www.saibabaofindia.dk >>>

 

 
 

Dagens Ord fra Sai Baba på dansk

 

Arkiv april 2010

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

1. april 2010
 

Kroppen er som et glasrør. Inden i den er sindet rastløst og i evig forandring. Fuglen, kaldet Jeeva (individuel sjæl), bor inden i en ni-hullet krukke, kaldet krop. Døden bliver ved med at le ved at se sindets tossestreger. Det er et under, hvordan fuglen kom ind i krukken, og hvordan den rejser sig og kommer ud af den. Alle kontinenternes vismænd og mennesker udstår alle den dom, der består af at bære kroppens byrder rundt med sig. Hvem af alle disse væsener, hvem er så vennerne og hvem er fjenderne? Når egoismen uddør, er alle venner. Da er der ingen fjender. Denne lektion må huskes af alle.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

2. april 2010
 

Bevidsthedens fire subtile elementer - Manas (sindet), Buddhi (intellektet), Chittha (vilje) og Ahamkara (egoet) - er alle Maya (illusion). Hvad er Maya? Maa (ikke) ya (eksistere). Det, der ikke eksisterer, men synes at eksistere, er Maya. Maya får det uvirkelige til at synes virkeligt og det virkelige som uvirkeligt. Det andet navn for Maya er Ajnana (uvidenhed). Ajnana er det, der skjuler Virkeligheden for jer og får jer til at anse det ikke-eksisterende som eksisterende. Det får det falske til at virke sandt. Når I bevæger jer hen imod lyset, falder jeres skygge bagved jer; når I bevæger jer væk fra lyset, må I følge jeres egen skygge. Gå hvert øjeblik et skridt nærmere mod Herren, og så vil Maya, skyggen, falde bagved jer og vil på ingen måde vildlede jer.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

3. april 2010
 

I oplever glæde og elendighed gennem øret. Derfor bør man bruge ord, der er sødmefyldte, behagelige og milde for at undgå de barske ords ubarmhjertige pile. Læg Sandhedens sødme til med denne blidhed. Hvis falskhed bliver brugt for at gøre ordene milde, ville det bare rydde vejen for mere elendighed. Derfor bør en åndelig aspirant bruge meget bløde, blide, sande og behagelige ord. En sådan aspirants sind er Mathura (Herren Krishnas fødeby), deres hjerte er Dwaraka (havneby, hvor Herren Krishna boede) og kroppen er Kashi (hellig by med mange templer til ære for Herren Shiva). Sådanne personer kan kendes på selve deres gode kvaliteter.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

4. april 2010

 

Ethvert levende væsens uundgåelige skæbne er opnåelse af perfektion og fuldstændiggørelse. Vores nuværende omstændigheder med ufuldstændighed er konsekvensen af vores handlinger i vores tidligere liv. Tidligere livs tanker, følelser, lidenskaber og handlinger har forårsaget de nuværende omstændigheder i livet. På samme måde bliver vores fremtid bygget på grundlag af vores nuværende gerninger og ønsker, tanker og følelser. Søg hjælp til at rense og højne jeres bevidsthed hos det Guddommelige. Sådan vil jeres åndelige fremskridt accelerere og I vil opnå perfektion og fuldstændiggørelse.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

5. april 2010

 

Alle åndelige øvelser er til ingen nytte, hvis hjertet ikke er rent. Jeres krav og tilknytninger forsvinder ikke, selv hvis I er fordybet i mange åndelige øvelser, så længe hjertet er fyldt med egoismens illusion. Husk, at sindets lidenskaber ikke kan eksistere i det samme hjerte, der er fyldt med kærlighed. Kan lys og mørke overhovedet være til på samme sted på samme tid? Derfor må I fjerne egoismens illusion fra jeres hjerte. Hvis I ønsker at blive af med følelsen af 'jeg' og 'min', må I tilbede Herren. I må blive aspirant uden sympatier og antipatier.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

6. april 2010

 

Et stor lærer er en, der har Viden om Selvet prentet i sit hjerte. Kun det individ, der kan byde denne Sandhed velkommen og er ivrig efter at kende den, fortjener at blive en elev. Frøet må have livsprincippet latent hvilende i sig. Marken må pløjes og gøres klar til såning. Hvis begge disse forhold er opfyldt, vil den åndelige høst blive overdådig.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

