www.saibabaofindia.dk >>>

 

 
 

Dagens Ord fra Sai Baba på dansk

Arkiv December 2009

 

   

<<< Facebook        saibabaofindia.dk     Arkiv 2009 >>>

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

1. december 2009
 


Skabelsen skal ses som en kosmisk scene. Gud er instruktøren og rolleindehaveren i dette skuespil. Han uddeler alle karakterernes roller i skuespillet. Alle væsener i verden er manifestationer af det Guddommelige. Det gode og det onde i verden er den Guddommelige Bevidstheds udtryk. Mennesket bør ikke blive forledt af disse udtryk. Bag alle de forskellige skuespilleres handlinger er den Guddommelige instruktør på færde. Det burde forstås, at selv om navne og former kan variere, at sprog og nationaliteter kan være forskellige, er den menneskelige race i dens Guddommelige essens Et.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

2. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam


I skal blive ligesom fløjten i Herrens hænder. Lad Herrens ånde gå igennem jer og producere dejlig musik, der smelter alles hjerter. Overgiv jer til Ham; bliv hule, dvs. uegennyttige, så vil Han Selv komme og samle jer kærligt op, sætte jer, fløjten, for munden og blæse Sin sødmefyldte ånde igennem jer. Tillad Ham at spille en hvilken som helst sang, Han vil.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

3. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam


Mennesket må forstå, at det er årsagen til sin egen lykke eller elendighed, og at alle, det søger eller elsker, ikke er for deres skyld, men for sin egen skyld. Derfor skal det ved dyb undersøgelse forstå sin egen sande natur. Ved at erkende alle verdslige tings flygtige natur, bør menesket indse, at vedvarende lykke kun kan fås ved at udvikle kærlighed til Gud. Jeg fordømmer ikke verdslig lykke. Jeg føler glæde, når folk er glade. Men, tro ikke, at denne lykke er vedvarende.

-SAI BABA


 

 

 
 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

4. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Hvis vi sår en tanke i dag, høster vi en handling i morgen. Hvis vi sår en handling i dag, høster vi en vane i morgen. Hvis vi sår en vane i dag, høster vi en karakter i morgen. Hvis vi sår en karakter i dag, høster vi en skæbne i morgen. I mister ikke meget, hvis en finger er så ødelagt, at den er nødt til at blive skåret af. Kroppen kan stadig fungere og være et egnet instrument. Selv hvis I mister et led, kan I fungere og have gavn af hjælpen fra jeres andre evner. Men hvis I mister jeres karakter, så er alt tabt. Karakterbristen, som er roden til alle problemerne overalt, er opstået som følge af forsømmelsen af dette uddannelsesaspekt. Visdom har fremgang, når mennesket er bange for laster og synd og er knyttet til det Guddommelige. -SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

5. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam


I alle er der en gnist af Sandhed; ingen kan leve uden den gnist. I alle er der en flamme af Kærlighed; uden den bliver livet et mørkt tomrum. Den gnist, den flamme er Gud, for Han er kilden til al Sandhed og al Kærlighed. Mennesket søger Sandheden; det ønsker at forstå Virkeligheden, fordi dets natur stammer fra Gud, som er Sandhed. Det søger Kærlighed for at give Den og dele Den, for dets natur er Gud, og Gud er Kærlighed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

6. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Fredens hemmelighed ligger i tjeneste og Kærlighed til alle væsener. Den bedste form for tjeneste er at fremme stigningen af vismænd og søgende, der praktiserer det gode liv. I må ikke tale nedsættende om Guds tjenere; lad være med at hindre de gavmildes velgørenhed; lad være med at forhindre studiet af skrifterne, selv om I ikke kan støtte nogen af dem.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

7. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Taknemmelighed er en suprem dyd. Utaknemmelighed er en alvorlig synd. Der er ingen mulighed for soning for den utaknemmelige person. Et menneske uden denne supreme taknemmelighedens dyd er værre end et grusomt dyr. Hvis det ikke - efter at have modtaget sin velstand, uddannelse og færdigheder fra samfundet - tjener samfundets sag, er dets velstand, uddannelse og kvalifikationer ikke andet end lutter spild. Mennesket er et af samfundets skabninger og skylder samfundet alt. Hvis I ønsker at sikre jeres fremtid, må I være taknemmelige overfor dem, der har hjulpet jer i jeres svære tider og gjort det muligt for jer at få jeres personlige fornødenheder.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

8. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Moralske og åndelige værdier skal æres lige så meget som - hvis ikke mere end - økonomiske og materielle værdier. Livet skal være en harmonisk blanding af disse værdier med vægt på moralsk styrke. En nations ære afhænger af denne nations moral. En nation uden moral vil være dømt til undergang. Moral skal opdyrkes i hjertet ved at ernære den med Kærlighed. Kun da kan vi få retfærdighed, sikkerhed, lov og orden. Hvis Kærlighed aftager blandt menneskene, vil nationerne svækkes og menneskeheden vil omkomme.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

9. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Livet på jorden er, som på havet, altid rastløst, med bølger af glæde og sorg, og med tab og gevinst, begærets hvirvlende strømme og malstrømme af lidenskab, grådighed og had. Den eneste pålidelige tømmerflåde at krydse havet med er et hjerte fyldt med Kærlighed til Gud og mennesket. Mennesket er født til en højtstående skæbne som arving af en rig kulturarv. Det bør ikke klatte sine dage væk med lave sysler og vulgær forfængelighed. Dets skæbne er at erkende Sandheden, leve i Den og for Den. Kun Sandheden kan gøre mennesket frit og lykkeligt. Hvis det ikke bliver inspireret af dette høje formål, er livet spild og bare kastet hid og did af bølgerne, for livets hav er aldrig roligt.-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

10. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Når mennesket tænker, taler og handler efter dydige retningslinjer, vil dets samvittighed være ren, og det har fred. Hvem som helst, der undertrykker sin egoisme, erobrer sine selviske begær, ødelægger sine dyriske følelser og impulser samt opgiver den naturlige tendens til at betragte kroppen som selvet, er helt sikkert på Dharma's (Retskaffenheden) vej. Det ved, at Dharma's Mål er bølgens sammensmeltning i havet, en fusion af selvet i det Højere Selv.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

11. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Alt forandrer sig konstant i verden. Denne altid foranderlige verden er baseret på det Uforanderlige Guddommelige. Det er kun, når Aadhaara (Guddommeligt grundlag) er erkendt, at man kan opnå Lyksalighed ud af oplevelsen af det, der er baseret på Det. I hvilken som helst handling, menneskene udfører og hvilken som helst sti, de følger, bør de være bevidst om det Guddommelige. Den vigtigste kilde til Ananda (Lyksalighed) er at hellige sig Gud; intet andet kan give den ægte og varige glæde. Bliv bevidst om jeres slægtskab med Herren. At slægtskabet ikke bare er en fancy eller falsk teori. Det er kommet siden ældgamle tider, fra begyndelsen af selve tiden. Det vil bestå til selve tidens ende.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

12. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Sorger og katastrofer er skyerne, der flyder tværs over himlen; de ikke kan skade de blå dybder i Troens rum. Se på glæde og sorg som undervisere i styrke og balance. Sorg er en venlig påmindelse, en god opgaveleder, endda en bedre lærer end glæde. Vig ikke tilbage overfor sorg. Byd opgaven velkommen, fordi I derefter får tildelt eksamensbeviset. Det er for at måle jeres fremskridt, at opgaver bliver pålagt jer.

-SAI BABA


 

 

 
 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

13. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

De, der søger at formidle værdierne Sathya (Sandhed), Dharma (Retskaffenhed), Shanti (Fred), Prema (Kærlighed) og Ahimsa (Ikke-vold) til andre, må først prøve selv at praktisere dem helhjertet. At forestille sig, at værdierne kan integreres ved at undervise er en fejl. En sådan indlæring vil ikke have en permanent virkning. Uddannelsesledere skal være opmærksomme på denne kendsgerning. Hvis transformation skal ske i eleverne, skal processen starte i en meget tidlig alder.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

14. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Så længe mennesket lever et liv, helliget objektive fornøjelser og objektive sejre, kan det ikke undgå sorg, frygt og bekymring. Der er intet objekt uden fejl eller mangler; der er ingen fornøjelse, der ikke er blandet med smerte, der er ingen handling, der ikke er inficeret af egoisme. Vær derfor ren og udvikl ikke-tilknytning, der vil redde jer fra sorg. Livets sorger kan ikke bringes til ophør gennem had og uretfærdighed; disse vil kun avle mere af samme slags. Sorger vil kun give efter for ædlere og højere tanker og oplevelser, der spirer fra det rene hjerte, hvor Herren bor.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

15. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Vi bør bruge vores kræfter til at forbedre omdømmet for vort land, dets kultur og sprog. Men lad ikke den stolthed lede jer til ikke at kunne lide andre sprog og kulturer. De sprog, med hvilke tanker bliver udtrykt, kan være forskellige, men tankerne, følelserne og holdningerne er de samme. Sproget i hjertet er det samme, men når det kommer til tungen, kan det antage forskellige former.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

16. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Uddannelse skal udvikle ydmyghed og disciplin; men i dag giver den en høst af stolthed og misundelse. 'Vidya' betyder: 'Vid' (Lys) og 'ya' (det, der giver). Således skal uddannelse sprede lys og oplyse mørket i sindet og intellektet. Den består ikke af ren og skær boglig viden. Den skal afklare menneskets slægtskab med mennesket og dets nære forhold med naturen. Den skal harmonisere ens tidligere erfaringer med ens nuværende og lede en til udbytterige og gavnlige oplevelser i fremtiden. Den skal underbygge den viden, der er opnået fra disse bøger, med disse erfaringer, og i den proces få mennesket til at vokse, til det bliver Guddommeligt.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

17. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Et i sin tid hædret ordsprog siger: "Na Sukhaath Labhyathe Sukham" - "Ægte og varig Lykke kan ikke vindes gennem fysiske fornøjelser". Varig Lykke kun kan opnås ved den disciplinering af sindet og Tro på Herren, der ikke kan formindskes af god eller dårlig skæbne. Mennesket er nødt til at bruge skelneevnens styrke, som det fik til at bekæmpe de onde kræfter i det, og med dets egen indsats, ved at lytte til dets samvittigheds stemme, at udvikle de Guddommelige elementer i det. Mennesket er nødt til at bruge friheden til at skelne mellem rigtigt og forkert, godt og ondt.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

18. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Atma (Gud) er upåvirket af enhver påvirkning eller ting. Selv hvis sanserne, sind, intelligens er inaktive, vil dette ikke påvirke Atma. De har intet at gøre med den Atma, som I virkelig er. At kende Atma som en sådan eksistens, uberørt og utilknyttet, er hemmeligheden bag Jnana (åndelig visdom). Mennesket er grundlæggende lykkeligt og sundt. Dets karakter er glæde. Så når det er lykkeligt og sundt, er ingen overrasket eller bekymret. Men, sorg og sørgmodighed er fremmed for dets personlighed. De er resultatet af en illusion, der har overmandet dets natur. Så folk bliver bekymrede og går i gang med at finde ud af, hvordan det blev vildledt sådan.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

19. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

I skal praktisere mådehold med mad, søvn og motion. God mad, indtaget i moderate mængder med regelmæssige mellemrum; det er forskriften. Satvisk (afbalanceret) mad fremmer selvkontrol og intelligens mere end rajasisk (ophidsende) og tamasisk (sløvende). Også søvn skal reguleres og modereres; den er lige så vigtig som arbejde og mad. Maden skal være ren og fået med rene metoder, og styrken, der hidrører fra den, skal rettes mod hellige formål.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

20. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Livet er en mosaik af fornøjelse og smerte - sorg er et interval mellem to øjeblikkes glæde. Fred er mellemrummet mellem to krige. I får ikke en rose uden en torn; den flittige plukker vil plukke blomsterne og undgå at blive stukket. Der findes ikke en bi uden en brod; intelligens består af at indsamle honningen alligevel. Problemer og kvaler vil hjemsøge jer. Men I må ikke give dem mulighed for at aflede jer fra fromhedens og idealismens vej. Verden i dag er plaget af angst, frygt, depression, had, grådighed og mistænksomhed. Den eneste måde, på hvilken verden kan rettes op, er at mennesket realiserer sin overordnede skæbne, for ethvert menneske længes efter to goder - at opnå glæde og undgå sorg.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

21. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Livet, opretholdt af mad, er kort; livet, opretholdt af Atma, er evigt. Gør ikke krav på et langt liv, men til et Guddommeligt liv. Lad være med at længes efter flere år på Jorden, men for flere dyder i hjertet. Buddha kendte Sandheden og gjorde verden bekendt med Den. Alt er sorg. Alt er tomt. Alt er flygtigt og forurenet. Så det kloge menneske må udføre de pligter, der er tildelt det, med skelneevne, flid og ikke-tilknytning. Spil rollen, men bevar jeres ægte identitet.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

22. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Mennesket opnår aldrig glæde ved at give sine sanser frie tøjler. Mennesket tillader sindet - kun et bundt af tanker og ønsker - at lede dets handlinger i stedet for intellektet, der kan skelne, sondere og analysere. Medens sindet blindt følger hver eneste grille og dagdrøm, hjælper intellektet mennesket til at identificere dets pligt og ansvar. To ting er afgørende for et lykkeligt liv: 'Dhaanya og Dhyana-Dhaanya' eller korn til næring af kroppen, og 'Dhyana' eller at kontemplere på Herren og smelte sammen i Hans Herlighed.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

23. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

I er alle udstyret med Viveka (skelneevne), I har en samvittighed, der hvisker Dharma (Retskaffenhed) i jeres ører; således må I selv udpege og vælge. Poler jeres sind og Herrens sublime Storhed vil afspejles i jeres hjerte. Ligesom I ernærer kroppen og drager omsorg for dens opretholdelse og vedligeholdelse, må Chitta (Bevidsthed) og Buddhi (Intellekt), også skal tilføres god, nærende mad. Hvis ikke I gør det, så vil de blive sultne og løbe efter alle former for dårlig mad. Giv dem ordentlig næring og de vil fungere godt, hvilket er at lyse på Atma (Gud) og hjælpe jer til at forstå, at Atma er i alle.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

24. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Den første opgave, et menneske skal gøre, hvis det ønsker at være lykkeligt, er at fjerne hver eneste dårlige tanke, følelse og vane fra sit sind. Sorg og glæde er to modsatte sider af samme oplevelse. Glæde er, når sorg ender; sorg er, når glæde ender. Hvad er egentlig sorg? Det er blot en reaktion på tabet af noget, man har opnået eller fiaskoen med at opnå noget, man har ønsket sig. Den eneste måde at slippe for sorg og bedrøvelse er derfor at besejre begæret efter det illusoriske. Lykkens hemmelighed ligger ikke i at gøre, hvad man kan lide, men i at kunne lide, hvad man skal gøre. Uanset hvilket arbejde, I skal gøre, bør I gøre det med fornøjelse og nydelse.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

25. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Da Jesus blev født, fulgte tre vise mænd en stjerne for at nå hans fødested. Da de så den nyfødte baby, bøjede de sig i deres hjerter for det Guddommelige barn. En vismand sagde til Mary: "Han elsker Gud." Den anden vismand sagde: "Gud elsker ham." Den tredje mand sagde: "Han er Gud." Hvad er den indre betydning af disse tre udtalelser om Jesus? Den første sætning betyder, at Jesus er Guds sendebud. En budbringer kan måske nok elske sin Herre, men Mesteren kan måske ikke helt så let elske sin budbringer. Den anden udtalelse antyder, at han er Guds søn, for en Fader elsker sin søn meget højt. Den tredje erklæring bekendtgør Faderens og Sønnens Enhed. Det betyder, at han, som Guds Søn, er berettiget til at opstige til sin Faders Position.

