktiviteter, foranlediget af hengivenhed, for at føre jer til et højere niveau. Der bør ikke indgås strid om deres virkningsfuldhed af dem, der er ubevidst om højderne, de kan føre til. Disse kan kun vindes og bedømmes gennem egentlig praksis. Beviset ligger udelukkende i ens personlige oplevelse.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

25. februar 2010
 

 


Når som helst, I føler jer overvældet af byrden fra verdslige ansvar og bekymringer, og ikke kan bede til Gud, er det fordi, I har dømt jer selv som værende uønskede, eller I har måske ikke tillid til Herren. Men giv ikke op! I skal ønske og vælge alle midler til at opnå glæde, sindsro og lede et eksemplarisk liv. Med et liv som et menneske i gave, bør man ikke fornægte sin menneskelige natur. I skal definitivt beslutte, at I ikke vil tillade jer at synke ind i dæmoniske væseners dybde eller bæsters niveau! Den spirituelle vej kan og vil vække, styrke og støtte jeres ønske og beslutning!

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

26. februar 2010
 

 


De, der kæmper for at opretholde Sandhed, er Guds ægte hengivne. Essensen af Veda'erne ligger i at etablere denne Sandhed. Sandhed er grundlaget for alle andre menneskelige værdier, såsom Kærlighed, Fred, Retskaffenhed og Ikke-vold. Kærlighed udspringer ikke et eller andet sted ovenfra. Kærlighed udspringer fra folks hjerter. Det er også understrømmen i alle mennesker. Kærlighed er virkelig alle dyders kilde og alle dyder smelter sammen i Kærlighed. Faktisk gennemtrænger Gud alle væsener i form af Kærlighed. Lev et liv, overfyldt med Kærlighed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

27. februar 2010
 

 

Magneten trækker jernspåner til sig, men den kan ikke tiltrække jernstykker, der er dækket af støv og rust. Støvet og rusten på jernstykkerne må vaskes af, for at magneten kan tiltrække dem. Selvfølgelig er foredrag gode, desværre er praktisering af dem bare lammet! Medmindre denne sygdom bliver kureret, kan manifestationen fra uddannelse og lærdom ikke ske. Når sindet er poleret og rent, bliver der harmoni mellem tanke, ord og handling. Denne harmoni i tanke, ord og handling er det bedste bevis på et hvilket som helst menneske.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

28. februar 2010
 

 

Mad, der efterlades ubrugt i lang tid, bliver gammel og afgiver en fæl lugt. Således vil vore fejl også, hvis de ikke korrigeres, have en negativ indflydelse på vore egne liv. Vi skal blive ved med den indre rensningsproces, enten ved vor egen indsats eller ved at rette os efter råd fra de sympatiske sjæle, det er lykkedes at rense sig selv. Hvis vi ikke gør det, vil vort liv begynde at degenerere, ligesom tallerkenen med tillavet mad, der efterlades for længe.

-SAI BABA


 

 

 
 
 
 Dagens Ord i dag
 
 

 

Arkiv Dagens Ord 2010

 

 

   <<< Facebook              saibabaofindia.dk >>>

 

 
 

 

 

samt til

Dansk vejledning til at blive medlem af 'Saibabadk' for at modtage

'Dagens Ord' m.v. på dansk direkte i sin egen mailboks:

http://uk.groups.yahoo.com/group/saibabadk/message/1979

 

Copyright © www.saibabaofindia.dk