7. april 2010

 

I gentager Herrens Navn, synger Bhajans og udfører meditation for at vinde etpunktethed, ikke sandt? Når etpunktetheden er vundet, vil dens indre betydning blive åbenbaret for jer og yderligere indsats vil være unødvendig. De, der er ivrige efter at blive aspiranter, at opnå frelse, bør ikke give efter for argumenter og modargumenter. I bør ikke blive lokket af de dårlige følelsers kneb! I bør se jeres egne fejl og ikke gentage dem. I bør bevogte og beskytte etpunktetheden med jeres øjne fæstnet på Målet og se bort fra hvilke som helst vanskeligheder, nederlag og uro, I måtte møde på jeres vej.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

8. april 2010
 

At leve et reguleret og disciplineret liv er højst essentielt. Ægte uddannelse må træne jer i at observere disse grænser og restriktioner. I får store lidelser og lider afsavn for at mestre denne verdens kundskab. På samme måde følger I med streng omhu en rutine for at udvikle jeres fysik. Derfor må I adlyde den passende disciplins regelsæt, hvilket formål, der end er jeres.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

9. april 2010

 

Naturen stråler i mange farver. Når I bærer briller, hvis glas er blå, ser I kun den farve, I har haft på, ikke sandt? Hvis verden synes jer fyldt med forskelle, skyldes det udelukkende jeres fejl. Hvis alt synes som Et, skyldes også det kun jeres kærlighed. Årsagen til begge disse er følelsen i jer. Det er kun, fordi man har fejl inden i sig selv, at man ser verden som defekt. Herren ser altid efter det gode, ikke efter fejl og synder. Han ser kun retskaffenheden! Udvikl godhed og retskaffenhed. Lev og opfør jer med glæde og kærlighed. Disse to er tilstrækkeligt til at opnå frelse.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

10. april 2010

 

I begyndelsen synes regler og reglementer i åndelighed elementære. Senere gør de jer i stand til at blive bevidst om steder hinsides følelsernes rækkevidde. Over tid vil I realisere oplevelsen af Sandheden over alle Sandheder og forstå, at den ene Herre er iboende alt og gennemstrømmer hele Kosmos. I bliver fyldt med Lyksalighed, når jeres sind bliver fast i denne Tro og Bevidsthed. Dette er ægte Vidya (lærdom), kulminationen af den ypperste opdragelsesproces.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

11. april 2010


 

Ægte mennesker er dem, der er fyldt med Kærlighed. Deres hjerter er barmhjertighedens kilder. De er skænket sand tale og deres sind er fyldt med fred. Ligesom guld og sølv er gemt dybt nede i jorden og perler og koraler dybt ned i havet, ligger Fred og Glæde også gemt i sindet. I bliver fyldt med Kærlighed og Fred, hvis I på grund af ønsket om at opnå disse skjulte skatte, dykker indad og leder jeres mentale aktiviteter hen imod disse skatte. I skal fylde jer med denne Kærlighed og leve i den ubesmittede, uselviske og rene Kærligheds Lys.

-SAI BABA


 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

12. april 2010


 

I kan have fantastisk fysisk skønhed. I kan have den robuste ungdoms gnist. I kan være ud af en højtstående og ædel familielinje. I kan være en berømt videnskabsmand. Dog, hvis I mangler de dyder, som kun åndelig disciplin kan sikre, vil I kun blive anset som en smuk blomst uden duft. I må leve i overensstemmelse med instruktionerne fra Skrifterne og udføre handlinger med den holdning, der er nødvendig, for at bevare den status, I har opnået, som den højeste sjæl blandt dyr og levende eksistenser.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

13. april 2010


 

Det råd, der gives af vediske lærere til unge børn, der går ud efter en opløftende skolegang, er: "Ær jeres mor som Gud, Lad jeres far være Gud, og Lad jeres Lærer være jeres Gud"; "Sig Sandheden, Opfør jer Retskaffent, Lad være med at optræde på andre måder". Engager jer i de aktiviteter, der vil fremme jeres udvikling. Adskillige store Sjæle inkl. Rama og Harishchandra har gjort Sig udødelige ved hengiven tjeneste til forældre og konsekvent overholdelse af Sandhed. Med korrekt opførsel opløftede almindelige mennesker sig til en position som Verdens Lærere. Derfor er hver eneste del af dette råd, der bliver givet til elever, meget stærkt og relevant.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