-SAI BABA


 

 

 
 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

26. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Ved brug af sanseorganerne, må der vises behørig respekt til mådehold og renhed. Dette gælder såvel fødevarer som andre ting, som I måtte bruge. I dag opfører mennesket sig som en patient, der råber på den medicin, han synes om, ikke på den medicin, som kan helbrede ham ifølge de læger, der er eksperterne. Patienten vælger den kost og den behandling, han synes er sympatisk, han afviser anvisningerne, der er givet af lægen, for de begrænser og regulerer.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

27. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Mennesket lever ikke kun af mad. Faktisk lever det ved Atma's Kraft. Så I må bruge styrken i jeres krop og sind, velstand og uddannelse med intelligens for at erkende Sjælens Kraft. Hvad er nytten af fysisk styrke uden skelneevne? Hver dag, når I spiser mad, giver I det spiselige til den ild, som Gud har forsynet jer med til fordøjelse maden. I er nødt til at spise i en andagtsfuld stemning, i dyb taknemmelighed. Gita'en siger, at den ild, der lavede maden er Gud; maden er Gud, den spisende er Gud; formålet med at spise er at fortsætte arbejdet, betroet af Gud eller behageligt for Gud; og frugten af dette arbejde er gradvis udvikling hen imod Gud.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

28. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Den, der anser Guds glæde som sin egen, er en sand hengiven. Vedkommende stræber altid efter at give Herren glæde og ønsker ikke at foranledige nogen ulejlighed for Ham. I bør aldrig foranledige Gud ulejlighed i hengivenhedens navn. Tænk over, at Guds glæde er jeres glæde og jeres glæde er Guds glæde. Indtag denne ånd af Enhed. I dag er de fleste hengivne egoistiske. De har kun Swartha Bhakti (hengivenhed for egoistisk vinding). De er optaget af deres egen glæde og ikke Guds. I bør sørge for, at jeres kærlighed er ren altid. Gud er legemliggørelsen af Kærlighed. En sådan Guddommelig Kærlighed er til stede i alle. Del jeres Kærlighed med alle. Dette er, hvad Gud forventer af jer.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

29. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Spørgsmålene, som forfølger os og lægger pres på os, medens vi lever - hvorfra er vi kommet, hvor skal vi hen, hvordan opstod universet osv. Alle religioner forsøger at besvare disse spørgsmål. Mennesket har i alle lande fastlagt bestemte regler og bestemmelser for at sikre en ordentlig og rolig afvikling af dets daglige gøremål, indrettet til den faktiske levemåde. Da de er blevet en del af adfærdsmønsteret, bliver de også kaldt for 'Disciplin'.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

30. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

De tjenesteaktiviteter, vi påtager os, er for at fornemme enheden i samfundet. Det er en stor fejltagelse, hvis I tror, at I tjener andre. Faktisk bør man ikke betragte nogen som 'andre', for alle er Guddommelighedens manifestationer. Men mennesket gør sig ingen anstrengelser for at forstå denne Sandhed. Derfor bliver det udsat for vanskeligheder. Når mennesket forstår, at Gud er altgennemtrængende, kommer det af med lidelse. For at slippe af med lidelse, skal mennesket praktisere princippet om enheden i samfundet. Når det forstår Enhedsprincippet, kan det opnå det Kosmiske Princip.

-SAI BABA


 

 

 

Dagens ord som skrevet i Prasanthi Nilayam i dag

31. december 2009
 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

 

Mennesket er udstyret med en returbillet, når det bliver født. Medens det holder den fast, tjener og spenderer det, rejser sig og falder, synger og danser, græder og jamrer, idet det glemmer rejsens slutning. Men selvom det glemmer, bevæger livets vogn sig mod kirkegården, som er dens endestation. Det bringer ingen hæder til mennesket, hvis det er hjælpeløst bundet til hjulet af fødsel og død. Dets herlighed og storhed består i at frigøre sig fra dette roterende hjul.

-SAI BABA


 

 

 
 
 

                              <<< Facebook        Dagens Ord i dag      saibabaofindia.dk >>>

                                                   D   agens Ord 2009 >>>

 
 

 

 Link til vores side på Facebook:

 
Dansk vejledning til at blive medlem af 'Saibabadk' og dermed modtage

'Dagens Ord' m.v. på dansk direkte i sin egen mailboks:

http://uk.groups.yahoo.com/group/saibabadk/message/1979
 

Link til:

 

Dansk hjemmeside:

Copyright © www.saibabaofindia.dk