14. april 2010


 

Menneskets sind er tilbøjeligt til at døse hen efter en vis kraftanstrengelse af åndelig aktivitet. Dette er grunden til, at festivaldage er afmærket på kalenderen - for at vække menneskets sind fra dorskhed eller behagesyge. De er som alarmklokkerne, der ringer med visse intervaller året igennem, for at advare mennesket om rejsen forude og Målet hinsides horisonten. "Pas på, pas på", sagde vismændene, "Vågn op, rejs jer og stop ikke, før Målet er nået".

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

15. april 2010


 

'Manava' (menneske) er mildt, venligt og udødeligt, medens 'danavas' (personer med dæmonisk natur) er ubarmhjertige, lovløse og har ingen venlighed i sig. De kan ligne gode mennesker; hvordan kan de imidlertid kaldes mennesker, når de er berøvet venlighed og retskaffenhed? Gode mennesker er dem, der engagerer sig i blide og venlige gerninger med venlighed, retskaffenhed og betræder vejen med Kærlighed og Sandhed. Deres gode natur er strålende og reflekteres i deres ansigter, der til alle tider stråler af glæde.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

16. april 2010


 

Livets virkelige tapas eller askese er at overholde discipliner og regelsæt som beskrevet. Sindet er det vigtigste af de tre indre værktøjer i mennesker. Vi må beskytte sindet, så tilknytning, lidenskab og ophidselse ikke kommer ind. Disse ekstremer er naturlige for sindet. Bølgerne, der rejser sig i raseri i sindet, er begær, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og misundelse; disse seks er jeres indre fjender. Begær og vrede medbringer de sidste fire. Vi må overholde spirituelle øvelser for at befri os fra disse indre fjender og fortsætte på vor spirituelle vej.

-SAI BABA


 

 

 
17. april 2010


 

De, der mangler Ægte Kærlighed er undermennesker. Kærlighedens hellige kvalitet er det, der altid er til stede; ikke noget, der viser sig af og til. Kærlighed er En og Udelelig. De, der er gennemsyret med Kærlighed, er ude af stand til ondskabsfuldhed, egoisme, uretfærdighed, forurettelse og utilladelig opførsel. De, der træder på Kærlighed og anser lavere egenskaber som vigtige, bør nedbryde deres onde egenskaber. Dårlig opførsel og dårlige vaner forvrænger jeres menneskelighed. Hjerter, der fyldt med Kærlighedens Nektar, er tegn på ægthed. I må besidde Kærlighed, der er uplettet, uselvisk og uden urenheder, og som kontinuerligt vises.

-SAI BABA


 

 
 
18. april 2010


 

Arbejde, der gøres uden interesse i eller begær efter profit derfra, kun ud af ægte Kærlighed eller fra en følelse af pligt, er Yoga. Et sådant arbejde nedbryder jeres dyriske natur og transformerer jer til et Guddommeligt Væsen. Tjen andre ved at se dem som Guddommelige Sjæle. Det vil hjælpe jeres fremgang og vil redde jer fra glide ned fra det åndelige stade, I har opnået. Tjeneste er langt mere velgørende end selv løfter og tilbedelse. Tjeneste opløser den egoisme, der er latent i jer, og gør jeres hjerte vidt åben. Det får jeres hjerte til at blomstre.

-SAI BABA


 

 
 
19. april 2010


 

Alle, der er engageret i gentagelse af det Hellige Navn, overholder løfter og har selvkontrol og disciplin, er Herren kær. Disse mennesker har tro, tålmodighed, varme for alle, og er fyldt med venlighed og glæde. De har ægte kærlighed til Herren. Herrens ægte hengivne er udstyret med skelneevne, fyldt med ydmyghed og visdom og er altid fordybet i kontemplation på Herrens interesse. De dvæler ved Herrens navn til alle tider og omstændigheder og gyder tårer af kærlighed, når de hører Herrens Navn på hver eneste læbe. Disse er ægte hengivnes karakteristikker! Sådanne hengivne er Herren meget kær.

-SAI BABA


 

 
 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

20. april 2010


 

Hvem som helst, der tildeler sin velstand, styrke, intellekt og hengivenhed til fremme af menneskeheden, er dybt respektabel. De er dem, der bliver født til et ædelt formål. De overholder tjenestens hellige løfte, ubesmittet af selviske tanker. Dette ideal for tjeneste og tilskyndelsen til at udføre den, former selve hjertet i uddannelse. Dette er Ægte Kærlighed i sin hovedmanifestation. Gud elsker disse individer, der går i gang med aktiviteter, der er til gode for andre mennesker, som Sine kære børn. Disse er ideelle brødre og søstre for deres landsmænd.

-SAI BABA


 

 

 
21. april 2010


 

Alle, der er engageret i meditation, spirituelle øvelser og er gennemtrængt af selvkontrol og disciplin, er Herren kær. Sådanne hengivne vil også være indbegrebet af tro, tålmodighed, kammeratskab, venlighed, glæde og har ren kærlighed til Gud. De besidder skelneevne, visdom og tilbagetrækning og er altid bevidst om deres indre Selv. De er konstant fordybet i kontemplation på Leelas (Guddommelig leg). Hvem som helst, der dvæler ved Herrens Navn til alle tider og under alle omstændigheder og gyder tårer af Kærlighed, når Herrens Navn høres fra hvilken som helst læbe, se dem som værende ægte hengivne.

-SAI BABA


 

 
 
22. april 2010


 

Foranlediget af den indre trang til at fremme andres fremskridt, må I dedikere jeres velstand, position og status til alles velfærd. Da vil I i sandhed blive virkelig gode. I må uden at svigte opfylde løftet om uselvisk tjeneste. Hvis I er bevidst om jeres grundlæggende pligter og forpligtelser og tilbringer jeres dage med at udføre dem, vil I være i højeste fred, hvor I end er. Gennem jeres indflydelse vil også jeres nabolag dele den fred.

-SAI BABA


 

 
 
23. april 2010


 

Hvis I ønsker at være en hengiven, må I overgive jer fuldstændigt til Herren. Det er til ingen nytte bare at læse Skrifterne. Man kan kun opleve glæde som resultatet af handling. Der er ingen restriktioner med hensyn til kaste, tro, eller køn for at besidde hengivenhed. For Herrens menighed er båndet til Ham kun opnået på grundlag af hengivenhed. Til hvilken nytte er det at have status, rigdom og karakter uden kærlig hengivenhed til Herren? Ligesom skyerne, der ikke giver regn, men vandrer over himlen, er folk uden hengivenhed i vindenes vold, uanset deres kaste eller rigdom, styrke og berømmelse, som de besidder.

-SAI BABA


 

 
 
24. april 2010


 

Vidya (ægte Viden) tilskynder en til at kaste sit snævre ego i offerilden og i dets sted udvikle universel Kærlighed, der er grundlaget for superopbygning af åndelig sejr. Ubundet Kærlighed renser og helliggør sindet. Lad jeres tanker samle sig om Gud, følelserne og sindsbevægelserne være hellige og handlinger være udtryk for uselvisk tjeneste. Lad sindet, hjertet og hånden være således gennemvædet med godhed. Ægte uddannelse skal opnå denne ophøjethed. Tjeneste, udført for en anden, må bibringe fuld glæde på alle måder. Vidya er nødt til at pointere, at ingen skade, smerte eller sorg bør påføres nogen i tjenestens navn.

-SAI BABA


 

 
 
25. april 2010


 

Jeres hengivenhed for Gud må være vedvarende, uafbrudt, som strømmen af olie fra en beholder til en anden. I har måske set, at den unge abe stoler på sin egen styrke til at beskytte sig selv. Hvor end dens moder måtte springe hen, må den sætte sig fast til moderens mave og vil ikke slippe sit tag, selvom de trækkes fra hinanden. Således må I også som en hengiven kunne udholde testen fra Herrens hænder og holde fast ved Herrens Navn til alle tider og under alle omstændigheder, utrætteligt og uden det mindste spor af mishag eller væmmelse, udholde latterliggørelse, verdens kritik samt overkomme følelserne af skam og nederlag. Denne slags udøvelse af hengivenhed kaldes Markatakishora Marga. Prahlada, et meget hengivent barn af Herren praktiserede denne slags hengivenhed.

-SAI BABA


 

 
 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

26. april 2010


 

Når man yder tjeneste, bør den holdning, at det gøres for ens egen tilfredsstillelses skyld, ikke plette den. Tjeneste skal ydes som en essentiel del af selve livsprocessen. Dette er den virkelige kerne i sand viden. Det er lige så grundlæggende, som mursten og mørtel er for et hus, der bliver bygget. Tjenesteaktiviteten behøver Vidya (sand uddannelse), der kan styrke vor beslutning for at rense vores tanke, ord og handling. En sådan Vidya og tjeneste, der udspringer fra hjertet, er essentiel for landets fremgang.

-SAI BABA


 

 

 
27. april 2010


 

En killing bliver helt enkelt ved med at mjave der, hvor den befinder sig, og lægger alle sine byrder på sin moder. Moderkatten holder killingen i sin mund og flytter den til højere steder eller transporterer den sikkert gennem selv smalle passager. Således vil også Herren give alt, hvad der er nødvendigt i dette liv, hvis alle byrder bliver givet til Ham og hvis Han uafladeligt bliver fulgt, uden at Han glemmes bare et øjeblik. Alt, hvad der er nødvendigt, er at lægge hele byrden hos Herren og overgive sig fuldstændigt til Hans Vilje. Han vil absolut sørge for alting. Lakshmana, Rama's kære broder, var et eksempel, der fulgte denne hengivenhedens vej, kaldet Marjalakishora.

-SAI BABA


 

 
 
28. april 2010


 

At yde tjeneste til andre uden til gengæld at forvente tjeneste fra dem, er hemmeligheden til at sikre fred og fremgang for alle. Karma eller handling, der inder er et kæmpe, hurtigtvoksende træ. Gå i gang med enhver handling som en tilbedelse for at ære Herren, det er som en stærk økse, der kan hugge træets rod over. Dette er den ægte Yagna, det vigtigste ritual, som man må praktisere. Dette offer fremmer og bibringer Brahma Vidya (Viden om Selvet). Længslen efter at udføre tjeneste må flyde i hver eneste af kroppens nerver, gennemtrænge hver eneste knogle og aktivere hver eneste celle.

-SAI BABA


 

 
 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

29. april 2010


 

Tilbed Gud med renhed i følelse og fri af alle andre tanker. Som et resultat af denne tilbedelse vil Herren komme til syne for jeres indre øje i den form, der er jer kær. Denne vision er ikke en form for fantasi; det er en 'ansigt til ansigt' oplevelse. Uanset stedet, kan I modstå alt i Herrens nærværelse. Nogle gange ser I måske alt som Herrens Herlighed og bliver overvældet af Gudsbevidsthed. Alt dette er frugterne af jeres hengivenhed. Når jeres hengivenhed udvikles mere, vil alle forskelle forsvinde, Enhed opnås og det Højeste Stadium er nået. Dette kaldes Saayujya. I bør stræbe efter denne Sammensmeltning med Herren. På dette stadium vil I ønske at tjene Herren til Hans velbehag og opleve Glæde fra den Guddommelige Form.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

30. april 2010


 

Tjeneste er Prema's (Kærlighedens) blomstring, en blomst, der fylder sindet med henrykkelse. Harmløshed er duften af den blomst. Lad selv jeres små handlinger være gennemvædet af medfølelse og ærefrygt. Vær sikker på, at jeres karakter derved vil skinne stærkt. Den højeste lykke er tilfredshed. Fromhed trives og dyd vil blomstre, hvor der ikke findes hårdhed. Der, hvor grådighed eksisterer, vil last tiltagende formere sig.

-SAI BABA


 

 

 
 
 
 
 Dagens Ord i dag
 
 

 

Arkiv Dagens Ord 2010

 

 

   <<< Facebook              saibabaofindia.dk >>>

 

 

 

samt til

Dansk vejledning til at blive medlem af 'Saibabadk' for at modtage

'Dagens Ord' m.v. på dansk direkte i sin egen mailboks:

http://uk.groups.yahoo.com/group/saibabadk/message/1979

 

Copyright © www.saibabaofindia.dk